Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormos Dénes1 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kormos Dénes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormos Dénes1 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kormos Dénes."— Előadás másolata:

1 Kormos Dénes1 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kormos Dénes

2 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3 Település-szerkezet Összesen 357 település

4 Kormos Dénes4 A közoktatási intézmények fő adatai Helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megye Intézmény 580 Feladatellátási hely 1 195 Pedagógus 12 345 Óvodások 25 474 Tanulók 122 830 Óvoda 367 Általános iskola 346 Szakiskola 40 Középiskola 85 Kollégium 12 Alapfokú művészet-oktatás 241

5 Kormos Dénes5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének Programja 2002-2006 Közoktatásra vonatkozó stratégiai cél: A megyében élők versenyképességének és esélyegyenlőségének javítása Szolgáltatások, hálózati programok Pedagógusokat segítő hálózati programok (fejlesztő pedagógia, integrált nevelés, gyermekvédelem, minőségfejlesztés) Fogyatékos, speciális nevelési igényű tanulók óvodai, iskolai és diákotthoni ellátásának továbbfejlesztése

6 Kormos Dénes6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének Programja 2002-2006 Szolgáltatások, hálózati programok Tehetségek felismerése, gondozása, a felismert és azonosított tehetségek foglalkoztatására megyei hálózati program kidolgozása Tehetséggondozó decentrumok létrehozása, tevékenyégi körök működtetése

7 Kormos Dénes7 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A megyei közoktatási feladatellátás tervezési szintjei és keretei Kistérségi, körzeti Társulások Települések Intézmények MEGYEI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV MEGYEI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

8 Kormos Dénes8 Tehetségfejlesztő hálózati program A kistérségi és körzeti feladatellátás modellértékű hagyományai 12 Közoktatási Ellátási Körzet (KEK) 1997 15 Többcélú Kistérségi Társulás 2004-2007 SÁTORALJAÚJHELY ENCS FELSŐZSOLC A KAZINCBARCIK A SZERENCS TOKAJ MEZŐKÖVESD TISZAÚJVÁROS SÁROSPATAK ÓZDMISKOLC EDELÉNY SZIKSZÓMEZŐCSÁTABAÚJ BODROGKÖZ

9 Kormos Dénes9 Tehetségfejlesztő hálózati program Közoktatási körzetek által ellátott feladatok 1. Pedagógiai szakszolgáltatás - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatás - továbbképzés - szakmai munkaközösségek működtetése - szaktanácsadás - tehetséggondozás, körzeti, felmenő rendszerű versenyek szervezése - diákönkormányzatok segítése 3.Közoktatási információs szolgáltatás 4. Pedagógusok helyettesítési rendszere 5. Közoktatás-igazgatás - jegyzői feladatok segítése - egyéb tanügyigazgatási feladatok megoldásának segítése 6. Iskoláztatással kapcsolatos szervezési feladatok

10 Kormos Dénes10 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet Megyei kiterjedésű és helyi kutatások - Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszék - Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet - szakmai programok Térségi és helyi kutatások Hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatai, szakirodalom, konferenciák

11 Kormos Dénes11 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet Viszonylag nagy számú, a szakterületen képzett pedagógus -belső továbbképzések, 60 órás továbbképzés (elsősorban azokban a körzetekben, ahol nem volt elég szakember) A program iránti érdekelődés, motiváltság, együttműködési szándék az iskolákban és az iskolán kívüli partnerekkel

12 Kormos Dénes12 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet Már működő kapcsolódó programok - Arany János program (Földes Ferenc Gimnázium, Árpád Vezér Gimnázium, Teleki Tehetséggondozó Kollégium, Ady Endre Kollégium -Roma program) - körzeti programok (Szerencs, Tiszaújváros) - helyi programok

13 Kormos Dénes13 Tehetségfejlesztő hálózati program Amire építeni lehet A partnereknél működő kapcsolódó programok - felsőoktatás (Miskolci Egyetem együttműködés, mentori program) - közművelődési, közgyűjteményi intézmények - sportegyesületek, szakosztályok -- civil szakmai szervezetek A kiépült és működő közoktatási társulások hálózata Szakmai, politikai támogatás

14 Kormos Dénes14 Tehetségfejlesztő hálózati program Cél: Hálózati rendszerben elősegíteni a megyében a tehetségkutatás és fejlesztés szakmai megalapozottságát, a tevékenység-struktúra gazdagítását, az esélyteremtést. Tehetségkutató, tehetségfejlesztő decentrum, műhelyek, képzési és fejlesztési központok kialakítása és működtetése

15 Kormos Dénes15 TÉRSÉGI TEHETSÉGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATI PROGRAM Megyei- Megyei Jogú Városi Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolci Egyetem Debreceni Egyetem Megyei bázis- intézmények Megyei iskolán kívüli tehetséggondozó központ Többcélú kistérségi társulások Megyei Tehetség- fejlesztési Koordinációs Fórum (társadalmi összefogás) Fenntartó önkormányzatok Körzeti tehetségfejlesztő és tanácsadó központ Megyei tehetség- fejlesztő és tanácsadó központ Körzeti tehetségfejlesztő és tanácsadó központ Tanácsadás, továbbképzés TehetségazonosításTehetséggondozás Tehetséggondozó körzeti munkaközösségek működtetése tehetségfejlesztő szakértők óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatás Települési és kiskörzeti tehetséggondozó műhelyek, iskolai és iskolán kívüli színterek Mentori hálózat Támogató programok Partneri hálózat Monitoring

16 Kormos Dénes16 Tehetségfejlesztő hálózati program Decentrumok ENCS MISKOLC TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT Teleki Tehetséggondozó Kollégium SZERENCS TISZAÚJVÁROSÓZD Tehetséggondozó műhelyek

17 Kormos Dénes17 Tehetségfejlesztő hálózati program A tehetségkutató, tehetségfejlesztő decentrum feladata: tehetséggondozás-tehetségfejlesztés tehetségazonosítás tanácsadás koordináció monitoring

18 Kormos Dénes18 Tehetségfejlesztő hálózati program  Szolgáltatások a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében  Tehetséggondozó programokba történő beválogatás, diagnosztika, a programban résztvevő gyermekek nyomon követése  Tanácsadás a szülők részére  Egyéni vagy csoportos pszichológiai tanácsadás biztosítása  Szaktanácsadási feladatok ellátása a programban résztvevő térségi iskolák pedagógusainak

19 Kormos Dénes19 Tehetségfejlesztő hálózati program  Nyári szaktáborok szervezése és koordinálása  Kapcsolattartás a nevelési tanácsadó intézetekkel, a megyei tehetségfejlesztő fórummal, valamint a szakmai és felsőoktatási intézményekkel  Mentori hálózat építése és segítése

20 Kormos Dénes20 Tehetségfejlesztő hálózati program Személyi feltételek 1 fő koordinátor, szakértő 1 fő pszichológus megbízása Dologi, működési kiadások Képzés, továbbképzés A tanulók utaztatása Támogatott területek A műhelyvezetők díjazása

21 Kormos Dénes21 Tehetségfejlesztő hálózati program Tehetségfejlesztő decentrumok Tehetségazonosítás - tanácsadás - gondozás - fejlesztés - nyomon követés TEHETSÉGFEJLESZTŐ TANÁCSADÓ KÖZPONT Továbbképzés Tehetségazonosítás - gondozás - fejlesztés Monitoring MAGYAR TEGHETSÉG- GONDOZÓ TÁRSASÁG MISKOLCI EGYETEM Neveléstudományi Tanszék DEBRECENI EGYETEM Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Szakmai segítségnyújtás ENCS TISZAÚJVÁROS SZERENCS ÓZD MISKOLC

22 Kormos Dénes22 ÖSSZESÍTŐ ADATOK A TEHETSÉGFEJLESZTŐ MŰHELYEKRŐL BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZÁMA: 84 Támogatott pályázatok száma: 72 Tanulók száma: 1 030 Befogadó települések száma: 24 Ebből körzetközpont: 11 SZERVEZET TÍPUSOK: Általános iskola: 42 Középiskola: 18 Kollégium: 3 Közművelődési intézmény: 4 Közgyűjteményi intézmény: 2 Média / írott, elektronikus / 2 Szakszolgálat: 5

23 Kormos Dénes23 Matematika: 6 Informatika: 7 Természettudományi: 9 Összesen: 22 Ebből komplex: 18 Művészeti Képzőművészeti: 9 Zeneművészeti: 3 Népművészeti/tánc/: 3 Irodalom/dráma, anyanyelv/: 5 Média: 5 Összesen: 25 Ebből komplex: 20 A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA FEJLESZTÉSI TERÜLET SZERINT

24 Kormos Dénes24 A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA FEJLESZTÉSI TERÜLET SZERINT: Társadalomtudományi: 10 Ebből komplex: 10 Idegen nyelvi: 10 Támogató, önismeret, tanulási képességek: 5 Mindösszesen: 72 A MŰHELYEK MEGOSZLÁSA TARTALOM SZERINT Speciális tantárgyi képességek ismeretbővítés dúsítás (a programok 92 %-ára jellemző) Gazdagítás /komplexitás,képességfejlesztés/ (a programok 86%-ára jellemző) Támogató programok(a műhelyek 72%-át jellemzi)

25 Kormos Dénes25 Tehetségfejlesztő hálózati program FORRÁSTÉRKÉP B.-A.-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány alaptámogatás, pályázatok MEGYEI TEHETSÉGKUTATÓ TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM Megyei önkormányzat külön költségvetési f. Mecenatúra Miskolc Megyei Jogú Város költségvetési f. Mecenatúra Közoktatási Társulások Intézmények Támogató gazdasági Szerveztek Civil szervezetek Magánszemélyek Pályázatok Hazai Nemzetközi NFT II. Géniusz Pr. ROP ÁLLAMI NORMATÍVA!?

26 Kormos Dénes26 Tehetségfejlesztő hálózati program A tevékenység bemutatása, marketing A tehetségfejlesztő hálózati program interaktív honlapja www.borsodtalentum.hu www.borsodtalentum.hu A Magyar Rádió Miskolci Stúdiójának rendszeres adása médiaműhely országos fórumok ECHA nemzetközi Helyi, megyei és országos kiadványok

27 Kormos Dénes27 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Kormos Dénes1 Tehetségfejlesztő hálózati program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kormos Dénes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések