Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LFÖLD K ONCESSZIÓS A UTÓPÁLYA R T. G LÖCKLER P ÉTER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LFÖLD K ONCESSZIÓS A UTÓPÁLYA R T. G LÖCKLER P ÉTER."— Előadás másolata:

1 A LFÖLD K ONCESSZIÓS A UTÓPÁLYA R T. G LÖCKLER P ÉTER

2 1, AKA R T. ÉS AZ M5 A UTÓPÁLYA B EMUTATÁSA 2, Ü ZEMELTETÉS ÉS F ENNTARTÁS 3, É PÜLŐ M5 A UTÓPÁLYA S ZAKASZOK E LŐADÁS R ÉSZEI:

3 Magyarország közlekedési átjárhatósága és a déli régió fejlesztése érdekében a kormány az M5 autópálya felújítására, korszerűsítésére és továbbépítésére 1992-ben nemzetközi versenyt hirdetett.

4 AZ M5 AUTÓPÁLYA TÖRTÉNELME 1994.05.- KONCESSZIÓS SZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA koncesszió 35 évre szól; 1994.07.-AKA Alföld Koncessziós Autópálya Rt. megalakulása; 1996.12.-1A szakasz átadása; 1997.01.-Útdíjszedés megkezdése 1997.12.-1B szakasz átadása; 1998.06. -1C szakasz átadása, azaz I. fázis (Budapest - Kiskunfélegyháza) elkészülte; Projekt átalakítás; 2004.03. 9-12. Részvények 39,48%-nak eladása az ÁAK Rt.-nek Közvetlen útdíj eltörlése, rendelkezésre állási díj bevezetése; II. fázis (Kiskunfélegyháza - Szeged) építési szerződésének aláírása; 2005.03.30.- III. fázis (Szeged - Országhatár) építési szerződésének aláírása

5

6 RÉSZVÉNYESEK:

7 2004. MÁRCIUS KÖZVETLEN DÍJSZEDÉS MEGSZÜNTETÉSE

8

9

10 A S ÚLYKORLÁTOZÁSI E LŐÍRÁSOK É RVÉNYRE J UTTATÁSA (KIKÉNYSZERÍTÉSE) A P ÁLYABURKOLAT ÉS M ŰTÁRGYAINAK V ÉDELME ÉRDEKÉBEN.

11 1, AKA R T. ÉS AZ M5 A UTÓPÁLYA B EMUTATÁSA 2, Ü ZEMELTETÉS ÉS F ENNTARTÁS 3, É PÜLŐ M5 A UTÓPÁLYA S ZAKASZOK E LŐADÁS R ÉSZEI:

12 Sávzárások A rendelkezésre állási díj működésének a lényege: a forgalom számára nem használható sávokra vonatkozóan nincs pénzügyi teljesítés (forgalomkorlátozás, sérült, havas,…) –MérésKezdő szelvény Minimum hossz Érintett sávok –Súlyosbító tényezők Kétirányú forgalom Többszörös sávzárás Időbeni tényező Hétköznap – hétvége Szezonalítás –Felmentett sávzárásokKészenléti szolgálatok baleset miatt Állami utasítás, szerződésszegés Matrica Műszaki tanácsadó Mozgó terelés a leállósávon Vis major Kockázatviselés az Üzemeltetővel megosztva, ellenőrzés alatt

13 Véleményezett sávzárás Események mely esetekben a sávzárás levonással van büntetve –Nagy méretű kátyú (>1m 2 )Üzemeltető felelősége. –Útburkolati kritériumok RST mérés, komoly határértékek: Egyenetlenség (IRI) határérték 1,7 mm/m Nyomvályú határérték 9 mm Ezen feltételek érzékenyen reagálnak a nehézgépjármű forgalomra és a túlsúlyos járművekre Ez a leglényegesebb kockázat, amelyet a Koncessziós Társaság vállal, (i) komoly levonások lehetségesek (ii) 20% levonás (összesítve) megindítja a fokozott ellenőrzést

14 Véleményezett sávzárás – Enyhítő intézkedések –Egy éves halasztó hatály: Levonások a második évben történt mérések alapján kezdődnek –Burkolat megerősítés: Kevésbé szigorú feltételek a burkolat megerősítése előtt (max.8 év) –Mérési eljárás: Csomóponti ágakat és hidakat nem mérik, kiugró egyedi adatok figyelmen kívül hagyása... –Nagyfelújítás: Megnövelt költségvetés, az intézkedések szabadságának megtartása. Kiemelt hangsúly a minőségre!!! Egész élettartamon át történő költségszámítás szemlélet

15 NECESSARY DESIGN PARAMETERS OF EMPLOYED ASPHALT MIXES FUNCTION OF THE ASPHALT MIX PARAMETER NAME OF MEASURE IDENTIFICATION OF MEASUREVALUE ASPHALT TYPE 1: WEARING COURSE RUT RESISTANCEFRENCH TYPE METHOD, 30000 CYCLE, 60C°, THICKNESS OF THE SAMPLE IS 5 CM STANDARD DEFORMATION IS ≤ 7.5% WATER SENSITIVITY FRENCH DURIEZ TEST, OR ACCORDING TO MSZ EN 12697-12 ≥ 0,75 or ITSR 80 ASPHALT TYPE 2: HIGH PERFORMANCE STRUCTURAL AND/OR WEARING COURSE STIFNESS MODULUS ON 15 °C AND 10 Hz FREQUENCY ≥ 12000 Mpa RUT RESISTANCEFRENCH TYPE METHOD, 30000 CYCLE, 60C°, THICKNESS OF THE SAMPLE IS 10 CM STANDARD DEFORMATION IS ≤ 5% FATIGUE RESISTANCE TWO OR FOUR POINTS FATIGUE TEST, MOVEMENT/SHIFT METHOD (10°C and 25 Hz) ≥ 100 microstrain at 10 6 cycles (10°C and 25 Hz) ASPHALT TYPE 3: HIGH PERFORMANCE STRUCTURAL ASPHALT LAYER STIFNESS MODULUS ON 15 °C AND 10 Hz FREQUENCY ≥ 14000 Mpa RUT RESISTANCEFRENCH TYPE METHOD, 30000 CYCLE, 60C°, THICKNESS OF THE SAMPLE IS 10 CM STANDARD DEFORMATION IS ≤ 5% FATIGUE RESISTANCE TWO OR FOUR POINTS FATIGUE TEST, MOVEMENT/SHIFT METHOD (10°C and 25 Hz) ≥ 130 microstrain at 10 6 cycles (10°C and 25 Hz)

16 2005 – 2006 ÉVI NAGYFELÚJÍTÁSI MUNKÁK „0” és „1A” szakaszok felújítása az autópálya 17+400 – 73+000 km szelvények között Szerződéses összeg ~ 6 Mrd HUF csomóponti zárások minimalizálása, gyors munkavégzés minősítő mérések az elkészült szakaszokon ( Útügyi előírások + Vállalkozói szerződés)

17  Teljesítési pontok - 32 hiba az üzemeltetési és karbantartási kötelezettséghez kapcsolódóan, melyek mindegyike 1 és 5 pont közötti értéket képvisel - Kockázatot az Üzemeltető viseli (kivéve a Koncessziós Társaság által elkövetett hibák). -Események listája: A lista szűkítése a következők alapján (i) biztonság (ii) minőség –Pontok árazása:Az első 240 pont 2.000 EUR, utána pedig 3.500 (12 hónap) –Javítási periódus –Azonosítás időpontja –Mentesség:15 pont havonta Éves szinten a 240 teljesítmény pontos küszöb átlépése a fokozott ellenőrzés bevezetését eredményezi

18 Teljesítési pontok (1)Biztonsági jellegű teljesítési büntetőpontokat eredményező események Az A oszlopban szereplő események teljesítési hibának minősülnek, amelyre a B oszlopban meghatározott Teljesítési Büntetőpontok vonatkoznak, a C oszlopban megjelölt Javítási idő eltelte után. A javítási idő kezdete minden esetben az adott esemény felfedezésének az időpontja. Rézsű erózió, amely hatással van a padkára vagy a forgalmi sávokra és amelyet nem tesznek biztonságossá illetve nem stabilizálnak; 51 nap Az autópálya használók számára veszélyt jelentő aknafedlapok és víznyelő aknák rácsa, amelyeket nem javítanak, cserélnek, vagy tesznek biztonságossá; 32 nap A vadvédő kerítésben keletkezett olyan kár, ahol az állatállomány az autópálya területére bejuthat, és amelyet nem javítanak vagy tesznek biztonságossá; 42 nap A. Teljesítési hibaB. Teljesítési hibapontC. Javítási idő

19 (2)Minőségi jellegű teljesítési büntetőpontokat eredményező események Az A oszlopban szereplő események teljesítési hibának minősülnek, amelyre a B oszlopban meghatározott Teljesítési Büntetőpontok vonatkoznak, a C oszlopban megjelölt Javítási idő eltelte után. A javítási idő kezdete minden esetben az adott esemény felfedezésének az időpontja. A. Teljesítési hiba B. Teljesítési hibapont C. Javítási idő A sérült vagy ellopott tájékoztató jellegű táblát nem javítják illetve a cserét nem rendelik meg; 110 nap A sérült zajvédő falakat nem javítják vagy cserélik 30 napon belül. 430 nap A hibás forgalomszámláló berendezés javítását nem rendelik meg; 17 nap

20 ESZKÖZÁLLOMÁNY ESZKÖZÖK BESZERZŐJE ÉS TULAJDONOSA :AKA Rt. ÉRTÉK / HUFTERVEZETT ÉLETTARTAM / ÉV RENAULT MASTER ÚTELLENŐR 4.600.000,-2 (~ 250.000 km) UNIMOG ESZKÖZHORDOZÓ 35.000.000,-12 RENAULT KERAX TEHERGÉPKOCSI 30.000.000,-11 Tervezett élettartam előtti csere esetén az Üzemeltető Társaság évente a bekerülési érték 2% megfizetésére kötelezett a Koncessziós Társaságnak

21 Ellenőrzés –Önellenőrzési irányelv A Koncessziós Társaság feladata az Üzemeltető folyamatos ellenőrzése, valamint bármely harmadik fél által az autópályán végzett munkák nyomon követése (alvállalkozók, közút kezelői hozzájárulás …) –Műszaki tanácsadó Az Állam fenntartja a jogát az autópálya és a teljesítési pontok ellenőrzésére, melyet a saját költségén végez. Előzetes értesítés és a Koncessziós Társaság képviselete szükséges –Jelentés készítés Részletekre kiterjedő jelentés, hibák esetén büntetés. –Fokozott ellenőrzés 240 pont felett 12 egymást követő hónapon belül, vagy 20% levonás a rendelkezésreállási díjból, az Állam jogosult fokozott ellenőrzési tevékenységet végezni a Koncessziós Társaság költségére (200.000 EUR összeghatárig).

22 1, AKA R T. ÉS AZ M5 A UTÓPÁLYA B EMUTATÁSA 2, Ü ZEMELTETÉS ÉS F ENNTARTÁS 3, É PÜLŐ M5 A UTÓPÁLYA S ZAKASZOK E LŐADÁS R ÉSZEI:

23 2. F ÁZIS, K ISKUNFÉLEGYHÁZA – S ZEGED ~46 KM S ZERZŐDÉSKÖTÉS :2004. MÁRCIUS H ATÁRIDŐ :2005. DECEMBER Ü ZEMMÉRNÖKSÉG /R ENDŐRSÉGI É PÜLET B ALÁSTYA Munkák (M43 Autópályával együtt) Hiányzó mennyiségek Október végén Összesen Készenlét % Töltésépítés33.900 m 3 4.124.000 m 3 99,17% CKt0 m 3 298.600 m 3 100% Aszfalt alapréteg0 t176.400 t100% Kötőréteg0 t184.300 t100% Kopóréteg4.500 t89.600 t94,98%

24

25 3. F ÁZIS, S ZEGED – ORSZÁGHATÁR ~15 KM S ZERZŐDÉSKÖTÉS :2005. MÁRCIUS H ATÁRIDŐ :2006. MÁRCIUS MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 2005. MÁRCIUS 30. Munkák Október végéig beépített mennyiség Összesen Készenlét % Töltésépítés1.256.389 m 3 1.330.000 m 3 94,47% CKt79.115 m 3 74.000 m 3 106,91% Aszfalt alapréteg53.828 t55.000 t97,87% Kötőréteg48.350 t51.900 t93,16% Kopóréteg31.150 t31.000 t100,48%

26 K ÖSZÖNÖM A F IGYELMÜKET !


Letölteni ppt "A LFÖLD K ONCESSZIÓS A UTÓPÁLYA R T. G LÖCKLER P ÉTER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések