Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÓMA TÖRTÉNETE A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÓMA TÖRTÉNETE A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA."— Előadás másolata:

1 RÓMA TÖRTÉNETE A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA

2 KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA Ie II.sz Róma terjeszkedése felgyorsult (Hellász, Karthágó) Belpolitikai válság: reformokat követelnek a néptribunusok (néppárt), a senatus nem enged A nagyra nőtt birodalmat már nem lehet a régi módszerrel irányítani (consul, praetor stb.) Politikai csatározások: köztársaság rendszere megingott (út az egyeduralom felé)

3 Appianosz „A rómaiak, amikor Itáliát lépésről lépésre elfoglalták, a föld egy részét kisajátították (…) Ennek a megműveletlen földnek a nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg (…). Sőt a szegényeknek környékünkben lévő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárolták, részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga földműveseket és pásztorokat vettek igénybe (…) A rabszolgák birtoklása abból a szempontból is nagy hasznot jelentett, hogy ezek a katonai szolgálat alóli mentességük következtében sok gyermekkel rendelkeztek, s akadálytalanul szaporodhattak. Ebből adódóan a hatalmasok egyre gazdagodtak, a rabszolganép betöltötte az egész országot, az italicusok viszont a csekély gyermekáldás és elnéptelenedés, szegénység, adózás és katonakötelezettség alatt szenvedtek. ”

4 A válság kialakulásának okai:
Elfogytak a szabad területek Itáliában Gyors népességnövekedés Latifundiumok( rabszolgatartó nagybirtok) versenye tönkreteszi a kisbirtokos parasztokat Patríciusok felvásárolták a parasztok földjeit (nem tudták művelni a sok háború miatt + adózni is) Katonaság ereje megroppant (elszegényedett parasztság nem tud katonáskodni), zsoldoshadsereg kellene

5 Plutarkhosz „Még az Itáliában élő vadállatoknak is van barlangja vagy búvóhelye, ahol meghúzzák magukat, de azoknak, akik harcolnak és meghalnak Itáliáért, egyebük sincs a levegőnél és a világosságnál, nincs házuk, nincs hová lehajtaniuk a fejüket, földönfutóként kóborolnak a gyermekeikkel és feleségükkel. A hadvezérek hazudnak a katonáknak, amikor a csatákban arra biztatják őket, hogy őseik sírjáért és templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen ezek közül a rómaiak közül nincs egynek sem családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, vadidegenek fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak meg, a világ urainak hívják őket, de nincs egy talpalatnyi földjük sem.”

6 A Gracchusok reformkísérletei
Törvényes eszközökkel akarták a köztársaságot megreformálni: földkérdés megoldása a kulcs a kisbirtokos parasztság megmentése a cél Tiberius Gracchus Vétójogát többször alkalmazta Licinus-Sextius földtörvény felújítását követelte (közföldekből bérelhető földmennyiség maximalizálása 200 jugerumban) Szenátus hatáskörét akarta csökkenteni Megölték 300 hívével együtt Gaius Gracchus: Lovagrenddel (politikai hatalmat) és az itáliai szövetségesekkel (római polgárjogot ígér nekik) szövetkezik a szenátus ellen Telepeket akar létrehozni a földnélküliek számára Itálián kívül Öngyilkos lett, tömeges mészárlás

7 POLGÁRHÁBORÚ Gracchusok halála után a néppárt meggyengült átmenetileg, de az alapproblémák nem oldódtak meg!!! Marius hadseregreformjával (a nincstelenek megélhetéshez jutottak: zsold és leszerelés után föld) átformálta a politikai berendezkedést: a hadvezérek fontos politikai szerephez jutottak (a hadsereg nem a köztársasághoz, hanem hadvezéréhez hűséges) Ie. 90-től állandósult háborúk: először a szövetségesek lázadása, majd polgárháború a néppárt és a szenátori párt között (saját hadserege van mindkettőnek) Köztársasági berendezkedés folyamatosan sérül: örökös diktátori cím, prosciptio, a hadsereg Róma elleni bevetése Sulla leszámolt a néppártiakkal és diktatúrát hozott létre, stabilizálta a helyzetet egy rövid ideig

8 Összegzés A hódító háborúk hatására társadalmi problémák alakultak ki. A néptribunusok fellépése a politikai élet demokratizálódása felé hatott, de a szenátus fegyveres erővel megakadályozta a reformokat. A belső hatalmi harcok nyomán a fiatal hadvezérek kulcspozícióba kerülnek. A kaotikus állapotokat tovább súlyosbítják a rabszolgalázadások

9 A KÖZTÁRSASÁG VÉGNAPJAI
Julius Caesar ismerte fel először, hogy a birodalmat csak monarchikus eszközökkel lehet fenntartani (hatalom megszerzése érdekében triumvirátust hozott létre, majd leszámolt szövetségeseivel is) Senatust háttérbe szorította Vezető tisztségeket birtokolta (consul és néptribunus egyszerre – összeférhetetlen a köztársasági szellemmel, hagyományokkal) Kormányozható lett a birodalom, de túl gyorsan szakított a köztársasági formákkal Az egyeduralmat majd Augustus (Octavianus) teremti meg (principatus)


Letölteni ppt "RÓMA TÖRTÉNETE A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések