Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszertár-létesítési kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszertár-létesítési kérdések"— Előadás másolata:

1 Gyógyszertár-létesítési kérdések

2 Gyógyszerellátás, lakossági gyógyszerellátás
ELŐSZÖR: Gyógyszerellátás, lakossági gyógyszerellátás Ahogyan a Gyógyszertörvény szabályozza

3 Gyógyszerellátás A következő tevékenységek összessége:
gyártás és patikai előállítás forgalmazás amelyek eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz beteg, orvos, kórház eljut

4 Lakossági gyógyszerellátás
Közforgalmú, fiók-, kézi- és intézeti gyógyszertár által végzett szakellátó tevékenység amelynek során az egészségügyi szolgáltató a gyógyszert és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt a betegek részére közvetlenül biztosítja

5 Honnan vehet gyógyszertár gyógyszert?
Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultjától Mástól (pl. másik gyógyszertártól) nem! (Kivétel: egyes magisztrális készítmények – szerződés alapján, lásd később) Igény esetén minden gyógyszert be kell szereznie. Ha nem tudja azonnal kiadni, tájékoztatni kell a beszerzés legkorábbi időpontjáról

6 Hogyan juthat a járóbeteg gyógyszerhez?
Gyógyszertárból Ha jogszabály lehetővé teszi: mástól is egyes vény nélkül kapható szerek: erre engedélyt kapott üzletekből csak orvosi oxigént és CAPD oldatot vihet beteghez gyógyszer-nagykereskedő Internetről vény nélkül kiadható gyógyszert* Csomagküldés révén* *csak gyógyszertár végezhet ilyet! (ezt a gyógyszerek rendeléséről szóló miniszteri rendelet állapítja meg)

7 Mi a gyógyszertár “A gyógyszertár a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató (ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is) tevékenységet végző egészségügyi intézmény” azaz: csak másodlagosan “magánvállalkozás”

8 A gyógyszertárak fajtái
közforgalmú fiók kézi intézeti (ezzel később foglalkozunk)

9 A gyógyszertárak további szabályozása
A „gyógyszer-gazdaságossági” törvényben külön fejezet egészségügyi miniszteri rendelet (lásd később)

10 Közforgalmú gyógyszertár
Elsődlegesen a beteg teljeskörű és közvetlen gyógyszerellátását végző intézmény Fiókgyógyszertár A közforgalmú része, de azzal nem azonos településen működik. Közforgalmú gyógyszertár telephelye!

11 Kézi gyógyszertár háziorvos és házi gyermekorvos gyógyító munkájának segítésére, a gyógyszerek meghatározott körét tartalmazza Nem azonos az orvosi táska gyógyszerkészletével!

12 Új definíció Személyes gyógyszertár-működtetési (személyi) jog: megfelelő gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, közforgalmú gyógyszertár vezetésére jogosító engedély, az ÁNTSZ OTH adja Az ország területére érvényes

13 Közforgalmú gyógyszertár létesítése
Az ÁNTSZ Regionális Intézete egy eljárásban ad létesítési és működési engedélyt a kérelemtől számított 60 napon belül egy pld-t a települési Önkormányzatnak is küld

14 Mi van az engedély iránti kérelemben
a gyógyszertár típusa pontos címe megnyitásának tervezett ideje a működtető nyilatkozata: ő és az ingatlan tulajdonosa hozzájárul hatósági vezető kirendeléséhez, ha szükséges közforgalmú gyógyszertár: a vezető személyi jogos gyógyszerész neve (fiókgyógyszertár: egész évben vagy szezonálisan működik)

15 Hol engedélyezhető köz-forgalmú gyógyszertár 1 (főszabály)
olyan településen, ahol még nem működik ahol már működik, ott - minden közforgalmúra legalább 5000 lakos jut és közöttük legalább 300 m ( nél nagyobb település esetén 250 m) van, vagy főnél népesebb településen 1 km-en belül (lakott területen kívül 5 km) nincs, vagy - ahol ügyeletes (orvosi) egészségügyi szolgáltató van 250 m-en belül, és nincs másik gyógyszertár 250 m-en belül és az új gyógyszertár vállalja, hogy szolgálati és ügyeleti ideje az orvosi egészségügyi szolgáltatóéhoz igazodik

16 Hol engedélyezhető közforgalmú gyógyszertár 2
Minden előző nem érvényes, tehát engedélyezhető a településen újabb gyógyszertár, ha vállalja, hogy legalább 3 évig 24 órásban nyitva tart, vagy legalább heti - 60 órában nyitva tart, vagy - 40 órában, de folyamatos készenlétet vállal és a betegek kérésére a gyógyszert max. 2 km távolságig térítésmentesen kiszállítja vagy Internet-es honlapot működtet a rendeléshez és ki is szállítja az ilyen gyógyszert

17 Azonban egy épületen belül még az előzőek fönnállása esetén is csak egy gyógyszertár működhet! A gyógyszertár megnyitását az ÁNTSZ-nek be kell jelenteni

18 Magyarázat: két gyógyszertár közti távolság, a)
A bejáratok között, közúton mért legkisebb távolság (Természetesen a közúton szabályosan közlekedve!) (Bizony előfordult, hogy kollégák 1-2 m-en veszekedtek!)

19 Magyarázat: két gyógyszertár közötti távolság, b)

20 Helytelen próbálkozások: két gyógyszertár közötti távolság?

21 A törvényalkotói szándék:
A gyógyszertár-létesítési, a lélekszámhoz és a földrajzi elhelyezkedések kötött korlátok csak a gyógyszergazdasági törvény hatályba lépését követő 3 évig (2010. december 31.) maradnak fönn! 2011-től csak egy feltétel: egy épületben csak egy közforgalmú gyógyszertár működhet!

22 A személyi joghoz szükséges gyakorlat, 1
EGT-tagállamban (vagy az EU-val megkötött szerződés alapján ezzel egyenértékű más országban) legalább 5 év (közforgalmú vagy fiók- vagy intézeti) gyógyszertárban, vagy legalább 2 év, ha legalább 3 évet a - szakmai oktatásban, kutatásban, közigazgatásban vagy - gyógyszergyártásban, vagy - gyógyszer-nagykereskedelemben vagy - külföldi gyógyszertárban töltött (ezek együtt: szakirányú tevékenység) vagy folytatódik

23 A személyi joghoz szükséges gyakorlat, 2
folytatás legalább 1 év, ha van 10 év szakmai gyakorlata vagy az előzőek szerinti szakirányú tevékenysége s ezek felhagyása óta legfeljebb 3 év telt el, illetve 3 évet meghaladóan nem gyakorolja a szakmát

24 Gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész
magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett külföldi gyógyszerészi diplomáját - honosították - egyenértékűnek elismerték és szerepel a gyógyszerészek működési nyilvántartásában külföldi állampolgár igazolta jártasságát a magyar nyelvben A közforgalmú gyógyszertárat személyi jogos gyógyszerész vezetheti!

25 Fiókgyógyszertár létesítése
Olyan településen engedélyezhető, ahol nem működik közforgalmú gyógyszertár Elsősorban a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár kaphat engedélyt Egy közforgalmú gyógyszertárnak max. 3 fiókgyógyszertára lehet Az engedélyt ugyanaz és ugyanúgy adja, mint a közforgalmú gyógyszertár esetében

26 Fiókgyógyszertár, létesítési engedélyhez
a közforgalmú gyógyszertár-létesítéshez is szükséges adatok, de: plusz az anyagyógyszertár megnevezése egész évben vagy csak szezonálisan akarja üzemeltetni (pl. fürdőhelyen: az idényben)

27 Gyógyszertárak ellátási szintje, főszabály
Ha a településen közforgalmú gyógyszertár működik (létesül), fiókgyógyszertár nem létesíthető (ha működik: vissza kell az engedélyét vonni!)

28 Fiókgyógyszertár A fiókgyógyszertár az anya-gyógyszertár telephelye, csak onnan rendelhet gyógyszert) Magisztrális gyógyszert viszont készíthet, ha megvannak a tárgyi feltételek (lásd később)

29 Kézigyógyszertár létesítése
A regionális tisztifőgyógyszerész engedélyezi az általános adatokon kívül meg kell jelölni az ellátó közforgalmú gyógyszertárat (gyógyszert csak innen rendelhet) Orvosonként csak egy, csak az orvosi tevékenységének helyére (saját betegek!), és csak ott engedélyezhető, ahol nincs közforgalmú vagy fiókgyógyszertár, vagy azt nehéz megközelíteni

30 Ismét: gyógyszertárak ellátási szintje, főszabály
Ha a településen közforgalmú vagy fiókgyógyszertár működik (létesül), kézigyógyszertár nem létesíthető (ha működött: vissza kell az engedélyét vonni!)

31 Működési engedély visszavonása, 1
a regionális tisztifőgyógyszerész, ha ismételten és súlyosan megsértik a gyógyszer beszerzésére/készletben tartására, forgalmazási körre szolgálati rendre gyógyszerkiadásra gyógyszer árára vonatkozó szakmai szabályokat

32 Működési engedély visszavonása, 2
ha 1 éven belül nem nyitja meg 2 éven belül ismételten fel kellett a tevékenységet szabálytalanságok miatt függeszteni

33 Felelős vezető A gyógyszertár vezetésére vonatkozó személyi feltételeknek megfelelő gyógyszerészt kér fel a személyi jogos ha a személyesen nem tud feladatának eleget tenni* <60 nap: be kell jelenteni az ÁNTSZ Regionális Intézetének >60 nap: u.itt engedélyeztetni kell *pl. egyedüli gyógyszerész és beteg, vagy nyaral…

34 Gyógyszertár működtetése
Ha gazdasági társaság működteti a gyógyszertárat, a személyi jogos gyógyszerésznek abban tulajdonnal kell rendelkezni bármekkorával… Ha a gazdasági társaságban gyógyszergyár, -nagykereskedő, vagy gyógyszer rendelésére jogosult orvos van, ezt a tényt be kell az Egészségbiztosítási Felügyeletnek jelenteni, ez ellenőrzi, hogy közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásakor nincs-e visszaélés

35 Gyógyszertárat működtető vállalkozások összefonódása
A Gazdasági Versenyhivatal engedélye kell, ha a vállalkozáscsoportok előző évi nettó árbevétele a kiskereskedelmi gyógyszerforgalmazásból min. 1 milliárd Ft vagy legalább egyiküké 100 millió Ft és…

36 Gyógyszertárat működtető vállalkozások összefonódása 2
…és az összefonódás miatt az irányítás alá kerülő további gyógyszertár(ak) község esetén 25 km-es város esetén 5 km-es Bp-en 2 km-es sugarú körében lévő gyógyszertárak min. 10%-a a vállalkozáscsoporté lesz (25%-tól már tilos!)

37 A gyógyszerész függetlensége
A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság szakmai kérdésekben nem utasíthatja a vezetőt A működtető nem fogadhat el olyan előnyt, amely sérti a biztonságos gyógyszerellátást gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személy nem fogadhat el olyan előnyt, ami korlátozná szakmai függetlenségét Mindezt az Egészségbiztosítási Felügyelet ellenőrzi

38 Nem-gyógyszerész… gyógyszer készítésekor csak gyógyszerész felügyelete mellett segédkezhet Házhozszállítás esetén a gyógyszertár vezetője a felelős az expediálás szakszerűségéért (! ebből mi következne!) Vényre kiadható gyógyszert csak gyógyszerész vagy szakasszisztens expediálhat

39 Magisztrális gyógyszerkészítés
A közforgalmú gyógyszertár egyes magi gyógyszerkészítési feladatokra másik közforgalmú gyógyszertárral szerződést köthet. Ezt az ÁNTSZ-nek be kell mutatni

40 EüM r.: megállapodás egyes magi gyógyszerkészítés ellátására
Közforgalmú gyógyszertár legfeljebb 3 másik közforgalmú gyógyszertárral megállapodást köthet FoNo és Gyógyszerkönyv-i gyógyszerek készítésére Az egyedi magit ekkor is el kell tudnia készíteni!

41 Gyógyszertár gyógyszerellátási garanciái
A gyógyszertár az officinában – és ha van, a honlapján – tájékoztató rendszert köteles működtetni (vagy ilyen elektronikushoz kapcsolódni) díjmentesen. Helyettesíthetőség, ár, gyógyszeralkalmazási információ a vásárlás előtt is

42 Támogatás „rossz helyen lévő” gyógyszertáraknak
a „jól menő” gyógyszertárak által befizetett szolidaritási alapból, annak kimerüléséig ha a településen kizárólag 1 közforgalmú gyógyszertár van ennek árréstömege – a hatékony működés mellett sem – éri el a külön jogszabályban megadott mértéket az állam működési támogatást nyújt (EüM honlap!)

43 „Jól menő” gyógyszertárak szolidaritási díja
A közfinanszírozott gyógyszerek forgalmából származó negyedéves árréstömeg 10 mio Ft alatt: nem „jól menő” a gyógyszertár. E fölött: Fenti árréstömeg Szolidaritási díj 10 mio 1 – e Ft 1% 13.750e 1 Ft – e Ft a e feletti rész 1,5%-a 17.500e Ft fölött e + a e feletti rész 2%-a

44 A gyógyszertárak állami felügyelete
szakmai: az ÁNTSZ A gyógyszertárban forgalmazott nem-gyógyszerek esetében: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság!

45 Hatósági vezető, 1 Az ÁNTSZ hivatalból kirendel hatósági vezetőt, ha a településen csak egy gyógyszertár van, és ott megszűnt a személyi jog, lemondtak a személyi jogról, de a gyógyszertár működtetője 6 hónapon belül nem jelentett be más személyi jogost, a személyi jogos vagy a gyógyszertár vezetője nem mondott le, de nem is működteti a gyógyszertárat, a működés szakmai szabályait súlyosan megsértik.

46 Hatósági vezető, 2 Feleljen meg gyógyszertár vezetésére
Működteti a gyógyszertárat A javadalmazása annak a gyógyszertárnak a költsége, ahova kirendelték

47 A személyi jogos mint egyéni vállalkozó
Ha a gyógyszertár nem gazdasági társaság formában működik: a személyi jogos a társadalombiztosítási és a pénzügyi jogszabályok szempontjából egyéni vállalkozónak számít

48 Egy kis „okoskodás”: hány gyógyszertárra van szükség egészségügyi szempontból?
Korábban: csak 5000 lakos esetén volt nyitható („másképp nem tartható el” 2006: liberalizáció… MGYK: nem a kis településeket nyílt, hanem a városokban, ahol nagy a forgalom (meglepő?)

49 Egy gyógyszertárra jutó lakosok száma (Deutsche Apotekerzeitung, 2008)
SV SLO FI LU HU PR EST IT FR LIT BE CY

50 GR: a lakos/patika kiugróan alacsony: szigetek!
Ebből azt hinnénk, hogy jóval több (GR) vagy kevesebb (DK) gyógyszertár is elegendő lehet, nincs szabály… De… GR: a lakos/patika kiugróan alacsony: szigetek! DK ugyanez kiugróan magas – ha nem tudjuk, hogy nagyon sok „satellit” is működik! Ezek gyógyszertárnak asszisztens által működtetett „lerakatai”

51 Mi lesz tételben

52 A gyógyszertárak létesítése és működésük általános szabályai
A személyi jog tartalma. Ki adja Hogyan engedélyeznek ma gyógyszertár-létesítést (fő szabályok és kivételek Ki adja az engedélyt és milyet Hogyan kell kérni, mikor kell visszavonni Gyógyszertár vezetése, felelős és hatósági vezető Gyógyszertár, mint gazdasági társaság


Letölteni ppt "Gyógyszertár-létesítési kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések