Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közismeret Osztályfőnöki Kommunikáció-magyar ( KO-MA) Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közismeret Osztályfőnöki Kommunikáció-magyar ( KO-MA) Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret."— Előadás másolata:

1 Közismeret Osztályfőnöki Kommunikáció-magyar ( KO-MA) Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret

2 CÉL: Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.

3 OSZTÁLYFŐNÖKI

4 KOMMUNIKÁCIÓ - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.

5 j vagy ly ?

6 MATEMATIKA A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát, és hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.

7 IDEGEN NYELV A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől iskolatípusban kiemelt feladata atanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása.

8 Legfontosabb feladat : tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása.

9

10

11 TERMÉSZETISMERET A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános iskolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.

12 UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL

13 10.Mivel táplálkozik az Ausztráliában honos koala? ABambuszrügy BEukaliptuszlevél CRovarok UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL

14 TÁRSADALOMISMERET A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek - a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, -az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására, -kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit, -saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus intézményrendszerét, -értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.

15

16 LEGFONTOSABB: alacsony óraszám mellett is megjelenhessenek a programban a KORSZERŰ általános műveltség szempontjából nélkülözhetetlen tartalmak

17

18 OSZKTV - Hajdúszoboszló

19 A rátóti csikótojás


Letölteni ppt "Közismeret Osztályfőnöki Kommunikáció-magyar ( KO-MA) Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret."

Hasonló előadás


Google Hirdetések