Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió regionális politikája. Az EU alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert Schuman (1886-1963)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió regionális politikája. Az EU alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert Schuman (1886-1963)"— Előadás másolata:

1 Európai Unió regionális politikája

2 Az EU alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert Schuman (1886-1963)

3 Az Európai Unió regionális politikájának kialakulása 1. A Római Szerződés (1957) – regionális különbségek említése – nem létezett regionális politika – Európai Szociális Alap, Európai Beruházási Bank 2. A hatok regionális politikája (1957-1968) Spaak- jelentés, 1955 – a területi egyenlőtlenségek a gazdasági növekedés következtében Kiegyenlítődnek Franciaország, Hollandia, Olaszország, Belgium, Luxemburg, Nemet Szövetsegi Köztarsasag Első jelentés a regionális különbségekről (1965) – kiegyenlítődés helyett polarizáció Regionális politikáért felelős igazgatóság létrehozása (1968)

4 Alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Kohéziós Alap

5 Alap elvek Koncentráció Programozás Addicionalitás Partnerség

6 NUTS rendszerek NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

7

8

9

10 2000-2006. Regionális politika célkitűzései Első célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása Második célkitűzés: Strukturális nehézségekkel küzdő régiók gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása Harmadik célkitűzés: Oktatási, szakképzési rendszerek és politikák modernizációja, valamint adaptációs képessége javításának támogatása

11

12 Célkitűzések 2007-2013 1. Konvergencia célkitűzés 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 3. Európai területi együttműködés célkitűzés

13 Konvergencia célkitűzés A konvergencia célkitűzés hasonló a 2000-2006- os időszak 1. célkitűzéséhez. Célja a legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának elősegítése. A 27 tagállamot számláló Európai Unióban ez a célkitűzés 17 tagállamban 84 régiót érint, melynek összlakossága 154 millió fő. Támogatás mértéke: A konvergencia célkitűzés keretében 251.163 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes összeg 81,54 %.

14 Konvergencia célkitűzés Jogosultsági feltételek: A strukturális alapok forrásaira (ERFA, ESZA), azon NUTS 2. szintű régiók jogosultak, ahol a 2000-2002 időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Ez a célkitűzésre fordítható összes forrás 70,51 százalékát jelenti (177 milliárd euró). Azon régiók (ún. „phasing out” térségek), ahol a GDP az EU bővítéssel járó statisztikai hatás következtében épphogy meghaladja a küszöbértéket, a célkitűzés forrásaiból fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. E régiók a célkitűzés forrásainak 4,99 százalékára jogosultak (12,5 milliárd euró). A Kohéziós Alap támogatásaira azon tagállamok jogosultak, ahol a 2001-2003 időszakra vonatkozó adatok alapján egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Ez a célkitűzésben rendelkezésre álló forrás 23,22 százaléka. Azon régiók, ahol a GNI az EU bővítés statisztikai hatásai következtében meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. A Kohéziós Alapból 15 tagállam részesülhet.

15 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Cél: a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének erősítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkitűzés keretében 19 tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban. Ezek közül 13 tartozik azon régiók közé, ahol a támogatást fokozatosan vezetik be (ún. „phasing- in” területek). Ezek a régiók - a korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. Támogatás mértéke: A célkitűzés keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a teljes összeg 15.95 %. Forrás: ERFA és ESZA

16 Európai területi együttműködés célkitűzés Cél: a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősíteni a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés a korábbi INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA finanszírozása alá került. Jogosultsági feltételek: A Közösség NUTS 3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régiója jogosult a támogatásra.

17 Európai területi együttműködés célkitűzés Támogatás mértéke: A célkitűzésre az összes támogatás 2,52 %-a, azaz 7,75 milliárd euró áll rendelkezésre, mely az alábbiak szerint oszlik meg: Határokon átnyúló együttműködés: 73,86 % Transznacionális együttműködés: 20,95% Interregionális együttműködés: 5,19% A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja

18

19

20

21 Strukturális Alapok működtetése

22

23

24 KOHÉZIÓS POLITIKA, 2007-2013: Kohéziós alap konverge ncia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Öszesen Bulgária 2015 38731596047 Ciprus19436325581 Cseh Köztárs. 7830151493733423697 Észt ország 10191992473058 Lengyel ország 195623948665059698 Lett ország 13632647804090 Litvánia20343965976097 Magyarors zág 758912654186534422452 Málta25249514761 Románia57691114340417317 Szlovákia3433623139920210267 Szlovénia12392407933739

25 Kohéziós és regionális politika 2007-2013 (millió Euro) Kohézi ós alap konverge ncia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Összesen Új tagállamo k 52299100042-22287722149152804 Régi tagállamo k 925977041125218157279705619155237 Összesen615581770831252110385387427750308041

26 Közösségi Kezdeményezésekből juttatott támogatások tagállamonként 2000–2006 között

27 Köszönöm a figyelmet!

28 Források Horváth Gy.: Európai regionálispolitika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 1998.


Letölteni ppt "Európai Unió regionális politikája. Az EU alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert Schuman (1886-1963)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések