Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉKELY TERMÉK / PRODUS SECUIESC

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉKELY TERMÉK / PRODUS SECUIESC"— Előadás másolata:

1 SZÉKELY TERMÉK / PRODUS SECUIESC
védjegy és minőség / marcă și calitate

2 Mit jelent a védjegy? / Ce înseamnă marca?
megkülönböztető minőségi jel, hozzájárul a versenyképesség növeléséhez / semn distinctiv al calităţii, contribuie la creşterea competitivităţii; minőségi garanciát nyújt a fogyasztónak a termék hitelességéről / conferă consumatorului garanție cu privire la calitatea și autenticitatea produsului; jogi védelem az előállítónak a tisztességtelen piaci versenyekkel szemben / protecţie juridică a producătorului împotriva concurenţei neloiale; a vidék fenntartható fejlesztésének hatékony eszköze / instrument eficient de dezvoltare rurală durabilă. 2 / 16

3 A védjegyhasználatot elbíráló bizottság / Comisia de acordare a dreptului de utilizare
A terméktanúsításért teljes szakmai felelősséggel tartozó, szakértőkből létrehozott testület / organ cu responsabilitate profesională și competență deplină; tagjait Hargita Megye Tanácsa kérte fel a közreműködésre és a 875/2010-es elnöki rendelettel nevezte ki / membrii comisiei sunt numiți prin Dispoziția nr. 875/2010 a președintelui Consiliul Județean Harghita; feladata a beérkezett kérelmek felülvizsgálata, a termékek és szolgáltatások pontozása a kritériumrendszer alapján és a védjegyhasználat jogának odaítéléséről vagy visszautasításáról való döntéshozás / are ca sarcină revizuirea solicitărilor, evaluarea și punctarea produselor și serviciilor pe baza sistemului de criterii și luarea deciziei de acordare sau respingere a dreptului de utilizare a mărcii. 3 / 16

4 Bizottsági tagok / Membrii comisiei
Márton István – elnök – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete / președinte - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita, Miklóssy Enikő – tag – Hargita Megye Tanácsa / membru – Consiliul Judeţean Harghita Szatmári Ferenc – tag – Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Csíkszereda / membru – Asociația Artiștilor Populari Maghiari din România, Miercurea-Ciuc Kolumbán Imola – tag – Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége, élelmiszer-szakértő, Székelyudvarhely / Asociația Intreprinzătorilor Mici și Mijlocii din zona Odorhei, Odorheiu Secuiesc, expert în alimentație publică Egyed József – tag – Hargita Megyei Pékek Érdekvédelmi Egyesülete, Lövéte / membru – Asociația Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale de Panificație din Județul Harghita, Lueta dr. ing. Salamon Rozália – tag – SAPIENTIA EMTE Csíkszereda, élelmiszer-szakértő / membru – Universitatea SAPIENTIA EMTE Miercurea-Ciuc, expert în alimentație publică Kozma Béla – tag – Kovászna Megyei Agrárkamara, a Kovászna megyei albizottság elnöke / membru – Camera Agricolă a Județului Covasna, președintele subcomisiei din județul Covasna. 4 / 16

5 Albizottságok / Subcomisii
Kovászna megye / județul Covasna – működik az albizottság, a kérelmeket előbírálja és továbbítja a Hargita megyében működő bírálóbizottságnak / Subcomisia funcționează, examinează solicitările și înaintează Comisiei de atribuire din județul Harghita. Maros megye / județul Mureş – még nem működik az albizottság, ezeket a kérelmeket a megyénkben működő nagy bizottság vizsgálja felül / Subcomisia nu funcționează încă, solicitările sunt examinate de Comisia de atribuire din județul Harghita. 5 / 16

6 Külső szakértők / Experți independenți
A nevezések szakvéleményezése, az esetleg szükséges auditok, vizsgálatok végzése a szakma által elismert szakértők, laboratóriumok bevonásával történik / Expertiza solicitărilor, a eventualelor analize, audituri se efectuează de către experți recunoscuți în domeniu, respectiv de diferite laboratoare. Három esetben volt szükség szakértők bevonására / Au fost trei cazuri: - csuhétermékek / produse din pănuș – kézműves szakvéleményezése / raport de specialitate efectuat de expert în artizanat; - kerámiatermékek / produse de ceramică – kézműves szakvéleményezése / raport de specialitate efectuat de expert în artizanat; - társasjáték / joc de societate – nyelvészprofesszor szakvéleményezése / raport de specialitate efectuat de profesor universitar lingvist / 16

7 A védjegytanúsítási rendszer működése / Funcționarea sistemului de certificare
igénylési kérelem (NEVEZÉSI LAP) benyújtása élelmiszer, kézműves és iparilag előállított termék kategóriákban / înaintarea cererii de înscriere în categoriile produse alimentare, produse artizanale și produse industriale; az igénylések formai ellenőrzése és továbbítása a bírálóbizottságnak / verificarea solicitărilor și înaintarea lor către Comisia de acordare a dreptului de utilizare a mărcii; A bírálóbizottság felülvizsgálja a kérelmet, pontozza a terméket/szolgáltatást a kritériumrendszer alapján / Comisia examinează cererile în sensul îndeplinirii condițiilor cuprinse în sistemul de criterii; használati (licenc) szerződés / contract de licență de marcă. 7 / 16

8 Arculati elemek / Elemente de vizibilitate
A védjegyet az arculati kézikönyben foglaltak szerint használhatják az arra jogosultak / Marca poate fi utilizată de către titular conform prescripțiilor manualului de identitate vizuală. Minden termelő saját számmal ellátott logót használ / Fiecare producător folosește logo personalizat cu nr. de identitate,. Az iparilag előállított termékek a logó színével is meg vannak különböztetve / Produsele industriale se disting și prin culoarea logo-ului. 8 / 16

9 Eredmények/ Rezultate
Székely termékek / Produse secuiești 24 termelőnek ítélte oda a Székely termék védjegyet az elbírálóbizottság, összesen 272 termékre / 24 de producători au dobândit dreptul de utilizare a mărcii, pentru 272 de produse: Élelmiszertermék / Produse alimentare – házikenyér, kürtőskalács, mézeskalács, méz, lekvárok, szörpök, töltött káposzta, pálinka, mustár, húskészítmények – 15 termelő 108 terméke / pâine de casă, colac secuiesc, miere de albine, gem, sirop, sarmale, pălincă, muștar, preparate din carne – 15 producători cu 108 de produse, Kézműves termék / Produse artizanale – kerámia, csuhétermékek – 2 termelő 57 terméke / ceramică, produse din pănuș – 2 producători cu 107 de produse Ipari termék / Produse industriale – kerámia, ásványvíz, tejtermékek, fajátékok, népies jellegű ruházat, hagyma – 7 termelő 107 terméke / ceramică, apă minerală, jucării din lemn, îmbrăcăminte inspirate din arta populară, ceapă – 7 producători cu 107 de produse Elbírálták az első 5 Kovászna megyei termelő nevezését, összesen 20 termékkel / Au fost atribuite primele 5 drepturi de utilizare a mărcii din județul Covasna, cu 20 de produse. 3 igénylést visszautasítottak / 3 solicitări au fost respinse 9 / 16

10 Bemutatkozások székely termékekkel / Prezentarea produselor secuiești
Hagyományos székely termékek tavaszi, őszi és karácsonyi vására / Târgul de primăvară, de toamnă și de crăciun a produselor tradiționale 10 / 16

11 Havi vásárok / Târguri lunare
11 / 16

12 Székely Hetek a CORA-ban / Săptămâna produselor secuiești în CORA május / 6-22 mai 2010 12 / 16

13 Székely Hetek a CORA-ban / Săptămâna produselor secuiești în CORA május / 6-22 mai 2011 13 / 16

14 A MINŐSÉG MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK / MĂSURI LUATE PENTRU MENȚINEREA CALITĂȚII
rendszabályzat a havi vásárokon való részvétel feltételeiről, minőségi követelményekről, élelmiszertermékek bevizsgáltatásáról / Regulament despre condițiile de participare la târgurile lunare, despre cerințele de calitate și despre cerințele de examinare a produselor; állandó kapcsolattartás az állat-egészségügyi, fogyasztóvédelmi és közegészségügyi hatóságokkal – minden vásáron ellenőrzéseket végeznek / contact permanent cu DSVSA, autorităţile de sănătate publică și protecţia consumatorilor – se fac controale la fiecare târg; kiállításokon, hazai és nemzetközi rendezvényeken (Indagra, Cora, CBA) csak bevizsgált termékek vannak jelen / la expoziţii, evenimente naţionale şi internaţionale (Indagra, Cora, CBA) sunt prezenți numai produse certificate; az Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság és a Sapientia EMTE laboratóriumai rendelkezésünkre állnak a gyanús termékek bevizsgálására / pentru testarea produselor suspecte avem la dispoziție laboratoarele de la DSVSA și Sapientia EMTE. 14 / 16

15 HONLAP / PAGINA WEB 2010 decemberében elkészült a termékek népszerűsítését célzó honlap: amelynek a bővítése folyamatban van / în luna decembrie 2010 a fost realizată pagina web care momentan este în curs de dezvoltare și optimizare. 15 / 16

16


Letölteni ppt "SZÉKELY TERMÉK / PRODUS SECUIESC"

Hasonló előadás


Google Hirdetések