Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat során leggyakrabban felmerülő kérdések és nehézségek a döntésben Dr. Grónai Éva főtitkár Országos Foglalkozás-egészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat során leggyakrabban felmerülő kérdések és nehézségek a döntésben Dr. Grónai Éva főtitkár Országos Foglalkozás-egészségügyi."— Előadás másolata:

1 Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat során leggyakrabban felmerülő kérdések és nehézségek a döntésben Dr. Grónai Éva főtitkár Országos Foglalkozás-egészségügyi Továbbképzés, 2010. november 13.

2 Irodalom Occupational Health and Environment Medicine rewiev 1966-2007 a munkaköri alkalmassági vizsgálatok kutatásáról megjelent 139 közleményt vizsgálta. Az esettanulmányok az USA-ban és Nyugat- Európában készültek. A vizsgálat arra volt kíváncsi mit tartanak a kutatók az alkalmassági vizsgálatok alapelveinek.

3 Alapelvek a munkaköri alkalmassági vizsgálatokban »Egyértelmű törvényességi szabályozás szükséges. »A dolgozó munkakapacitását kell megbecsülni. »A munkahelyen jelen levő kockázatokat figyelembe kell venni. »A vizsgálatoknál a foglalkozás-egészségügyi etikai követelményeket követni kell. »Szükséges, hogy jelentős gazdasági hasznot jelentsen a munkáltató számára.

4 Az orvos „etikai” szemléletről a www.deregulacio.hu-n Az orvosi ellátások alapja az önkéntes beleegyezés. Elképesztően megalázó, az emberi méltóságot hihetetlen módon sárba taposó üzemorvosi vizsgálat kötelező, aminek persze semmi értelme sincs. Ez a páciensek emberi méltóságát és az orvosába vetett bizalmat erősen erodálja. A 33/1998. NM rendelet kényszer szűrővizsgálatot tartalmaz, az üzemorvos korlátlan hatalmat kapott a vizsgálatok összeállítására.

5 Békés megyei képviselő testület A munkáltatók érdekeit sértik és terheiket növeli, a munkavállalókra vonatkozó alkalmassági vizsgálat költsége ezért kéri, hogy a háziorvosok kapják vissza a munkaköri orvosi vizsgálatra szóló jogosítványt és a finanszírozás E Alap terhére történjen.

6 A munkaköri orvosi vizsgálatok szabályozása Magyarországon az üzemi egészségvédelemről 70/1951. MT rendelet a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 12/1972. EüM rendelet a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése 4/1981. EüM rendelet a munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. NM rendelet

7 Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat szintjei Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok orvosa végzi Protokoll OMFI oktatási segédanyaga I.fok Foglalkozás-egészségi Szakellátó Helyek végzik Jegyzéke Eü.Közlöny 2008.1.sz Protokoll „Foglalkozások egészségügyi tényezői” II.fok

8 Fővárosi Munkaügyi Bíróság végzése A másodfokú orvosi vélemény szakvé- leménynek minősül. A foglalkozás-egészségügyi szolgálattal szemben a vélemény felülvizsgálata iránt sem a Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási per, sem a Pp.349.§(5) bekezdés szerinti, a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó eljárás nem indítható 2006.május 26.

9 Munkaköri alkalmasság elbírálásának nehézségei foglalkozási megbetegedés kapcsán Mvt. 87 § 1/D. a foglalkozási megbetegedés � a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült egészségkárosodás, amely a)a munkavégzéssel, a foglalko- zással kapcsolatos fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszoci- ális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve a)a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye Foglalkozási megbetegedések alakulása

10 Esetismertetés Diagnozis: Lumboishalgia l.s. Discus hernia L.IV. 30 napot meghaladó betegállomány miatt soronkívüli alkalmassági vizsgálatra jelentkezett. T.L.(sz.1962) 20 évig mentőgépkocsi-vezetőként dolgozott.

11 Idegsebészeti vélemény Állami Egészségügyi Központ Tartós fizikai igénybevétellel, tartós üléssel, emeléssel, hajolással járó munkakör betöltésére alkalmatlan. Panaszai hátterében degeneratív elváltozások állnak. Gerinckímélő életmód komplex rheumatológiai kezelés javasolt. Emelés, hajolás, gerinc csavarodásával járó terhelés tilos, tartós állás és ülést kerülje. Tartós fizikai igénybevétellel, tartós üléssel, emeléssel, hajolással járó munkakör betöltésére alkalmatlan.

12 Esetismertetés I. fok Alkalmatlan. II. fok Alkalmatlan. D 12 kód Az észlelő orvos foglalkozási megbetegedésként bejelentette az OMMF-nek. Kivizsgálás után a dokumentáció bekerült az OMFI-ba. 1 évig A dolgozó táppénzben volt.

13 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet II. fok 2010.szeptember 3. Diagnozis intervertebrális discus degeneráció. Kezelés hatására tünet és panaszmentes. Mozgásszervi károsodás 5%. (I.fokon 18% volt) Egészségkárosodása csekély mértékű. Jelen munkakörében foglalkoztatható. Felülvizsgálata nem szükséges.

14 Munkaköri kockázatok Mentőgépkocsi-vezető (mentőállomáson, HM, BM, MÁV mentőgépkocsi- vezető) munkakör. Korengedményes nyugdíj Forgalmi elsőbbség igénybevételével hordágy vitele, részvétel a beteg kézi szállításában, balesetnél közreműködés az elsősegély nyújtásában. Mentőgépkocsi- vezetése

15 Munkaköri alkalmasság foglalkozási megbetegedés esetén Heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően. Soron kívüli munkaalkal- massági vizs- gálatot kell végezni Foglalkozási megbetegedés esetén amennyiben a munkahely és munkakör munkahigiénés körülményei változatlanok, a dolgozót más, expozíció mentes munkakörbe kell helyezni. Eredeti munka- körében nem alkalmas

16 Fokozott expozíció A munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben meghatározott vegyi anyag biológiai határértékeket meghaladó koncentrációját mérik vérben vagy vizeletben.

17 Esetismertetés A Szabadság híd felújítása során 3 főnél három hónapos expozíciót követően észleltünk ZPP előszűrés alkalmával 100umol/mol heam feletti értékeket, a vérólom érték 1,9 umol/l(400 g/l) feletti volt. Az eset fokozott expozícióként bejelentésre került az OMMF-hez. Soronkívüli alkalmassági vizsgálat történt.

18 Munkaköri alkalmasság elbírálása fokozott expozíció esetén Mivel a fokozott expozíció nem betegség, a dolgozó alkalmas az eredeti munkakörére. Egyedüli tennivaló: az expozíció csökkentése illetve megelőzése.

19 Munkaköri alkalmasság elbírálásának nehézségei II. fokon A munkavállaló nem minden vonatkozásban alkalmas a munkakör betöltésére. A szakellátó hely orvosa ismételten elemzi a munkaköri össz megterhelést. Megkeresi azokat a lehetőségeket, hogy mily módon adaptálható a munkakör a munkavállaló megváltozott egészségi állapotához.

20 II. fokon vizsgáltak 2006-2009 között az OMFI-ban Összes vizsgáltak száma: 359 fő.

21 A vizsgáltak iskolai végzettség szerinti megoszlása

22 A II. fokú vizsgálatot kérte

23 I. fokú vizsgálat eredménye

24 I. és II. fok eredményei

25 A II. fokra küldés oka

26 A II. fokú vizsgálat eredménye

27 Esetismertetés T.Z. háziorvos, 50 éves. Insulin dependens diabetes mellitus 10 éve Retinopathia diabetica o.u., cataracta o.u. Arteriosclerozis obliterans externa inferior l.u. St. post amputationem cruris l.u. Nephropathia diabetica, művese kezelés alatt áll Morbus hypertonicus

28 Egészségügyi dolgozó vizsgálatának szabályozása Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdései 2003. évi LXXXIV. törvény Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséhez 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet Hatálya nem terjed ki az egészségügyi dolgozóra 33/1998 (VII.25) NM rendelet

29 Az alkalmassági vizsgálat eredménye A vizsgálat nem OEP támogatott és a páciensnek kell kifizetnie a térítési díjat. Mikor dönt helyesen a II. fok? Ha alkalmas véleményt ad és nem küldi igazságügyi orvosi vizsgálatra? II. Foknak hivatkozott törvény értelmében igazságügyi orvos szakértői véleményt kell kérnie. A kijelölt igazságügyi orvosszakértő véleményt csak térítés ellenében ad, amely jelenleg 35.500 Ft. I. fokon nem alkalmas, amit az orvos nem fogadott el. Az ÁNTSZ II. fokú vizsgálatra kijelölte az illetékes szakellátó helyet.

30 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat során leggyakrabban felmerülő kérdések és nehézségek a döntésben Dr. Grónai Éva főtitkár Országos Foglalkozás-egészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések