Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közfoglalkoztatási programok évi tapasztalatai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közfoglalkoztatási programok évi tapasztalatai,"— Előadás másolata:

1 Közfoglalkoztatási programok 2011. évi tapasztalatai,
különös tekintettel a Startmunka mintaprogramokra Miskolc, november 24.

2 A közfoglalkoztatás új rendszere
2011. január 01. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Értékteremtő közfoglalkoztatási program Országos közfoglalkoztatási programok Vállalkozások részére nyújtott támogatás 2011. szeptember 01. Kiemelt projektek Startmunka mintaprogramok (kistérségi, országos)

3 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Célja: A települési önkormányzatok közfeladat ellátásának támogatása. Ki foglalkoztatható? Kizárólag bérpótló juttatásra jogosult személy A foglalkoztatás jellemzői: Napi 4 órás munkaidő /Munkaidőkeretben is meghatározható/ Legalább 2 (2011. szeptember 01-jétől legalább 1 hónap), legfeljebb 4 hónap időtartam, határozott idejű munkaviszony keretében Támogatás mértéke? A munkabér és járulékai 95%-a Közvetlen költségek mértéke a bér-és járuléktámogatás legfeljebb 5%-a

4 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Célja: Elsősorban összetettebb, szolgáltatás jellegű tevékenységek ellátásának támogatása. Ki foglalkoztatható? Elsősorban bérpótló juttatásra jogosult, a kirendeltség által kiközvetített személy, továbbá regisztrált álláskereső. A foglalkoztatás jellemzői: Napi 6-8 órás munkaidő Legalább 2, legfeljebb 12 hónap időtartam Támogatás mértéke? A települések hátrányos helyzetével összhangban a munkabér és járulékai %-a Közvetlen költségek: a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek a bér-és járuléktámogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig

5 ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA
Célja: Elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve hátrányos helyzetű álláskeresők részére átmeneti munkalehetőség megteremtése értékteremtő közfoglalkoztatás keretében. A pályázati eljárásban meghívás alapján vehettek részt azok a szervezetek, akik az előzetes felmérésben részt vettek, és olyan, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintő közfeladatot látnak el, amelynek elvégzésével a költségeik mérséklődnek és/vagy árbevétel keletkezik. A foglalkoztatás jellemzői: Napi 6 órás munkaidő Legalább 4, legfeljebb 8 hónap időtartam Támogatás mértéke? A munkabér és járulékai 75%-a Közvetlen költségek mértéke a bér-és járuléktámogatás legfeljebb 20%-a Támogatás igénylése: Meghívásos pályázati eljárás alapján (két forduló) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásának szabályai szerint 4 település – speciális mezőgazdasági program (90%-os bér-és járuléktámogatás)

6 Országos közfoglalkoztatási programok
Célja: Állami feladatok, országgyűlés vagy kormány által meghatározott programok támogatása, melynek keretében álláskereső, vagy bérpótló juttatásban részesülő személy számára teremt munkaalkalmat, illetőleg biztosít foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzést Milyen támogatás nyújtható? a munkabér és járulékok mértékének 100 százaléka, legfeljebb a pályázatban szereplő összeghatárig, legfeljebb 12 hónapig Közvetlen költségek: a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek, a munkabér és járulék támogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig 100 fő, vagy afeletti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költség 3%-ig terjedhet A támogatás további feltétele: A foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományhoz képest bővíti foglalkoztatottainak számát A közfoglalkoztatási program megvalósításához más központi költségvetési előirányzatból nem részesül támogatásban A döntés előkészítését a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve végezte. A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntött.

7 Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása alapján
Több pályázati kör Meghívásos vagy nyílt pályázatok Meghívásos: Erdészeti társaságok Nemzeti parkok Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Vízgazdálkodási társulatok Vasút tisztasági és idegenforgalmi ágazat számára Parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek számára Nyílt: Magán erdőgazdálkodók számára (két pályázati felhívás került meghirdetésre)

8 VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE BÉRPÓTLÓ JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS
Célja: A vállalkozások kizárólag bérpótló juttatásra jogosult (2011. szeptember 01-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult), a kirendeltség által kiközvetített személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. A foglalkoztatás jellemzői: teljes munkaidős munkaviszony A támogatás folyósításának további feltétele: Az előző évben rendes felmondással nem szüntetett meg munkaviszonyt Vállalja, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás időtartama alatt nem kerül sor Legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatás (legfeljebb 8 hónap támogatás + 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség) Támogatás mértéke: A minimálbér, illetve a garantált bérminimum, és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 70%-a

9 Közfoglalkoztatás típusa
Számok tükrében Közfoglalkoztatás típusa Felhasználható keret Érintett létszám (2011. október 31-ig) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás e Ft 27 045 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás e Ft 5 300 Értékteremtő közfoglalkoztatási program (87 település) 429 776e Ft 801 Országos programok (35 pályázó) 1 701 055 eFt 1 699

10 Tapasztalatok Felkészítés, tájékoztatás (régiós, kistérségi tájékoztatók) Pályázati rendszer működése (hiánypótlások, pályázatok átdolgozása, közfoglalkoztatással kapcsolatos tervek hiánya) Pályázatok benyújtására és a közfoglalkoztatás indítására jellemzően az önkormányzati költségvetések elfogadását követően került sor Pályázatok elbírálása rövid határidővel történt (8 munkanap, illetve a támogatásra vonatkozó hatósági szerződések megkötése a foglalkoztatás megkezdéséhez igazodva) 4 órás foglalkoztatás problémái (munkavállalási hajlandóság, fluktuáció), hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás iránti nagyobb igény Jelentős adminisztráció (elszámolással kapcsolatos dokumentumok) Pályázatok felfüggesztése (november 30-ig tartó kötelezettségvállalás lehetősége)

11 2011. szeptember 01-jétől hatályba lépett változások
Közfoglalkoztatásról szóló törvény (2011. évi CVI.) Új fogalmak: Közfoglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztató, közfoglalkoztatott Közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér Heti bérfizetés Közfoglalkoztatási támogatások kérelem alapján nyújthatóak Új támogatás: közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás Bérpótló juttatás helyett (BPJ) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Közfoglalkoztatási mintaprogramok (Startmunka mintaprogramok)

12 Kistérségi Startmunka mintaprogramok
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat (B-A-Z megyében három kistérség) A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak. (A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a) A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A „jó gyakorlatok” támogatása ösztönző lehet azon önkormányzatok számára is, akik eddig még nem ismerték fel a közfoglalkoztatás költségvetés csökkentésének lehetőségét, valamint az önkormányzati intézmények önellátásában rejlő lehetőségeket. Mintaprogramok esetén a támogatás első hónapra eső része előlegként is folyósítható.

13 A kistérségi startmunka mintaprogramok főbb tevékenységi területei
A Belügyminisztérium a kistérségi startmunka mintaprogramok szervezésénél figyelembe vette a korábban indult értékteremtő közfoglalkoztatási programok tapasztalatait, így a főbb tevékenységi területek a következők: mezőgazdasági projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása, bio és megújuló energiatermelés, közúthálózat javítása.

14 A kistérségi startmunka mintaprogramok előkészítése
Kérdőíves felmérés (önkormányzatok kapacitásainak felmérése) A mintaprogramokban érintett önkormányzatok tájékoztatása (kistérségi tájékoztatók) Kistérségi mintaprogram szakmai tartalmának és költségeinek részletes tervezése (szakigazgatási szervek bevonásával) Programtervek bírálata (kirendeltségek, központ közreműködésével) A program véglegesítése, jegyzőkönyv készítése (költségvetési tárgyalások lebonyolítása a Belügyminisztérium képviselőinek közreműködésével) Program adatlap kitöltése, véglegesítése Döntési okmányok elkészítése, BM részére történő továbbítása

15 A kistérségi startmunka mintaprogramok indítása
Belügyminisztériumi jóváhagyás és a pénzügyi forrás biztosítása (háromoldalú megállapodás a Belügyminisztérium, a Kormányhivatal és a Munkaügyi Központ között) Hatósági szerződések megkötése (8 órás foglalkoztatás, 100%-os támogatás) Programba vonás, közvetítés Előleg kifizetése (1 havi bér és dologi költségek) Havi elszámolás Záró elszámolás (program végén)

16 2011. évben indult kistérségi Startmunka mintaprogramok adatai
Kistérség megnevezése Résztvevő települések száma Indítandó projektek száma Létszám (fő) Támogatási igény (Ft) Ózdi kistérség 22 54 1013 283  Encsi kistérség 29 517 183  Mezőcsáti kistérség 9 27 454 142  Összesen 60 135 1984 608 

17 Projektek megoszlása Projektek típusa Ózdi kistérség Encsi kistérség Mezőcsáti kistérség Összesen Mezőgazdasági 13 11 5 29 Mezőgazdasági utak rendbetétele 2 7 1 10 Belvízelvezetés 14 20 39 Illegális hulladéklerakók felszámolása 4 6 Téli foglalkoztatás 18 9 36 Közúthálózat javítása Bio és megújuló energiatermelés 54 27 135

18 Országos Startmunka Programok megyénkben
Magyar Közút Nonprofit Zrt. önkormányzati és állami kezelésű közúthálózat karbantartási programja augusztus 29-én indult és november 30-ig tart, megyénkből 400 fő bevonásával. Az 1000 fős, elsődlegesen roma munkavállalók foglalkoztatását biztosító vízitársulati irányítású program három vízgazdálkodási társulat közreműködésével összesen 41 fő roma származású bérpótló juttatásra jogosult álláskereső létesíthetett munkaviszonyt a gönci, mezőcsáti, sárospataki, sátoraljaújhelyi térségben. Kulturális örökségi értékek gondozási, helyreállítási és állagmegóvási programja kertében négy település (Szendrő, Martonyi, Kurityán, Regéc) kapott esélyt megyénkből, hogy a településen lévő vár, illetve kolostor állagmegóvási munkáit végezhesse e programban. Ezáltal összesen 55 fő 1-3 hónapos foglalkoztatására biztosított lehetőséget. Határnyiladék tisztításával kapcsolatos program szeptember 15-étől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság irányításával 66 fő egy hónapos foglalkoztatása valósult meg.

19 Kistérség Startmunka programok 2012. évi tervezése
Kistérség megnevezése Résztvevő települések száma Indítandó programok száma Ózdi Kistérség 28 103 Encsi Kistérség 37 85 Mezőcsáti Kistérség 9 36 Edelényi Kistérség 47 88 Kazincbarcikai Kistérség 32 96 Mezőkövesdi Kistérség 21 33 Sárospataki Kistérség 16 45 Sátoraljaújhelyi Kistérség 19 29 Szerencsi Kistérség 18 Szikszói Kistérség 23 71 Abaúj-Hegyközi Kistérség 24 54 Bodrogközi Kistérség 17 Tokaji Kistérség 11 27 Összesen 302 733

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Ujabb Orsolya osztályvezető
Elérhetőségek: telefon: 06-46/ honlap:


Letölteni ppt "Közfoglalkoztatási programok évi tapasztalatai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések