Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 10 éves Lehoczky Tivadar Intézet tevékenysége röviden 201 2. június 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 10 éves Lehoczky Tivadar Intézet tevékenysége röviden 201 2. június 18."— Előadás másolata:

1 A 10 éves Lehoczky Tivadar Intézet tevékenysége röviden 201 2. június 18.

2 Az Intézet története 1999-ben alakult a LIMES Társadalomkutató Intézet, amely 2001. november 12- én, kettévált egy nyelvészeti és társadalomtudományi szekcióra, melyek önálló tudományos műhelyekként funkcionáltak tovább A társadalomtudományi kutatásokat végző kutatócsoport, bár korábban is használatos volt, hivatalosan 2005 októberében döntött Lehoczky Tivadar nevének felvételéről

3 Az Intézet alapítója és első igazgatója Dr. Soós Kálmán (1962-2011), történész, a történelemtudományok kandidátusa ► Főbb kutatási területei: ► Magyar-magyar kapcsolatok ► A kárpátaljai magyarság anyaországképének alakulása ► Ukrán magyarságkép ► A kárpátaljai magyar tudományosság és tudományos könyvkiadás helyzete ► Folyószabályozás és árvízvédelem a Tisza völgyében (XVIII-XX. század)

4 Az Intézet munkatársai és főbb kutatási területeik: ► Bocskor Andrea, PhD, intézetvezető : imagológia, ukrán magyarságkép, ukrán-magyar kapcsolatok, magyar-magyar kapcsolatok, interkulturális kapcsolatok ► Darcsi Karolina, kutató : politológia, politikatudományok, kisebbségpolitika, EU-ismeretek, önkormányzatiság ► Dobos Sándor, kutató : helytörténet, utca- és helységnévadási politika ► Molnár D. Erzsébet, kutató : XX. századi történelem az élő emlékezetben, malenykij robot, a donbászi munkaszolgálat, a szovjet rendszer kiépítése Kárpátalján ► Molnár Eleonóra, kutató : nevelésszociológia, felekezeti oktatási intézmények Kárpátalján ► Orosz Ildikó, PhD, tudományos tanácsadó: oktatásszociológia, kárpátaljai magyar oktatási rendszer

5 A Lehoczky Tivadar Intézet kutatásai az alábbi tudományágakhoz sorolhatóak: ► Történettudomány ► Szociológiai tudományok ► Neveléstudományok ► Politikatudományok ► Multidiszciplináris társadalomtudományok ► Néprajz és kulturális antropológiai tudományok ► Multidiszciplináris bölcsészettudományok

6 Az elmúlt 10 évben 18 önálló és 10 más kutatóműhellyel együttműködésben végzett kutatási projecten dolgoztunk, melyek egy része jelenleg is folyamatban van ► ► A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és az ukrán oktatáspolitika ► ► Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe egy kérdőíves felmérés tükrében ► ► Magyar-magyar kapcsolatok ► ► Kárpátalja XX. századi története az élő emlékezetekben ► ► A kárpátaljai magyarság 1944-es elhurcolása (málenkij robot). A túlélők és a hozzátartozók kérdőíves felmérése ► ► A kárpátaljai magyarság részvétele és lehetőségei az ukrán önkormányzati rendszerben ► ► A kárpátaljai magyarság politikai helyzete a rendszerváltás óta, politikai közvélemény-kutatások, helyzetjelentések ► ► Magyarok oktatási-képzési stratégiája Kárpátalján az új ukrán oktatáspolitikai törekvések fényében ► ► Kárpátaljai általános történeti, helytörténeti, oktatási bibliográfia összeállítása ► ► Temetkezéskultúra Kárpátalján. A múlt „élő” tanúi a temetők, magyar vonatkozású temetők felkutatása a szórvány magyar vidékeken

7 Az Intézetünk munkatársai különböző kutatóműhelyekkel együttműködve a következő kutatási programokban vettek részt: ► ► Magyar fiatalok a Kárpát-medencében (NIKI) ► ► Határon túli magyar közoktatási rendszerek hatásvizsgálata a munkaerő-piaci relevancia (HTOF program iroda) ► ► A Kárpát-medencei magyar felnőttképzés rendszere (HTOF programiroda) ► ► EUDIMENSIONS program: A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttműködések (PTE) ► ► Kárpát-panel – A Kárpát-medencei magyar identitásfejlődést Magyarországon, Szlovákiában, Kárpátalján (MTAKI) ► ► Határon túli magyar tudományos könyvkiadás (MTA Fórum Kisebbségkutató Intézet) ► ► Felsőoktatási kataszter frissítése (Márton Áron Szakkollégium és MTA) ► ► Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói című sorozat vonatkozó kötetének összeállításában való részvétel (sorozatszerkesztő: Horváth Gyula.) (MTA RKK) ► ► Oktatói mobilitás (Apáczai Közalapítvány)

8 Folyó kutatásaink: Politikai felmérés a 2012. évi októberi választások előtti helyzetről : ► kérdőíves módszerrel végzett közvélemény- kutatás a 73-as szavazó-körzethez tartozó településeken ► célja volt meghatározni a pártpreferenciákat, a politikai attitűdöket és a várható szavazói véleményeket ► A felmérés eredményeinek összesítése és elemzése folyamatban van

9 A múlt „élő” tanúi a temetők. Felső-Tisza- vidéki szórvány magyar sírok feltérképezése, 2011 ősz A Rahói járás 10 temetőjének feltérképezése, magyar vonatkozású sírjainak betűhív lejegyzése, adatbázis készítése: ► Kőrösmező ► Kőrösmező-Szvidovec ► Feketetisza ► Bilin ► Mezőhát ► Tiszaborkút ► Rahó ► Nagybocskó (2 db) ► Terebesfehérpatak (2 db) ► Tiszabogdány ► Lonka

10

11

12

13

14 Kárpátalja általános történeti, helytörténeti és oktatási bibliográfia összeállítása ► ► 1991-2011 közötti Kárpátalja témájú kiadványok tematizálása és bibliográfiai adatbázisba rendezése ► ► A tudományos könyvkiadás helyzetének felmérése

15

16

17 Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig. Magyar vonatkozású sírok feltárása Kárpátalja északnyugati járásainak településein ► ► A Nagybereznai, Volóci, Szolyvai járások 10 települése temetőinek feldolgozása ► ► Nagyberezna, Kisberezna ► ► Volóc, Vezérszállás, Galambos ► ► Szolyva, Polena, Nelipino

18

19

20 Kutatásaink megvalósulása: ► ► II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ► ► MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram ► ► Bethlen Gábor Alap

21 Publikálási lehetőségek: ► ► Acta Beregsasiensis (Acta Academiae Beregsasiensis) ► ► Az Intézet tudományos évkönyve a II. RF KMF kiadásában ► ► Közoktatás ► ► ELTE és Debreceni Egyetem kiadványai

22 Kiadványaink

23 Köszönöm a figyelmet! További adatok a kutatásainkról: www.lehoczkyintezet.uz.ua


Letölteni ppt "A 10 éves Lehoczky Tivadar Intézet tevékenysége röviden 201 2. június 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések