Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

!!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "!!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a projektek megvalósításához és a tartalomváltoztatás lehetőségeiről (ÚSZT)

2 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!
A Támogatási szerződés és annak a részét képező Általános Szerződési Feltételek teljes körű és pontos ismerete és betartása szükséges a projektek SZABÁLYOS megvalósításához Az ÁSZF tartalmazza a kedvezményezettre vonatkozó minden jogot és kötelezettséget, amit a megvalósítás során figyelembe kell venni

3 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!
Az ÁSZF következő pontjai szólnak a szankciókról, amelyek elkerülése mindenki érdeke: Projektmenedzsment támogatás csökkentése 6. Támogatás felfüggesztése 7. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 7.1. Szerződésszegés esetei Szerződésszegés jogkövetkezményei 7.2. Késedelmi kötbér 7.3. Elállás a Szerződéstől 7.4. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése 7.5. Szabálytalanság

4 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!
A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül (ÚSZT) köteles írásban bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A Közreműködő szervezet a projektek megvalósítási idejében folyamatos képzéseket szervez a Kedvezményezettek részére az előttük álló feladatok segítése érdekében (lehetőség van a többszöri részvételre) Az ÉARFÜ honlapján elérhetők segédletek, útmutatók a projekt megvalósításához: pályázatok/Kedvezményezettjeinknek

5 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!
GYAKORI HIBÁK GYŰJTEMÉNYE Az Észak‐Alföldi Operatív Program (ÉAOP) végrehajtása során, a különböző folyamatok ellenőrzése révén Ügynökségünk sokrétű tapasztalatokra tett szert. Jelen gyűjteményünkben ezeket kívánjuk segítségképpen, ajánlásként közreadni Önöknek, nyertes projektgazdáknak. Tématerületei: Kifizetési kérelmek és előlegek Tartalomváltozási kérdések Projekt Előrehaladási Jelentések Közbeszerzési kérdések Biztosítéknyújtás Helyszíni ellenőrzés

6 Tartalomváltoztatás alapelvei
a módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az értékelés során az értékelésnél előnyt jelentő feltételeket negatívan érintő módosítás nem lehetséges a módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, amennyiben az a pályázat készítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, de ez alól kivételt jelentenek a kétfordulós és kiemelt eljárásrend projektfejlesztési szakaszában végrehajtani kívánt módosítások, a nem negatív irányú változások, továbbá az alapvető célok teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosítások a szerződéses vállalásokat negatívan érintő módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, amennyiben az a projektgazdának felróható okból merült fel

7 Tartalomváltoztatás módozatai
Szerződésmódosítással Változás bejelentéssel A tartalomváltozással részletesen foglalkozik az ÁSZF 4. Szerződésmódosítás pontja, valamint rendelkezésre áll egy központi útmutató Regionális Operatív Programok keretében megvalósítandó projektek tartalomváltozásának kezelésére (

8 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom
Növelés, a projekten belüli megtakarítás esetén, kizárólag a következő esetekben: Pontszámmal értékelt vagy kulcsindikátor növekszik arányosan (de nem lehet a TSZ-ben nem szereplő új tevékenységet finanszírozni) Jogszabály, szakhatóság vagy műszaki ellenőr írja elő, és a projekt alapvető céljának teljesüléséhez kapcsolódik Pótmunka Költséghatékonyság vizsgálata történhet Pl.: elfogadható szálláshelyes projekteknél a plusz vállalt munkaerőlétszám (kulcsindikátor) növelése, de nem fogadható el a szállásférőhelyek növelése Pótmunkának elfogadható, ha egy útépítésnél kiderül, hogy a közműtervek nem voltak pontosak, ezért plusz tevékenységekre van szükség, de az nem, hogy ki lettek felejtve bizonyos tevékenységek (vízelvezetés) a pályázatból

9 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom
Helyettesítés: ha legalább olyan paraméterekkel bír, mint az eredeti (tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás), és az oka: Jogszabály, szakhatóság vagy műszaki ellenőr írja elő Célja a költséghatékonyabb megoldás alkalmazása Nem változnak negatív irányban az output és eredmény indikátorok Költséghatékonyság vizsgálata történhet Pl.: tükrös-szekrény, napkollektor helyett hőszivattyú, de már digitális kamera helyett nem lehet fénymásoló

10 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom
Csökkentés: egyes projektelemek csökkentett műszaki tartalommal történő megvalósítása, vagy akár elhagyása lehetséges, de ez nem befolyásolhatja a projekt céljainak megvalósulását. Az elszámolható költségek összegét is szükséges csökkenteni. A meg nem valósított projektelem költségét akkor lehet átcsoportosítani más tevékenységre, ha a projekt nem alapvető célját jelentő projektelem műszaki, szakmai tartalmának csökkentésére kerül sor annak érdekében, hogy a projekt alapvető célját jelentő tevékenység/projektelem kapcsán bekövetkezett költségnövekedés költségátcsoportosításával – részben vagy egészben – kompenzálható legyen és a kedvezményezett ezt megfelelően alátámasztotta

11 Tartalomváltozás esetei
Pályázatban szereplő műszaki tartalom Engedélyes tervben szereplő műszaki tartalom Kivitelezői (vállalkozási) szerződésben szereplő műszaki tartalom Megvalósult műszaki tartalom A folyamat során bekövetkezett változásokat jelezni szükséges a Közreműködő Szervezetnek, amely során a „Tájékoztató az építésekhez kapcsolódó műszaki, szakmai tartalomváltozások kérelmezéséről és elbírálásáról” című dokumentum előírásait szükséges betartani

12 Tartalomváltozás esetei
Költségvetésben bekövetkezett változás: Költségnövekedés: nem lehetséges, az esetleges növekmény nem elszámolható költségnek minősül

13 Tartalomváltozás esetei: Költségátcsoportosítás
Akkor fogadható el, ha a projekt szakmai megfelelőségéhez, üzembe helyezéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges Önmagában nem elegendő indok, hogy megtakarítás keletkezett Vállalkozási szerződésekkel kell igazolni az átcsoportosítás szükségességét és lehetőségét is, vagyis onnan nem lehet és oda nem lehet átcsoportosítani, ami nincs leszerződve, de nem szükséges megvárni, hogy minden le legyen szerződve Költséghatékonyság vizsgálata történhet Belső korlátokat, maximális egységárakat, fajlagos mutatókat figyelembe kell venni a döntésnél A költségátcsoportosítás és a műszaki tartalom változás általában együtt jár, a kettőt együttesen kerül figyelembe vételre és elbírálásra

14 Tartalomváltozás esetei
Támogatás százalékos mértékének változása: Főszabályként nem növekedhet Ha az elszámolható költségek csökkennek, akkor a támogatás összege is csökken A támogatási arány rögzített a teljes projektmegvalósítás alatt Szerződéses vállalások (indikátorok, horizontális szempontok): Többletvállalás: lehetséges, de nem járhat a támogatás növekedésével, maximum a megtakarítások felhasználásának lehetőségével

15 Tartalomváltozás esetei
Vállaláscsökkenés: A) számszerűsíthető vállalások: Output indikátorok esetében műszaki tartalomcsökkenés történik, amely miatt az elszámolható költség egyébként is csökken, további szankció nincsen Eredményindikátorok közül a szankcionálandó indikátorok esetében a vállalt célértékének 25%-nál (kulcsindikátor esetén 10%-nál) nagyobb mértékű kedvezőtlen irányú változása az említett % feletti mértékkel arányos költség és támogatás csökkenést eredményez, az 50%-nál nagyobb mértékű kedvezőtlen irányú változás a TSZ-től való elállást eredményezi B) Nem számszerűsíthető indikátorok, vállalások: nem lehetséges, TSZ-től való elállást eredményez, ha az a projekt céljával ellentétes

16 Tartalomváltozás esetei
Projektmegvalósítás kezdetének, megvalósítás határidejének, időtartalmának módosítása: Ha a tényleges kezdési időpont más, mint ami a TSZ-ben szerepel Megvalósítás határidejének csúszásánál a pályázati útmutató előírásait kell figyelembe venni, de alapvetően az időtartalom nem haladhatja meg a 24 hónapot Az indoklást megfelelő dokumentumokkal mindig alá kell támasztani, pl. nem elegendő a pályázó nyilatkozata, hogy régészeti feltárás történt, az illetékes hatóság igazolása szükséges, hogy mettől, meddig volt akadályozva a munka a feltárás miatt

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
Elérhetőségünk: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Tel.:52/ Fax.: 52/


Letölteni ppt "!!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések