Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Borbély Gábor ELTE BTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Borbély Gábor ELTE BTK."— Előadás másolata:

1 Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Borbély Gábor ELTE BTK

2 Adaptacionista magyarázat (AP) 5 1 Evolúciós melléktermék 2 EP magyarázat 3 EP problémák ellenvetések 4 EP vs AP 0 AGEND A 2014. 09. 17.Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok2 a probléma

3 2014. 09. 17.3Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok 1: vallási jelenségek minden ismert emberi társadalomban jelen vannak 2: az eltérő vallási tradíciók hasonlóságokat mutatnak (a természetfölötti ágensek reprezentációja + a rituálék struktúrája) – ennek vélhetően közös funkcionális vagy strukturális oka van 3. a vallás költséges, nem-funkcionális, maladaptív (miszpercepció, áldozatok, veszélyek, javak fölemésztése) A probléma 0

4 2014. 09. 17.4Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a vallási jelenségeket, az emberi elme normál működését kell megvizsgálnunk – ezt az evolúció során létrejött adaptív mentális struktúrák adják A vallási jelenségek nem tartoznak ezek közé (nem adaptációk), ám – mint evolúciós melléktermékek – szükségképpen együtt járnak velük Az EP alaptézise a vallással kapcsolatban 1

5 2014. 09. 17.5Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok 1 S. J. Gould és R. Lewontin: “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme.” Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 205, No. 1161, (Sep. 21, 1979), 581-598. Stephen Jay Gould and Elisabeth S. Vrba: „Exaptation: A Missing Term in the Science of Form”, Paleobiology (1982) 8: 4–15. Gould, Stephen Jay (1997). „Evolution: The Pleasures of Pluralism”, New York Review of Books 44 (11): 47–52. Evolúciós melléktermék (by-product)

6 2014. 09. 17.6Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok spandrel „exaptáció” 1 kooptált adaptáció

7 1 EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA (EP) 2014. 09. 17.Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok7 2 A természetes szelekció a morfológiai adaptációkhoz hasonlóan pszichológiai adaptációkat hoz létre Adaptációs problémák dedikált pszichológiai mechanizmusok (MM) A modern, komplex humán mentális struktúra pleisztocén eredetű és egységes („emberi természet”) ‘‘our modern skulls house a Stone Age mind’’ Az evolúciós adaptáció környezete (EEA) – a pleisztocén környezetnek az adaptáció szempontjából releváns sajátosságai (nak az összessége) Az emberi adaptációs problémák nagy része a társas környezettel függ össze

8 AZ ELME MODULARITÁSA (EP) 2014. 09. 17.Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok8 2 területspecifikusak: csak a világ spec. aspektusai és spec. adaptív problémák aktiválják masszív modularitás: „hundreds or thousends” sebes és sekély feldolgozás enkapszulált modulok információs izoláltság A MENTÁLIS MODULOK: „innateness” - velünkszületett információk és eljárások ahhoz a területhez, amelyre a problémamegoldás irányul – bias – minden egészséges egyednél ugyanaz

9 1 EP - MÓDSZERTAN 2014. 09. 17.Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok9 2 „evolutionary functional analysis” – az elme felépítésének (design) meghatározása annak alapján, hogy milyen problémák megoldását kellett, hogy lehetővé tegye az evolúciója három forrásból szerezhető információ az EEA-ról: az adaptációink szerkezetéből (design) antropológiai forrásokból (a fennmaradt vadászó-gyűjtögető csoportok) a főemlősök viselkedésének tanulmányozásából az evolúciós adaptáció környezete (EEA) – a pleisztocén környezet az adaptáció szempontjából releváns sajátosságainak összessége a kísérleti pszichológia eredményei – képalkotó eljárások (neuro-imaging) - pathológiák reverse-engineering

10 2014. 09. 17.10Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Naív ontológia („folk mechanics”, „folk psychology”, „folk biology”) és esszencializmus: o élettelen testek (intuitív fizika: szilárd testek mozgása, a testek kontinuus volta, fizikai kauzalitással kapcsolatos elvárások, térbeli viszonyok stb.) o élő testek (fizikai ágensek – célra irányuló mozgás, belső motiváció) o természetes fajták (emberek, állatok, növények) o eszközök, artefaktumok (használjuk őket, valamilyen célt szolgálnak etc.) Intuitív („folk”) pszichológia („theory of mind”): ágensekre irányul - mások mentális állapotainak reprezentációja (intencionalitás, több szinten: hitek, vágyak, tervek, elvárások etc. reprezentációja) – a valóság különbözhet attól, amit mások gondolnak róla (false-belief tests) – vö. „Mindblidness” (autizmus) Interperszonális relációk, társas cserekapcsolatok: szülő-gyermek kapcsolat, barátság, partnerválasztás, altruizmus, reciprocitás, a csalók fölismerése 2 A vallás szpontjából releváns modulok (NB – olyan velünkszületett funkcionális rendszerek (algoritmusok), amelyek a környezetünk különböző aspektusaival kapcsolatban specifikus következtetéseket generálnak)

11 2014. 09. 17.11Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok EP: minden vallási reprezentáció összekapcsolódik valamilyen funkcionális mentális modullal, és 1. aktiválja ezt a modult + megőrzi a rá jellemző következtetéseket 2. de ezen felül rendelkezik (legalább és leginkább egy) kontraintuitív tulajdonsággal (=ellentmond az adott kategóriával kapcsolatos elvárásoknak) 2 Mi közük mindehhez a vallási jelenségeknek? Személy Állat Növény Artefaktum Fiz. objektum Tag2 (kontraintuitív) Tag1 (kontraintuitív)

12 2014. 09. 17.12Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Személy + oroszlánfeje van 2 Példák: 1 - “Löwenfrau” -kb. 40.000 éves

13 2014. 09. 17.13Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Állat + kontraintuitív biológia 2 Példák – 2. Khimaira (Lükia fejedelme Bellerophontészt) „elküldötte először a rémes szörnyű Khimairát elpusztítani: ez nem földi, de isteni sarj volt, kecske középütt, sárkány hátul, elől meg oroszlán, s torkából lobogó tűz lángját fujta riasztón.” (Iliász, 6, 179-182.)

14 2014. 09. 17.14Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok a szűzlány gyermeket szül: személy + kontraintuitív biológia 2 Példák – 3. a mindenható istenség: személy (pszi: hisz dolgokat, ígér dolgokat, vágyai vannak, következtetéseket tesz, szeret, gyűlöl, döntéseket hoz stb; β: lát, hall, szagol, tapint, jön, megy stb;) + még mindenható is (+ …) a mindentudó istenség: személy + mindenről tudomása van, ami történt, történik és történni fog (+ …) a könnyező szobor: artefaktum + szomorúság fogja el amiatt (személy), hogy mi, emberek, rossz útra tértünk (+ időnként vért könnyezik, de az „illatos”, és nem szűnik meg az illata stb. – enkapszulált kontraintuitív elemek) az akitai Madonna-szobor szellem: személy + láthatatlan és átmegy a falon (kontraintuitív fizika)

15 2014. 09. 17.15Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok istenek, szellemek, angyalok, démonok, dzsinnek, koboldok, mumusok stb. az ágencia-detektáló modul működésének evolúciós háttere: o automatikus, azonnali reakció a potenciális fenyegetésekre o false pozitív jelzések – prompt módon és észrevehetetlenül kiterjesztjük fizikai objektumokra (vö. csecsemőkísérletek, bot – kígyó, ágensek hangja a szélben, arcok a felhők között, a halott Chavez elnök arcvonásai a metróalagútban – itt már kulturális priming!) – virtuálisan bármire, ami váratlan és ismeretlen o a potenciálisan legveszélyesebb: az intelligens ágens – ugyanakkor tőle várhatunk védelmet is (vö. a „rossz szellemek” és a „jó szellemek” megkülönböztetése) o az emberek képesek stimulálni és manipulálni a kognitív-emocionális rendszereiket animált fizikai objektumokkal – és ezt meg is teszik (pl. testfestés, parfüm, reklámok, pornográfia stb.) 2 Az ágensek vallási reprezentációja 1. „HAAD”

16 2014. 09. 17.16Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Az ágensek kontraintuitív, az alapvető ontológiai elvárásokat sértő vallási reprezentációja ugyanis: 1.különösen alkalmas egy adott mentális modul aktiválására (elég közel áll a faktuális világhoz: perceptuálisan vonzó és konceptuálisan kezelhető) 2.ugyanakkor meghökkentő megragadja a figyelmünket könnyen megjegyezhető a kulturális transzmisszió ideális tárgya a különböző környezetekben és tanulási feltételek között 2 Az ágensek vallási reprezentációja 2. Példák – 1 - 3.: ismerősek? – ez nem véletlen

17 2014. 09. 17.17Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Empirikus vizsgálatok (népmesék): nem lineáris az összefüggés egy adott narratíva sikeressége és a benne található kontraintuitív reprezentációk száma között 2 Minimális kontraintuitivitás (kognitív optimum) vs. magas teológiai reprezentáció (túl sok határsértés – halmozottan kontraintuitív)

18 2014. 09. 17.18Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok mások hiteinek, vágyainak stb. a (meta)reprezentációja – false belief tests a false belief reprezentációjának képessége: az átverés lehetősége mindig fönnáll a mindentudó istenek és szellemek: szintén metareprezentálják a reprezentációinkat, de figyelnek és kiszűrik a csalókat és az ügyeskedőket – regulatív funckiója van (pl. Mayák: biodiverzitás v. a társas cserekapcsolatokban a mások kooperációjából hasznot húzni akarók leleplezése) 2 Metareprezentáció

19 2014. 09. 17.19Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok mindentudó és mindenható természetfölötti ágens 2 a (meta)reprezentációk minimálisan kontraintuitív világának leválasztása („decoupling”) a reprezentációk minden esetben igaz metareprezentációja (ez az embereknél hiányzik) – teljes hozzáféréssel rendelkezik a stratégiai információkhoz kiszűri és szankcionálja a csalást pl.: a zsidó-keresztény modell: ez olyan morális rendet teremt, amely meghaladja az önérdeket altruizmus – megbízhatóság

20 2014. 09. 17.20Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok S. J. Gould – „just so stories” - „claims about an EEA … cannot be tested in principle but only subjected to speculation” (1997) – az EP elvileg tesztelhetetlen – ez azonban nem igaz „azért van barna hajunk, mert az majon őseinknek lehetővé tette, hogy elbújjanak a kókuszdiók között” (Cecil Adams – Steven Pinker) (Voltaire, Candide): “panglosszizmus” - a teleologikus metodológiai adaptacionizmus paródiája (eredetileg: a teodícea paródiája) “Nyilvánvaló, mondogatta, hogy a dolgok nem lehetnek másformák; mert minden bizo nyos célra lévén alkotva, szükségképen a legjobb célra is alkottatott minden. Ne feledjük el, hogy például az orr a pápaszem hordására való és hát ime - van is pápaszemünk.” 3 EP – problémák 1.

21 2014. 09. 17.21Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok EP állítás: területáltalános (TÁ) mechanizmus nem nyújthat(ott) megoldást a számos és különböző adaptív problémára (vö. emberi szervek) 3 EP – problémák 2. stb. ELLENÉRV: összekeverik a problémák viselkedéses megoldásait azokkal a pszichológiai mechanizmusokkal, amelyek a viselkedést létrehozzák – SOCIAL LEARNING (TÁ) ELLENÉRV: a fundametális adaptáció az agy fejlődési plaszticitása – a szubtraktív események nem állnak genetikai kontroll alatt – a kontingens stabilitással rendelkező agyi struktúrák (kvázi modulok): melléktermékek EP állítás: az elme masszív modularitása

22 2014. 09. 17.22Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Mi a magyarázata annak, hogy a vallás ennyire költséges és mégis fönnmarad? Mivel magyarázhatóak a rituálék? 1.miszpercepció - a vallásos ember olyan világban él - és a teljes életét ehhez igazítja, amelyet természetfölötti lények népesítenek be - a szelekció nem szokta jutalmazni a miszpercepciót 2. fiziológiai szinten fölemészti a tartalékokat (hajlongás, rituálé, böjt, zarándoklat stb.) 3. materiális javak föláldozása (állatáldozat, adományok, pénz befizetése, „élő isten” póló legyártatása stb.) + a rendelkezésre álló idő föláldozása = lemondás arról, hogy addig is növeljük a rátermettségünket 4. nem veszélytelen (próbák, rituális állatok levadászása, fertőzések, alultápláltság, hősi halál szent háborúkban és terrorista akciók során etc.) 3 EP – problémák 3. (vallás) Summa summarum: túlságosan nagynak tűnnek a reprodukciót illető költségek: olyan nagynak, hogy a szelekciónak tompítania kellett volna ezeket ehelyett fölerősítette őket - túl sokat fektetnek az emberek abba, hogy az égben lakhassanak majd egyszer EP állítás: az elme masszív modularitása

23 2014. 09. 17.23Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok „cost-puzzle” 4 Adaptacionista magyarázat 1. a költségesség adaptív jellemzője a jelzőrendszernek: ha nem lenne költséges, nem fejlődhetett volna ki - olyan költségeket ró az altruistákra, amelyeket kizárólag ők hajlandók megfizetni A. vallA. kooperál B. vall -5 0 -10 B. kooperál -10 0 Nash-equilibrium: a non-kooperativitás A fogoly-dilemma

24 2014. 09. 17.24Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok A fogoly-dilemma maffia-verziója 4 Adaptacionista magyarázat 2. A. vallA. kooperál B. vall -5 - végtelen -10 B. kooperál -10 - végtelen

25 2014. 09. 17.25Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok 4 Adaptacionista magyarázat 3. A vallási verzió A. vallA. kooperál B. vall -végtelen - végtelen +végtelen B. kooperál +végtelen - végtelen +végtelen Nash-equilibrium: kooperáció + költséghatékonyság is (nincs szükség kényszerítő struktúrák fenntartására) a természetfölötti ágens nem szükséges, hogy létezzék, elegendő, ha hisznek benne - a játék nem az illúzió ellenére működik, hanem azért, mert illúzión alapul

26 2014. 09. 17.26Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Adaptacionista magyarázat 4. Költséges jeladás – a free-rider-ek és csalók azonosítása 4

27 2014. 09. 17.27Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok EP magyarázat előnyei vs AP: 3 EP vs AP - 1 1. egyszerű: nincs szükség arra, hogy kifinomult adaptív struktúrát posztuláljunk a vallási működésre 2. vallási vagueness: a társas kapcsolatok egyébként adaptív rendszere kulturális inputként beépít bizonyos vallási elemeket - bizonyos esetekben a társas cserekapcsolatok releváns markere lehet a vallás - más esetekben pl. a kor, a családi affiliáció, a sportegyesületi tagság etc. is szolgálhat ilyen markerként 3. nem mindig mindenki vallásos, ami az AP esetén elvárható volna: a vallást ugyan spatiotemporális ubikvitás jellemzi - de nem univerzális úgy, ahogyan pl. a látás és a nyelv az - természetfölötti lények nélkül élni nem jelent kognitív hiányosságot oly módon, mint pl. szavak nélkül élni 4. magyarázatot nyújt az elsajátítás és a kulturális transzmisszió kognitív hátterére

28 2014. 09. 17.Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok AP magyarázat előnyei vs EP: 3 EP vs AP 2. 1. elegáns és plauzibilis magyarázat a cost-puzzle-ra + az abszurd vallási elkötelezettségekre + az extrém vallási emóciókra (EP válasza: a vallás esetében a reproduktív sikerességet terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit azok az adaptív struktúrák nyújtanak, amelyeken a vallás élősködik) 3. A kognitív adaptacionizmus azt jósolja, hogy az istenhit nincs hatással más területek következtetéseire + a gyakorlati feladatmegoldásra – a permanens és korlátlan miszpercepció = evolúciós halálos ítélet lenne 2. a vallási rituálék magyarázata (a megbízható, kooperatív elemek publikus, ellenőrizhető jelzéseinek prezentálása) AP: a vallás esetében a reproduktív sikerességet (“inclusive fitness” - “teljes rátermettség”) terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit a vallás a társas kapcsolatok értékének növelése terén nyújt


Letölteni ppt "Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok Borbély Gábor ELTE BTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések