Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – Sopron, 2011. április 13. Témavezető: Kovátsné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – Sopron, 2011. április 13. Témavezető: Kovátsné."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – Sopron, április 13. Témavezető: Kovátsné Prof. Dr. Németh Mária Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program

2 Az ökoiskolákról Ökoiskolák: olyan (köz)oktatási intézmények, melyek működését minden téren áthatja a fenntarthatóság elve Tanórán Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során Iskolán kívüli tevékenységek során Az iskola mindennapi működése (anyag- és energiafelhasználás, étkeztetés, hulladékgazdálkodás, stb.) terén Az iskolai alapdokumentumokban Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik kielégítését.

3 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat
A Hálózat 2000-ben jött létre a ENSI (Environment and School Initiatives - Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt A Hálózat kialakulását segítették: Már a NAT első változata (1995) is foglalkozott a fenntarthatóság pedagógiájával ENSZ (2002): A 2005 és 2014 közti időszak legyen a fenntarthatóságra nevelés évtizede Közoktatási törvény (2003): minden iskolában kötelező környezeti és egészségnevelési program 2005 óta ismeri el az OKM (jelenleg: NEFMI) és a KvVM (jelenleg: VM) Ökoiskola Címmel ezen iskolák tevékenységét A 3 évre szóló, megújítható Cím közvetlen anyagi támogatással nem jár – miért jó ez mégis az iskoláknak? Ökoiskolák számára kiírt pályázatok Versenyelőny Kapcsolatépítési potenciál

4 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat
2011: Összesen 235 pályázó, ebből 234 felelt meg a kritériumoknak: 134 címmegújító, 100 új pályázó

5 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat
Ökoiskola Hálózat az interneten A Magyarországi Ökoiskola Hálózat honlapja: Ökoiskolák a Környezeti Tudáslánc Térképen:

6 Az ökoiskola pályázat Az Ökoiskola Cím pályázati úton nyerhető el
A pályázat leglényegesebb eleme: 2005 és 2009 között: az iskola vállalásait bemutató táblázat. Kategóriák (már teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető); jelölendő tényezők (dokumentum – felelős – határidő) 2010-től: az iskola fenntarthatóság terén elért eredményeit bemutató önértékelési táblázat. A kritériumcsoportok döntő részében csak a már teljesült kritériumokat lehet jelölni Pontozás alapján ítélik oda a címet

7 Fenntarthatóságra nevelés – környezettudatos értékek segítségével
Az ökoiskolákban a fenntarthatóságra nevelés a környezettudatos értékek hangsúlyos érvényesítésén alapul Környezettudatos értékek: a fenntarthatóság környezeti és társadalmi megvalósulását elősegítő tényezők összessége. Környezettudatos értékek az ökoiskolában: ahogy az ökoiskola definíciója is megmutatta, ezek az intézmények működésük minden területén igyekeznek a környezettudatos értékeket követni A környezettudatos értékekről képet alkothatunk az ökoiskola kritériumrendszer vizsgálatával (ez általános képet ad a környezettudatosságra nevelés lehetőségeiről) Vizsgálható az ökoiskolák „jó gyakorlatainak” tükrében Vizsgálható helyszíni szemlék, vezetői interjúk során

8 Környezettudatos értékek megjelenése az ökoiskola kritériumrendszerben
A (jelenlegi) kritériumrendszer igen heterogén – tematikus kritériumcsoportok különíthetők el Több olyan kritériumcsoportot is találunk, mely nem az értékeket, hanem a szervezeti és működési kérdéseket helyezi előtérbe A legkézzelfoghatóbb környezettudatos értékek a következő kritériumcsoportokban jelennek meg: Pedagógiai munka Az iskola működtetése Kommunikáció Együttműködések Helyi közösség, közvetlen környezet

9 Környezettudatos értékek az ökoiskolában – csoportosítás
Oktatás-nevelés Közösség Működés

10 Oktatás-nevelés Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismertetése Természet tanulmányozása, megismertetése Egészséges életmódra nevelés Aktív részvétel - gyakorlatközeliség

11 Működés Energiatakarékosság Anyagtakarékosság Fenntartható közlekedés
Fenntartható hulladékgazdálkodás Tudatos fogyasztói magatartás Élhető mikrokörnyezet megteremtése A forráshiány sok esetben nehézzé teszi az előrelépést e területeken

12 Közösség Közösségi élet kibontakoztatása Kooperáció elősegítése
Lokális értékek képviselete Hagyományok ápolása Kutatásom alapvető vizsgálódási területe: az ökoiskolák kapcsolati rendszere, a közösségi hálózatok működése

13 1. Közösségi élet kibontakoztatása
Az ökoiskolák számára fontos, hogy a diákok, tanárok, szülők és a helyi társadalom egyéb szereplői közösséget alkossanak. Példák: „Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének.” „A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése.”

14 2. Kooperáció elősegítése
Az iskola igyekszik minél több és minél több típusú szervezettel együttműködni a fenntarthatóság területén. Példák: „Civil szervezetekkel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.” „Az iskola éves ökoiskolai munkatervének kidolgozása során egyeztetés történik a diákönkormányzattal.” Tapasztalatok: fejlődés a Cím elnyerését követően

15 3. Lokális értékek képviselete
Fontos feladat, hogy az iskola megismertesse a diákokat saját (szűkebb vagy tágabb) környezetével, s megpróbáljon kötődést kialakítani szűkebb (lakó)környezetük iránt. Példák: „Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett.” „Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában.”

16 4. Hagyományok ápolása A fenntarthatóság egyik pillére a hagyományos értékek megőrzése, ápolása. Ez az ökoiskolákban is meg kell hogy jelenjen. Példa: „Az iskola munkájában helyet kap a hagyományokkal való foglalkozás.”

17 TOVÁBBLÉPÉS Kérdőíves felmérés az ökoiskolák kapcsolati rendszerének feltárására (folyamatban) Néhány minta-ökoiskola kiválasztása Kapcsolati hálózat nagysága és sokoldalúsága Regionális szerepkör A kiválasztott iskolák kapcsolati hálózatának részletes vizsgálata kvalitatív módszerekkel

18 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Horváth Dániel
NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program


Letölteni ppt "KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – Sopron, 2011. április 13. Témavezető: Kovátsné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések