Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex rehabilitáció a kárfelelősség tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex rehabilitáció a kárfelelősség tükrében"— Előadás másolata:

1 A komplex rehabilitáció a kárfelelősség tükrében
Dr. Barakonyi Eszter

2 A rehabilitációs járadék 2007. évi LXXXIV. Tv.
A járadékra jogosultság személyi feltételei Egészségkárosodás (50-79%) Foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas Kereső tevékenységet nem, vagy a korábbi keresetet el nem érő mértékben folytat Rehabilitálható Az életkora szerinti szükséges szolgálati időt megszerezte Kizáró körülmények: Nyugdíj ellátás Anyasági pénzbeli ellátások, táppénz ellátások Munkanélküliség esetére szóló ellátás Rehabilitációs járadék összege: Rokkantsági nyugdíj 120%-a 50% csökkentési kötelezettség az ellátás időtartama 3 év

3 A rehabilitálhatóság kérdése
ORSZI – rehabilitációs irány Alapvető rehabilitálási feltételek (foglalkozási, orvosi, szociális dimenzió) Szempontok: Az elvárhatónál nagyobb erőfeszítést ne jelentsen a megjelölt munka Lehetővé tegye a folyamatos támogatás nélküli jövőbeni foglalkoztatást

4 Rehabilitációs megállapodás
Együttműködési kötelezettség Felajánlott állás, ill. térítésmentes képzés elfogadásának kötelezettsége Önálló munkahelykeresés formái Egyes rehabilitációs szolgáltatások Kapcsolattartás gyakorisága – módja Kidolgozáshoz szakember bevonását teszi lehetővé (korm.rend.)

5 A rehabilitációs terv (321/2007. (XII. 5.)korm. Rend)
Tartalmazza: A rehabilitáció konkrét irányát A rehabilitációs szükségleteket indokolt rehabilitációs szolgáltatások felsorolását, időbeli sorrendjét, külön megjelölve az alapvető rehabilitációs szükségleteket kielégítő szolgáltatásokat, nyújtott támogatást, annak mértékét és időtartamát, a járadékban részesülőnek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét,

6 A rehabilitációs mentor
Kötelező kirendelési esetek A járadékos kéri és a rehabilitációs terv alapvető orvosi/szociális szolgáltatást is megjelöl Konzultáció során szükségesnek mutatkozik Jogállása (30/2000. (IX. 15.) GM rendelet munkarő-piaci szolgáltatást nyújtóként Munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló Személyi feltételek – végzettséghez kötött Tevékenysége: Információ nyújtás Tanácsadás Munkaügyi központtal kapcsolattartás Rehabilitációs megállapodás esetleges módosításában közreműködés Rehabilitációs napló vezetése

7 A kárfelelősség egyes kérdései
A szakszerűtlen rehabilitációból fakadó kárigények Polgári jog Vagyoni kár Tényleges kár Elmaradt haszon Nem vagyoni kár A kártérítésre kötelezett A rehabilitációs megállapodást megkötő fél Teljes kárfelelősség

8 Az eljáró mentorral szembeni igényérvényesítés lehetőségei
A rehabilitációs mentor jogállása Munkavégzésre irányuló jogviszony – munkajogi felelősség Mt Kjt Munkaerő-piaci szolgáltatóként - polgári jogi felelősség Ha jogi személyiséggel rendelkező szerződő fél Tagként személyes közreműködőként Megbízási jogviszony keretében eljárva Munkaviszonyban eljárva Ha egyéni vállalkozó

9 A felelősség szintje az egyes jogviszonytípusokban
A munkajogi felelősség Vétkességen alapuló Szándékos Gondatlan Korlátozott mértékű Szándékos – teljes kárfelelősség Gondatlan – munkabér meghatározott részében A polgári jogi felelősség Szerződésszegés Objektív felelősség Kimentési lehetőség Teljes kárért helytáll

10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A komplex rehabilitáció a kárfelelősség tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések