Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban Soós László Budapest, 2009. november 13. Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban Soós László Budapest, 2009. november 13. Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban Soós László Budapest, 2009. november 13. Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése

2 Jogszabályi háttér  1993. évi LXXVI. törvény módosítás 2007. évi CII. törvény A szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság  9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet [ 30/2007. (XII. 19.) SZMM ]  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosítás 19/2008. (XII. 4.) SZMM Szakmai vizsgaszabályzat Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj  15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet ( 18/2009. (IX. 10.) SZMM )  20/2008. (XII. 17) SZMM rendelet 1/2001. (I. 16.) OM rendelet

3 A szakmai vizsgáztatás változása   Átmeneti időszak   Iskolarendszeren kívüli (felnőtt) képzésben lezárult   Iskolai rendszerű képzés kifutó jelleggel ( 2010 – 2011 – 2012 )

4 Néhány alapfogalom (emlékeztető)

5 A modulzáró vizsga   A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul   A szakmai vizsgára bocsátás feltétele   Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik)   Képzésben való részvétel nélkül is letehető

6 A vizsgaprogram   Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek   a vizsga forgatókönyve   Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum

7 A vizsgaprogram (példa) 1. vizsgainformációs tábla Keretszabályok: - vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 1. 2. 900 perc 15 óra

8 A vizsgaprogram (példa) 1. b. Ács-állványozó szakképesítés vizsgainformációs tábla Keretszabályok: - vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 1. 2. 1290 perc 21,5 óra

9 A vizsgaprogram (példa) 2.a. Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető írásbeli gyakorlati szóbeli vizsgatevékenység 8 óra 5,5 óra 1,5 óra

10 A vizsgaprogram (példa) 2.a. Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető

11 A vizsgaprogram (példa) 2.b. Ács-állványozó szakképesítés 8 óra 7 óra 6,5 óra

12 A vizsgaprogram (példa) 2.c. Ács-állványozó szakképesítés 8 óra 7-8 óra 5,5-6,5 óra

13 A vizsga program (példa) 4.

14 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

15 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei  Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)  Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)  Feladatok értékelése (hogyan?)  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása  Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)

16 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák)  Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása  A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért)  Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

17 VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT (minta) A Vizsgaszervező intézmény Minta szakképesítés vizsgájához Általános szabályok: A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 3 nap. -Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. -Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli második napját követő napig kell kijavítani és elküldeni az elnöknek. - Pl. A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 2. és 3. napján reggel értekezletet tart. - A szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek esetén lehetőség van a vizsgacso- port megosztott „párhuzamos” vizsgáztatására. Ebben az esetben rögzíteni kell, hogy melyik vizsgázó mely vizsgabizottsági tag előtt vizsgázik.) A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

18 [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.] felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 3 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén három helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

19 A szakmai vizsgáztatás új lehetőségei  A vizsgatevékenységek szabad kombinációja  A bizottság megosztott működése „hivatalos gyakorlattá” vált  Ennek „ára” a szervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram  Sokan nem értik a funkcióját, lényegét, feladatát.  SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

20 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1. Szakmai vizsgára jelentkezés  Vizsgára jelentkezés történhet „kompetencia igazolás” birtokában  Felmentés:  Rögzítésre került, hogy a bizottsági döntés- ről 3 munkanappal a vizsga megkezdése előtt értesíteni kell a vizsgázót (vb., írásban)  A döntést jkv-ben, törzslapon rögzíteni  Elnöki jelentésben említeni

21 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1.a Szakmai vizsgára jelentkezés  Felmentés – SNI - esélyegyenlőség:  Korábban is volt de most pontos meghatá- rozás van, hogy miről dönthet a bizottság:  Eltérő vizsgatevékenység (ib-szb, szb-ib)  Hosszabb végrehajtási idő  Alapja: szakért. rehab. bizottság ill. felülvizsgáló orvos véleménye  Követelmények alól nem lehet !!!

22 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 2. Vizsga bejelentés, előkészítés  Gyakorlati vizsgatétel küldés: 10 nappal a vizsga megkezdése előtt (szervező feladata)  Vizsga nyelve:  Idegen nyelvű tételt a szaktárca biztosítja  a modulzáró vizsga mindig magyar

23 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 3. (keretszabályok)  A vizsgatevékenységek összevonhatók,  vizsga időtartama max. 5 nap (a vizsgázónak),  Napi lehetséges vizsgaidő: 8 óra,  Vizsga időbeli kiterjedése: max. 45 nap,  ib-szb között min. 4 nap,  Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten)  SZVK: eltérés lehetősége

24 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 4. Az SZVK-k hatása a szakmai vizsgára sajátos szabályok köre – lehetőség  a felmentés esetében (speciális szabályok),  a szakmai vizsga időtartama, lebonyolítási rendje esetén,  a szakmai vizsga értékelése (feladat, osztályzat),  az írásbeli és interaktív dolgozatok vizsgaelnöknek történő megküldési ideje  a szakmai vizsga vizsgabizottsági tagjának kijelölése esetén ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem

25 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 5. Vizsgatevékenységekszóbeli  Egyenbe szabott (túlzott?) időkeretek  Átfedések, ismétlődések  Információtartalom vázlat  Kompetencia értékelőlap  „Mindent” mérni akar  Aprólékos értékelés

26 Vizsgatevékenységek írásbeli, interaktív o A feladatok a) modulhoz nem szakképesítéshez b) szakképesítéshez nem részszakképesítéshez o Túlzott követelmények o Nem lexikális számonkérés o Továbbra is túlzott az írásbeli aránya o A modulrendszerből következő átfedések miatt nem egységes követelmények o Nincs összhang az szvk-val A B C=A+B

27 Vizsgatevékenységek gyakorlati  Túlzott időkeret (szakképesítés függő)  Szükségtelenül hosszú feladatok  A tényleges körülményeket realizáló feladatok  A képző/szervező lehetőségeihez igazodik (a vizsgabizottság kezében a döntés) (a vizsgabizottság kezében a döntés)  A szakképesítéshez igazodik nem a modulhoz  Végre igazi kompetencia mérés

28 Vélemények:  Bonyolultabbak a vizsgák, többletmunka  Hosszabb idő, nagyon megterhelő (felnőttképzés)  Túlszabályozott  Alapvetően nem kérdőjelezik meg az új rendszert  Az iskolarendszer elfogadóbb  Lebonyolítás a vizsgaprogrammal összhangban?  A „régi” beidegződések felülvizsgálata A szakmai vizsgák lebonyolítása

29 A szakmai vizsga ellenőrzése 1. szakmai ellenőrzés  Feladata: a szakmai vizsgán közreműkö- dők – színvonalas vizsga érdekében foly- tatott – szakmai tevékenységének ellenőrzése  Célja: a színvonalas vizsgáztatás fenntartása  Területe: vizsgatevékenység, vizsgarész, vizsganap, teljes vizsga

30 A szakmai vizsga ellenőrzése 2.  Megbízó: szakképesítésért felelős miniszter  Ellenőr: szakértő, kamarai delegált  Ellenőr és ellenőrzött feladataira, köteles- ségeire vonatkozó szabályok rögzítése  Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

31 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 6. Egyéb területek  Sikertelen vizsgázók „segítése”  határidő  vizsgaszervező kötelezettsége  Dokumentumokat érintő változások  bizonyítvány magyar nyelvű (vizsga nyelve)  Tartalom, méret  érvénytelenítés módja

32 Bizonyítvány 1.

33 Bizonyítvány 2.

34 Értékelés  Összetett, bonyolult (?)  Elektronikus adatkezelés (szükséges)  Vizsgatevékenységek arányosítása: szükséges  Modulok eredménye önállóan: szükséges  Végeredmény: a hagyományokhoz illeszkedik  Az arányok meghatározása kulcsfontosságú  Alacsony súlyú részek elhagyása 

35 A vizsgáztatás díjainak változása 1.  Munkavégzéssel arányos díjazás  Alapja a minimálbér (71500,-Ft 2009-ben)  Szakképesítések kategóriákba sorolása:  III. 1-5 vizsgatevékenység v. <6 óra, II. 6-12 vizsgatevékenység v. 6-12 óra, I. 12+  Díjazás: 2,7% – 3,1% – 3,5 % (vb. tag)

36 A vizsgáztatás díjainak változása 2.  Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása  Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül  Vizsgáztató választ eszközt  Szállás értékhatár  megállapodhatnak  Fizetési határidő  „régi” vizsgák: a régi rend szerint

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket soos.laszlo@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban Soós László Budapest, 2009. november 13. Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések