Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió Közlekedési politikája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió Közlekedési politikája"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió Közlekedési politikája

2 Bevezetés A közlekedés jelentőségét mi sem mutatja jobban , mint hogy az Európai Unió GDP -jének aránya mintegy 4 %-át, több mint 6 millió ember számára nyújt munkát, és további 6 milliót foglalkoztatnak közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódó területek. A szektor éves növekedése általában 2-3 % körül van. Már az Európai Gazdasági Közösséget alapító államok felismerték a közlekedési szolgáltatások jelentőségét, s a kezdet kezdetén, a Római Szerződésben előirányozták egy közös közlekedéspolitika kialakítását. A kiemelt szerep ugyanakkor abban is megnyilvánult , hogy a közlekedést a szolgáltatások szabad áramlását biztosító rendelkezések mellett külön kezelték. A közlekedés a személy – és áruszállítással kapcsolatban egyaránt fontos szerepet tölt be, mivel mindenkinek el kell jutni a lakóhelyétől a munkahelyére , iskolába stb. A nyersanyagokat a feldolgozókhoz , a késztermékeket a fogyasztókhoz számos közlekedési eszközzel juttatja el.

3 Fehér Könyv az Európai Unió közlekedéspolitikájáról
A 2001 szeptemberében megjelent Fehér Könyv 2010-ig vázolja fel a közlekedésfejlesztési, szabályozási irányvonalait. A Fehér Könyv a kiemelt célok megvalósításának eszközeit illetően így fogalmaz: „ itt az ideje, hogy a közlekedésben is többet oldjunk meg ésszel, mint betonnal” , vagyis az Európai Unió tagja a kitűzött céljaik megvalósítását sokkal inkább szabályozással , szervezéssel kívánják megoldani, mint nagy infrastrukturális projektek megvalósításával. A Fehér Könyv stratégiai céljait az határozza meg, hogy a társadalom mind nagyobb mobilitást igényel és egyre magasabb szintű minőségi igényei vannak, ugyanakkor a környezetszennyezés problémája megkérdőjelezi a közlekedési teljesítmények növekedésének megengedhetőségét változatlan körülmények és feltételek mellett.

4 Az Unió közlekedési rendszerének további problémái
-A súlyos veszteségek, amelyeket a közúti balesetek okoznak, A mindennapos torlódások okozta veszteségek,amelyek egyes számítások szerint elérik az Európai Unió GDP- jének 0,5%-át, A közúti közlekedés teljesítményének folyamatos növekedése a többi közlekedési lehetőség hátrányára ,ami azt jelzi, hogy a közúti közlekedés ára nem tartalmazza az általa okozott összes, nemzetgazdasági szinten megjelenő, úgynevezett „külső” vagy „externális” költséget. - Stb.

5 Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban
Az Európai Unióban különböző szállítási módot tudunk igénybe venni az árutovábbításához. A következő pontokban a közúti, a vasúti, a légi , a tengeri valamint a kombinált szállítás fontosabb elemeit szeretném bemutatni.

6 Közúti fuvarozás A közutak az EU-ban kiemelkedő szerepet játszanak, mert az árutovábbítás jellemző módon történik. A közúti szállítás elsősorban rövidtávra gazdaságos, a számos előnye miatt viszont a távolsági forgalomban is sűrűn alkalmazzák. A legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik és az áru továbbítása gyorsabb a vasútnál. A fuvarozás háztól- házig történik. Az áru útja nyomon követhető, például műholdas követővel. Nagy értékű alkalmazkodóképességgel rendelkezik. Azonban számos előnye mellett hátrányai is vannak. Például nagyban függ az időjárási viszonyoktól , így nagyobb a balesetveszély. Nagy a környezet szennyező hatása , valamint nagy a környezet szennyező hatása is .

7 Vasúti fuvarozás Az áruszállítás továbbításában a vasútnak is nagy szerepe van. Ez az árutovábbítási mód kétféle módon lehetséges , hagyományos és kombinált forgalomban. Viszonylag független az időjárási tényezőktől és a közúti szállításhoz képest kisebb a fajlagos energia igénye és környezetkárosító hatása. Szinte minden árufajta szállítására alkalmas vasúti kocsik állnak rendelkezésre. Természetesen ennek is vannak hátrányai is, mint például az , hogy viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje és kevésbé rugalmas a fuvarozhatói igények változásaihoz. Itt nem jellemző a háztól-házig szállítás.

8 Vasúti csomagok Az 1. vasúti csomag (2001) A 2. vasúti csomag (2004)

9 Légi fuvarozás A légi fuvarozás napjainkban az elmúlt évtizedben lett kifejlesztve. Nagyon gyors szállítási mód, alapvetően biztonságos. Nagy szállítási távolság esetén rövid az eljutási ideje. Nagyon drága, vannak olyan áruk, amelyeket a légi szállítási mód igénybe vételével tudják továbbítani, például nagy értékű áru, segélyszállítmányok, gyógyszerek, bizonyos élőállatok, gyorsan romló áruk. A légi áruszállítást akkor célszerű alkalmazni, ha valamit nagyon gyorsan , sürgősen és nagy távolságra kell eljuttatni. Legnagyobb a szállítás fajlagos energiaigénye.

10 Vizi fuvarozás A nemzeti kereskedelemben a legnagyobb árumennyiséget, tömegárut hosszabb távolságra vízi szállítás segítségével mozgatnak és juttatják célba hajó segítségével mozgatnak és juttatják célba hajó segítségével. Ahogy a többi szállítási módnak , ennek is vannak előnyei illetve hátrányai. Más fuvarozási ághoz viszonyítva gazdaságos. Lassú szállítási mód jellemzi, ezért a hajó csak nem romló nagy tömegű áruk szállítására alkalmas . Forgalmas kikötők Európában: Marseille , Lisszabon, Hamburg, Liverpool és Rostock.

11 Tengerhajózás A szabályozás célja: a világ hajózási piacaira való kijutás védelme, a tisztességes verseny elősegítése a világ hajózási piacán, az Unió hajózási szociális körülményeinek szabályozása, a foglalkoztatás felvételeinek javítása, a biztonsági követelmények fejlesztése és a tengeri környezet védelme.

12 Tengerhajózás biztonsága
-A kivitelező ok az Erika nevű olajszállító elsüllyedése volt, amely 1999-ben süllyedt el a Francia partok közelében. Ezután 2 jogszabály csomag is született a hasonló katasztrófák elkerülése érdekében. - Az Erika I. csomag - Az Erika II. csomag

13 Kombinált fuvarozás Ezen szállítási mód esetén több közlekedési ágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában. Kombinált fuvarozás során az árú a feladótól a címzettig ugyanabban a zárt térben marad, mert nem közvetlenül az árut rakják át, hanem az árut tartalmazó konténert, vagy a szállítóeszközt. Így az áru teljes biztonságban jut el a címzetthez, sérülésmentesen. Számos előnye van ennek az fuvarozási ágazatnak, például a különböző költségek megtakarítása, a közutak zsúfoltság csökkenése, így biztonságosabb a közlekedés. A kombinált fuvarozásnak kiemelt jelentőséget tulajdonít az unió, hiszen az elmúlt évtizedekben a környezetbarát szállítási módok (vasút, hajózás) sajnálatosan visszaszorultak.

14 A műszaki fejlődés kihívásai , a Galileo program
A Galileo program a következő szakaszokból áll: Meghatározási szakasz A fejlesztési és tesztelési szakasz A kiépítési szakasz A hasznosítási szakasz

15 A közlekedés politika jövője
Az Európai bizottság 40 pontból és több mint száz konkrét intézkedésből álló tervre tett javaslatot a Fehér könyvében. Ezek fő területei: Hatékony és integrált mobilitási rendszer ( belső piac) Korszerű infrastruktúra és intelligens finanszírozás Innováció Külső dimenzió

16 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Az Európai Unió Közlekedési politikája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések