Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. november 19. 1.3.2. Az ugor alapnyelv belső keletkezésű lexikológiai és grammatikai elemei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. november 19. 1.3.2. Az ugor alapnyelv belső keletkezésű lexikológiai és grammatikai elemei."— Előadás másolata:

1 2007. november 19. 1.3.2. Az ugor alapnyelv belső keletkezésű lexikológiai és grammatikai elemei

2 2007. november 19. innovációk hatókörük szerint lexikongrammatika

3 2007. november 19. innovációk eredetük szerint belső keletkezésűek kölcsönzöttek

4 2007. november 19. innovációk hatókör szerint eredet szerint lexikongrammatika belső keletkezésű?? kölcsönzött??

5 2007. november 19. mi minősül PUg innovációnak? a családfa-modell alapján ugor alapnyelvi innovációk azok a nyelvi jelenségek, amelyek legalább az egyik obi-ugor nyelvből és a magyarból adatolhatók, azaz hanti+magyar hanti+magyar manysi+magyar manysi+magyar hanti+manysi+magyar hanti+manysi+magyar

6 2007. november 19. mi nem minősül PUg innovációnak? a következő szempontok lehetnek irányadók az obi-ugor nyelvek dialektális jellemzőidokumentáltságuk

7 2007. november 19. az obi-ugor nyelvek nyelvjárási tagolódása hanti – – északi – – keleti – – déli és ezek alnyelvjárásai (cca.30) manysi – északi – nyugati – keleti – déli és ezek alnyelvjárásai (cca. 14)

8 2007. november 19. a hanti és a manysi nyelvjárások

9 2007. november 19.

10

11

12

13

14

15 az obi-ugor nyelvek nyelvjárási tagolódásából és azok földrajzi elhelyezkedéséből adódó fenntartások lexémák esetében: – –csak egyetlen alnyelvjárásból – –csak két északi (É-hanti+É-manysi) nyelvjárásból vannak adatolva stb. (e lexikai innovációkra vö. Sipos 1999, 2001, 2002, 2003)

16 2007. november 19. az obi-ugor nyelvek adatoltságából adódó fenntartások hanti szótárak - Karjalainen, K F 1948 Otjakisches Wörterbuch I-II. Bearbeitet und herausgegeben von Y H Toivonen. Helsinki. - Steinitz, Wolfgang 1966-1993 Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag. - és számos szójegyzék manysi szótárak - Munkácsi, Bernát – Kálmán, Béla 1984 Wogulisches Wörterbuch. Budapest, Akadémiai Kiadó. - és alig néhány szójegyzék (főleg: Kannisto, Artturi - Liimola, Matti – Eiras, Vuokko 1982 Wogulische Volksdichtung. Wörterverzeichnis zu den Bänden I-VI. Helsinki)

17 2007. november 19. innovációk hatókör szerint eredet szerint lexikongrammatika belső keletkezésű? kölcsönzött

18 2007. november 19. lexikális innováció: a szóalkotás különféle módozatai szóteremtés szóképzés ! szóösszetétel mozaikszavak tőelvonás stb.

19 2007. november 19. lexémák száma (biztosak és bizonytalanok) Uralisches Etymologisches Wörterbuch [=UEW] Honti 1993. 256 % hanti+magyar:18,7 (33) hanti+magyar:18,7 (33) manysi+magyar:28,2 (50) manysi+magyar:28,2 (50) hanti+manysi+magyar: 53,1 (94) hanti+manysi+magyar: 53,1 (94)  összesen 100,0 (177)

20 2007. november 19. a biztos PUg lexémák száma cca. 120 (R.-T. A. etimológiai listájában: 121)

21 2007. november 19. szóképzés szóképzés (Bakró-Nagy 19xx, Oszkó 20xx) a tő és a képző kora szerint PU/PFU eredetű tő 1. PU/PFU-kori képzővel 2. PUg-kori képzővel 3. PUg eredetű tő PUg kori képzővel

22 2007. november 19. 1. PU/PFU eredetű tő PU/PFU-kori képzővel PU * Si> ä, Si> ä-m < ‘szív (fn)’ finn sydän lappN ¢" đ " hantiÉ sÀm POU * sîm PUg *s¯>m *s¯ m< manysiÉ sim magyar szív

23 2007. november 19. 2. PU/PFU eredetű tő PUg-kori képzővel PU * jänt< ‘ideg’ finn jänne nganaszan jenti  hantiK jÖntõq  POU * j¯ntõq PUg * jänt<-§<  manysiÉ jAnte w  (* jänt<-§k< ) magyar ideg

24 2007. november 19. 3. PUg eredetű tő PUg-kori képzővel hantiÉ xâp ( em< ) hantiÉ xâpõt POU * kup<, kupõt PUg * kup<, kup< ( - ) t< manysiK-É xat,xUp t magyar húz

25 2007. november 19. agglutinálódás - újraértelmezés valamennyi esetben: a képző a tő részévé válik, s a tő elemeként értelmeződik

26 2007. november 19. innovációk hatókör szerint eredet szerint lexikongrammatika belső keletkezésű? kölcsönzött??

27 2007. november 19. grammatika a grammatikai innovációk eredetük szerint funkcionális: PU/PFU eredetű elem új funkcióban pl. * n- elemű localis casus-ragok alaki és funkcionális pl. * l ablativus

28 2007. november 19. PUg * k duális jel: a ‘2’ számnév főnévi alakjának/funkciójának képzésére magyar kettő hanti kätkõn manysi kitiq

29 2007. november 19. PUg * l ablativus Pl. magyar alól, közül hanti talta ‘innen’ manysi xotõl ‘honnan’

30 2007. november 19. PU * nä ‘oldal, közel’ > PUg * n - elemű localis esetragoklocativusablativusallativusmagyarnottnólni hantinAtnAlnA manysinAt– nõnõnõnõ

31 2007. november 19. módjel: PU * nA feltételes módjel > PUg optativusi funkcióban magyar nA manysi n, nuw (de vö. pl. Hajdú 1966.71 stb.)

32 2007. november 19. egyszótagú szótő:C 1 V- ragozott alakban:C 1 VC 2 - C 2 magyar obi-ugor v, sz q, w ( j ) ~ 0

33 2007. november 19. PFU * sewe (* seqe ) ‘enni’  PUg *θ eq< POU * θ I- > θ Iq- magyar hanti manysi e- > esz-, ev- li-, liq-, liw- tE-, tEq-

34 2007. november 19. PUg ?* m momentán igeképző Pl. magyar villámlik, félemik hanti ¢oqõm ‘nyilaz [tk. egyszer kilő]’ manysi putm ‘megdöf’

35 2007. november 19. PUg ?* n momentán igeképző Pl. magyar villan hanti lokün ‘hängen bleiben’ manysi takn ‘odaragad’

36 2007. november 19. továbbá – –* p momentán deverbális igeképző ( állapodik) – –* k denominális igeképző ( bűnhődik ) – –* § névmásképző ( ő < ) – –( tetű ) – –( harkály )

37 2007. november 19. hatókör szerint eredet szerint lexikongrammatika belső keletkezésű kölcsönzött??


Letölteni ppt "2007. november 19. 1.3.2. Az ugor alapnyelv belső keletkezésű lexikológiai és grammatikai elemei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések