Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER – 2013 pályázáshoz szükséges feltételek megteremtése Mezőföld Helyi Közösség Egyesület – LEADER HACS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER – 2013 pályázáshoz szükséges feltételek megteremtése Mezőföld Helyi Közösség Egyesület – LEADER HACS."— Előadás másolata:

1 LEADER – 2013 pályázáshoz szükséges feltételek megteremtése Mezőföld Helyi Közösség Egyesület – LEADER HACS

2 A 2013 júniusában induló LEADER pályázatok beadása kizárólag elektronikusan történik Ezért szükséges a beadás előtti regisztráció, ami a következőképpen végezhető: 1. Regisztrálni kell magát a pályázni kívánó szervezetet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. MVH regisztrációs számot a következő linken található adatlap kitöltésével igényelhet (a szintén ezen a linken található) kitöltési útmutató szerint: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantarta s/g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395

3 2. A pályázatot egy arra meghatalmazott magánszemély töltheti fel az elektronikus felületre. A meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfélkapu regisztrációval, amit az illetékes okmányirodában ingyenesen igényelhet.

4 3. Ha már rendelkezik ügyfélkapuval, akkor a természetes személynek is regisztrálnia kell a G0001 Ügyfél regisztrációs adatlap kitöltésével az MVH-hoz, ami az alábbi linken érhető el (megjegyzés: ugyanígy történik a szervezet MVH regisztrációs szám igénylése is): http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default /mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g001_ugyfel_reg isztracios_adat_20091115_1007395http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default /mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g001_ugyfel_reg isztracios_adat_20091115_1007395

5 4. Ezt követően a szervezetnek jelszót kell igényelnie a G946 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézkedéshez szükséges jelszó iránti kérelem adatlap kitöltésével. Az adatlap a kitöltési útmutatóval együtt a következő linken érhető el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebe k/tajekoztatok/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_2009111 5_1007401http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebe k/tajekoztatok/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_2009111 5_1007401

6 5. Miután a szervezet megkapta a jelszót, fel kell hatalmaznia a pályázatot feltöltő személyt ezen tevékenység elvégzésére. Ezt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján érhetik el, az alábbi honlapon található jobboldali Alkalmazások soron „az e-Egységes kérelem – Elektronikus kérelembeadás és ügyintézés” képre kattintva érhetik el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal /default/mainmenu/ekerelem http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal /default/mainmenu/ekerelem

7 A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény (pl. pályázat benyújtásával kapcsolatos tevékenység) elvégzését megelőzően 10 nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

8 Ha bármi kérdésük, problémájuk felmerülne a regisztrációval, illetve a megbízással kapcsolatban, előzetesen megbeszélt időpontban szívesen segítünk! Elérhetőségeink: Személyesen: Kisláng, Fő u. 63/a Telefonon: MHKE Iroda 22/ 436 276 Tóth Balázs 20/8000-515 Skype:mezofold.helyi.kozosseg E-mail: mhkeiroda@gmail.com

9 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013 júniusában induló LEADER Program harmadik pályázati körében a LEADER pályázatok elbírálását első körben a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) végzi. A HBB az ÚMVP LEADER jogcíme kapcsán (2 példányban) benyújtott projektjavaslatokat megvizsgálja és dönt a projektjavaslat alapján benyújtandó pályázat HVS-hez való illeszkedéséről, támogathatóságáról, és a projektjavaslat megtárgyalását követően támogató (Támogató nyilatkozat) vagy elutasító (Elutasító nyilatkozat) döntést hoz.

10 Projektjavaslat benyújtása –A projektjavaslatot az ügyfél a LEADER HACS HVS LEADER Intézkedési Tervében nyilvánossá tett adatlapon nyújthatja be a LEADER HACS-hoz. A projektjavaslatot legkorábban a benyújtási időszakot megelőzően (az elektronikus felület nyitását megelőzően) a LEADER Intézkedési Tervek közzétételét követően folyamatosan nyújthatja be, amíg a LEADER HACS rendelkezik kihelyezhető fejlesztési forrással. /Megjegyzés: Az IH gondoskodik a jóváhagyott HVS-ek LEADER Intézkedési Terveinek egységes formában, IH közleményben történő meghirdetéséről. Ezzel egy időben egységes PDF formátumban megküldi a LEADER HACS számára (MHKE LEADER HACS), melyet saját honlapján nyilvánossá tesz (www.mhkeiroda.eu)/www.mhkeiroda.eu)/

11 Benyújtás formája A projekt adatlapot (formanyomtatvány)az ügyfél az adatlap mellékleteivel együtt 2 db példányban postai úton (ajánlott vagy tértivevényes küldemény) vagy személyesen, átadás-átváteli formanyomtatvány együttes aláírásával nyújthatja be a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez (Kisláng 8156 Fő u 63/A)

12 Projektjavaslat hiánypótlása A hiányosan vagy hibásan benyújtott projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a LEADER HACS munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követő 3 munkanapon belül. Az értesítés módjáról (postai vagy elektronikus) az ügyfél a projekt adatlapon nyilatkozik. A projektjavaslat 1 alkalommal hiánypótoltatható. Amennyiben a projektjavaslat HVS-hez való illeszkedése nem állapítható meg hiánypótlás után sem, vagy megállapítható, hogy a projektjavaslat nem illeszkedik a HVS-hez, úgy a HBB a projektjavaslatot elutasítja. Ebben az esetben az ügyfél a HBB elutasító nyilatkozatában leírt indokok figyelembe vétele mellett átdolgozás után ismételten benyújthatja projektjavaslatát. 1x

13 HBB döntés a projektjavaslatokról A HBB a projektjavaslat HVS-hez való illeszkedését vizsgálja, mely szerint a szóban forgó projektjavaslat beleillik-e a HVS LEADER Tervében megfogalmazott célrendszerébe, valamint a célok eléréséhez meghatározott HVS intézkedések keretfeltételeinek megfelel-e. A HBB Támogató nyilatkozatot vagy Elutasító nyilatkozatot ad a benyújtott projektjavaslatra vonatkozóan, melyet az ügyfél nyilatkozatának megfelelően elektronikusan vagy postai úton a döntést követő első munkanapon juttat el az ügyfélnek.

14 Pályázat feltöltése az elektronikus felületre A HBB által kiadott támogató nyilatkozat ad az ügyfelek számára jogosultságot ahhoz, hogy az adott LEADER HACS valamely intézkedése vonatkozásában pályázatot nyújtson be. Az ügyfél a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő 5. nap végéig nyújthatja be pályázatát. Amennyiben ezen időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett pályázat tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Újabb belépést követően a pályázat – a belépést követő ötödik nap végéig – benyújtható.

15 A pályázat MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja, valamint az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett pályázat adatairól. A pályázatban szereplő adatokra, a pályázathoz csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtást követő 5 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidőt a módosításra nyitva álló időszak leteltétől kell számítani. A pályázat benyújtási időpontja az utolsó módosítás időpontja.

16 Az ügyfélnek igazolnia kell, hogy az általa a HBB- hez benyújtott projektjavaslat megegyezik-e az elektronikus felületen rögzített pályázattal, ezért a pályázat utolsó módosítását követően az elektronikus rendszerből kinyomtatott úgynevezett „KR dokumentumot” be kell nyújtania a HBB-hez a támogató nyilatkozatának záradékkal történő ellátása érdekében. Az ügyfélnek 3 munkanap áll rendelkezésére a HBB záradékolás kérelmezésére. A záradékolást követő első munkanapon megküldi a HBB/munkaszervezet az ügyfél részére is a záradékot.


Letölteni ppt "LEADER – 2013 pályázáshoz szükséges feltételek megteremtése Mezőföld Helyi Közösség Egyesület – LEADER HACS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések