Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Gyógyszergyártás. 2 Nem vonatkozik magisztrális gyógyszerkészítésre engedélyezi az OGYI személyi és tárgyi követelmények: GMP + felelősségbiztosítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Gyógyszergyártás. 2 Nem vonatkozik magisztrális gyógyszerkészítésre engedélyezi az OGYI személyi és tárgyi követelmények: GMP + felelősségbiztosítási."— Előadás másolata:

1 1 Gyógyszergyártás

2 2 Nem vonatkozik magisztrális gyógyszerkészítésre engedélyezi az OGYI személyi és tárgyi követelmények: GMP + felelősségbiztosítási szerződés A GMP-t ellenőrzi: szintén az OGYI Összefoglalás

3 3 Engedélyezés Helyszíni szemle (OGYI) 90 (naptári) napos határidő a gyógyszertörvényben! Az OGYI – kérésre – az engedély meglétét igazolja külföldre is, „WHO bizonylatolási rendszer a kereskedelmi forgalomban lévő gyógyszerekről” ez az EU-ban is elfogadott, de egymástól az EGT- hatóságok nem kérik

4 4 Gyógyszergyártás Részletezi a 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

5 5 Az engedély kiadásának feltételei: 1)A helyes gyártási gyakorlatnak (Good Manufacturing Practice, GMP) való megfelelés, mert ez biztosítja, hogy a gyógyszer megfelel a forgalomba hozatali engedélyben rögzített feltételeknek A GMP rövid „jogi” szövege a rendelet 1. sz. melléklete, teljes hatályos szövegét – az EU-szöveg alapján - az OGYI hivatalos lapjában és honlapján megjelenteti

6 6 Az engedély kiadásának feltétele még: 2) A gazdálkodó szervezet rendelkezzen felelősségbiztosítási szerződéssel a tevékenysége során esetlegesen okozott kár megtérítésére

7 7 A gyógyszergyártási engedély Kérelmezés: a rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, ehhez a 3. sz. melléklet is segítséget nyújt (a gyógyszerformák megjelölése) Azaz: nincs „általános” gyógyszer- gyártási engedély: adott gyógyszerekre/gyógyszerformákra lehet kérelmezni

8 8 Mire lehet/kell engedélyt kérni? Gyártásra vagy csak (szét)csomagolásra, minőségellenőrzésre és felszabadításra Nem-EGT tagállamban gyártott gyógyszer importjára, minőségellenőrzésére és felszabadítására (erre gyártási engedély kell!) Forgalomba hozatali engedéllyel bíró (gyári) készítményre és/vagy hatóanyagra Egyféle vagy többféle gyógyszerformára Csak a saját telephelyen vagy bérmunkában máshol gyártottra is

9 9 Gyógyszerformák, amire gyártási engedély kérhető Steril (felsorolás) Szilárd (felsorolás) Lágy (felsorolás) Folyékony (felsorolás) Egyéb (pl. szövetragasztó) Orvosi gázok Gyógyszer-hatóanyagok Radioaktív gyógyszerek

10 10 Speciális tevékenységek, amelyekre gyógyszergyártási engedély kérhető, pl. Aqua destillata Klinikai vizsgálati készítmény Antibiotikum-tartalmú gyógyszer Citosztatikum-tartalmú gyógyszer Hormontartalmú gyógyszer Homeopátiás gyógyszer gyártása

11 11 Vajon miért speciális az antibiotikum, hormon, citosztatikum tartalmú gyógyszerkészítmény? Minden esetben a keresztszennyeződés veszélye miatt! (=gyógyszer szennyez másik gyógyszert) Antibiotikum: –allergia (penicillin!) –rezisztencia kialakulása Hormon: erős hatású kis mennyiségben is! Citosztatikum: toxikus!

12 12 (folytatás) Gyógyszerhatóanyagok Steril hatóanyagok Gyógyszeranyagok és/vagy készítmények csomagolása (ismét az előzőek szerinti bontásban, pl. hormontartalmú…) Állati/növényi drogok csomagolása Gyógyszerek átcímkézése

13 13 Összefoglalva, mi a fontos ebből: Már az átcímkézés gyártásnak minősül!Már az átcímkézés gyártásnak minősül! Egyes (erős hatású) gyógyszer-hatóanyagok gyártása (a (kereszt-szennyeződés veszélye miatt!) miatt különösnek minősül Fogalmak: –szennyeződés: egyéb anyaggal –keresztszennyeződés: másik, ott gyártott gyógyszerrel/gyógyszeranyaggal Desztillált vizet sem gyárthat akárki forgalomba hozatal céljára! Csak gyógyszergyártási engedéllyel!

14 14 Mit kell még megadni az engedély-kérelemhez Hány fő dolgozik, végzettségük Biztosított-e az állandó orvosi felügyelet Ki a gyártás és a minőségbiztosítás vezetője, képzettségük Van-e minőségellenőrző labor A gyártóhely címe, helyszínrajza

15 15

16 16 A gyógyszergyártási engedély jogosultjának kötelezettségei minőségtanúsítás bizonylat adása minőségellenőrző labor (bérmunka is lehet) a forgalomból való kivonás végrehajtása a GMP szerinti nyilvántartások vezetése, kontrollminta kiszállított tétel minőségi hibájának OGYI-ba bejelentése negyedévente

17 17 (folytatás) ha a tevékenységét 6 hónapon túl szünetelteti: az OGYI értesítése Ha az engedélyhez képest változás: az OGYI-nak bejelentés

18 18 Új fogalom: a meghatalmazott személy (Qualified Person)

19 19 A meghatalmazott személy 1 felszabadításáértő a felelős – gyógyszergyártási és – nagykereskedelmi engedély jogosultjánál – az egyes tételek felszabadításáért, a minőségellenőrzési és a gyártási dokumentáció ellenőrzése után a 39/2004, (IV. 26.) ESzCsM rendelet szól a képzettségi követelményeiről

20 20 Meghatalmazott személy FelszabadításFelszabadítás: minden szükséges dokumentum birtokában döntés arról, hogy a tétel megfelel-e vagy nem „minden szükséges dokumentum”: analitikai bizonylat + a gyártási dokumentumok –gyártási lap (ami végig kíséri a tételt, jegyeznek is rá adatokat) –pl. hővel szárító készülék hőmérséklet – idő diagramja

21 21 A meghatalmazott személy képzettsége Az EU nyomán élesen meg kell különböztetni készítményeka gyógyszerkészítmények gyártását (erre konkrét képzési követelmények vannak, ezt írja elő az emlytett EüM rendelet is, a továbbiakban ezzel foglalkozunk) hatóanyagoka gyógyszer-hatóanyagok gyártásától, itt a meghatalmazott személy képzettségére csak annyi a követelmény, hogy „megfelelő” legyen (pl. szintézis: vegyészmérnök, biotechnológia: biológus, stb.)

22 22 Gyógyszerkészítmény gyártása: képesítési feltételek Megfelelő egyetemi végzettség analitikai jártasság Mindkettőt definiálja a rendelet!

23 23 A meghatalmazott személy megfelelő egyetemi végzettségű: olyan –gyógyszerész, vagy –orvos, vagy –vegyész(mérnök), vagy –gyógyszerkémikus, vagy –biológus, és fölsorolja a gyógyszerészi oktatás tárgyaitaki vagy a diploma megszerzésekor, vagy később elméleti és gyakorlatban részesült az alábbi alaptárgyakból: (és fölsorolja a gyógyszerészi oktatás tárgyait!) (= nem mondja, hogy gyógyszerész legyen, de felsorolja a gyógyszerész-oktatás tárgyait) Miért?

24 24 Megfelelő végzettség 1/2 Az EU politikai okból nem mondhatta ki, hogy csak gyógyszerészi végzettség megfelelő („szakmai monopólium”?), „csak” felsorolta a gyógyszerészi oktatás tárgyait!

25 25 Megfelelő végzettség 2/2 Így a meghatalmazott személy vagy gyógyszerész vagy olyan más diplomás, aki az egyetem után még elvégezte a „hiányzó” tárgyakat!

26 26 Megfelelő analitikai jártasság Gyógyszergyárban minőségellenőrzési és minőségbiztosítási gyakorlat legalább 2 év, de ha 5 éves volt az egyetemi képzés, elég 1 év, de ha 6 éves volt az egyetemi képzés, elég 0,5 év

27 27 Ismét: ne feledjük: mindez gyógyszerkészítmény-gyártásra vonatkozik, nem a hatóanyag- gyártásra! Az EU a gyógyszerkészítményt és a gyógyszeranyagokat külön szabályozza! medicinal product MP és Active Pharmaceutical Ingredient API

28 28 A meghatalmazott személyt… …Magyarországon az OGYI név szerint, határozattal hagyja jóvá! Ezért a gyógyszergyártási engedély jogosultjának be kell jelenteni jóváhagyásra a meghatalmazott személyt az OGYI-hoz meghatalmazott személy

29 29 A gyógyszergyártás hatósági felügyelete Az OGYI gyártásellenőre inspektor jogosult minden engedélyeshez belépni, ellenőrizni, mintát venni Jegyzőkönyv Kérésre bizonylat az ellenőrzés tényéről és eredményéről

30 30 (folytatás) Ha az OGYI megállapítja a rendelet megsértését, határozattal elrendeli a jogsértés megszüntetését vagy megtiltja a jogsértő magatartás folytatását (adott gyártást!) vagy kivonja a tételeket a forgalomból. Ha nincs javító intézkedés: a teljes gyártási engedélyt visszavonja

31 31 A gyártók helyszíni ellenőrzése Az engedély kiadása előtt Rendszeresen (legalább 2 évente) Gyanú esetén ( pl. minőséghibás tétel kerül forgalomba ) az OGYI ellenőrzi!

32 32 Gyártás, egyéb Az OGYI intézkedése ellen jogorvoslat: csak a Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereset Mindez értelemszerűen vonatkozik az emberi vér gyűjtésére, vérkészítmény feldolgozására, tárolására – ha nem zárható ki, hogy a levett vér stabil vérkészítmény kiindulása anyaga lesz...

33 33 Kábítószer, pszichotróp anyag, ilyet tartalmazó gyógyszer Természetesen ezek gyártásához az OGYI engedélyén túl még másik külön engedély is kell (lásd másik rendeletben máskor)!

34 34 Mi a GMP? Egy, a gyógyszergyártásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer (része) Célja: minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni minőség-vizsgálatból derüljön ki Mire terjed ki: az előállításra plusz a minőségellenőrzésre

35 35 „Ne csak a gyártás utáni minőség- ellenőrzés során derüljön ki…” Mondás: nem „belevizsgálni” kell a minőséget, hanem „belegyártani”! Nagyon régi emlék: –gyógyszergyár többféle Gyógyszerkönyv szerint kínálta a termékeit, vagy „házi szabvány” szerint –a Gyógyszerkönyvek követelményi között voltak különbségek, s a legkevésbé szigorú a házi szabvány volt –minden gyártott tétel után az analitikai vizsgálat döntötte el, hogy mi szerint adható el (vizsgálták a legszigorúbb Gyógyszerkönyv szerint – nem felel meg – akkor a következő … végül remélhetőleg a házi szabvány szerint jó lesz…)

36 36 A GMP felépítése, 1 I.fő fejezet: készítmények II.fő fejezet: hatóanyagok Ezen belül: Alapelvek: 1. - 9. 1. Minőségirányítás 2. Személyzet 3.Helyiségek, berendezések 4. Dokumentáció (folytatódik)

37 37 A GMP felépítése, 2 5. Termelés 6. Minőség-ellenőrzés 7.Szerződésen alapuló gyártás/analízis 8. Panaszok, forgalomból való kivonás 9. Önellenőrzés 10. Kiegészítő szabályok (pl. steril gyártás, hatóanyagok gyártása, orvosi gázok, vérkészítmények gyártásának speciális szabályai, stb.)

38 38 A gyógyszergyártás-ellenőrzés nemzetközi EU EU: a gyártásellenőrök („inspektorok”) „a Közösség nevében” ellenőriznek odahaza „harmadik országban” (azaz egymás ellenőrzéseit kölcsönösen elfogadják) Gyógyszerfelügyeleti Együttműködés Gyógyszerfelügyeleti Együttműködés (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PIC-S) közös képzés, szemináriumok, irányelvek Korábban Gyógyszerfelügyeleti Egyezmény Pharmaceutical Inspection Convention PIC

39 39 GMP mérföldkövek Magyarországon 19761976 – Csatlakozás az (EFTA) PIC-hez, a GMP kötelező (törvényerejű rendelet) EFTA = European Free Trade Association = Európai Szabadkereskedelmi Társulás – kezdetben a Közös Piaccal azonos erejű nyugat-európai egyezmény, aztán egyre több tagállama „lépett át” a Közös Piacba (  Európai Közösségek  EU)ma már 4 tagra fogyott le, abból is 3 az EGT-ben… A PIC „nyílt” államközi szerződés volt, nem-EFTA tag is csatlakozhatott, ha a szakmai feltételeket teljesítette 19951995 – a GMP/GLP-t javasoljuk az EU-nak elismerésre a csatlakozás előtt 20022002 PECA (GMP/GLP) aláírása Protocol of European Conformity Assessment – az adott tevékenység(ek) elismerése az EU által a csatlakozás előtt 20032003 az első gyógyszergyártási (és GMP) Korm. r. kiadása 20052005 a Korm. r. helyett EüM r., az EU-val harmonizált

40 40 Korábban: PIC Gyógyszerfelügyeleti Egyezmény A gyártásellenőrzések kölcsönös elismerése, államközi egyezmény Eredetileg az akkori EFTA-országok alapították 1970-ben, de bárki, aki szakmailag megfelelt, csatlakozhatott Elsőként Magyarország (OGYI) csatlakozott 1978-ban 1992: Maastricht-i szerződés: az EU tagállamai nem köthetnek hasonló szerződéseket…

41 41 a korábbi PIC tagállamok (összesen 17, piros: EEA) Ausztrália Ausztria Belgium Dánia Egyesült Királyság Finnország Franciaország Írország Izland Liechtenstein Magyarország Németország Norvégia Olaszország Portugália Románia Svájc Svédország

42 42 Mit tettünk a PIC-ben (Gyógyszerfelügyeleti Egyezmény) A 80-as években magyar elnöke volt Részvétel a pán-európai (EU-PIC) GMP kidolgozásában C’ttee of Officials team-ben látogatás új csatlakozó államokban Románia, Ausztrália, Olaszország… Közös inspekciók, szemináriumok a PIC-S (Gyógyszerfelügyelet Együttműködés) alapítói között

43 43 PIC-S Gyógyszerfelügyeleti Együttműködés Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme 1995-ben alapították. Miután az EU miatt a PIC nem működhetett tovább, gyógyszerhatóságok egymásközti egyezménye, már csak az inspektorok közös továbbképzése a cél Szemináriumok és sok közös ellenőrzés, nemzetközi csoportok

44 44 PIC-S tagállamok (EEA) Ausztrália Ausztria Belgium Ciprus Csehország Dánia Dél-Afrika Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Izrael Kanada Lengyelország Lettország Liechtenstein Litvánia Magyarország Málta Malayzia Németország Olaszország Norvégia Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szingapúr Szlovákia Tagjelöltek (2009): Argentina, Fülöp Szk., Indonézia, Irán, Szlovénia, Thaiföld, Ukrajna Érdeklődők: Brazilia, Oroszország, USA Partner: WHO, Unicef, EDQM, EMA

45 45 Egy kis nemzetközi jog: különbség az Egyezmény (Convention) és az Együttműködés (Scheme) között Convention Kötelező Államok között PIC a gyártásellenőrzések kölcsönös elismerése elismerésük kötelező a másik tagállamban végzett gyártás- ellenőrzés tilos Scheme Informális Hatóságok között PIC-S a gyártásellenőrzési jelentések kölcsönös cseréje elfogadásuk nem kötelező a másik tagállamban végzett gyártás- ellenőrzés lehetséges

46 46 Engedélyek jogosultjai (2010. január) Gyógyszergyártási engedély: 87, ebből 18 dialízis-központ (122 telephely)

47 47 OGYI GMP inspekciók külföldön 1991 - 2005 Európában (kivéve mai EU tag-államok): Belorusszia, Horvátország, Oroszország, Törökország, Ukrajna Európán kívül: Banglades, Brazília, Egyiptom, Fülöp Szk., India, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Korea(i Köztárs.), Mexico Összesen 43 inspekció 34 gyártónál Mostanában: évi minimum 1-1 India és Kína + más (pl. Izrael)

48 48 Mi lesz tételben?

49 49 A gyógyszergyártás szabályozása Kell-e engedély? Ha igen, –ki adja? –milyen tevékenységekre és szerekre? (Példák!) A gyártási engedély jogosultjának kötelességei Mi a GMP? Fő fejezetei

50 50 A meghatalmazott személy Ki ez? Milyen végzettségi követelményei vannak és miért? –gyógyszerkészítmény gyártása –gyógyszer-hatóanyag gyártása Ki hagyja őket jóvá? Mi a feladatuk?


Letölteni ppt "1 Gyógyszergyártás. 2 Nem vonatkozik magisztrális gyógyszerkészítésre engedélyezi az OGYI személyi és tárgyi követelmények: GMP + felelősségbiztosítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések