Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egységes közlekedési nyilvántartási rendszer szerepe és elemei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egységes közlekedési nyilvántartási rendszer szerepe és elemei."— Előadás másolata:

1 Az egységes közlekedési nyilvántartási rendszer szerepe és elemei.
A tervszerű és megalapozott döntések és az innováció alapja. Kalincsák István Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Fő u. 11. (Tel ,

2 A komplex közúti közlekedési nyilvántartási rendszer összetevői
Kereszteződések adatai Forgalmi adatok Közlekedési szabálysértések Műtárgyak Helyszínrajzi adatok Baleseti Járművezetők Pálya, hajóút fenntartási Forgalomtechnikai berendezések Jármű állomány

3 Egységes közúti közlekedési információs rendszer
Anyagi káros közlekedési események adatai Közlekedési szabálysértések adatai Baleseti adatok Hatósági intézkedések Baleseti TÉRINFORMATIKAI RENDSZER Járművezetőkre vonatkozó adatok Járműállomány adatai ORSZÁGOS Közúti Adatbank ÖNKORMÁNYZATI ÉRTÉKELÉS-ELEMZÉS Adatai

4 Tevékenység és szervezet.
1. Rendszerelem tervező szabályzó elemek alkalmazói: KORMÁNY ÉS AZ ÁLTALA KIJELÖLT ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK /elemzés, értékelés ellenőrzés, jogszabály- alkalmazás/ Végrehajtó elem: Ember Közeg: Pálya Jármű R E N D S Z L M K 2. Rendszerelem kivitelező, képző: 3. Rendszerelem üzemeltető fenntartó szintentartó: 5. Rendszerelem szabályzó KORMÁNY ÉS AZ ÁLTALA KIJELÖLT ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK /elemzés értékelés felügyelet Jogszabályalkotás/ 4. Rendszeralkalmazó (forgalom résztvevői) Rendkívüli események adatbankja Okkutatás Visszacsatolás Tevékenység és szervezet.

5 NYILVÁNTARTÁS (ADATBANK)
A közlekedési ágazat tevékenységi területei, szervezeti felépítésének folyamata Szakágankénti: Hatósági Irányítási Ellenőrzési Koordinációs Pályától függő: Hatósági igazgatási Fejlesztési Fenntartási és üzemel- tetési Legfelső szint: Jogalkotási Pályától független: Jármű gyártás Fejlesztés Fenntartás és üzemeltetés Járművezető képzés, vizsgáz- tatás, ellenőrzés SZABÁLYOZÁS IRÁNYÍTÁS Közúti tev. Vasúti tev. Vízügyi tev. Légügyi tev. Közlekreési tev. NYILVÁNTARTÁS (ADATBANK) Főhatóságok MINISZTÉRIUM KHT üzem mérn. Önkorm. Vasúti szakasz mérn Vízügyi szakaszm. szakoszt. Reptéri parancsn. KHT MÁV igazg. . Út, gépjármű képzésf. hajózás Viziútak

6 Nyilvántartások összetevői, tartalma I.
Közútkezelés hatósági - igazgatás jellegű tevékenység ·      hatósági tevékenység ·      kezelői hozzájárulás közút igénybevételéhez ·      kezelői eljárás a közutak forgalmi rendjének előírása, felülvizsgálata, módosítása ügyében ·      útügyi érdekek képviselete, közutak képviselete, közutak védelme ·      útkezelői nyilvántartások Tevékenységhez szükséges információk: ·      leltár adatok ·      út és környezete adatai ·      műtárgyak és környezetük adatai ·      forgalmi rend és forgalmi jelzések adatai ·      műszaki állapot adatai ·      földhivatali tulajdoni adatok ·      csatlakozó utak adatai ·      rendezési tervek, helyi szabályozások adatai ·      baleseti adatok ·      hatósági intézkedések adatai ·      kezelői hozzájárulások adatai ·      vagyoni adatok ·      egyedtörténeti adatok ·      közművek adatai

7 Nyilvántartások összetevői, tartalma II.
Üzemeltetési tevékenységek ·      útellenőrző és útinformációs szolgálat ·      a műtárgy-ellenőrzés, hídvizsgálat ·      az utak, műtárgyak és vízelvezető rendszerek tisztán tartása ·      a forgalmi rendet alapvetően meghatározó jelzések karbantartása ·      a viharkárok megszüntetése ·      a forgalomelterelés, útelzárás ·      a téli útüzemeltetés Tevékenységhez szükséges információk: ·      leltár adatok ·      műszaki állapot adatai ·      vagyonérték adatai (leltár és műszaki állapot meghatározva ) ·      üzemeltetési költségek adatai (vagyonértéktől függően)

8 Nyilvántartások összetevői, tartalma III.
Fenntartási tevékenységek ·      az aszfalt-, a beton- és a folyamatos és tervszerű megelőző karbantartása és felújítása ·      a vízelvezetés biztosítására, vagyis az útpadkák, útárkok és csatornák fenntartása ·      hidak és műtárgyak fenntartása ·      közúti jelzések és úttartozékok fenntartása ·      a környezet gondozása ·      a fenntartási tevékenység szervezeti rendszere és gazdasági tervezése Tevékenységhez szükséges információk: ·      minősített leltár (leltár + állapot + üzemeltetési költségek alapján) ·      idősoros ellenőrző, értékelő leltár ·      idősoros műszaki állapot adatai ·      idősoros üzemeltetési költségek adatai ·      prognosztizáció adatai (műszaki állapot és üzemeltetési költségek 1, 5, 10, 20 év távlatában) ·      fontossági, sürgősségi mutatók ·      döntés-előkészítő leltár ·      építési beavatkozással a használhatóság várható alakulása ·      forgalomszervezési beavatkozással a használhatóság várható alakulása ·      egyéb ·      fenntartási ütemtervek ·      éves ütemterv ·      halmozott négyéves gördülő ütemterv ·      költségvetés műszaki beavatkozás mértékének adatai

9 Nyilvántartások összetevői, tartalma V.
Specifikumok, a települési utak néhány különleges kérdése. Közúti alul- ill. felüljárók a szakmai, településrendezési, városképi esztétikai szempontokból. Közművek a települési útgazdálkodásban: ·      csapadék- és szennyvízcsatornák, házi bekötések, víznyelő hálózat ·      vízvezetéki főnyomócsövek és házi vezetékek ·      gáz-főnyomócsövek és elosztóvezetékek ·      távfűtési és központi melegvíz-szolgáltató vezetékek ·      erősáramú elektromos vezetékek (áramszolgáltatás és közvilágítás) ·      gyengeáramú elektromos vezetékek (távíró, telefon) 3. Közművek átvezetése műtárgyakon 4. Közúti közlekedés biztonsága a településeken 5. Közúti vasúti vágányok és az útburkolatok kapcsolata

10 Térinformatika INFORMÁCIÓ
híranyag, tájékoztatás, felvilágosítás, értesülés, adat, a közlés tárgya, hírközlés, tájékoztatás INFORMATIKA a tudományos, gazdasági, műszaki, stb megszerzésével, információ szerkezetével, tulajdonságaival, rendezésével, hatásával, feldolgozásával stb. és az információs tevékenységek törvényszerűségeinek vizsgálatával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozó tudomány. Az alkalmazott informatika az informatikai rendszer megvalósítási kérdéseivel foglalkozik. A gyakorlatban ezért helytelenül az informatika szinonimájaként a számítástechnikát is használják. Eszköze a számítógép. Megjelenési formája az adatbázis, stb. RENDSZER valamilyen egymással kölcsönhatásban lévő egynemű vagy összetartozó dolgoknak, jelenségeknek bizonyos törvényszerűségeket mutató rendezett halmaza. Cselekvésnek, tevékenységnek munka- vagy gondolatmenetnek bizonyos elvekhez igazodó rendje. Lehet társadalmi formáció (pl. államigazgatás)

11

12 Szakági-/Attributum/adatok
Szakági-/Attributum/adatok Geometriai adatok Környezeti adatok Szocio-ökonómiai adatok Infrastrukturális adatok Digitális alaptérkép (épületek, földrészletek, melléképületek) Zöldfelületek nyilvántartása (parkerdők, városi közparkok, sétányok, sportterületek, városi kertészet) Ingatlan-nyilvántartási adatok (helyrajzi szám, fekvés, művelési ág, terület-tulajdonosi adatok, bejegyzett jogok) Ingatlanvagyon-kataszter (épületekre, földterületekre, közművekre vonatkozó adatok) Digitális közműtérkép Fa-kataszteri adatok Postai címjegyzék Építési tervek Közterületi adatok Talajmechanikai adatok Népesség-nyilvántartási adatok Használatbavételi engedélyek Növényzethatárok Vízfolyások adatai Vállalkozások nyilvántartási adatai Műemlékek nyilvántartása Területrendezési övezetek adatai Talajvíz adatok Adóügyi nyilvántartás Műtárgyak nyilvántartása Magassági adatok (diszkrét pontok magassága, domborzati fedvény szkennelt változata, digitális domborzatmodell) Állattartási nyilvántartási adatok Gépjármű-nyilvántartás Közúti nyilvántartás Oktatási körzetek Ebnyilvántartás Tanuló- és pedagógus-nyilvántartások Útfelbontási és közterület-felhasználási engedélyek Egészségügyi körzetek Óvodai-bölcsödei nyilvántartás Oktatási, szolgáltató és közintézmény-nyilvántartás Választási körzetek Gyámügyi nyilvántartás Bérleti szerződések Segélyezési nyilvántartás


Letölteni ppt "Az egységes közlekedési nyilvántartási rendszer szerepe és elemei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések