Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. A gyógyszerértékelés nemzetközi jellege

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. A gyógyszerértékelés nemzetközi jellege"— Előadás másolata:

1 4. A gyógyszerértékelés nemzetközi jellege
Magyar (OGYI) együttműködések: WHO Eur. Pharm. PIC és PIC-S (GMP, már volt róla szó) OECD GLP (n)CADREAC PERF EU

2 A gyógyszerértékelés és –engedélyezés során mindig erős volt a nemzetközi együttműködés!
Ugyanis Ugyanazok a gyógyszerek Nagyon hasonló problémák, sőt: krízishelyzetek pl. nem várt mellékhatások esetén gyorsan kell közbelépni

3 Egészségügyi Világszervezet

4 WHO régiók Regional Offices
AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO

5 WHO központ, Genf gyógyszerügyi programok
Pharmacopoeia Internationalis – modell a nemzeti gyógyszerkönyvekhez és más minőségügyi együttműködések, különböző útmutatók készítése (generikus értékelés, GMP, növényi szerek – lásd később) Basic Tests hasonlít a Ph. Hg. VIII. Tájékoztató vizsgálatok típushoz Az egész világra kiterjedő mellékhatás-figyelés (Uppsala, WHO-együttműködő központ) WHO International Regulatory Collaboration for Herbal Medicines IRCH A gyógyszerengedélyező hatóságok nemzetközi konferenciája International Conference of Drug Regulatory Authorities, ICDRA, 2 évenként Regionális konferenciák és együttműködések Tanácsadás és értékelés fejlődő országok gyógy-szerértékelő és –engedélyező hatóságai részére

6 WHO (Az együttműködések egy részét: lásd később)
Az OGYI: a WHO Gyógyszerinformációs és Minőségellenőrzési Együttműködő Központja minőségi/minőségbiztosítási útmutatók kidolgozása, Basic Tests a Ph. Int. szerkesztése IRCH magyar központ mellékhatás-jelentések küldése, stb.

7 Európai Gyógyszerkönyv

8 Európai Gyógyszerkönyv
Nem (!) az EU/EGT, hanem az Európa Tanács égisze alatt EDQM European Department for the Quality of Medicines Strasbourg Az EU-ban kötelező Nemzeti Gyógyszerkönyvi Bizottságok és küldöttek az Eur. Ph. Bizottságba Ugyanott OMCL Official Medicinal Control Laboratories – kölcsönös auditálás (ellenőrzés) Az OGYI a magyar kémiai/fizikai-kémiai/gyógyszer-forma-vizsgáló OMCL, az OEK a vakcina-ellenőrző OMCL

9 Gazdasági Fejlesztési és Együttműködése Szervezet Organisation of Economic Cooperation and Development OECD

10 OECD GLP OECD székhelye: Párizs
többek között GLP-együttműködése: az ellenőrök közös képzése, közös útmutatók, az ellenőrzések külcsönös elismerése… a fejlett országok (EU, Svájc, de USA, Japán, Ausztrália, Kanada is) Az OGYI 1993 óta rendes tagja (előbb lett tag, mint Magyarország az OECD tagja!)

11 Korábbi gyógyszerhatósági együttműködések a közép-kelet-európai EU-csatlakozó országok részvételével CADREAC, nCADREAC, PERF

12 CADREAC Collaboration Agreement of Drug Regulatory Authorities in European Union Associated Countries, 1997 – ? – a csatlakozó országok gyógyszerhatósági együttműködése – képviselői már 1997-től részt vehettek egyes EU-munkacsoportokban, egymás között állandó egyeztetés (vége: a 2004-es csatlakozás, folytatni akartuk: „new CADREAC”: nCADREAC, de ma már nem aktív)

13 PERF Pan-European Regulatory Forum
(a CADREAC sikerét elirigyelte az EU Bizottság, s – PHARE projektként – létrehozott egy továbbképző együttműködést) években rengeteg tanfolyam és megbeszélés több témakörben a csatlakozó országok szakembereinek, EU-finanszírozással (véget ért a 2004-es csatlakozással)

14 az Európai Unió

15 Volt mit tanulni… 2004-ben az Európai Unióba értünk, ahol a gyógyszer-engedélyezés a legszabályozottabb terület... EU

16 Speciális terminológia, acronimok, angol…
Az OGYI vezetői munkatársaiból álló „OGYI gyógyszerértékelő bizottság” (OGYÉB) ülésein az új diplomások bemutatása Visszajelzések: ha végigülték az ülést, alig értettek valamit… …ugyanis mindenki a nemzetközi angol rövidítéseket használva beszél…

17 Mit hallhat a kívülálló egy „OGYÉB”-en (s azt hiszi, az őrültek házába került)
De ez egy WEU! RMS leszünk, vagy CMS? Article ten-three beadvány volt? Nem igaz, más a MAH! DMF-je van vagy CEP-je? Akkor hát vállaljuk a CMD-referralt? Megnézte valaki már az SmPC-t? Informed consent-re hivatkozik! Azt mondtuk: nem lehet DP, csak MRP! Már megint nem használta sem a QRD-templátot, sem a Standard Term-et! Clock-stopban vagyunk!

18 Gyógyszer-engedélyezési eljárások az EU-ban
Centralizált „Kölcsönös elismerés” Decentralizált Nemzeti Közös-ségi

19 Először ismerkedjünk meg egy központi szervvel
amelyik a gyógyszerek központi értékelését és egyéb központi ügyeit végzi Európai Gyógyszerügynökség, London European Medicines Agency EMA

20 Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
1995-ben alapították Első két igazgatója ( , ): gyógyszerész francia, majd svéd Feladata: a nemzeti hatóságok „összefogása”, új gyógyszerek ún. központi forgalomba hozatali eng. kiadását megelőző értékelési eljárása, mellékhatás-figyelés, a követelmények egységesítése, fellebbezések

21 Európai Gyógyszerügynökség European Medicines Agency
Framakovigilancia Kockázatelemző bizottság 1/tagállam Igazgatótanács 1/tagállam Ügyvezető Igazgató “T i t k á r s á g” (500+ fő) Humángyógyszer-bizottság 1/tagállam Állatgyógyszer-bizottság 1/tagállam Ritkagyógyszer-bizottság 1/tagállam Fejlett Terápiás-bizottság 1/tagállam Gyermekgyógyszer-bizottság 1/tagállam Növényigyógyszer-bizottság 1/tagállam szakértői munkacsoportok

22 Bizottságok Humángyógyszer-bizottság CHMP Committee of Human Medicinal Products új gyógyszerek értékelése (centralizált eljárás) fellebbezések esetén ugyanez, döntési javaslat minden, humán gyógyszerrel kapcsolatos tudományos kérdés értékelése Állatgyógyszer-bizottság CVMP Committee of Veterinary Medicinal Products ugyanezek állatgyógyszer esetén

23 Fontosabb bizottságok
Ritkagyógyszer-bizottság COMP Committee of Orphan Medicinal Products a ritka betegségek (=max. 5/ lakos) gyógyszereinek kijelölése Növényigyógyszer-bizottság HMPC Herbal Medicinal Products Committee hagyományos növényi gyógyszerek listájának és monográfiájának elkészítése döntés a növény „hagyományos” alkalmazásáról

24 Bizottságok Gyermekgyógyászati bizottság PDCO Pediatric Medicinal Products Committee minden új gyógyszerre kötelező gyermek-klinikai vizsgálati terv elfogadása, vagy felmentés adása (ha az adott gyógyszer biztosan nem kell gyermeknek) Fejlett Terápiás Gyógyszerek bizottság CAT Committee of Advanced Therapy Medicinal Products az ilyen gyógyszerek kijelölése

25 A legújabb bizottság Farmakovigilancia Kockázatelemező bizottság PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (farmakovigilancia: a gyógyszerek nem kívánt hatásainak figyelése, ideértve a helytelen alkalmazásból eredőket is) feladata az ilyen hatások feldolgozása, s javaslat a CHMP-nek, illetve a tagállamoknak intézkedésre (lásd később)

26 A gyógyszerek közösségi forgalomba hozatali engedélyezési eljárásai
Rendelet (reguláció) írja le: a centralizált eljárást a (bármilyen eljárással kiadott) forgalomba hozatali engedélyek módosítására vonatkozó eljárásokat

27 Rendeletek, pl. 726/2004/EK a centralizált eljárásról és az Európai Gyógyszerügynökség megalapításáról 141/2000/EK a ritka betegségek gyógyszereinek besorolásáról

28 A gyógyszerek közösségi forgalomba hozatali engedélyezési eljárásai
Irányelv (direktíva) írja le: a “kölcsönös elismerési” és a decentralizált eljárást (2001/83/EK „közösségi gyógyszerkódex”) (A nemzeti engedélyek kiadására csak a maximum 210 napos határidő vonatkozik)

29 Mit jelentenek ezek az eljárások? 1
Centralizált eljárás: a Közösség adja a minden tagállamra azonnal érvényes forgalomba hozatali engedélyt (és vonja azt vissza). A tagállamok szakértőt delegálnak az értékelő bizottságba (CHMP) és a kísérőiratok fordítását ellenőrzik, egyébként nemzeti hatáskör nincs

30 Mit jelentenek ezek? 2 „Kölcsönös elismerési” eljárás: az egy tagállamban („referencia-tagállam”) már kiadott engedélyt a többi („érintett”) tagállam (ahol ezt a gyógyszercégcég kéri) gyorsított eljárásban „honosítja”, felhasználva a referencia-hatóság értékelését is. Ha eltérő vélemények és nem tudnak megegyezni: centralizált típusú közösségi döntés lesz, ami mindenkire kötelező

31 Mit jelentenek ezek? 3 Decentralizált eljárás: új, még sehol sem engedélyezett gyógyszerre: a (gyógyszercég által felkért) referencia-tagállam – saját értékelése után - ideiglenes engedélyt ad, amit az eljárás során az érintett tagállamok – konszenzussal – módosíthatnak, így alakul ki a végleges forgalomba hozatali engedély. Ha eltérő vélemények és nem tudnak megegyezni: itt is centralizált típusú közösségi döntés lesz, ami mindenkire kötelező Érintett tagállamok: itt sem minden tagállam, a benyújtó gyógyszercég döntése szerint

32 Mit jelentenek ezek? 4 Nemzeti eljárás: csak akkor, ha az új gyógyszert csak egy tagállamban kívánják forgalmazni. Ekkor csak a nemzeti hatóság értékeli és engedélyezi. Később azonban a forgalomba hozatali engedély jogosultja dönthet úgy, hogy az engedélyt „kölcsönös elismerési” eljárással másutt is honosíttatja Nemzeti eljárás a korábban így engedé-lyezett gyógyszer minden „családbővíté-se” is

33 Az eljárások részletesebben

34 Centralizált eljárás Kötelező:
 biotechnológiai hatóanyagok készítményei  ritka betegségek gyógyszerei HIV, rák, diabetes, neurodegeneratív betegségek új hatóanyagú gyógyszerei „fejlett terápiás” gyógyszerek  autoimmun-betegségek, vírusos betegségek gyógyszerei (kivéve a normál vakcinákat) Lehetséges:  új hatóanyagok “nagytechnikájú” szerek  új, “fontos” indikációk  vérkészítmények

35 „Biotechnológiai hatóanyagok”
Recombináns DNS-technológia Biológiailag aktív fehérjéket kódoló gének kontrollált expresszálása prokariótákban és eukariótákban, a transzformált emlős sejteket is ideértve Hybridoma és monoklonális antitest-módszerek

36 Centralizált eljárás Egy beadvány az Európai Gyógyszerügynök-séghez (Londonban) CHMP-értékelés (2 referens, a tagállami tagok közül választják) (nettó) 210 nap alatt befejezõdik, az Ügynökség kiadja minden tagállam nyelvén a tájékoztató iratokat és az Értékelõ jelentést (a tagállamok előzetesen nyelvileg lektorálják!) Tagállamok: még 15 napos felszólalási idő, aztán A brüsszeli Bizottság képviselője aláírásával az egész EGT-re érvényes forgalomba hozatali engedélyt kap Ha negatív döntés: forgalmazása az egész EU-ban tilos! (Más típusú eljárásban sem lehet kérelmezni!)

37 Decentralizált és „kölcsönös elismerési” eljárások
Mint láttuk: “Referencia”-gyógyszerhatóság (tagállam): amelyhez elõször adják be (“vezető piac”?) és “érintett” gyógyszerhatóságok (tagállamok), ahova a “második körben” nyújtják be Referens Member State RMS, Concerned Member State CMS

38 A „kölcsönös elismerési” és decentralizált eljárások, 1
Követő Internetes adatbázis Communication and Tracking System, CTS (csak a hatóságok láthatják és vezetik: melyik beadvány hogyan áll, ki mit szólt hozzá, mi a válasz, stb.) „Koordinációs csoport” (tagállamonként 1 fő): az eltérő vélemények egyeztetésére, hogy ne kelljen közösségi döntést kérni, ha a megegyezés egyáltalán lehetséges

39 A „kölcsönös elismerési” és decentralizált eljárások, 2
Értékelő jelentés: a referencia-hatóság készíti el angol nyelven: milyen dokumentációt értékelt, azt miért fogadta el. Tudományos érvek, statisztikailag helytálló adatok! 100+ oldalnyi…

40 Decentralizált eljárás
Lehetséges: minden új hatóanyagú készítményre, amire a centralizált nem kötelezõ

41 Tehát ismétlés: mi is ez?
Decentralizált eljárás (DP): új gyógyszerre a referencia-tagállam ideiglenes engedélyt ad, amit az eljárás során az érintett tagállamok – konszenzussal – módosíthatnak, így alakul ki a végleges forgalomba hozatali engedély. Ha eltérő vélemények és nem tudnak megegyezni: itt is centralizált típusú közösségi döntés lesz, ami mindenkire kötelező

42 „A gyógyszerügyek: a legszabályozottabb terület az Európai Unióban…”
Decentralizált eljárás, 1 érdemes részleteiben megismerni, hogy elszörnyedjünk! „A gyógyszerügyek: a legszabályozottabb terület az Európai Unióban…” Eljárás előtti fázis Nemzeti fázis a referencia-hatóságnál „Áll az óra” periódus „Európai” (közösségi) fázis Nemzeti fázis az érintett hatóságoknál

43 Decentralizált eljárás, 2
1. Eljárás előtti fázis a -28. nap előtt: megbeszélések a benyújtó és a referencia-hatóság között, az utóbbi elvállalja ezt a szerepet és meghatározza az eljárás európai kódszámát -28. nap: benyújtás mind a referencia-, mind az érintett hatóságokhoz. Validáció (=bejött-e minden szükséges dokumentum, tartalmától függetlenül), minden tagállam beírja a számítógépes adatbázisba (CTS). Ha mindenütt valid:

44 Decentralizált eljárás, 3
2. Nemzeti fázis (referencia-hatóság, RMS) 0. nap: az RMS megkezdi az értékelést (és erről a többit tájékoztatja) 85. nap: az RMS az előzetes értékelő jelentést megküldi az érintett nemzeti hatóságoknak a 118. napig ezek (el is fogadhatják, de ált.) megküldik a megjegyzéseiket, kifogásaikat az RMS-nek és a benyújtónak is 119. nap: a referencia-hatóság „megállítja az órát”

45 Decentralizált eljárás, 4
3. „Áll az óra” periódus A benyújtó elküldi válaszait a hatóságoknak, erre maximum 3 hónapot kap, amit csak különleges indokkal lehet meghosszabbítani Ezután a referencia-hatóság kidolgozza az ezek szerint módosított értékelő jelentés, alkalmazási előírás, betegtájékoztató és címkeszöveg tervezetét angolul

46 Decentralizált eljárás, 5
4. „Európai” (közösségi) fázis, 1 120. nap: a referencia-hatóság (RMS) megküldi a tervezeteket az érintett hatóságoknak (CMS) és a benyújtónak 160. napig: az érintett hatóságok elfogadják vagy további kifogásaik vannak, az RMS ezt a benyújtónak továbbítja 170. napig: a benyújtó válaszol folytatódik

47 Decentralizált eljárás, 6
„Európai” (közösségi) fázis, 2 175. nap: az RMS (referencia-hatóság) megküldi a válasszal kapcsolatos értékelését az érintett hatóságoknak (CMS-ek) és a benyújtónak 180. napig: lehetséges egyeztetés a hatóságok (RMS és CMS-ek) között 185. nap: ha még maradt vitatott kérdés – de ez most már csak „potenciális súlyos egészségügyi problémát okozó” lehet! – ezt a CMS megküldi az RMS-nek és a benyújtónak folytatódik

48 Decentralizált eljárás, 7
„Európai” (közösségi) fázis, 3 190. napig: a benyújtó válaszol a hatóságoknak 200. napig: a referencia-hatóság a végső értékelő jelentést megküldi az érintett hatóságoknak és a benyújtónak 205. nap: az érintett hatóságok a végső véleményt az RMS-nek: elfogadják, vagy nem folytatódik

49 Decentralizált eljárás, 8
„Európai” (közösségi) fázis, 4 210. nap: a fázis lezárása, ha mindenki elfogadott mindent vagy fennmaradó véleményeltérések esetén: a Koordinációs csoportban egyeztetés Max nap: vagy megegyezés a Koordinációs csoportban, vagy az Európai Gyógyszerügynökség (bizottsága: CHMP) elé utalják a kérdést („referral”, ekkor „centralizáltként” folytatódik) folytatódik

50 Decentralizált eljárás, 9
5. Nemzeti fázis (ha nem volt kifogás vagy a Koordinációs csoportban sikerült megegyezni) 215. nap: a folyamodó megküldi a kísérőiratok fordításait minden CMS hatóságnak 240./300. nap (attól függően, hogy volt-e Koordinációs csoport eljárás): mindenki kiadja a nemzeti forgalomba hozatali engedélyt - VÉGE

51 Kölcsönös elismerési eljárás (MRP) – mi is volt ez?
„Kölcsönös elismerési” eljárás: az egy tagállamban („referencia-tagállam”) már meglévő engedélyt a többi („érintett”) tagállam gyorsított eljárásban „honosítja”, felhasználva a referencia-hatóság értékelését is. Ha eltérő vélemények és nem tudnak megegyezni: centralizált típusú közösségi döntés lesz, ami mindenkire kötelező Többször is indítható, első körben pl. csak 5 tagállamban, majd később megismételve újabb 7-ben (Repeat Use MRP)

52 „Kölcsönös elismerési” eljárás, 1
(A referencia-tagállamban már kapott – nemzeti - forgalomba hozatali engedélyt) A folyamodó kéri értékelő jelentés kiadását A referencia-tagállam (RMS) max. 60 nap alatt kiadja a kísérőiratokat és az Értékelõ jelentést (angolul) Benyújtják ezeket és ugyanazt a dokumentációt, ami alapján a referencia-tagállam korábban engedélyezte a gyógyszert az Érintett tagállamokba (CMS), kérvén az első engedély (Értékelõ jelentés) elfogadását, erre 90 nap áll rendelkezésre

53 „Kölcsönös elismerési” eljárás, 2
Ha eltérõ vélemények: megegyezés a Koordinációs csoportban, ha eredménytelen: az EMA-hoz fellebbezés és EU-szintű döntés Ha nincs ellenvélemény: a decentralizált eljáráshoz hasonló nemzeti fázisban forgalomba hozatali engedélyeket adnak ki az érintett hatóságok is Persze itt is jogvesztő határidők, stb. Mindez folyamatábrán:…

54 90 nap 14. nap Validáció kész = 0. nap 55. nap nincs ellenvé-lemény?
Kérelem a referencia-hatósághoz 90 nap Nemzeti forg. hoz. eng., értékelő jelentés, kísérőiratok, stb. angolul is Benyújtás az érintett hatóságokhoz 14. nap Validáció kész = 0. nap 55. nap nincs ellenvé-lemény? van 30 nap +35. nap Egyeztetés, a benyújtó bevonása megegyezés Kísérőiratok nemzeti nyelven nem +30. nap siker Koord. csop. egyeztetés Nemzeti engedélyek nem EU-szintű döntés

55 A referencia-hatóság…
…(mind DP, mind MRP esetén) a továbbiakban a gyógyszer(család) „felelőse” marad az EGT-n belül, minden módosítás rajta keresztül, hasonló eljárással! (De ezt most nem részletezzük már…)

56 Nemzeti forgalomba hozatali engedély
Csak akkor, ha kizárólag egy tagállamban akarják a szert forgalmazni (De később lehet belőle MRP…) A korábbi hasonló beadványok „családbővítése” is

57 Mi jellemzi az EU gyógyszerengedélyezést?
Rövid eljárási határidők, de nemzetközi tevékenység, a hatóságok megkapják egymás értékelési adatait A nemzeti gyógyszerhatósági intézetnek továbbra is szerepe van A törzskönyvezési folyamatban is: - a centralizált eljárásban - a decentralizált és „kölcsönös elismerési” eljárásban

58 A nemzeti hatóság szerepe az EU centralizált eljárásában
Képviselő delegálása a gyógyszerbizottságokba Felkészítése az adott kérdésben A kísérőiratok fordításának ellenőrzése (100 oldalnyi orvosi-gyógyszerészi szakszövegek!)

59 A nemzeti hatóság szerepe az EU másik két közösségi eljárásában
Ha referencia-hatóság: a továbbiakban ő képviseli a gyógyszert a többi hatóságnál is Ha nem referencia-hatóság: a nemzeti felelősség megmarad, döntőbíráskodás kezdeményezésének lehetősége A kísérőiratok szövege nemzeti nyelven

60 Állandó nemzetközi együttműködés
Az OGYI-nak jelenleg munkatársa jár rendszeresen (változó intervallumban, pl. CHMP: havonta egy hét - HMA: negyedévente két nap) EU-munkacsoport-ülésekre a kiutazások többségét az EU finanszírozza!

61 Gyógyszerhatósági struktúrák az EU-ban
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Nemzeti hatóságok, nemzeti kompetenciák (inspekciók, mellékhatás-figyelés, minőségi hibák…) A gyógyszerhatóságok hálózata

62 A gyógyszerhatóságok hálózata
Több, mint a gyógyszerhatóságok „összeadva” Közös működés (decentralizált és kölcsönös elismerési eljárás), egymás azonnali informálása, egységesített fellépés krízishelyzetben

63 Együttműködések A brüsszeli Bizottság
a londoni Európai Gyógyszerügynökség a Gyógyszerhatósági Vezetők Heads of Medicines Agencies, HMA együttműködése által szervezett munkacsoportok

64 A forgalomba hozatali engedély kiadását követő felügyelet

65 OGYI közlések Évente legalább 1 ízben (valójában rendszeresen frissítve a honlapon!) a teljes forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerlista, név, szám, gyógyszerforma, hatáserősség, kiszerelés, az ATC kóddal egyenértékűségi lista a törölt (visszavont forgalomba hozatali engedélyű) gyógyszerek listája (miért!) az alkalmazási előiratok és betegtájékoztatók

66 A forgalomba hozatali engedély visszavonása
Az eseteknek igen kis részében (tized-százaléknyi) új, súlyos nem kívánt hatás észlelése miatt – ekkor a további felhasználás tilos (sokszor betegtől is visszagyűjtik) Az esetek legnagyobb részében: a forgalomba hozatali engedély jogosultja nem akarja forgalomban tartani (nem vagy csak alig rendelik az orvosok) – ekkor a már nagykereskedőhöz kiszállított tételek a felhasználhatósági időtartamuk végéig forgalomban maradhatnak. Ezért nem tűnhetnek el a listákról teljesen! (Pl. az OGYI gyógyszer-adatbázisban „TT” jelzéssel szerepelnek ilyenkor.)

67 Éves megújítás ha befizeti a fenntartási díjat: automatikus Meghosszabbítás az engedély kiadását követő 5. évben újraértékelés (aztán visszavonásig érvényes a forgalomba hozatali engedély) Eltérés a forg. hoz. eng.-től, felhasználhatósági idő- meghosszabbítás OGYI engedély, utóbbi 1 ízben +1 év lehet

68 Módosítás A forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles minden új adatot bejelenteni, s módosítást kérni, megfelelő dokumentumokkal Közösségi eljárások esetén a referencia-hatóságon keresztül (nem részletezzük a közösségi eljárást!)

69 A forgalomba hozatali engedély módosításai
Többféle eljárás, attól függően, hogy mennyire lényeges a módosítás

70 Módosítások 1 IA típus: kis jelentőségű és adminisztratív ”szólj és tedd” IB típus: kis jelentőségű ”szólj, várj, reagál-e a hatóság, majd tedd” II. típus: jelentősebb „kérj engedélyt, s várd meg” (ami ennél is jelentősebb, az már új engedélyezési eljárás, nem módosítás!) notifi-káció

71 Módosítások 2 IA: bejelentés, a hatóság ellenőrzi, hogy világos-e („validációs periódus”), és erről 14 napon belül értesítést küld, ha kiderül, hogy rendben megérkezett, azonnal elfogadottnak tekinthető (ha nem jó, vagy nem IA, a hatóság erről küld értesítést) jelentős részüket évente csak 1 ízben kell jelenteni, összefoglalva

72 Módosítások 3 IB: bejelentés, a hatóság ellenőrzi, hogy világos-e („validációs periódus”), és erről 14 napon belül értesítést küld, ezután, ha +30 napig nem ír levelet, akkor a módosítás elfogadottnak tekinthető Ha nem szerepel a közösségi rendelet mellékletében a módosítás leírása, akkor ennek minősül

73 Módosítások 4 II: bejelentés, a hatóság ellenőrzi, hogy világos-e („validációs periódus”), majd 60 (ha az indikációra vonatkozik: 90) napon belül írásban engedélyezi vagy elutasítja REJECTED

74 A módosítások tartalma
A közösségi rendelet mellékletében felsorolás az IA és IB módosításokról (több, mint 40). Példák (mi változik): A forg. eng. jogosultjának neve, székhelye: IA A másodlagos csomagolást végző üzem: IA A közvetlen csomagolást végző üzem, szilárd gyógyszerforma: IA, többi gyógyszerforma: IB A felszabadítást vagy minőségellenőrzést végző labor: IA Méretnövelés <10x IA, >10x IB Gyártási művelet: IB Segédanyag-változtatás (a gyógyszerforma-vizsgálatok, kioldódás változatlan!): IB

75 Módosítások Választható: „design space” – a cég kidolgozza, hogy a készítmény jellemzőinek milyen mértékű változása esetén maradnak még állandóak a főbb tulajdonságok, ezt a hatósággal jóváhagyatja s ezen belül nem kell majd a változást bejelenteni

76 A forgalomba hozatali engedély visszavonása
“A készítményre” vonatkozik! Kezdeményezheti: a forgalomba hozatali engedély jogosultja - indoklás nélkül (! - üzletpolitika) Szakmai Kollégium, orvos, OGYI - alapos indokkal (új adat, változott a haszon/kockázat arány) Az EMA CHMP véleménye alapján az EU Bizottsága elrendelheti minden tagállamra vonatkozóan (ha az Állandó Bizottság is támogatja) 1

77 Példa 2009. február: az EMA CHMP javasolta a REPTIVA forgalomba hozatali engedélyének visszavonását
Reptiva (efalizumab) injekció centrálisan engedélyezve 2004-ben krónikus, plakkokkal járó psoriasis kezelésére Hosszabb időn át alkalmazva több mellékhatás-jelzés, t.k. 3 progresszív multifokális leukoencefalopátia: 2 halál – a terápiás előny/hátrány viszony már rossz

78 Psoriasis Autoimmun-betegség, gyulladt plakkok jellemzik, fehérember: néhány% Kezelés: helyi kőszénkátrány-, kortikoszteroid-, D3–analóg-kenőcs fototerápia, UV ha nem reagál: szisztémás retinoidok immunszupresszáns (nagy a mellékhatás-veszély!) metotrexát, ciklosporin speciálisan a kialakulás gátlása: „…mab-ok”

79 Progresszív multifokális encefalopátia
Az agyszövet „fehérállományának” progresszív sérülése több helyen egyszerre Immundeficiens embereken, mert egy olyan polyomavírus (JC vírus) okozza, ami általában jelen van látensen az emberekben Nagyon rossz a prognózisa!


Letölteni ppt "4. A gyógyszerértékelés nemzetközi jellege"

Hasonló előadás


Google Hirdetések