Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó"— Előadás másolata:

1

2 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó Az EU UJ TÁMOGATÁSI RENDSZRE a közti időszakra. Az Egységes Mezőgazdasági és Vidélfejlesztési Alap (EMVA), valamint ennek nemzeti kapcsolatrendszere, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS).

3 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Az anyag A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési és -környezetgazdálkodási Főosztályának (http://www.megaport.hu/out/o.php?out=http://www.fvm.hu/)    a tervezési időszakra kialakítandó agrár-vidékfejlesztési stratégia társadalmi és civil szervezetekkel történő egyeztetésre kiadott FELHÍVÁSÁBAN megadott A Tanács 1698/2005/EK Rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (pdf) Javaslat - A Tanács Határozata a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról ( közötti programozási időszak) (pdf) Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégia ( ) I. változat (pdf) feldolgozásával készült. Készítette: Hetesi Antal Lajos NVT –tanácsadó njzsz.: 2006,01.31.

4 JELENLEGI hazai AGRÁR-TÁMOGATÁSI RENDSZER
Hazai forrású támogatások: EU-val társfinanszirozott: -Területalapú (KÖZVETLEN) támogatások NFT ,(AVOP) MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATAI -NVT INTÉZKEDÉSEK JOGCÍMEI: -Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás, -Birtok-összevonási célú termőföldvásárlások, -Erdőtelepítésre, erdőszerkezet-átalakításra és a fásításra igényelhető támogatás, -A vadgazdálkodási tevékenységek támogatás, -Hal tenyészanyag felhasználásának támogatás -egységes területalapú támogatás (SAPS), -kiegészítő nemzeti területalapú támogatás (Top-up). 1.1. A mezőgazdasági beruházások támogatása, 1.3. A halászati ágazat strukturális támogatása, 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása, 1.5. Szakmai képzés és átképzés támogatása, 2.1.Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése, 3.1. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 3.2.A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, 3.4. Falufejlesztés, - megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése, LEADER + (EU forrású de a NFT-AVOP -hoz kapcsolt közösségi pályázatrendszer). Agrár-környezetgazdálkodás, Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai követelményeinek való megfelelés Mezőgazdasági területek erdősítése Korai nyugdíj (2006 –tól indul) ??, Félig önellátó gazdaságok, Termelői csoportok létrehozása, működtetése, Technikai segítségnyújtás.

5 Az EU agrár-támogatási rendszere a K. A. P.
a FÉLÍDEJI FELÜLVIZSGÁLAT eredménye alapján MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK Az EU Közös Agrárpolitikájának célkítőzései a közösség fennállása óta változnak . A változás iránya (leegyszerűsítve) úgy határozható meg , hogy napjainkra a termelés mennyiséget ösztönző rendszertől eljutott a , minőséget ösztönző, támogatás politikáig. Ezen változások mentén az agrár tevékenység jövedelem biztonságát szolgáló szempontok mellet egyre nagyobb hangsúlyt kap a (fenntartható) környezet gazdálkodás, és a gazdálkodással összehangolt vidékfejlesztés.

6 Az EU agrár-támogatási rendszere a K. A. P.
a FÉLÍDEJI FELÜLVIZSGÁLAT eredménye alapján MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK A jelenleg hatályos KAP , (az AGENDA 2000) félidejű felülvizsgálatára 2002 évben ( gyakorlatilag a belépésünk) előtt közvetlenül került sor. A felülvizsgálatot végzők a Bizottság részére javaslatot tettek a szükségesnek tarott módosításokra. Ezeket a célkítűzések megvalósulása (eredmények) és környezeti tényezők változása alapján tették meg. Ezek a javaslatok résben már a jelenlegi időszakban bevezetésre kerültek másokata a as időszakban kivánnak bevezetni (természetesen nem minden intézkedési javaslat aratott osztatlan sikert az egyes tagállamok gazdálkodói között). A újonnan csatlakozó országokra ezek a módosulások a csatlakozási szerződésben foglalt eltérésekkel vonatkoznak. Berlinben meghatározott költségvetési kereten belül megvalósítandó célkituzések, a következok: – a mezogazdaság versenyképességének biztosítása; – a közvélemény által igényelt környezetbarát, minoségi termékeket biztosító termelési módszerek alkalmazása; – tisztességes megélhetés és jövedelembiztonság a mezogazdaságból élok számára; – a mezogazdaság sokszínuségének és a szép környezetnek a fenntartása, a vidéki közösségek támogatása; – egyszeruség az agrárpolitikában, a felelosség megosztása a Bizottság és a tagállamok között; – az agrártámogatások társadalmi elfogadtatása olyan szolgáltatások nyújtásával, amelyeket a közvélemény elvár a gazdálkodóktól.

7 Az EU agrár-támogatási rendszere a K. A. P.
a FÉLÍDEJI FELÜLVIZSGÁLAT eredménye alapján MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK Jelentos nézeteltérések tapasztalhatók azonban abban a kérdésben, hogy miként lehet a legjobban megvalósítani ezeket a célkituzéseket. A véleménykülönbségek megértéséhez figyelembe kell venni, hogy milyen nehéz egyidejuleg növelni az EU mezogazdaságának és a vidéki területeknek a versenyképességét, illetve kezelni a magasabb környezetvédelmi, élelmiszer-egészségügyi, élelmiszer-minoségi és állategészségügyi eloírások szigorításából adódó magasabb költségeket. Az EU mezogazdasága versenyképességének fokozása azáltal, hogy az intervenció valódi biztonsági háló eszközövé válik, amely lehetové teszi az EU termelok számára a piaci jelzésekrevaló reagálást, miközben védelmet élveznek a szélsoséges áringadozásokkal szemben. Piacorientált, fenntartható mezogazdaság kialakításának elosegítése fokozatosan áttérve a termékek támogatásáról a termeléstol független közvetlen termeloi támogatásra, a korábbi referenciák, valamint környezetvédelmi, állategészségügyi és élelmiszer-minoségi kritériumoknak való megfelelés figyelembevételével. A vidékfejlesztés erősítése a pénzeszközöknek a KAP elso pillérébol annak második pillérébe való átcsoportosításával, a kötelezo dinamikus modulációnak az EU egészére kiterjedo bevezetésével, valamint a vidékfejlesztésben jelenleg rendelkezésre álló eszközök körének bovítésével az élelmiszer-minoség javítása, magasabb színvonal elérésére, valamint az állat-jólét segítése. A következő tervezési időszak szabályozuási előkészítése során gyakorlatilag a felsorolt szempontok jkerültek figyelembe vételre. A megvalósítás alap- feltétel-rendszereként a TANÁCS 2005 szeptemberében megalkotta az un. EMVA rendeletét.

8 JELENLEGI hazai AGRÁR-TÁMOGATÁSI RENDSZER
VÁRHATÓ VÁLTOZÁS - IRÁNYAI Vissza térve a már összefoglat hazai támogatási rendszerhez, tekintsük át , mit tudhatunk annak változásáról a felsoroltak tökrében: Hazai forrású támogatások: EU-val társfinanszirozott: -Területalapú (KÖZVETLEN) támogatások -NFT ,(AVOP) MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATAI -NVT INTÉZKEDÉSEK JOGCÍMEI: A hazai finanszírozású támogatások jellemzője, hogy az unió támogatási rendszerével összhangban kell lennie ( jóváhagyás). A jelenlegi átalakítási időszakban , még nem ismertek a lehetséges módosulások. A hazai költségvetési forrásokról ismert számok alapján – a közösségi lehetőség bővítés esetén -, sem várható jelentős növekedés A területalapú támogatások (a jelenlegi ismeretek szerint, a csatlakozási szerzódésben deklarált módon működnek a felzárkózási időszak végéig, vagyis az évente 5-10 %.kal növekvő SAPS támogatások kiegészítésre kerűlnek , a TO-UP nemzeti) támogatással egészen a „100 %-os „ támogatás eléréséig. AZT VISZONT MA MÉG NEM TUDNI, ezt követőem MENNYI és MILYEN LESZ A TÁMOGATÁS !? Valószínűleg addigra KÖZÖSSÉGI SZINTEN , BEVEZETÉSRE KERŰL az un. „FARM-TÁMOGATÁSI” rendszer. A társfinanszírozott támogatások változásai viszont már 2007-től vonatkoznak az újonnan csatlakozott tagállamokra is. A változás a feltételrendszer változása mellett a finanszirozás forrásait is megváltaoztatja , amelyek jellegüknél fogva a folyamatok valamint a kaocsolódó intézményrendszer módosítását is ígénylik. ( még meg sem szoktokmár változik!) ITT ELÉRKEZTÜNK EGY SAROKPONTHOZ !! EZ A SZEMLÉLET VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGESSÉGE, AZAZ A FOLYAMATOS INFORMÁCIÓ SZERZÉS FELDOLGOZÁS és FELHASZNÁLÁS IGÉNYE !! Ennek részeként megkiséreljük ÁTTEKINTENI A VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOKAT!

9 A támogatások arányainak változása az elmúlt időszakban és a tervezett változások:

10 Az EMVA hazai megvalósítása,
Az EMVA tárgyalásával párhuzamosan megkísérelem bemutatni a kapcsolódó hazai előkészítő anyagokat is. Ennek megfelelően az EMVA tartalmán haladunk végig és adott támakörnél megnézzük, mit lehet tudni a hazai elképzelésekről illetve előkészítő munkáról EMVA Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Az EMVA hazai megvalósítása, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) TENGELYEK Hetesi Antal Laj NVT-tanácsdó INTÉZKEDÉSEK INTÉZKEDÉS TARTALMA Hazai tervezetek Kapcsolódó információk

11 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról - meghatározza a vidékfejlesztési politika stratégiai keretét, - beleértve a vidékfejlesztési politikára vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokat. Célkitűzések (1) A vidékfejlesztés támogatásának az alábbi célkitűzések eléréséhez kell hozzájárulnia: a) a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatása révén; b) a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföldhasznosítás támogatása révén; c) az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzéseket a IV. címben meghatározott négy tengellyel kell megvalósítani.

12 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó Tartalom és elfogadás: 1. A Tanács közösségi stratégiai iránymutatásokat fogad el a vidékfejlesztési politikára vonatkozóan a január 1-jétől december 31-ig terjedő programozási időszakra, a közösségi szinten meghatározott politikai prioritások fényében. Ezek a stratégiai iránymutatások közösségi szinten meghatározzák a programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési stratégiai prioritásokat, az e rendeletben megállapított valamennyi tengely végrehajtása céljából. 2. A közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló határozatot február 20-ig a Szerződés 37. kkében megállapított eljárás szerint el kell fogadni. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Felülvizsgálat A közösségi stratégiai iránymutatások felülvizsgálhatók, különösen a közösségi prioritásokban bekövetkező jelentős változások figyelembevétele céljából.

13 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. a) az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 2.Tengely A környezet és a vidékfejlesztése. a) a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések, b) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések 3 . Tengely : A vidéki életminősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. a) a vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések, b) a vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések, c) a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés, d) a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából 4 . Tengely: Leader a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák, b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek (a továbbiakban: a helyi akciócsoportok). c) alulról felfelé építkező megközelítés a helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével, d) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; e) innovatív megközelítések végrehajtása; f) együttműködési projektek végrehajtása; g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.

14 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) A tagországonak első lépésként el kell készíteni nemzeti stratégiájukat (NAVS) majd ennek elfogadását követően a hazai intézkeadési terveket, támogatási és projekt kiírásokat. Az anyag a projekt ciklus elmélet alapján épül fel (mely a pályázatirás során is használt módszer), a hazai gazdaság, társadalom, környezet és a térségek , célokat, szükségleteket, adottságokat bemutetó SWOT analízisére támaszkodik, az egyes témykörök erősségeit és gyengeségeit vizsgáló elemzések alapján. SWOT ELEMZÉS SZERKEZETE

15 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE alapján a tagállamoknak el kell készíteniük a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratágiát, majd a –Tervet az Intézkedésekről. Az Agrár Kormányzat ennek megfelelően megkezdte a munkát, elkészúlt a NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1/5. VÁLTOZATA, BUDAPEST, DECEMBER 20.-i keltezéssel. Az FVM – AGRÁR –KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYA a közreadott anyag véleményezését kéri az érintettektől(gazdálkodók), ezért egy 6 oldalas kérdőívet bocsátott ki amit itt is közreadunk.

16 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Az anyag a hazai gazdaság, társadalom, környezet és a térségek , célokat, szükségleteket, adottságokat bemutetó SWOT analízisére épül, az egyes témykörök erősségégeit és gyengeségeit vizsgáló elemzések alapján. Az alábbi már a SAPARD program idején elfogadott hazai prioritásai összhangban vannak az EU Tanácsa által elfogadott Stratégiai Iránymutatással.

17 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS)

18 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS)

19 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása.
a) az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 2.Tengely A környezet és a vidékfejlesztése. a) a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések, b) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések 3 . Tengely : A vidéki életminősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. a) a vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések, b) a vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések, c) a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés, d) a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából 4 . Tengely: Leader a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák, b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek (a továbbiakban: a helyi akciócsoportok). c) alulról felfelé építkező megközelítés a helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével, d) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; e) innovatív megközelítések végrehajtása; f) együttműködési projektek végrehajtása; g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.

20 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1.Tengely (VERSENYKÉPESSÉG) A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

21 I. Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 21. cikk Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek A 20. cikk a) pontjának i. alpontjában előírt támogatás nem tartalmazza azokat az oktatási vagy képzési tanfolyamokat, amelyek a közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági és erdészeti oktatás rendes programjainak vagy rendszereinek részét képezik. Ad.21.cikk. I.

22 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Az EMVA hazai megvalósítása, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Az EMVA hazai megvalósítása, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) A KAP reform során a támogatások igénybevételének feltétele a kölcsönös megfeleltetési követelményekben megfogalmazott földhasználati (különösen a „Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot)” környezetvédelmi, állat-, növény- és közegészségügyi elıírások betartása, ezért fontosnak tartjuk – a korszerő szakmai ismereteket nyújtó képzések mellet - az ilyen tematikájú továbbképzéseket. A felnőttképzés másik hangsúlyos területe a piaci versenyképességet alapvetıen meghatározó üzleti, menedzsment és pályázatokkal kapcsolatos ismeretek, amelyek különösen az évnél régebben szakképzettséget szerzett termelık esetében hiányosak, illetve elavultak. A gyakorlati képzés színvonalának emelését azért tartjuk fontosnak, mert a szakképzésből kikerülı, szakképesítést szerzett fiatalok gyakorlati munkában való jártassága gyakran nem kielégítő, így nem tudnak megfelelni a munkaerıpiac elvárásainak, ill. az önálló gazdálkodás kihívásainak.

23 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES EZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. .

24 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 22. Cikk ( ii. a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;) A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 1. A 20. cikk a) pontjának ii. alpontjában előírt támogatás olyan személyeknek nyújtható, akik: a) 40 évesnél fiatalabbak, és első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem vezetőjeként; b) rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal; c) a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be. 2. A támogatás a mellékletben megállapított felső értékig nyújtható.

25 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 22. cikk: A gazdálkodók korösszetételét javító intézkedés Az elaprózott birtokstruktúra, a gazdaságtalan üzemméret, valamint a termelık magas átlagéletkora gátja a mezıgazdasági versenyképesség fokozásának. AVOP keretében megkezdett intézkedés folytatása. Célja a fiatal gazdálkodók vállalkozás indításának ösztönzése, a mezıgazdasági munkaerı korösszetételének javítása, gazdaságilag életképes üzemek létrehozás. A tervezés során figyelembe kell venni az intézkedés eredményeit, a jelentések adatait. I.

26 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

27 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 23. Cikk.Korai nyugdíjba vonulás (iii. a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása) 1. A 20. cikk a) pontjának iii. alpontjában előírt támogatásban részesülnek: a) azok a mezőgazdasági termelők, akik úgy határoznak,hogy felhagynak mezőgazdasági tevékenységükkel, gazdaságuk más mezőgazdasági termelőknek való átadása céljával; b) azok a mezőgazdasági munkavállalók, akik úgy határoznak, hogy a gazdaság átadását követően végleg felhagynak mindennemű mezőgazdasági munkával. 2. Az átadó: a) legalább 55 éves, az átadás időpontjában azonban még nem éri el a rendes nyugdíjkorhatárt, illetve az átadás időpontjában az érintett tagállamban érvényes rendes nyugdíjkorhatárnál legfeljebb tíz évvel fiatalabb; b) véglegesen felhagy minden üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel; c) gazdálkodással foglalkozott az átadást megelőző tíz év során. 3. Az átvevő: a) a 22. cikkben előírt módon az átadó helyébe lép; illetve b) 50 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelő vagy magánjogi jogalany, és az átadó által átadott mezőgazdasági üzemet a mezőgazdasági üzem méreténeknövelése céljából veszi át.

28 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 4. A mezőgazdasági munkavállaló: a) legalább 55 éves, de még éri el a rendes nyugdíjkorhatárt, illetve az érintett tagállamban érvényes rendes nyugdíjkorhatárnál legfeljebb tíz évvel fiatalabb; b) a megelőző öt év során munkaidejének legalább felét mezőgazdasági munkával töltötte kisegítő családtagként vagy mezőgazdasági munkavállalóként; c) az átadó korai nyugdíjba vonulását megelőző négyéves időszak során legalább kétévi teljes munkaidőnek megfelelő ideig dolgozott az átadó mezőgazdasági üzemében; d) társadalombiztosítási rendszer tagja. 5. A korai nyugdíjbavonulási támogatás teljes időtartama az átadó és a mezőgazdasági munkavállaló esetében nem haladhatja meg a 15 évet. Az átadó 70. születésnapját és a mezőgazdasági munkavállaló esetében a rendes nyugdíjkorhatárt nem lépheti túl. Amennyiben az átadó esetében a nyugdíjat a tagállam fizeti, a korai nyugdíjba vonulási támogatást kiegészítésként, a nemzeti nyugdíj összegének figyelembevételével kell nyújtani. 6. Az adható támogatás felső értékét a melléklet tartalmazza.

29 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó

30 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 23. cikk: A gazdálkodók korösszetételét javító intézkedés Az elaprózott birtokstruktúra, a gazdaságtalan üzemméret, valamint a termelık magas átlagéletkora gátja a mezıgazdasági versenyképesség fokozásának. Az intézkedés folytatása az NVT C3. intézkedésnek, mely évben indul, ezért az intézkedés szintjén belül magas futamidıvel lehet számolni, melynek tervezésére külön módszertant kell kidolgozni. Hátrány: jelenleg nincsen tapasztalati adat az intézkedésrıl. Az intézkedés teljes idıtartama az átadó és a mezıgazdasági munkavállaló esetében nem haladhatja meg a 15 évet.

31 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk .Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

32 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 24. Cikk Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele A 20. cikk a) pontjának iv. alpontjában előírt támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termelőket és az erdőtulajdonosokat segítse a gazdaságuk összteljesítményének javítására irányuló tanácsadási szolgáltatások igénybevételéből származó költségeket viselésében. A mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadási szolgáltatás legalább a következőkre terjed ki: a) az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikkében, valamint III. és IV. mellékletében előírt jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot; b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások. 2. A tanácsadási szolgáltatások igénybevételére adható támogatás felső határának a mellékletben megállapított értékeket kell tekinteni.

33 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó

34 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 24. cikk: A szaktanácsadói rendszerek fejlesztését segítő intézkedés Célja, hogy a mezıgazdasági termelőket és az erdőtulajdonosokat segítse a gazdaságuk összteljesítményének javítására irányuló tanácsadási szolgáltatások igénybevételéből származó költségeket viselésében.

35 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

36 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 25. cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodásitanácsadási szolgáltatások létrehozása A 20. cikk a) pontjának v. alpontjában előírt támogatás az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint az erdészeti tanácsadási szolgáltatásoklétrehozásából származó költségek fedezésének céljából nyújtandó, degresszív jelleggel, a szolgáltatások létrehozásától számított legfeljebb öt éven keresztül.

37 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 25. cikk: A gazdálkodók fenntartható életszínvonalát segítı intézkedés A gazdasági versenyképesség növekedésének egyik feltétele a szektor humán erıforrásának fejlesztése mind elméleti, mint gyakorlati téren. Célja: az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint az erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozásából származó költségek fedezésének céljából nyújtandó, degresszív jelleggel a szolgáltatások létrehozásától számított legfeljebb 5 éven keresztül

38 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

39 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 1. A 20. cikk b) pontjának i. alpontjában előírt támogatásban azok a tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek, amelyek: a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét; és b) betartják az érintett beruházásra vonatkozó közösségi előírásokat. A közösségi előírásoknak való megfelelés céljából végrehajtott beruházások közül csak azok a beruházások részesülhetnek támogatásban, amelyeket az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés céljából hajtanak végre. Ebben az esetben az előírásnak való megfelelés érdekében türelmi idő adható, amelynek hossza nem haladja meg a 36 hónapot attól a naptól számítva, amikor az előírás a mezőgazdasági üzem számára kötelező erejűvé válik. A 20. cikk a) pontjának ii. alpontjában előírt támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők esetében támogatás adható a létező közösségi előírásoknak való megfelelést célzó beruházásokra, amennyiben azokat a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett üzleti tervben feltüntették. Az előírásnak való megfelelésre rendelkezésre álló türelmi idő nem haladhatja meg az elindulás időpontjától számított 36 hónapot. 2. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a mellékletben megállapított maximális arányt.

40

41 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 26. cikk: A mezıgazdasági alaptevékenység hatékonyságát javító illetve környezetvédelmi megfelelést biztosító beruházásokra, a növénytermelésben és állattenyésztésben a gépek, technológiai berendezések és építmények korszerősítésére, az agrotechnikai és technológiai színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre, másrészt a termékek minıségét javító új technológiák, a termelést és az értékesítést elısegítı információs rendszerek bevezetésére irányul.

42 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Az árugabona termöterületek csökkentése, az energia célú növénytermesztés felfuttatása, a biomassza elıállítás és hasznosítás, a biodízel elıállítás termelésihátterének biztosítása fontos cél. Tovább kell folytatni az állattartó telepek rendbetételét, a környezetvédelmi és állatjóléti elıírásoknak való megfelelés (meeting standards) mielőbbi teljesítése érdekében. A termelői csoportok tevékenységéhez tartozó logisztikai fejlesztések ugyancsak fontosak (hőtıtárolók, termény-raktárak, nagybani kereskedéshez szükséges létesítmények, és infrastruktúra). Hangsúlyozni kell azonban, hogy e mellett az agrárlogisztikai célú komplex program kidolgozásával, a strukturális források igénybevételével tervezzük e szervezetek piacra jutását megalapozó nagy raktárbázisok létesítését. Fel kell ismerni azt is, hogy az Unió egyre kevésbé kívánja támogatni a termelö beruházásokat. Ezért ezen intézkedésen belül elsösorban azon beruházások támogatására van esély, amelyek valamilyen programhoz kapcsolhatók (pl: zöld energiahasznosítás, logisztika, rurális térségek a Tisza völgyben, állattartás körülményeinek javítása). Az intézkedés folytatása az AVOP 1.1. intézkedésnek, .a tervezés során figyelembe kell venni az intézkedés eredményeit, a jelentések adatait.

43 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

44 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 27. cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 1. A 20. cikk b) pontjának ii. alpontjában előírt beruházási támogatás a magántulajdonosok vagy azok társulásai, illetve az önkormányzatok vagy azok társulásai tulajdonában lévő erdők részére nyújtandó. Ez a korlátozás nem vonatkozik a trópusi vagy szubtrópusi erdőkre, valamint az Azoriszigetek, Madeira, a Kanári-szigetek, a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek és Franciaország tengerentúli megyéinek erdős területeire. 2. A beruházásoknak a tagállamok által programjaikban meghatározandó, adott méretnél nagyobb erdőgazdaságokra vonatkozóan készített erdőgazdálkodási terveken kell alapulniuk. 3. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a mellékletben megállapított maximális arányt.

45

46 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 27. cikk: Az erdıgazdaságok versenyképességét fokozó intézkedés Az EMVA rendelet kiemelten és nevesítetten foglalkozik az erdészet vidékfejlesztésben betöltött szerepével, az ide tartozó támogatható intézkedésekkel.

47 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

48 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 1. A 20. cikk b) pontjának iii. alpontjában előírt támogatásban olyan tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek,amelyek: a) javítják a vállalkozás általános teljesítményét; b) az alábbiakra vonatkoznak:— a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek — a halászati termékek kivételével —, valamint az erdészeti termékek feldolgozása és/vagy forgalmazása, és/vagy— a Szerződés I. mellékletében szereplő termékekhez— a halászati termékek kivételével— és az erdészeti termékekhez kapcsolódó új termékek, eljárások és technológiák fejlesztése; és c) betartják az érintett beruházásra vonatkozó közösségi előírásokat. A közösségi előírásoknak való megfelelés céljából végrehajtott beruházások közül csak azok részesülhetnek támogatásban, amelyeket a (2) bekezdésben említett mikrovállalkozások hajtanak végre az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés céljából. Ebben az esetben az előírásnak való megfelelés érdekében türelmi idő adható, amelynek hossza nem haladja meg a 36 hónapot attól a naptól számítva, amikor az előírás a vállalkozás számára kötelező erejűvé válik. 2. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a mellékletben megállapított maximális arányt %

49 Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó
Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a as tervezési dőszakra. Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 3. Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (1) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra korlátozódik. Az erdészeti termelés esetében a támogatás a mikrovállalkozásokra korlátozódik. Az Azoriszigetek, Madeira, a Kanári-szigetek, a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szigetek és Franciaország tengerentúli megyéinek területei tekintetében a maximális arányra vonatkozóan nincs nagyságbeli korlátozás. Az említett ajánlás 2. cikkének (1) bekezdése alá nem tartozó, 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vagy 200 millió eurónál kevesebb bevétellel rendelkező vállalkozások esetében a maximális támogatásintenzitás megfeleződik. Erdészet esetében a támogatás a mikrovállalkozásokra korlátozódik. Nem nyújtható támogatás a nehéz helyzetben lévő cégek megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások (2) értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

50

51 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 28. cikk: Az intézkedés alapvetı célja a vállalkozások versenyképességének javítása. A támogatásban olyan beruházások részesülhetnek, amelyek a közösségi elıírások betartására irányulnak. A legnagyobb hozzáadott érték létrehozását segíti. A vidékfejlesztési stratégia elkészítéséhez adott tanácsi iránymutatások is külön nevesítik az erdészethez tartozó kulcsfontosságú cselekvéseket. Az intézkedés folytatása az AVOP 2.1. intézkedésnek. A tervezés során figyelembe kell venni az intézkedés eredményeit, a jelentések adatait.

52 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

53 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 29. cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 1. A 20. cikk b) pontjának iv. alpontjában előírt támogatást a mezőgazdasági és erdészeti elsődleges termelők, a feldolgozóipar és/vagy harmadik felek közötti együttműködés elősegítése céljából kell nyújtani. 2. A támogatásnak hozzá kell járulnia az együttműködés során felmerülő költségek fedezéséhez.

54 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 29. cikk: A versenyképességét és az együttmőködést fokozó intézkedés, amely hozzájárul az együttmőködés elősegítése céljából felmerülő költségek fedezésére

55 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

56 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 30. cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra A 20. cikk b) pontjának v. alpontjában előírt támogatás különösen a mezőgazdasági és erdőterületek elérésével, a birtokrendezéssel és a termőföld minőségének javításával, valamint az energiaellátással és vízgazdálkodással összefüggő műveletekre terjedhet ki.

57 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) I. ad 30. cikk: A versenyképességét és az együttmőködést fokozó intézkedés, az infrastrukturális beruházások támogatásának intézkedése. Az intézkedés révén kialakítható a szükséges infrastrukturális háttér és környezet, amely segíti a mezőgazdasággal foglalkozó népességet a termékek magasabb minıségi színvonalon nagyobb termésbiztonság elérésével, alacsonyabb költségekkel történı elıállításában, mozgatásában és értékesítésében, a környezetterhelés egyidejő csökkentése mellett. Megteremthető a kiszolgáló infrastruktúra és a földtulajdoni, öldhasználativiszonyok jelenleg még gyakran hiányzó összhangja. Az intézkedés folytatása az AVOP 3.2. intézkedésnek. A tervezés során figyelembe kell venni az intézkedés eredményeit, a jelentések adatait

58 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

59 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása (1) A 20. cikk c) pontjának i. alpontjában előírt támogatás részben hozzájárul a felmerült költségekhez és elmaradt bevételekhez azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek a környezetvédelem, a közegészségügy, az állategészségügy és a növényegészségügy, az állatjólét és a munkabiztonság területén előírásokat kell alkalmazniuk. Ezeknek az előírásoknak a közösségi jogot végrehajtó nemzeti törvényhozásban újonnan bevezetett előírásoknak kell lenniük, és olyan új kötelezettségeket vagy korlátozásokat kell előírniuk a gazdálkodási gyakorlatban, amelyek jelentős hatással bírnak a gazdaság jellemző működési költségeire, és jelentős számú mezőgazdasági termelőt érintenek. (2) A támogatást átalányösszegű, ideiglenes és degresszív támogatásként kell nyújtani évente, legfeljebb öt éven keresztül attól a naptól kezdve, amikor az előírás a közösségi jogszabályok szerint kötelezővé válik. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a mellékletben megállapított maximális összeget.

60 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 31. cikk: Egyre inkább lehetséget kell teremteni a biogazdálkodás / integrált gazdálkodás térnyerésének. Ennek komolyabb elterjedése szintén elısegítheti a környezetvédelmi, az élelmiszerbiztonsági, az állategészségügyi és az állatjóléti célkitőzések mielıbbi megvalósítását. I.

61 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

62 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben(1) A 20. cikk c) pontjának ii. alpontjában előírt támogatás: a) csak az emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékekre vonatkozik; b) a közösségi élelmiszer-minőségi rendszerekre, vagy a tagállamok által elismert olyan élelmiszer-minőségi rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a 90. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározandó pontos követelményeknek; nem jogosultak támogatásra azok a rendszerek, amelyeknek egyetlen célja a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerinti kötelező előírások betartásának magasabb szintű ellenőrzése; c) évente, legfeljebb ötéves időtartamra nyújtott ösztönző kifizetés, amelynek a szintjét a támogatott rendszerekben való részvételből származó állandó költségek szintjénekmegfelelően kell megállapítani. (2) A támogatás felső határának a mellékletben megállapított értéket kell tekinteni.

63 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 32. cikk: „From farm to table” elvének gyakorlati megvalósítását és mőködését biztosító intézkedés I.

64 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése 29. Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

65 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 33. cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek A 20. cikk c) pontjának iii. alpontjában előírt támogatás azon termékekre vonatkozik, amelyekre kiterjed a 32. cikkben említett minőségi rendszerek támogatása. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a mellékletben megállapított maximumot.

66 ad 33. cikk: A termelıi csoportok támogatására vonatkozó jogcím az NVT
Az EMVA hazai megvalósítása, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 33. cikk: A termelıi csoportok támogatására vonatkozó jogcím az NVT keretben megkezdett intézkedés folytatása és kiterjesztése. Ezzel párhuzamosan közvetett módon megvalósul a vidék lakosságmegtartó képességének fokozódása, illetve a vidéki munka- és életfeltételeknek javulása is. I.

67 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban,valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

68 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás (1) A 20. cikk d) pontjának i. alpontjában előírt, az elsődlegesen saját fogyasztásra termelő, illetve a termelés egy részét értékesítő gazdaságoknak („félig önellátó gazdaságoknak”) nyújtandó támogatás az üzleti tervet benyújtó mezőgazdasági termelőkre vonatkozik. (2) Az (1) bekezdésben említett üzleti terv tekintetében elért haladást három év elteltével kell értékelni. (3) A támogatást átalányösszegű támogatásként, a mellékletben meghatározott felső értékhatárig és legfeljebb öt éven keresztül kell kifizetni. (4) A támogatást a legkésőbb december 31-ig jóváhagyott kérelmekre vonatkozóan kell nyújtani.

69 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 34 cikk: Az NVT-ben megkezdett programok folyatatását jelenti. Az intézkedés a , tagok versenyképességének növelését, a foglalkoztatás javítását egyszerre szolgálja, pozitív szerepet játszik az élelmiszerbiztonság, az integráció, az értéknövelı tevékenységek fejlesztésében. I.

70 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó 1. Tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések, b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések, c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések, d) átmeneti intézkedések, az újonnan csatlakozott 10 tagállamra vonatkozóan. 21. Cikk. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, 22. Cikk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, 23. Cikk. Korai nyugdíjba vonulás. 24. Cikk . Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 25. Cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása 26. Cikk A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 27. Cikk Az erdők gazdasági értékének javítása 28. Cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése Cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszerágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 30. Cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 31. Cikk A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása 32. Cikk A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben 33. Cikk Tájékoztatási és promóciós tevékenységek 34. Cikk Félig önellátó gazdálkodás 35. Cikk Termelői csoportok

71 Az EU Új-Agrártámogatási Rendszere a 2007-13-as tervezési dőszakra.
Az EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI és VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP Az EMVA hazai vonatkozásai, a Nemzeti Agrár Vidékfejleszttési Stratégia (NAVS) összefüggései. 35. Cikk Termelői csoportok (1) A 20. cikk d) pontjának ii. alpontjában előírt támogatást a termelői csoportok létrehozásának és adminisztratív működésének elősegítése érdekében az alábbi célokból kell nyújtani: a) az ilyen csoportok tagjai termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítása; b) az áruk közös forgalmazása, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását; c) közös szabályok létrehozása a termelési információkra, különös tekintettel a betakarításra és az elérhetőségre vonatkozóan. (2) A támogatást átalányösszegű támogatásként, éves részletekben kell nyújtani, a termelői csoport elismerésének napját követő első öt éven keresztül. Összegét a csoport éves értékesített termelése alapján kell kiszámítani, a mellékletben megállapított felső határértékek mértékéig. (3) A támogatásban olyan termelői csoportok részesülnek, amelyeket a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága legkésőbb 2013. december 31-ig hivatalosan elismer.

72 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) ad 35. cikk: Az NVT-ben megkezdett programok folyatatását jelenti. Az NVT keretében megkezdett és folyamatban lévő” termelıi csoportok” intézkedés továbbvitelének célja a mezıgazdasági szerkezetváltás ösztönzése, a gazdák termékeinek biztos piacra jutásán keresztül. Az intézkedés a csoportok, illetve tagok versenyképességének növelését, a foglalkoztatás javítását egyszerre szolgálja, pozitív szerepet játszik az élelmiszerbiztonság, az integráció, az értéknövelı tevékenységek fejlesztésébeN. I.

73 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS)

74 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Intézkedés megnevezése Támogatás típusa 1. tengely – a mezőgazdaság és az erdészeti szektor versenyképességének növelése a/ az emberi potenciál javítását célzó alábbi intézkedések továbbképzés és tájékoztatási akciók a mezőgazdaságban, élelmiszer-feldolgozásban és erdészeti ágazatban dolgozó személyek számára szakképzés a fiatal gazdák induló támogatása beruházás a gazdák és gazdálkodók korkedvezményes nyugdíjazása nyugdíj tanácsadói szolgáltatások igénybevétele gazdák és erdőbirtokosok által a gazdaságirányítási, gazdaság tehermentesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások és erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása b/ a fizikai potenciál átalakítását és az innováció elősegítését célzó alábbi intézkedések 1 a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Beruházás az erdők gazdasági értékének növelése az elsődleges mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése új mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, folyamatok, technológiák fejlesztése területén történő együttműködés támogatása működési költségek a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és alkalmazkodásával összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése a természeti csapások által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

75 kompenzációs támogatás marketing eszközök támogatása
Az EMVA hazai megvalósítása, a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) Intézkedés megnevezése Támogatás típusa c/ mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések a gazdák segítése a közösségi jogi szabályozáson alapuló szigorú követelmények teljesítésében kompenzációs támogatás az élelmiszer minőségi programokban résztvevő gazdák támogatása ösztönző támogatás Információszolgáltatás és promóciós tevékenységek (termelői csoportok is) marketing eszközök támogatása d/ a tíz új tagállam esetében az alábbi átmeneti intézkedések az átalakulás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása normatív termelői csoportok létrejöttének támogatása működési költségek

76 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) A versenyképesség fokozását elősegítő I. tengelyhez elıirányzott forrásoknak az alapcélon kívül a az ismeret-átadást és az innovációhoz jutást, a fizikai és humántőke-befektetést, valamint egy globális versennyel szembenézni tudó, fenntartható fejlődés megvalósítását, korszerú termékeket elıállító élelmiszeripar létrehozását kell elısegíteniük, valamint az új tagállamok számára az előző tervidıszakban megkezdett néhány speciális átmeneti intézkedést (félig önellátók, termelıi csoportok) támogatnak. Segítséget nyújtanak a fiatal,szakmailag felkészült gazdálkodóknak ahhoz hogy, életképes üzemeket hozzanak létre, hosszútávra munkahelyet teremtve továbbfejlesszék a családi gazdálkodást. Biztosítja a nemzedékváltás nehézségeinek áthidalását a korai nyugdíjazás intézményével. A kis-és középvállalkozások korszerősítésével, a piacra jutási, szervezeti és tárgyi feltételeinek bıvítésével lehetıvé teszi az értéknövelı tevékenység fokozását.

77 Az EMVA hazai megvalósítása,
a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) A I. tengelybe sorolt intézkedésekkel kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy a különbözı fejlesztési célt szolgáló pályázatok támogatásánál előnyt élvezzenek : a szerkezet átalakítást, az új termékek elıállítását, az infrastruktúra fejlesztését, az állatjólétet és környezet védelmet, a komplex programokhoz kapcsolódó célok. Ezek jelentős része az AVOP-ban megkezdett vállalkozás fejlesztési programok továbbfejlesztését, befejezését szolgálja. Ugyanilyen hangsúlyos kérdés a biotermelés megerısítése, az egészséges élelmiszerlánc kialakítása, a minőség és az ellenőrzés folyamatos biztosítása, a termelıi csoportok megerısítése és eszköz-ellátásuk javítása.

78 FOLYTATÁS A RÉSZBEN


Letölteni ppt "Hetesi Antal Lajos NVT-tanácsdó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések