Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi normák az egészségügyben - etika - vázlat - SE-ETK Társadalomtudományi Intézet Dobos Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi normák az egészségügyben - etika - vázlat - SE-ETK Társadalomtudományi Intézet Dobos Attila."— Előadás másolata:

1 Társadalmi normák az egészségügyben - etika - vázlat - SE-ETK Társadalomtudományi Intézet Dobos Attila

2 Tartalom Bevezetés, etikai alapfogalmak, Bevezetés, etikai alapfogalmak, Normatív etikai irányzatok Normatív etikai irányzatok Bioetika alapelvei Bioetika alapelvei Kegyes hazugság Kegyes hazugság Szerv- és szövettranszplantáció Szerv- és szövettranszplantáció

3 Az etika, erkölcs, (ethosz), éthosz, morál, (mos), moralitás fogalmai erkölcs – az ember magatartását meghatározó normák, magatartási minták összessége, melyet az adott közösségben kötelező érvényűnek tekintenek éthosz – az erkölcsi magatartás azon megjelenési formája, mely tudatosan vállalt jóra, erényesre való törekvést jelenti morál = erkölcs; moralitás – az egyén erkölcsi arculatának jellemzésére használjuk

4 Deskriptív etika (erkölcs vizsgálata tud-os módszerekkel) Deskriptív etika (erkölcs vizsgálata tud-os módszerekkel) Erkölcsszociológia – a társadalom erkölcsi életének tényei érdeklik, a hirdetett és gyakorolt erkölcs tényleges leírása Erkölcsszociológia – a társadalom erkölcsi életének tényei érdeklik, a hirdetett és gyakorolt erkölcs tényleges leírása Erkölcspszichológia – az erkölcsi normák tanulása és interiorizálódása az egyedfejlődés folyamán – T. Parsons (1902-1979) Erkölcspszichológia – az erkölcsi normák tanulása és interiorizálódása az egyedfejlődés folyamán – T. Parsons (1902-1979) normatív etika – A kell-el foglalkozik a van- nal szemben – preskriptív normatív etika – A kell-el foglalkozik a van- nal szemben – preskriptív általános általános alkalmazott (kb. 1960-as évektől) alkalmazott (kb. 1960-as évektől)

5 metaetika – analitikus etika - az etika ismeretelmélete, alapjait, előfeltevéseit vizsgálja, fő kérdései: metaetika – analitikus etika - az etika ismeretelmélete, alapjait, előfeltevéseit vizsgálja, fő kérdései: Mi az erkölcs? Mi az erkölcs? Mit jelent a jó, rossz, helyes, helytelen, stb.? Mit jelent a jó, rossz, helyes, helytelen, stb.? Van-e az erkölcsi ítéleteknek igazságértékük? Van-e az erkölcsi ítéleteknek igazságértékük?

6 Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika. Bioetika – alkalmazott normatív etika: a modern biológia és orvostudomány által felvetett erkölcsi kérdések szisztematikus filozófiai vizsgálataként határozható meg. Bioetika – alkalmazott normatív etika: a modern biológia és orvostudomány által felvetett erkölcsi kérdések szisztematikus filozófiai vizsgálataként határozható meg. Orvosi etika – „kódexetika”, 60-as évektől változás Orvosi etika – „kódexetika”, 60-as évektől változás Egészségügyi etika – szakági etika, mint pl. klinikai etika, nővéretika, stb. Egészségügyi etika – szakági etika, mint pl. klinikai etika, nővéretika, stb.

7 Az etika/erkölcs és a jog kapcsolata Homogén társadalmakban mindkettő „nomosz”. Homogén társadalmakban mindkettő „nomosz”. Természetjogi álláspont Természetjogi álláspont Arisztotelész, H. Grotius (1583-1645), S. von Pufendorf (1632-1694) Arisztotelész, H. Grotius (1583-1645), S. von Pufendorf (1632-1694) Természeti, isteni eredetű erkölcsi törvény Természeti, isteni eredetű erkölcsi törvény 1948: WMA Genfi Deklaráció – „emberiesség törvényei” 1948: WMA Genfi Deklaráció – „emberiesség törvényei” Jogpozitivista felfogás Jogpozitivista felfogás J. Bentham (1748-1832), J. Austin (1790-1859), Hans Kelsen (1881-1973) J. Bentham (1748-1832), J. Austin (1790-1859), Hans Kelsen (1881-1973)1748-1832 Erkölcs és jog nem esik egybe, az erkölcstelen törvény is érvényes törvény Erkölcs és jog nem esik egybe, az erkölcstelen törvény is érvényes törvény Demokrácia? Demokrácia?

8 Az etika/erkölcs és a jog kapcsolata A jog az erkölcsösség minimuma – polgári engedetlenség A jog az erkölcsösség minimuma – polgári engedetlenség A jog az erkölcsösség maximuma – kiskapuk, ügyeskedés A jog az erkölcsösség maximuma – kiskapuk, ügyeskedés

9 Az etikai érvelés Tényítélet Tényítélet Értékítélet Értékítélet Fogalom Fogalom Az egyet nem értés három forrása: Az egyet nem értés három forrása: Tényítéletekben nem értenek egyet Tényítéletekben nem értenek egyet Fogalmi kérdésekben nem értenek egyet Fogalmi kérdésekben nem értenek egyet Értékítéletekben nem értenek egyet Értékítéletekben nem értenek egyet Erkölcsi axiómák, abszolút vagy plurális erkölcsi rendszerek Erkölcsi axiómák, abszolút vagy plurális erkölcsi rendszerek

10 A leggyakoribb érvelési hibák Az értékítéletek tényekkel való cáfolata Az értékítéletek tényekkel való cáfolata Empirikus és fogalmi kérdések összekeverése Empirikus és fogalmi kérdések összekeverése Bizonyítás a bizonyítandóval Bizonyítás a bizonyítandóval Eleve feltételezés Eleve feltételezés Önkényes fogalom-átértelmezés (nagy tudós, tapasztalt orvos, tisztességes ember) Önkényes fogalom-átértelmezés (nagy tudós, tapasztalt orvos, tisztességes ember) A vélemény keletkezésének oka és igazságának összekeverése. A vélemény keletkezésének oka és igazságának összekeverése. Ad hominem típusú érvelés Ad hominem típusú érvelés Tekintélyérvek – szakértelem generalizálódása Tekintélyérvek – szakértelem generalizálódása Hamis általánosítás Hamis általánosítás Az egyik premissza elhallgatása Az egyik premissza elhallgatása

11 A bioetika szerepe egy pluralista társadalomban Ha nem is tud egyetlen helyeset – ki tud zárni a felmerülők közül olyat, ami erkölcsileg elfogadhatatlan Ha nem is tud egyetlen helyeset – ki tud zárni a felmerülők közül olyat, ami erkölcsileg elfogadhatatlan Megfelelő procedúrák (eljárási szabályok kidolgozása) – adott esetben nem azt mondja meg mi a jó megoldás, hanem, hogy milyen módon, eljárással lehet / kell a dilemmát megoldani, hogy az erkölcsileg elfogadható legyen. Megfelelő procedúrák (eljárási szabályok kidolgozása) – adott esetben nem azt mondja meg mi a jó megoldás, hanem, hogy milyen módon, eljárással lehet / kell a dilemmát megoldani, hogy az erkölcsileg elfogadható legyen.

12 Normatív etikák - Deontológiai elméletek - Deontológiai elméletek - Konzekvencionalista (teleológiai) elméletek - Konzekvencionalista (teleológiai) elméletek - Aranyszabály - Aranyszabály

13 Deontológiai elméletek Fiat justitia, pereat mundus Fiat justitia, pereat mundus Több lehetséges megoldás Több lehetséges megoldás Karamazov testvérek: ha az egész világ békéjének, nyugalmának s minden ember végső boldogságának eléréséhez szükséges és elegendő lenne 1 kisgyermek megkínzása, akkor sem szabadna megtenni Karamazov testvérek: ha az egész világ békéjének, nyugalmának s minden ember végső boldogságának eléréséhez szükséges és elegendő lenne 1 kisgyermek megkínzása, akkor sem szabadna megtenni

14 Deontológiai elméletek Kettős hatás elve: Kettős hatás elve: 1. A tett morálisan jó 2. Csak a jó következményt akarja megvalósítani, a rossz tehát nem szándékolt 3. A rossz következmény nem eszköz a jó következmény eléréséhez 4. A létrehozott jó nagyobb, mint az okozott rossz. E feltételek fennállása esetén fogadható el morálisan helyesnek a tett.

15 Konzekvencionalista (teleológiai) elméletek Minden emberi érdek pártatlan figyelembevétele a legfőbb erkölcsi érték Minden emberi érdek pártatlan figyelembevétele a legfőbb erkölcsi érték Egyetlen elfogadható megoldás Egyetlen elfogadható megoldás Értékelmélet Értékelmélet Helyes cselekvést leíró elmélet Helyes cselekvést leíró elmélet

16 Értékekben különböző - hedonista - eudaimonikus Kinek a számára maximalizálja a jót? - etikai egoista - összes érző lény - utilitarista

17 Utilitarizmus - Jeremy Bentham (1748-1832) Önérték : öröm etikai hedonizmus (kvantitatív) - John Stuart Mill (1806-1873) Önérték : boldogság „Jobb elégedetlen Szókratésznek lenni, mint elégedett ostobának.” (kvalitatív)

18 Utilitarizmus Preferencia-utilitarizmus: Cselekedj úgy, hogy minden döntésednél a lehető legtöbb ember legtöbb kívánságát elégítsd ki! Preferencia-utilitarizmus: Cselekedj úgy, hogy minden döntésednél a lehető legtöbb ember legtöbb kívánságát elégítsd ki! Érdek – utilitarizmus: Cselekedj úgy, hogy minden döntésednél a lehető legtöbb ember legtöbb érdekét szolgáld! Érdek – utilitarizmus: Cselekedj úgy, hogy minden döntésednél a lehető legtöbb ember legtöbb érdekét szolgáld!

19 Utilitarizmus Tett- és szabály utilitarizmus Tett- és szabály utilitarizmus

20 Aranyszabály elve: Máté 7:12 Máté 7:12 „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.”

21 G. Bernard Shaw (1856 – 1950) Ne tedd másokkal azt, amit kívánsz, hogy mások tegyenek teveled, mert lehet, hogy nekik más az ízlésük. Ne tedd másokkal azt, amit kívánsz, hogy mások tegyenek teveled, mert lehet, hogy nekik más az ízlésük.

22 Az bioetika alapelvei (principalizmus) Autonómia tiszteletének elve Autonómia tiszteletének elve A „Ne árts!” elve A „Ne árts!” elve A jótékonyság elve A jótékonyság elve Az igazságosság elve Az igazságosság elve

23 Autonómia tiszteletének elve Autonóm ember: Autonóm ember: külső és belső kényszer nélkül szabadon képes mérlegelni cselekvési alternatívák között, s ehhez képest megfelelően cselekedni.

24 Autonómia tisztelete gondolkodás gondolkodás akarat autonómiája akarat autonómiája Cselekvés Cselekvés Az autonóm személy önérték, öncél – nem szabad puszta eszközként bánni vele. Az autonóm személy önérték, öncél – nem szabad puszta eszközként bánni vele.

25 J. S. Mill: autonóm ember autonóm döntése kizárólag mások védelme érdekében korlátozható J. S. Mill: autonóm ember autonóm döntése kizárólag mások védelme érdekében korlátozható sokszor szembekerül a többi elvvel, pl. a jótékonyság elvével: eutanázia (Hippokratésznál még az orvosi érdek az erősebb, ma az autonómiáé) sokszor szembekerül a többi elvvel, pl. a jótékonyság elvével: eutanázia (Hippokratésznál még az orvosi érdek az erősebb, ma az autonómiáé) Az autonómia tiszteletéből következik a tájékozott beleegyezés elve Az autonómia tiszteletéből következik a tájékozott beleegyezés elve

26 A „Ne árts!” elve PRIMUM NON NOCERE! E század második feléig ez volt a legfontosabb elv…..azonban ez az elv betarthatatlan E század második feléig ez volt a legfontosabb elv…..azonban ez az elv betarthatatlan

27 Haszon - kár arány maximalizálására kell törekedni. Haszon - kár arány maximalizálására kell törekedni. Hogy mi ez pontosan, azt a beteg joga eldönteni  Tájékozott beleegyezés Hogy mi ez pontosan, azt a beteg joga eldönteni  Tájékozott beleegyezés

28 - Kétféle modell: - Megbízási szerződés - Eredményfelelősségi szerződés - Minél inkább az orvostól függ az eredmény elérése, annál inkább tehető felelőssé. Ez azonban vitatott.

29 A jótékonyság elve - pozitív jótékonyság: előzd meg a rosszat előzd meg a rosszat szüntesd meg a rosszat szüntesd meg a rosszat tegyél jót tegyél jót hasznosság elve hasznosság elve előre fel kell becsülni a következményeit – haszon/kár arány előre fel kell becsülni a következményeit – haszon/kár arány

30 Kötelesség-e a jótékonyság? Kötelesség-e a jótékonyság? Mindenki legalább tisztességes szamaritánus legyen ! Az orvos jótékonysági kötelessége sokkal nagyobb, mint az átlagembereknek

31 Az igazságosság elve Hogyan kell a társadalomban a hátrányokat/előnyőket elosztani? Hogyan kell a társadalomban a hátrányokat/előnyőket elosztani? Igazságos, ha mindenki azt kapja, ami neki jár Igazságos, ha mindenki azt kapja, ami neki jár formai : formai : az igazságosság azt követeli, h az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel pedig lényeges egyenlőtlenségeik arányában egyenlőtlenül bánjanak. (Arisztotelész)

32 Tartalmi: megmondja, mely tulajdonságok egyenlőtlensége számít. mindenkinek egyenlően mindenkinek egyenlően mindenkinek szükségletei szerint mindenkinek szükségletei szerint mindenkinek szorgalma, erőfeszítései szerint mindenkinek szorgalma, erőfeszítései szerint mindenkinek teljesítménye szerint mindenkinek teljesítménye szerint mindenkinek érdemei szerint mindenkinek érdemei szerint mindenkinek a piac törvényei szerint mindenkinek a piac törvényei szerint

33 John Rawls és igazságosság-elmélete: milyen elvek alapján kell elosztani a jogokat és kötelességeket, előnyöket, hátrányokat. John Rawls és igazságosság-elmélete: milyen elvek alapján kell elosztani a jogokat és kötelességeket, előnyöket, hátrányokat. Az a társadalom igazságos, melynek szabályait, intézményeit, erkölcsi és jogi elveit, szabad, a többiekkel egyenlő helyzetben lévő, önérdeküket követő racionális emberek önként elfogadnák. Az a társadalom igazságos, melynek szabályait, intézményeit, erkölcsi és jogi elveit, szabad, a többiekkel egyenlő helyzetben lévő, önérdeküket követő racionális emberek önként elfogadnák.

34 John Rawls (1921-2002)

35 Rawls megoldása – Original position – tudatlanság fátyla – random sorsolás

36 1. elv: minden embernek a szabadságjogok legkiterjedtebb rendszerével kell rendelkeznie, míg összeegyeztethető a másokéval 1. elv: minden embernek a szabadságjogok legkiterjedtebb rendszerével kell rendelkeznie, míg összeegyeztethető a másokéval 2. elv: társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csak, akkor engedhetőek meg : 2. elv: társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csak, akkor engedhetőek meg :

37 ha ez a legrosszabb helyzetűek számára a legelőnyösebb ha ez a legrosszabb helyzetűek számára a legelőnyösebb ha az egyenlőtlenségek olyan hivatalokhoz, pozíciókhoz kötődnek, melyeket mindenki betölthet ha az egyenlőtlenségek olyan hivatalokhoz, pozíciókhoz kötődnek, melyeket mindenki betölthet

38 1. prioritási szabály: ez 1 elv előnyben részesítendő a 2-al szemben 2. prioritási sz.: bármely esélyegyenlőtlenség csak akkor engedhető meg, ha növeli a kevesebb eséllyel rendelkezők esélyeit

39 Kegyes hazugság

40 Érvek mellette Hasznos, mert nem árt Hasznos, mert nem árt Biztos diagnózis, mint illúzió Biztos diagnózis, mint illúzió A beteg igazából megnyugtatást vár A beteg igazából megnyugtatást vár

41 Deontológiai ellenérv A beteg alapvető emberi joga tudni saját állapotáról – tájékozott beleegyezés elve A beteg alapvető emberi joga tudni saját állapotáról – tájékozott beleegyezés elve Ez az érv a mértékadó!

42 Utilitarista érvek Együttműködési hajlandóság Együttműködési hajlandóság Anyagi kár Anyagi kár Halál előtti áttekintés Halál előtti áttekintés Orvosok szavahihetősége Orvosok szavahihetősége Gyors lelepleződés Gyors lelepleződés Rokonok, családok érdeke is Rokonok, családok érdeke is „optikai csalódás” „optikai csalódás”

43 Elisabeth Kübler-Ross : modern thanatológia – fázisok: Elisabeth Kübler-Ross : modern thanatológia – fázisok: Elutasítás Elutasítás Düh Düh Alkudozás Alkudozás Depresszió Depresszió Belenyugvás Belenyugvás

44 A fontos hogy a beteg ÉS a család lehetőség szerint együtt haladjon végig ezeken a fázisokon, melynek eredményeként képessé válnak elengedni szerettüket. A fontos hogy a beteg ÉS a család lehetőség szerint együtt haladjon végig ezeken a fázisokon, melynek eredményeként képessé válnak elengedni szerettüket. Így elkerülhető olyan traumák kialakulása, melyek az itt maradottak életét évtizedeken keresztül megkeseríthetik. Így elkerülhető olyan traumák kialakulása, melyek az itt maradottak életét évtizedeken keresztül megkeseríthetik.

45 Szerv- és szövettranszplantáció Pótlási lehetőségek: Pótlási lehetőségek: - Műszervek - Állati szervek (állatjogok?) - Élő / (agy)halott emberből

46 Problémák: Problémák: - Művese gépek kapacitása (50 % helyett kb. 25 % transzpl.) - GDP és a dialízis aránya - Kelet-Közép Európában 40%-a a ny-inak

47 Élő emberből kivét = a donor önkéntességének problémája - Primum non nocere! - Totalitás elve (szomatikus vs. pszichés ) - Genetikai rokonra korlátozódik (társi. szabályozás – szervkereskedelem)

48 Tom és Jerry Strunk esete Tom és Jerry Strunk esete Iker kislányok esete Iker kislányok esete WHO -1991 WHO -1991 Magyar tv-ek. Csak cselekvőképes adományozhat, ill. kiskorú, ha egyenesági rokon Magyar tv-ek. Csak cselekvőképes adományozhat, ill. kiskorú, ha egyenesági rokon

49 Kérdések: önként? Audrey Poland esete Audrey Poland esete Hazudós apa esete > Hazudós apa esete > Th. Nagel – „morális szerencse” fogalma Th. Nagel – „morális szerencse” fogalma Modern orvostudomány – csapdahelyzet – paternalisztikus (v)iszony? Modern orvostudomány – csapdahelyzet – paternalisztikus (v)iszony?

50 HALÁL Történet Történet Agyhalál – harvardi agyhalál – egész agyhalál koncepció Agyhalál – harvardi agyhalál – egész agyhalál koncepció 1959 1959 Megállapítás kérdései Megállapítás kérdései

51 Cadaver szervek Érdekkonfliktus - Haldokló – szerv – beteg

52 Két fő rendszer Pozitív beleegyezés elve Pozitív beleegyezés elve Feltételezett beleegyezés elve Feltételezett beleegyezés elve Eltérő kiindulási pont Eltérő kiindulási pont

53 Donorkártya-rendszer problémái (contracting in) Donorkártya-rendszer problémái (contracting in) 40 helyett 20 % 40 helyett 20 % Required request – önrendelkezési jog Required request – önrendelkezési jog

54 Feltételezett belegyezés problémái: Feltételezett belegyezés problémái: A kiinduló feltételezés hamis A kiinduló feltételezés hamis Gyenge ill. erős forma Gyenge ill. erős forma vs. vs. Tájékoztatás kérdése


Letölteni ppt "Társadalmi normák az egészségügyben - etika - vázlat - SE-ETK Társadalomtudományi Intézet Dobos Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések