Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Evolúciós magyarázatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Evolúciós magyarázatok"— Előadás másolata:

1 Evolúciós magyarázatok
Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Borbély Gábor ELTE BTK

2 2 3 4 5 1 AGENDA a probléma EP magyarázat EP problémák ellenvetések
a probléma 2 3 4 5 1 EP magyarázat EP problémák ellenvetések Adaptacionista magyarázat (AP) EP vs AP Evolúciós melléktermék Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

3 A probléma 1: vallási jelenségek minden ismert emberi társadalomban jelen vannak 2: az eltérő vallási tradíciók hasonlóságokat mutatnak (a természetfölötti ágensek reprezentációja + a rituálék struktúrája) – ennek vélhetően közös funkcionális vagy strukturális oka van 3. a vallás költséges, nem-funkcionális, maladaptív (miszpercepció, áldozatok, veszélyek, javak fölemésztése) Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

4 1 Az EP alaptézise a vallással kapcsolatban
Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a vallási jelenségeket, az emberi elme normál működését kell megvizsgálnunk – ezt az evolúció során létrejött adaptív mentális struktúrák adják A vallási jelenségek nem tartoznak ezek közé (nem adaptációk), ám – mint evolúciós melléktermékek – szükségképpen együtt járnak velük Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

5 1 Evolúciós melléktermék (by-product)
S. J. Gould és R. Lewontin: “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme.” Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 205, No. 1161, (Sep. 21, 1979), Stephen Jay Gould and Elisabeth S. Vrba: „Exaptation: A Missing Term in the Science of Form”, Paleobiology (1982) 8: 4–15. Gould, Stephen Jay (1997). „Evolution: The Pleasures of Pluralism”, New York Review of Books 44 (11): 47–52. Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

6 1 spandrel „exaptáció” kooptált adaptáció 2017.04.05.
Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

7 2 EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA (EP)
11 A természetes szelekció a morfológiai adaptációkhoz hasonlóan pszichológiai adaptációkat hoz létre A modern, komplex humán mentális struktúra pleisztocén eredetű és egységes („emberi természet”) Az evolúciós adaptáció környezete (EEA) – a pleisztocén környezetnek az adaptáció szempontjából releváns sajátosságai (nak az összessége) Az emberi adaptációs problémák nagy része a társas környezettel függ össze ‘‘it is no more probable that some sort of general-purpose brain/mind mechanism could solve all the behavioral problems an organism faces (find food, choose a mate, select a habitat, etc.) than it is that some sort of general-purpose organ could perform all physiological functions (pump blood, digest food, nourish an embryo, etc.)’’ (D. Symons, 1992) The environment of evolutionary adaptedness (or EEA), according to Evolutionary Psychologists, is not a specific place (for example, eastern Africa) or habitat (for example, savanna), although specific places and habitats may be incidentally part of the EEA. Rather, as Tooby and Cosmides put it, the EEA is a “composite of the adaptation-relevant properties of the ancestral environments encountered by members of ancestral populations.” Adaptációs problémák dedikált pszichológiai mechanizmusok (MM) ‘‘our modern skulls house a Stone Age mind’’ Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

8 2 AZ ELME MODULARITÁSA (EP)
A MENTÁLIS MODULOK: területspecifikusak: csak a világ spec. aspektusai és spec. adaptív problémák aktiválják „innateness” - velünkszületett információk és eljárások ahhoz a területhez, amelyre a problémamegoldás irányul – bias – minden egészséges egyednél ugyanaz masszív modularitás: „hundreds or thousends” To summarize, the fundamental theoretical tenets of Evolutionary Psychology are these. First, the human mind consists of ‘‘hundreds or thousands’’ of ‘‘genetically specified’’ modules, or special-purpose computational devices, each of which is an adaptation for solving a specific adaptive problem. Second, the information-processing functions of modules are designed to solve the problems of survival and reproduction that were faced by our Pleistocene hunter-gatherer ancestors. And, third, evolved mod- ules collectively constitute a universal human nature. sebes és sekély feldolgozás enkapszulált modulok információs izoláltság Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

9 2 EP - MÓDSZERTAN „evolutionary functional analysis” – az elme felépítésének (design) meghatározása annak alapján, hogy milyen problémák megoldását kellett, hogy lehetővé tegye az evolúciója 11 az evolúciós adaptáció környezete (EEA) – a pleisztocén környezet az adaptáció szempontjából releváns sajátosságainak összessége három forrásból szerezhető információ az EEA-ról: az adaptációink szerkezetéből (design) antropológiai forrásokból (a fennmaradt vadászó-gyűjtögető csoportok) a főemlősök viselkedésének tanulmányozásából To summarize, the fundamental theoretical tenets of Evolutionary Psychology are these. First, the human mind consists of ‘‘hundreds or thousands’’ of ‘‘genetically specified’’ modules, or special-purpose computational devices, each of which is an adaptation for solving a specific adaptive problem. Second, the information-processing functions of modules are designed to solve the problems of survival and reproduction that were faced by our Pleistocene hunter-gatherer ancestors. And, third, evolved mod- ules collectively constitute a universal human nature. Buller 69: The method is evolutionary functional analysis, and it involves determining what the mind’s design must be on the basis of an analysis of the problems it must have evolved to solve. Once again, however, Gould’s salvo misses the mark. For Evolutionary Psychology is unscientific only if it is untestable in principle, not simply if it is untestable in practice. A theory or hypothesis is untestable in principle if there is no possibleevidence that could count for or against it. To put this another way, if a theory or hypothesis is compatible with all possible evidence, then it is unscientific. For example, young-earth creationism, which claims that the earth was created by God some six thousand years ago, is unscientific because there is no possible evidence that can count against it. If geologists find rock strata that appear to be billions of years old, according to young-earth creationism that is simply because six thousand years ago God created the rock strata to appear to be billions of years old. Any possible evidence that appears to count against the theory that the earth was created six thousand years ago thus gets explained in such a way as to be compatible with the theory. For that reason, young-earth creationism is unscientific. Evolutionary Psychologists answer Gould’s question by claiming that there are three sources from which we can obtain information about the EEA: the design of our adaptations, studies of extant hunter-gatherer societies, and primate studies. Evolutionary Psychologists claim only that, for every adaptive problem consistently encountered by early human populations in the Pleistocene, selection has fashioned a module that is dedicated to processing information about that adaptive problem in ways that produce adaptive behavior in Pleistocene-like environments. a kísérleti pszichológia eredményei – képalkotó eljárások (neuro-imaging) - pathológiák reverse-engineering Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

10 2 A vallás szpontjából releváns modulok (NB – olyan velünkszületett funkcionális rendszerek (algoritmusok), amelyek a környezetünk különböző aspektusaival kapcsolatban specifikus következtetéseket generálnak) Naív ontológia („folk mechanics”, „folk psychology”, „folk biology”) és esszencializmus: élettelen testek (intuitív fizika: szilárd testek mozgása, a testek kontinuus volta, fizikai kauzalitással kapcsolatos elvárások, térbeli viszonyok stb.) élő testek (fizikai ágensek – célra irányuló mozgás, belső motiváció) természetes fajták (emberek, állatok, növények) eszközök, artefaktumok (használjuk őket, valamilyen célt szolgálnak etc.) Intuitív („folk”) pszichológia („theory of mind”): ágensekre irányul - mások mentális állapotainak reprezentációja (intencionalitás, több szinten: hitek, vágyak, tervek, elvárások etc. reprezentációja) – a valóság különbözhet attól, amit mások gondolnak róla (false-belief tests) – vö. „Mindblidness” (autizmus) Interperszonális relációk, társas cserekapcsolatok: szülő-gyermek kapcsolat, barátság, partnerválasztás, altruizmus, reciprocitás, a csalók fölismerése Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

11 2 Mi közük mindehhez a vallási jelenségeknek?
EP: minden vallási reprezentáció összekapcsolódik valamilyen funkcionális mentális modullal, és 1. aktiválja ezt a modult + megőrzi a rá jellemző következtetéseket 2. de ezen felül rendelkezik (legalább és leginkább egy) kontraintuitív tulajdonsággal (=ellentmond az adott kategóriával kapcsolatos elvárásoknak) Személy Állat Növény Artefaktum Fiz. objektum Tag1 (kontraintuitív) Tag2 (kontraintuitív) Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

12 2 Példák: 1 - “Löwenfrau” -kb. 40.000 éves Személy + oroszlánfeje van
Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

13 2 Példák – 2. Khimaira (Lükia fejedelme Bellerophontészt)
„elküldötte először a rémes szörnyű Khimairát elpusztítani: ez nem földi, de isteni sarj volt, kecske középütt, sárkány hátul, elől meg oroszlán, s torkából lobogó tűz lángját fujta riasztón.” (Iliász, 6, ) Állat + kontraintuitív biológia Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

14 2 Példák – 3. a mindenható istenség: személy (pszi: hisz dolgokat, ígér dolgokat, vágyai vannak, következtetéseket tesz, szeret, gyűlöl, döntéseket hoz stb; β: lát, hall, szagol, tapint, jön, megy stb;) + még mindenható is (+ …) a mindentudó istenség: személy + mindenről tudomása van, ami történt, történik és történni fog (+ …) szellem: személy + láthatatlan és átmegy a falon (kontraintuitív fizika) a könnyező szobor: artefaktum + szomorúság fogja el amiatt (személy), hogy mi, emberek, rossz útra tértünk (+ időnként vért könnyezik, de az „illatos”, és nem szűnik meg az illata stb. – enkapszulált kontraintuitív elemek) Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them a szűzlány gyermeket szül: személy + kontraintuitív biológia az akitai Madonna-szobor Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

15 2 Az ágensek vallási reprezentációja 1.
istenek, szellemek, angyalok, démonok, dzsinnek, koboldok, mumusok stb. az ágencia-detektáló modul működésének evolúciós háttere: automatikus, azonnali reakció a potenciális fenyegetésekre false pozitív jelzések – prompt módon és észrevehetetlenül kiterjesztjük fizikai objektumokra (vö. csecsemőkísérletek, bot – kígyó, ágensek hangja a szélben, arcok a felhők között, a halott Chavez elnök arcvonásai a metróalagútban – itt már kulturális priming!) – virtuálisan bármire, ami váratlan és ismeretlen a potenciálisan legveszélyesebb: az intelligens ágens – ugyanakkor tőle várhatunk védelmet is (vö. a „rossz szellemek” és a „jó szellemek” megkülönböztetése) az emberek képesek stimulálni és manipulálni a kognitív-emocionális rendszereiket animált fizikai objektumokkal – és ezt meg is teszik (pl. testfestés, parfüm, reklámok, pornográfia stb.) „HAAD” Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

16 2 Az ágensek vallási reprezentációja 2.
Példák – : ismerősek? – ez nem véletlen Az ágensek kontraintuitív, az alapvető ontológiai elvárásokat sértő vallási reprezentációja ugyanis: különösen alkalmas egy adott mentális modul aktiválására (elég közel áll a faktuális világhoz: perceptuálisan vonzó és konceptuálisan kezelhető) ugyanakkor meghökkentő megragadja a figyelmünket könnyen megjegyezhető a kulturális transzmisszió ideális tárgya a különböző környezetekben és tanulási feltételek között Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

17 2 Minimális kontraintuitivitás (kognitív optimum) vs. magas teológiai reprezentáció (túl sok határsértés – halmozottan kontraintuitív) Empirikus vizsgálatok (népmesék): nem lineáris az összefüggés egy adott narratíva sikeressége és a benne található kontraintuitív reprezentációk száma között Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

18 2 Metareprezentáció mások hiteinek, vágyainak stb. a (meta)reprezentációja – false belief tests a false belief reprezentációjának képessége: az átverés lehetősége mindig fönnáll a mindentudó istenek és szellemek: szintén metareprezentálják a reprezentációinkat, de figyelnek és kiszűrik a csalókat és az ügyeskedőket – regulatív funckiója van (pl. Mayák: biodiverzitás v. a társas cserekapcsolatokban a mások kooperációjából hasznot húzni akarók leleplezése) Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

19 2 a (meta)reprezentációk minimálisan kontraintuitív világának leválasztása („decoupling”) pl.: a zsidó-keresztény modell: mindentudó és mindenható természetfölötti ágens a reprezentációk minden esetben igaz metareprezentációja (ez az embereknél hiányzik) – teljes hozzáféréssel rendelkezik a stratégiai információkhoz Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them kiszűri és szankcionálja a csalást ez olyan morális rendet teremt, amely meghaladja az önérdeket altruizmus – megbízhatóság Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

20 3 EP – problémák 1. S. J. Gould – „just so stories” - „claims about an EEA … cannot be tested in principle but only subjected to speculation” (1997) – az EP elvileg tesztelhetetlen – ez azonban nem igaz „azért van barna hajunk, mert az majon őseinknek lehetővé tette, hogy elbújjanak a kókuszdiók között” (Cecil Adams – Steven Pinker) (Voltaire, Candide): “panglosszizmus” - a teleologikus metodológiai adaptacionizmus paródiája (eredetileg: a teodícea paródiája) “Nyilvánvaló, mondogatta, hogy a dolgok nem lehetnek másformák; mert minden bizo nyos célra lévén alkotva, szükségképen a legjobb célra is alkottatott minden. Ne feledjük el, hogy például az orr a pápaszem hordására való és hát ime - van is pápaszemünk.” Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

21 3 EP – problémák 2. EP állítás: területáltalános (TÁ) mechanizmus nem nyújthat(ott) megoldást a számos és különböző adaptív problémára (vö. emberi szervek) ELLENÉRV: összekeverik a problémák viselkedéses megoldásait azokkal a pszichológiai mechanizmusokkal, amelyek a viselkedést létrehozzák – SOCIAL LEARNING (TÁ) EP állítás: az elme masszív modularitása ELLENÉRV: a fundametális adaptáció az agy fejlődési plaszticitása – a szubtraktív események nem állnak genetikai kontroll alatt – a kontingens stabilitással rendelkező agyi struktúrák (kvázi modulok): melléktermékek Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them stb. Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

22 3 EP – problémák 3. (vallás)
Mi a magyarázata annak, hogy a vallás ennyire költséges és mégis fönnmarad? Mivel magyarázhatóak a rituálék? miszpercepció - a vallásos ember olyan világban él - és a teljes életét ehhez igazítja, amelyet természetfölötti lények népesítenek be - a szelekció nem szokta jutalmazni a miszpercepciót 2. fiziológiai szinten fölemészti a tartalékokat (hajlongás, rituálé, böjt, zarándoklat stb.) 3. materiális javak föláldozása (állatáldozat, adományok, pénz befizetése, „élő isten” póló legyártatása stb.) + a rendelkezésre álló idő föláldozása = lemondás arról, hogy addig is növeljük a rátermettségünket 4. nem veszélytelen (próbák, rituális állatok levadászása, fertőzések, alultápláltság, hősi halál szent háborúkban és terrorista akciók során etc.) Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Summa summarum: túlságosan nagynak tűnnek a reprodukciót illető költségek: olyan nagynak, hogy a szelekciónak tompítania kellett volna ezeket ehelyett fölerősítette őket - túl sokat fektetnek az emberek abba, hogy az égben lakhassanak majd egyszer Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok EP állítás: az elme masszív modularitása

23 4 Adaptacionista magyarázat 1. „cost-puzzle”
a költségesség adaptív jellemzője a jelzőrendszernek: ha nem lenne költséges, nem fejlődhetett volna ki - olyan költségeket ró az altruistákra, amelyeket kizárólag ők hajlandók megfizetni A. vall A. kooperál B. vall -5 -10 B. kooperál -1 Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them A fogoly-dilemma Nash-equilibrium: a non-kooperativitás Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

24 4 Adaptacionista magyarázat 2. A fogoly-dilemma maffia-verziója
A. vall A. kooperál B. vall -5 - végtelen -10 B. kooperál -1 Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

25 4 Adaptacionista magyarázat 3. A vallási verzió
A. vall A. kooperál B. vall -végtelen - végtelen +végtelen B. kooperál Nash-equilibrium: kooperáció + költséghatékonyság is (nincs szükség kényszerítő struktúrák fenntartására) a természetfölötti ágens nem szükséges, hogy létezzék, elegendő, ha hisznek benne - a játék nem az illúzió ellenére működik, hanem azért, mert illúzión alapul Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

26 4 Adaptacionista magyarázat 4.
Költséges jeladás – a free-rider-ek és csalók azonosítása Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

27 3 EP vs AP - 1 EP magyarázat előnyei vs AP:
1. egyszerű: nincs szükség arra, hogy kifinomult adaptív struktúrát posztuláljunk a vallási működésre 2. vallási vagueness: a társas kapcsolatok egyébként adaptív rendszere kulturális inputként beépít bizonyos vallási elemeket - bizonyos esetekben a társas cserekapcsolatok releváns markere lehet a vallás - más esetekben pl. a kor, a családi affiliáció, a sportegyesületi tagság etc. is szolgálhat ilyen markerként 3. nem mindig mindenki vallásos, ami az AP esetén elvárható volna: a vallást ugyan spatiotemporális ubikvitás jellemzi - de nem univerzális úgy, ahogyan pl. a látás és a nyelv az - természetfölötti lények nélkül élni nem jelent kognitív hiányosságot oly módon, mint pl. szavak nélkül élni Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them 4. magyarázatot nyújt az elsajátítás és a kulturális transzmisszió kognitív hátterére Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok

28 3 EP vs AP 2. AP magyarázat előnyei vs EP:
1. elegáns és plauzibilis magyarázat a cost-puzzle-ra + az abszurd vallási elkötelezettségekre + az extrém vallási emóciókra AP: a vallás esetében a reproduktív sikerességet (“inclusive fitness” - “teljes rátermettség”) terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit a vallás a társas kapcsolatok értékének növelése terén nyújt (EP válasza: a vallás esetében a reproduktív sikerességet terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit azok az adaptív struktúrák nyújtanak, amelyeken a vallás élősködik) Buller 68: a face recognition module, a spatial relations module, a rigid object mechanics module, a tool-use module, a fear module, a social-exchange module, an emotionperception module, a kin-oriented motivation module, an effort allocation and recalibration module, a child-care module, a social-inference module, a sexual-attraction module, a semantic-inference module, a friendship module, a grammar acquisition module, a communication-pragmatics module, a theory of mind module, and so on Kirkpatrick – 933: interpersonal relationships—for example, relationships with offspring, friends, and potential mates—pose qualitatively different sets of adaptive problems, and we possess a diverse collection of domain-specific mechanisms for solving them 2. a vallási rituálék magyarázata (a megbízható, kooperatív elemek publikus, ellenőrizhető jelzéseinek prezentálása) 3. A kognitív adaptacionizmus azt jósolja, hogy az istenhit nincs hatással más területek következtetéseire + a gyakorlati feladatmegoldásra – a permanens és korlátlan miszpercepció = evolúciós halálos ítélet lenne Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok


Letölteni ppt "Evolúciós magyarázatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések