Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati lehetőségek bemutatása az innováció területein

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati lehetőségek bemutatása az innováció területein"— Előadás másolata:

1 Pályázati lehetőségek bemutatása az innováció területein
Tóth Anita Debrecen, szeptember 24.

2 Tartalom INNOVA bemutatása
A kutatás-fejlesztést támogató hazai programok Az EU 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja és a nemzetközi programok

3 INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség
A regionális innovációs ügynökség az a szervezet, amely szorosan együttműködik a regionális hatósággal a következő feladatok ellátására: Vállalkozások növekedésének segítése innovatív projektek által, Innováció-barát környezet kialakítása, működő partnerségek kialakítása révén egyetemekkel, kutatóintézetekkel A régió tudásbázisának fejlesztése, a tudás elterjesztésének támogatása A régió innovációs szolgáltatásainak fejlesztése A régió innovációs hálózatának erősítése Nemzetközi együttműködések segítése A riü nem magyar találmány …. Government – nálunk nincs regionális önkormányzat – lesz … 3

4 INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség
Konzorciumok Különböző összetétel Különböző kompetenciák Különböző megközelítés 4

5 2008: átalakulás 2005 – 2008: csoport az ÉARFÜ – n belül
2008. január – Létrejön az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Tulajdonosok: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (40 %) Debreceni Egyetem (21 %) Nyíregyházi Főiskola (13 %) Szolnoki Főiskola (8 %) ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. (13 %) Magyar Innovációs Szövetség (5 %)

6 INNOVA tevékenységei 2008 - 2011
Tervezési feladatok: Regionális Innovációs Stratégia Regionális Innovációs Pályázati Stratégia – Baross Gábor Program Hazai és nemzetközi együttműködések segítése Információ szolgáltatás, pályázati tanácsadás (Baross Gábor Program, Innocsekk+) Hálózatépítés, rendezvények szervezése Innovációs szolgáltatások, projektmenedzsment, innovációs projektfejlesztés Érdekképviselet nemzeti és EU szinten Képzések Gyakornoki program 6

7 INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség elhelyezése a regionális rendszerben RFT RFÜ REÜ INNOVA

8 GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) I
GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) I. prioritás, KMOP (Közép-Magyarországi Operatív Program) 1.1 intézkedés A programok ösztönzik a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket: amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros innovációs együttműködésben valósulnak meg, támogatást biztosítanak korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentőségű területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci hasznosíthatóság érdekében. kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak helyet adó innovációs és technológiai parkok létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése. A programok súlypontjai: • az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése; • a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosítása; • az érintett szereplők közötti együttműködés erősítése.

9 GOP-2009/ /A A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint a és évre. Pályázói kör: gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok), szövetkezetek, egyéni vállalkozók. A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:  Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint:  Információs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver   Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

10 Regionális Operatív Programok (ROP) innovációs prioritásai
Jelentős szerepben az innovációs potenciál fejlesztése. A régiók saját programjai a regionális sajátosságok figyelembe vételével készültek, a Regionális Fejlesztési Ügynökségek Közreműködő szerepet töltenek be. Ipari parkok fejlesztése Telephelyfejlesztés Klaszteresedés Inkubáció támogatása Ipartelepítés ( nyitott konstrukció)

11 Gazdaságfejlesztési pályázatok az Észak-Alföldi OP-ban ÉAOP-2009-1. 1
Gazdaságfejlesztési pályázatok az Észak-Alföldi OP-ban ÉAOP E IPARTELEPÍTÉS konstrukció Cél: A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása. A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése. Rendelkezésre álló forrás : millió forint Támogatható pályázatok várható száma: 8 db.

12 Pályázók köre Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek és ezek társulásai. Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén támogatásban részesülő konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülő, egyéb partnerként kötelező bevonni azt az önkormányzatot, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet önkormányzati tulajdonú.

13 Támogatható tevékenységek, igényelhető támogatás
Eljárás: egyfordulós; folyamatos bírálati folyamat Benyújtási határideje: december 31. Támogatható tevékenységek: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése. 4. Előkészítő tevékenységek 5. Kármentesítés 6. Kapcsolódó szolgáltatások Maximális támogatási arány: 50% Igényelhető támogatási összeg: minimum 100 millió maximum 1000 millió forint. A lehetséges támogatás mértékét az alábbiak alapján kell meghatározni: Támogatás összege = Teremtett munkahelyek száma * 7,50 millió Ft * Árbevétel szorzó * Vállalkozás sűrűség szorzó

14 Speciális kizáró okok Nem részesülhet támogatásban az pályázó vagy projekt : amely az LHH telephelyfejlesztés vagy ipartelepítést célzó támogatásban részesült; amely a évi telephelyfejlesztési ROP pályázat keretében részesült, amelynek mérleg-főösszege a legutolsó beszámolója alapján nem éri el a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét, a kettős könyvvitelt vezető, vagy EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaságok, amely a nem teremt minimum 20 új munkahelyet, amely esetén az egy főre vetített árbevétel vállalás átlagosan kevesebb, mint 3,00 millió Ft/év, az a mikrovállalkozás, amely esetében a fejlesztés helyszíne nem szerepel az Útmutató 1. számú mellékletében meghatározott települések listáján.

15 TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) - 1.3.1. konstrukció
Célja: a felsőoktatási intézmények K+F+I és az oktatás tevékenységi színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai feltételek megteremtése (a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, műszerellátottságának javításával)

16 TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) - felsőoktatási K+F konstrukciók
Felsőoktatási intézmények technológiatranszfer tevékenységének elősegítését, Innovatív kutatói csoportok célzott alapkutatási tevékenységének támogatását, Felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek népszerűsítését, Oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét és a tehetséges magyar hallgatók támogatását. Elősegíti az oktatás-kutatás minőségének javulását, a kiváló hallgatók Oktatók-kutatók arányának növekedését, ösztönzi a kimagasló eredmények létrehozását. További cél: a kiváló külföldi kutatók, illetve külföldön kutató magyar szakemberek bekapcsolása magyarországi kutatásokba, megkönnyítve a hazatérő és külföldi kutatók-oktatók beilleszkedését a hazai tudományos életbe.

17 KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)
Célja: az innováció vezérelte, tudásalapú gazdaság és társadalom kialakításának elősegítése. ösztönözik a tudásból, az innovatív ötletekből a világpiacon eladható termék, technológia vagy szolgáltatás megszületését. „Ötlettől a piacig” akcióterv, melynek fő céljai: Tudásbázisok erősítése, nemzetközi színvonalú tudásközpontok létrehozása; Nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F programok támogatása; K+F eredmények hasznosításának fokozása, innovatív vállalkozások létesítésének erősítése, technológiai és üzleti inkubáció bevezetése; Regionális innováció fejlesztése; Nemzetközi K+F együttműködések erősítése, az EU K+F programokban való magyar részvétel elősegítése.

18 OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)
Tudományos kutatások végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe módszerek, eljárások kidolgozása várható. Ilyen tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre

19 Mecenatúra kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása, az innovációs tevékenységgel,beleértve a kutatás-fejlesztést, közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása, az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás, a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása.

20 Mobilitás ( HUMAN-MB08) és 5LET
Mobilitás pályázatban: a kutatók tudományos karrierjének előmozdítása, nemzetközi tapasztalatszerzésük, mobilitásuk támogatása révén,  illetve a nemzetközi, Európán kívüli országban szerzett kutatói tapasztalat hazai hasznosulásának elősegítése, Magyarországra visszatérő kutatók támogatásán keresztül A z 5LET pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a szellemi tulajdon hasznosítására létrejövő cégek alapításának ösztönzése.

21 A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása (IPARJOG_08)
A támogatás célja: a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elősegítése, a versenyképesség növelése, az export bővítése a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának előmozdításával. Pályázat támogatja a kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények találmányai, növényfajtái, használati mintái, formatervezési mintái tekintetében a külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését és fenntartását, illetve megújítását, valamint a külföldi iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítést. A támogatás forrása és összege: 200 millió Ft A támogatott pályaművek várható száma: db/év

22 Innocsekk Plusz Kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása. Évente millió forint, összesen 12 milliárd forint. A támogatásban projektek várható száma: 600. a projektötlet minősítése témakörben maximum 3 millió forint, a termékfejlesztés témakörben maximum 30 millió forint, az eljárási innováció témakörben maximum 3 millió forint, a szervezési innováció témakörben 6 millió forint

23 EKD - Egyedi Kormánydöntés Keretében Nyújtott támogatás
Beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére egyedi kormánydöntés keretében megítélhető közvetlen beruházási támogatás Célja: magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési beruházások hatékony támogatása Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter javaslatot tehet aormány részére beruházási támogatás nyújtására kutatás-fejlesztési célú beruházások megvalósításához, ha azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak (eszközberuházások és személyi Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe jellegű ráfordítások) megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 10 Az EKD kutatás-fejlesztési támogatásnak köszönhetően lehetőség van egyedi támogatás megajánlására, amennyiben az adott projekt pályázati úton hatékonyan nem támogatható. A kedvezményezettek gazdasági társaságok lehetnek.

24 ETE (Európai Területi Együttműködés)
EU belső határai mentén valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok. Fő céljuk: a határok elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fejlesztése, ill. a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Belső Európai Területi Együttműködési program:Magyarország, Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia, ENPI CBC program: Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna; IPA CBC programok: Magyarország - Horvátország és Szerbia Közlekedés, kommunikáció és a környezetvédelem, valamint az üzleti együttműködés, a kutatásfejlesztés és innováció, és az egészségügy terén megvalósuló közös infrastrukturális beruházások és fejlesztések

25 FP7 (Európai Unió 7. K+F keretprogram 2007-2013)
A közösségi szintű kutatás-fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést.

26 FP7 (Európai Unió 7. K+F keretprogram 2007-2013)
Együttműködés Európán belüli és kívüli közös kutatások elősegítése az ipar és az akadémia között létrejövő nemzetközi konzorciumok projektjei által (együttműködési projektek, kiválósági hálózatok, koordinációs és támogatási fellépések) Ötletek Az alapkutatást támogatja a tudományos kiválóságra alapozva! Emberek A mobilitás elősegítése kutatóknak a privát és közszféra között Európán belül és nemzetközi viszonylatban Kapacitások Kutatási infrastruktúrák fejlesztés, a KKV-k innovatív kapacitásai, a tudásalapú klaszterek, tudomány a társadalomban

27 Támogatási intenzitás
A támogatás intenzitás függ: projekt típus pályázó státusza konkrét tevékenység Támogatás intenzitások: Kutatás és technológiafejlesztés: max. 50% de non-profit közszervezetek, KKV, közintézmény, közép és felsőoktatási intézmények, kutató intézetek esetében 75% Demonstrációs tevékenység: max. 50% Egyéb tevékenység (konzorcium management, hálózat-építés, képzés, koordináció, elterjesztés, stb.) 100% Alapkutatás: 100% Általános minimumfeltétel: legalább 3 jogalany vegyen részt egymástól eltérő 3 országban van, akik egymástól függetlenek (nem gyakorolnak egymás felett ellenőrzést)

28 Részt vehetnek-e vállalkozások az FP7-ben?
Bár az FP7 célja a kutatások közfinanszírozása, a Lisszaboni stratégia célja a kutatásokra fordított magán finanszírozás arányának növekedése Ötletek program: a kritérium a kiválóság, nem a kutató munkahelye (privát vagy közszféra) Kapacitások program: egyes részei kifejezetten KKV-knak szólnak Együttműködés program: nyitott a privát szféra képviselőinek, akár KKV-knak, akár nagyvállalatoknak vagy kutatóintézeteknek

29 CIP (Európai Unió Versenyképességi és Innovációs keretprogram, 2007-2013)
EU versenyképességének növelése és innovációs kapacitásainak fejlesztése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) szükségleteire. A CIP prioritásai: a KKV-k versenyképességének előmozdítása; az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; a fenntartható információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban.

30 Köszönöm figyelmüket. anita. toth@eszakalfold
Köszönöm figyelmüket! Tel: Fax:


Letölteni ppt "Pályázati lehetőségek bemutatása az innováció területein"

Hasonló előadás


Google Hirdetések