Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban
Az MGYOSZ képviseletét ellátó vizsgabizottsági tagok továbbképzése A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban Soós László Budapest, november 13.

2 Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI. törvény
A szakképzési törvény 1993. évi LXXVI. törvény módosítás évi CII. törvény 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet [ 30/2007. (XII. 19.) SZMM ] Vizsgaszervezési jogosultság 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosítás 19/2008. (XII. 4.) SZMM Szakmai vizsgaszabályzat 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet ( 18/2009. (IX. 10.) SZMM ) Szakmai és vizsgakövetelmények 20/2008. (XII. 17) SZMM rendelet /2001. (I. 16.) OM rendelet Vizsga- és vizsgáztatási díj

3 A szakmai vizsgáztatás változása
Átmeneti időszak Iskolarendszeren kívüli (felnőtt) képzésben lezárult Iskolai rendszerű képzés kifutó jelleggel ( 2010 – 2011 – 2012 )

4 Néhány alapfogalom (emlékeztető)
4

5 A modulzáró vizsga A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik) Képzésben való részvétel nélkül is letehető

6 A vizsgaprogram Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési
kötelezettségek, helyek a vizsga forgatókönyve Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum A vizsgaprogram a vizsgaszervező által készített (javaslat) és a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely feltünteti az egyes vizsgatevékenységek időpontjait és helyszíneit, tartalmazza az egyes vizsgázók adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt. A vizsgaprogramot legalább a vizsga helyszínén - a vizsga teljes ideje alatt - a vizsgázók részére hozzáférhetővé kell tenni.

7 A vizsgaprogram (példa) 1. vizsgainformációs tábla
900 perc 15 óra 2. Keretszabályok: - vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 7

8 A vizsgaprogram (példa) 1. b
A vizsgaprogram (példa) 1. b. Ács-állványozó szakképesítés vizsgainformációs tábla 1. 1290 perc 21,5 óra 2. Keretszabályok: - vizsga 5(+1) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 8 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 8

9 A vizsgaprogram (példa) 2. a
A vizsgaprogram (példa) 2.a. Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető 8 óra 5,5 óra 1,5 óra írásbeli gyakorlati szóbeli vizsgatevékenység 9

10 A vizsgaprogram (példa) 2. a
A vizsgaprogram (példa) 2.a. Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető 10

11 A vizsgaprogram (példa) 2.b. Ács-állványozó szakképesítés
11

12 A vizsgaprogram (példa) 2.c. Ács-állványozó szakképesítés
12

13 A vizsga program (példa) 4.
13

14 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése A vizsgaszabályzatban a szakmai vizsgák lebonyolítására vonatkozó előírások szabadabbá váltak. Most nem határozza meg pl. a jogszabály, hogy az egyes vizsgarészeken a teljes bizottság ott kell legyen, ugyanakkor bevezeti a szervezési és lebonyolítási szabályzatot. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatra vonatkozó javaslatot a vizsgaszervező készíti el, a vizsgabizottság elnöke a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja azt.

15 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei
Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?) Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?) Feladatok értékelése (hogyan?) A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?) Az új szakmai vizsgaszabályzat alapján a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban kötelezően rögzíteni kell: 1. -         ha a vizsgabizottság a vizsgaszervezés helyi sajátosságai miatt egy nappal meghosszabbítja a vizsga időtartamát, -         a vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját, ha iskolarendszeren kívüli szakképzésben a központi vizsgaidőponttól eltérő időpontban kerül sor a szakmai vizsga szervezésére, 2. -         hogy az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság mely tagja (elnöke) ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit, -         hogy a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgabizottság mely tagja (elnöke) győződik meg a feltételek meglétéről, 3. -         hogy a vizsgatevékenység(ek) mely vizsgabizottsági tag(ok) és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő(k) jelenlétében kezdhető(k) meg, illetőleg folytatható(k), 4. -         hogy az elnök milyen módon gondoskodik az írásbeli és interaktív dolgozatok és az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről, 5. -         hogy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő feladatait hogyan látja el, milyen módon segíti a vizsgabizottság tevékenységét, -         milyen határidőre javítja ki a vizsgázó írásbeli és interaktív dolgozatát a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő. Ez azért fontos, mert a javításra szánt napok + a jogszabály által meghatározott 3 nap (az utolsó vizsgatev. előtt legalább 3 nappal el kell küldeni az elnöknek a kijavított írásbeli dolgozatokat) összege adja ki, hogy az utolsó vizsgatevékenységre hány nappal az írásbeli tevékenységeket követően kerülhet sor. Ha még az írásbeli napján megtörténik a javítás és az elnök még aznap kézhez kapja az írásbeli produktumokat, akkor vizsgától függően lehetőség van akár a feladatok megírását követő 3. napon is a záró feladatokra.

16 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák)
Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése Konkrétan megnevezve a vizsgarészt, tevékenységet, amelyek összevonásra kerülnek, vagy a feladat jellege alapján történik az összevonás (pl. a gyakorlati tevékenységeket egymás után folyamatosan kell végezni) Pl. a kamarai tag felügyeli a gyakorlati vizsga menetét, míg vele párhuzamosan az elnök felügyeli a szóbeli tevékenységeket, vagy a vizsgacsoportot kettéosztják és egyik felét az elnök, a másikat a kamarai képviselő felügyeli.  ( párhuzamos vizsgáztatás lehetősége, ha a szabályzatban feltüntetik) 3. Pl. kritikus, különösen veszélyes, vagy anyagi szempontok miatt megismételhetetlen feladat esetén, vagy sikertelen felelet esetén a vizsga utolsó mozzanataként a kritikus megítélésű vizsgarészből póttételt húzó a teljes bizottság előtt szerepel.

17 VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT
(minta) A Vizsgaszervező intézmény Minta szakképesítés vizsgájához Általános szabályok: A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 3 nap. Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli második napját követő napig kell kijavítani és elküldeni az elnöknek. Pl. A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 2. és 3. napján reggel értekezletet tart. A szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek esetén lehetőség van a vizsgacso-port megosztott „párhuzamos” vizsgáztatására. Ebben az esetben rögzíteni kell, hogy melyik vizsgázó mely vizsgabizottsági tag előtt vizsgázik.) A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

18 [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.]
felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 3 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a csoporthoz rendelt vb. tag jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén három helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

19 A szakmai vizsgáztatás új lehetőségei
A vizsgatevékenységek szabad kombinációja A bizottság megosztott működése „hivatalos gyakorlattá” vált Ennek „ára” a szervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram Sokan nem értik a funkcióját, lényegét, feladatát. SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

20 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1.
Szakmai vizsgára jelentkezés Vizsgára jelentkezés történhet „kompetencia igazolás” birtokában Felmentés: Rögzítésre került, hogy a bizottsági döntés-ről 3 munkanappal a vizsga megkezdése előtt értesíteni kell a vizsgázót (vb., írásban) A döntést jkv-ben, törzslapon rögzíteni Elnöki jelentésben említeni

21 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 1.a
Szakmai vizsgára jelentkezés Felmentés – SNI - esélyegyenlőség: Korábban is volt de most pontos meghatá-rozás van, hogy miről dönthet a bizottság: Eltérő vizsgatevékenység (ib-szb, szb-ib) Hosszabb végrehajtási idő Alapja: szakért. rehab. bizottság ill. felülvizsgáló orvos véleménye Követelmények alól nem lehet !!!

22 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 2.
Vizsga bejelentés, előkészítés Gyakorlati vizsgatétel küldés: 10 nappal a vizsga megkezdése előtt (szervező feladata) Vizsga nyelve: Idegen nyelvű tételt a szaktárca biztosítja a modulzáró vizsga mindig magyar

23 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 3. (keretszabályok)
A vizsgatevékenységek összevonhatók, vizsga időtartama max. 5 nap (a vizsgázónak), Napi lehetséges vizsgaidő: 8 óra, Vizsga időbeli kiterjedése: max. 45 nap, ib-szb között min. 4 nap, Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten) SZVK: eltérés lehetősége

24 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 4.
Az SZVK-k hatása a szakmai vizsgára sajátos szabályok köre – lehetőség a felmentés esetében (speciális szabályok), a szakmai vizsga időtartama, lebonyolítási rendje esetén, a szakmai vizsga értékelése (feladat, osztályzat), az írásbeli és interaktív dolgozatok vizsgaelnöknek történő megküldési ideje a szakmai vizsga vizsgabizottsági tagjának kijelölése esetén ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem

25 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 5.
Vizsgatevékenységek szóbeli Egyenbe szabott (túlzott?) időkeretek Átfedések, ismétlődések Információtartalom vázlat Kompetencia értékelőlap „Mindent” mérni akar Aprólékos értékelés

26 Vizsgatevékenységek írásbeli, interaktív
A feladatok a) modulhoz nem szakképesítéshez b) szakképesítéshez nem részszakképesítéshez Túlzott követelmények Nem lexikális számonkérés Továbbra is túlzott az írásbeli aránya A modulrendszerből következő átfedések miatt nem egységes követelmények Nincs összhang az szvk-val A C=A+B B

27 Vizsgatevékenységek gyakorlati
Túlzott időkeret (szakképesítés függő) Szükségtelenül hosszú feladatok A tényleges körülményeket realizáló feladatok A képző/szervező lehetőségeihez igazodik (a vizsgabizottság kezében a döntés) A szakképesítéshez igazodik nem a modulhoz Végre igazi kompetencia mérés

28 A szakmai vizsgák lebonyolítása
Vélemények: Bonyolultabbak a vizsgák, többletmunka Hosszabb idő, nagyon megterhelő (felnőttképzés) Túlszabályozott Alapvetően nem kérdőjelezik meg az új rendszert Az iskolarendszer elfogadóbb Lebonyolítás a vizsgaprogrammal összhangban? A „régi” beidegződések felülvizsgálata

29 A szakmai vizsga ellenőrzése 1.
szakmai ellenőrzés Feladata: a szakmai vizsgán közreműkö-dők – színvonalas vizsga érdekében foly-tatott – szakmai tevékenységének ellenőrzése Célja: a színvonalas vizsgáztatás fenntartása Területe: vizsgatevékenység, vizsgarész, vizsganap, teljes vizsga

30 A szakmai vizsga ellenőrzése 2.
Megbízó: szakképesítésért felelős miniszter Ellenőr: szakértő, kamarai delegált Ellenőr és ellenőrzött feladataira, köteles-ségeire vonatkozó szabályok rögzítése Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

31 A szakmai vizsgaszabályzat elemei 6.
Egyéb területek Sikertelen vizsgázók „segítése” határidő vizsgaszervező kötelezettsége Dokumentumokat érintő változások bizonyítvány magyar nyelvű (vizsga nyelve) Tartalom, méret érvénytelenítés módja

32 Bizonyítvány 1. 32

33 Bizonyítvány 2. 33

34 Értékelés Összetett, bonyolult (?)
Elektronikus adatkezelés (szükséges) Vizsgatevékenységek arányosítása: szükséges Modulok eredménye önállóan: szükséges Végeredmény: a hagyományokhoz illeszkedik Az arányok meghatározása kulcsfontosságú Alacsony súlyú részek elhagyása  34

35 A vizsgáztatás díjainak változása 1.
Munkavégzéssel arányos díjazás Alapja a minimálbér (71500,-Ft 2009-ben) Szakképesítések kategóriákba sorolása: III vizsgatevékenység v. <6 óra, II vizsgatevékenység v óra, I Díjazás: 2,7% – 3,1% – 3,5 % (vb. tag)

36 A vizsgáztatás díjainak változása 2.
Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül Vizsgáztató választ eszközt Szállás értékhatár megállapodhatnak Fizetési határidő „régi” vizsgák: a régi rend szerint

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás szabályai a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések