Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében"— Előadás másolata:

1 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Kormos Dénes Kormos Dénes

2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kormos Dénes

3 Település-szerkezet Összesen 357 település

4 Helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A közoktatási intézmények fő adatai Intézmény 580 Óvodások 25 474 Tanulók Feladatellátási hely 1 195 Pedagógus 12 345 Óvoda 367 Általános iskola 346 Szakiskola 40 Középiskola 85 Kollégium 12 Alapfokú művészet-oktatás 241 Kormos Dénes

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének Programja 2002-2006
Közoktatásra vonatkozó stratégiai cél: A megyében élők versenyképességének és esélyegyenlőségének javítása Szolgáltatások, hálózati programok Pedagógusokat segítő hálózati programok (fejlesztő pedagógia , integrált nevelés, gyermekvédelem, minőségfejlesztés) Fogyatékos, speciális nevelési igényű tanulók óvodai, iskolai és diákotthoni ellátásának továbbfejlesztése Kormos Dénes

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének Programja 2002-2006
Szolgáltatások, hálózati programok Tehetségek felismerése, gondozása, a felismert és azonosított tehetségek foglalkoztatására megyei hálózati program kidolgozása Tehetséggondozó decentrumok létrehozása, tevékenyégi körök működtetése Kormos Dénes

7 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A megyei közoktatási feladatellátás tervezési szintjei és keretei Kistérségi, körzeti Társulások Települések Intézmények MEGYEI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV MEGYEI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Kormos Dénes

8 Tehetségfejlesztő hálózati program
A kistérségi és körzeti feladatellátás modellértékű hagyományai 12 Közoktatási Ellátási Körzet (KEK) 1997 15 Többcélú Kistérségi Társulás MEZŐKÖVESD SZERENCS ENCS MISKOLC ÓZD EDELÉNY TISZAÚJVÁROS SÁROSPATAK FELSŐZSOLCA TOKAJ KAZINCBARCIKA SÁTORALJAÚJHELY BODROGKÖZ SZIKSZÓ MEZŐCSÁT ABAÚJ Kormos Dénes

9 Tehetségfejlesztő hálózati program
Közoktatási körzetek által ellátott feladatok 1. Pedagógiai szakszolgáltatás - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés 3.Közoktatási információs szolgáltatás 4. Pedagógusok helyettesítési rendszere 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatás - továbbképzés - szakmai munkaközösségek működtetése - szaktanácsadás - tehetséggondozás, körzeti, felmenő rendszerű versenyek szervezése - diákönkormányzatok segítése 5. Közoktatás-igazgatás - jegyzői feladatok segítése - egyéb tanügyigazgatási feladatok megoldásának segítése 6. Iskoláztatással kapcsolatos szervezési feladatok Kormos Dénes

10 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet
Megyei kiterjedésű és helyi kutatások - Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszék - Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet - szakmai programok Térségi és helyi kutatások Hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatai, szakirodalom, konferenciák Kormos Dénes

11 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet
Viszonylag nagy számú, a szakterületen képzett pedagógus -belső továbbképzések, 60 órás továbbképzés (elsősorban azokban a körzetekben, ahol nem volt elég szakember) A program iránti érdekelődés, motiváltság, együttműködési szándék az iskolákban és az iskolán kívüli partnerekkel Kormos Dénes

12 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet
Már működő kapcsolódó programok - Arany János program (Földes Ferenc Gimnázium, Árpád Vezér Gimnázium, Teleki Tehetséggondozó Kollégium , Ady Endre Kollégium -Roma program) - körzeti programok (Szerencs, Tiszaújváros) - helyi programok Kormos Dénes

13 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet
A partnereknél működő kapcsolódó programok - felsőoktatás (Miskolci Egyetem együttműködés, mentori program) - közművelődési, közgyűjteményi intézmények - sportegyesületek, szakosztályok - civil szakmai szervezetek A kiépült és működő közoktatási társulások hálózata Szakmai, politikai támogatás Kormos Dénes

14 Tehetségfejlesztő hálózati program
Cél: Hálózati rendszerben elősegíteni a megyében a tehetségkutatás és fejlesztés szakmai megalapozottságát, a tevékenység-struktúra gazdagítását, az esélyteremtést. Tehetségkutató, tehetségfejlesztő decentrum, műhelyek, képzési és fejlesztési központok kialakítása és működtetése Kormos Dénes

15 TÉRSÉGI TEHETSÉGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATI PROGRAM
Megyei- Megyei Jogú Városi Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolci Egyetem Debreceni Egyetem Fenntartó önkormányzatok Többcélú kistérségi társulások Megyei Tehetség- fejlesztési Koordinációs Fórum (társadalmi összefogás) Megyei iskolán kívüli tehetséggondozó központ Megyei bázis- intézmények Körzeti tehetségfejlesztő és tanácsadó központ Megyei tehetség- fejlesztő és tanácsadó központ Körzeti tehetségfejlesztő és tanácsadó központ Tanácsadás, továbbképzés Tehetségazonosítás Tehetséggondozás Monitoring Mentori hálózat Partneri hálózat Támogató programok Tehetséggondozó körzeti munkaközösségek működtetése tehetségfejlesztő szakértők Települési és kiskörzeti tehetséggondozó műhelyek, iskolai és iskolán kívüli színterek óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatás Kormos Dénes

16 Tehetségfejlesztő hálózati program
Decentrumok ENCS SZERENCS Tehetséggondozó műhelyek Tehetséggondozó műhelyek MISKOLC TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tevékenységi körök Tevékenységi körök ÓZD TISZAÚJVÁROS Tehetséggondozó műhelyek Tehetséggondozó műhelyek Tevékenységi körök Tevékenységi körök Kormos Dénes

17 Tehetségfejlesztő hálózati program
A tehetségkutató, tehetségfejlesztő decentrum feladata: tehetségazonosítás tehetséggondozás-tehetségfejlesztés koordináció tanácsadás monitoring Kormos Dénes

18 Tehetségfejlesztő hálózati program
Szolgáltatások a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében Tehetséggondozó programokba történő beválogatás, diagnosztika, a programban résztvevő gyermekek nyomon követése Tanácsadás a szülők részére Egyéni vagy csoportos pszichológiai tanácsadás biztosítása Szaktanácsadási feladatok ellátása a programban résztvevő térségi iskolák pedagógusainak Kormos Dénes

19 Tehetségfejlesztő hálózati program
Nyári szaktáborok szervezése és koordinálása Kapcsolattartás a nevelési tanácsadó intézetekkel, a megyei tehetségfejlesztő fórummal, valamint a szakmai és felsőoktatási intézményekkel Mentori hálózat építése és segítése Kormos Dénes

20 Tehetségfejlesztő hálózati program
Támogatott területek Dologi, működési kiadások Személyi feltételek 1 fő koordinátor, szakértő 1 fő pszichológus megbízása Képzés, továbbképzés A tanulók utaztatása A műhelyvezetők díjazása Kormos Dénes

21 Tehetségfejlesztő hálózati program
TANÁCSADÓ KÖZPONT Továbbképzés Tehetségazonosítás - gondozás - fejlesztés Monitoring MAGYAR TEGHETSÉG- GONDOZÓ TÁRSASÁG MISKOLCI EGYETEM Neveléstudományi Tanszék DEBRECENI EGYETEM Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Szakmai segítségnyújtás Tehetségfejlesztő decentrumok Tehetségazonosítás - tanácsadás - gondozás - fejlesztés - nyomon követés ENCS SZERENCS ÓZD TISZAÚJVÁROS MISKOLC Kormos Dénes

22 ÖSSZESÍTŐ ADATOK A TEHETSÉGFEJLESZTŐ MŰHELYEKRŐL
BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZÁMA: 84 Támogatott pályázatok száma: 72 Tanulók száma: Befogadó települések száma: Ebből körzetközpont: SZERVEZET TÍPUSOK: Általános iskola: Középiskola: Kollégium: Közművelődési intézmény: 4 Közgyűjteményi intézmény: Média / írott, elektronikus / Szakszolgálat: Kormos Dénes

23 A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA FEJLESZTÉSI TERÜLET SZERINT
Matematika: 6 Informatika: 7 Természettudományi: 9 Összesen: Ebből komplex:   Művészeti Képzőművészeti: Zeneművészeti: Népművészeti/tánc/: Irodalom/dráma, anyanyelv/: Média: Összesen: Ebből komplex: Kormos Dénes

24 A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA FEJLESZTÉSI TERÜLET SZERINT:
Társadalomtudományi: 10 Ebből komplex:  Idegen nyelvi: Támogató, önismeret, tanulási képességek: Mindösszesen: A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA TARTALOM SZERINT Speciális tantárgyi képességek ismeretbővítés dúsítás (a programok 92 %-ára jellemző) Gazdagítás /komplexitás,képességfejlesztés/ (a programok 86%-ára jellemző) Támogató programok(a műhelyek 72%-át jellemzi) Kormos Dénes

25 Tehetségfejlesztő hálózati program
FORRÁSTÉRKÉP Megyei önkormányzat külön költségvetési f. Mecenatúra B.-A.-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány alaptámogatás, pályázatok Miskolc Megyei Jogú Város költségvetési f. Mecenatúra MEGYEI TEHETSÉGKUTATÓ TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM Közoktatási Társulások Intézmények Kiegészítés a jobb alsó sarokban ROP Pályázatok Hazai Nemzetközi NFT II. Géniusz Pr. ROP Támogató gazdasági Szerveztek Civil szervezetek Magánszemélyek ÁLLAMI NORMATÍVA!? Kormos Dénes

26 Tehetségfejlesztő hálózati program
A tevékenység bemutatása, marketing ECHA nemzetközi országos fórumok Helyi, megyei és országos kiadványok A tehetségfejlesztő hálózati program interaktív honlapja A Magyar Rádió Miskolci Stúdiójának rendszeres adása médiaműhely Kormos Dénes

27 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kormos Dénes


Letölteni ppt "Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések