Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – Sopron, 2011. április 13. Témavezető: Kovátsné Prof. Dr. Németh Mária Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program horvath.daniel@vipmail.hu

2 Az ökoiskolákról Ökoiskolák: olyan (köz)oktatási intézmények, melyek működését minden téren áthatja a fenntarthatóság elve Tanórán Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során Iskolán kívüli tevékenységek során Az iskola mindennapi működése (anyag- és energiafelhasználás, étkeztetés, hulladékgazdálkodás, stb.) terén Az iskolai alapdokumentumokban Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik kielégítését.

3 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat A Hálózat 2000-ben jött létre a ENSI (Environment and School Initiatives - Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt A Hálózat kialakulását segítették: Már a NAT első változata (1995) is foglalkozott a fenntarthatóság pedagógiájával ENSZ (2002): A 2005 és 2014 közti időszak legyen a fenntarthatóságra nevelés évtizede Közoktatási törvény (2003): minden iskolában kötelező környezeti és egészségnevelési program 2005 óta ismeri el az OKM (jelenleg: NEFMI) és a KvVM (jelenleg: VM) Ökoiskola Címmel ezen iskolák tevékenységét A 3 évre szóló, megújítható Cím közvetlen anyagi támogatással nem jár – miért jó ez mégis az iskoláknak? Ökoiskolák számára kiírt pályázatok Versenyelőny Kapcsolatépítési potenciál

4 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat 2011: Összesen 235 pályázó, ebből 234 felelt meg a kritériumoknak: 134 címmegújító, 100 új pályázó

5 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Ökoiskola Hálózat az interneten A Magyarországi Ökoiskola Hálózat honlapja: http://www.ofi.hu/okoiskola http://www.ofi.hu/okoiskola Ökoiskolák a Környezeti Tudáslánc Térképen: http://www.kvvm.hu/tudaslanc/index.phphttp://www.kvvm.hu/tudaslanc/index.php

6 Az ökoiskola pályázat Az Ökoiskola Cím pályázati úton nyerhető el A pályázat leglényegesebb eleme: 2005 és 2009 között: az iskola vállalásait bemutató táblázat. Kategóriák (már teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető); jelölendő tényezők (dokumentum – felelős – határidő) 2010-től: az iskola fenntarthatóság terén elért eredményeit bemutató önértékelési táblázat. A kritériumcsoportok döntő részében csak a már teljesült kritériumokat lehet jelölni Pontozás alapján ítélik oda a címet

7 Fenntarthatóságra nevelés – környezettudatos értékek segítségével Az ökoiskolákban a fenntarthatóságra nevelés a környezettudatos értékek hangsúlyos érvényesítésén alapul Környezettudatos értékek: a fenntarthatóság környezeti és társadalmi megvalósulását elősegítő tényezők összessége. Környezettudatos értékek az ökoiskolában: ahogy az ökoiskola definíciója is megmutatta, ezek az intézmények működésük minden területén igyekeznek a környezettudatos értékeket követni A környezettudatos értékekről képet alkothatunk az ökoiskola kritériumrendszer vizsgálatával (ez általános képet ad a környezettudatosságra nevelés lehetőségeiről) Vizsgálható az ökoiskolák „jó gyakorlatainak” tükrében Vizsgálható helyszíni szemlék, vezetői interjúk során

8 Környezettudatos értékek megjelenése az ökoiskola kritériumrendszerben A (jelenlegi) kritériumrendszer igen heterogén – tematikus kritériumcsoportok különíthetők el Több olyan kritériumcsoportot is találunk, mely nem az értékeket, hanem a szervezeti és működési kérdéseket helyezi előtérbe A legkézzelfoghatóbb környezettudatos értékek a következő kritériumcsoportokban jelennek meg: Pedagógiai munka Az iskola működtetése Kommunikáció Együttműködések Helyi közösség, közvetlen környezet

9 Környezettudatos értékek az ökoiskolában – csoportosítás Környezettudatos értékek Oktatás- nevelés Működés Közösség

10 Oktatás-nevelés Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismertetése Természet tanulmányozása, megismertetése Egészséges életmódra nevelés Aktív részvétel - gyakorlatközeliség

11 Működés Energiatakarékosság Anyagtakarékosság Fenntartható közlekedés Fenntartható hulladékgazdálkodás Tudatos fogyasztói magatartás Élhető mikrokörnyezet megteremtése A forráshiány sok esetben nehézzé teszi az előrelépést e területeken

12 Közösség Közösségi élet kibontakoztatása Kooperáció elősegítése Lokális értékek képviselete Hagyományok ápolása Kutatásom alapvető vizsgálódási területe: az ökoiskolák kapcsolati rendszere, a közösségi hálózatok működése

13 1. Közösségi élet kibontakoztatása Az ökoiskolák számára fontos, hogy a diákok, tanárok, szülők és a helyi társadalom egyéb szereplői közösséget alkossanak. Példák: „Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének.” „A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése.”

14 2. Kooperáció elősegítése Az iskola igyekszik minél több és minél több típusú szervezettel együttműködni a fenntarthatóság területén. Példák: „Civil szervezetekkel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.” „Az iskola éves ökoiskolai munkatervének kidolgozása során egyeztetés történik a diákönkormányzattal.” Tapasztalatok: fejlődés a Cím elnyerését követően

15 3. Lokális értékek képviselete Fontos feladat, hogy az iskola megismertesse a diákokat saját (szűkebb vagy tágabb) környezetével, s megpróbáljon kötődést kialakítani szűkebb (lakó)környezetük iránt. Példák: „Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett.” „Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában.”

16 4. Hagyományok ápolása A fenntarthatóság egyik pillére a hagyományos értékek megőrzése, ápolása. Ez az ökoiskolákban is meg kell hogy jelenjen. Példa: „Az iskola munkájában helyet kap a hagyományokkal való foglalkozás.”

17 TOVÁBBLÉPÉS Kérdőíves felmérés az ökoiskolák kapcsolati rendszerének feltárására (folyamatban) Néhány minta-ökoiskola kiválasztása Kapcsolati hálózat nagysága és sokoldalúsága Regionális szerepkör A kiválasztott iskolák kapcsolati hálózatának részletes vizsgálata kvalitatív módszerekkel

18 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program horvath.daniel@vipmail.hu


Letölteni ppt "KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOISKOLÁKBAN NYME-EMK Tudományos Doktorandusz Konferencia – KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések