Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 VÁLSÁGREAGÁLÁS (CRO) BÉKETÁMOGATÁS (PSO). 2 FOGALMAK F 90’-ES ÉVEKTŐL REGIONÁLIS SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE F ÚJ, ILLETVE SAJÁT FOGALOMRENDSZEREK KIALAKíTÁSA,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 VÁLSÁGREAGÁLÁS (CRO) BÉKETÁMOGATÁS (PSO). 2 FOGALMAK F 90’-ES ÉVEKTŐL REGIONÁLIS SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE F ÚJ, ILLETVE SAJÁT FOGALOMRENDSZEREK KIALAKíTÁSA,"— Előadás másolata:

1 1 VÁLSÁGREAGÁLÁS (CRO) BÉKETÁMOGATÁS (PSO)

2 2 FOGALMAK F 90’-ES ÉVEKTŐL REGIONÁLIS SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE F ÚJ, ILLETVE SAJÁT FOGALOMRENDSZEREK KIALAKíTÁSA, DE UTALÁS AZ ENSZ ALAPOKMÁNYÁRA F RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN LEFEDIK A KONFLIKTUS SPEKTRUMOT

3 3 KONFLIKTUS SPEKTRUM 1 INTENZITÁS IDŐ HÁBORÚSKÜSZÖB FEGYVERESERŐSZAK FESZÜLTSÉG VÁLSÁG KONFLIKTUS HÁBORÚ ENYHÜLÉSSTABILIZÁCIÓ

4 4 BÉKETÁMOGATÁS KORSZAKAI F KORAI F I. GENERÁCIÓS F II. GENERÁCIÓS F III. GENERÁCIÓS (háború + „normalizálás”)

5 5 A KORSZERŰ HADERŐ ALKALMAZÁS SZINTJEI HÁBORÚ BÉKE KIKÉNYSZERÍTÉS BÉKE FENNTARTÁS GYAKORISÁG RÉSZTVEVŐK SZÁMA PÉNZ, KIKÉPZÉS, EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS TÁRSADALMI ÉRZÉKENYSÉG

6 6 „BÉKE MŰVELETEK” F NATO: F Konfliktus megelőzés (CP) F Béketeremtés (PM) F Békefenntartás (PK) F Békeépítés (PB) F Béke kikényszerítés (PE) F Humanitárius művelet (HO) F ENSZ: F Preventív diplomácia (PD) F Béketeremtés (PM) F Békefenntartás (PK) F Békeépítés (PB)

7 7 Peace Activities MILITARY CIVIL POWER NB PE PD HUM PK PM PB CAPABILITY WAR

8 8 RÉSZTVEVŐK

9 9 BRC UN UNHCR UNICEF WFP UNOCHA THE ECMM IOM

10 10 A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK RÉSZTVEVŐI (funkciójuk szerint) 1: F KATONAI ERŐK (CIMIC) F DIPLOMATÁK, POLITIKUSOK F EMBERI JOGI AKTIVISTÁK F CIVIL KÖZIGAZGATÁSI SZAKEM-BEREK F VÁLASZTÁSI MEGFIGYELŐK F MÉDIA

11 11 A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK RÉSZTVEVŐI (funkciójuk szerint) 2: F VISSZATELEPÍTŐK F CIVIL RENDŐRÖK F ENSZ CIVIL TÖRZS F KORMÁNYZATI SZERVEZETEK F ÖNKÉNTES ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK, DONOROK  CIVIL SZEKTOR  SZERVEZETT BŰNÖZÉS

12 12 SZERVEZETEK F NEMZETKÖZI (IGO): UNIVERZÁLIS (UN: 6 FŐSZERV, PROGRAMOK, ALAPOK, SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEK) REGIONÁLIS (NATO, OSCE, ECOWAS…) F KORMÁNYZATI (GO) F NEM KORMÁNYZATI (NGO, PVO) F FEGYVERES (MILOB, FORCES,CIVPOL…)

13 13 NGO TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK: F HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG F EMBERI JOGOK F DEMOKRÁCIA ÉS CIVIL TÁRSADALOM ÉPÍTÉS F KONFLIKTUS FELOLDÁS F (FEJLESZTÉS, OKTATÁS)

14 14 ADATOK NGO-KRÓL F 1951-1978 NGO-K SZÁMA HÚSZ- SZOROSÁRA NŐTT F 1999 NGO-K SZÁMA: 16586 F IFOR/SFOR: 600 NGO (regisztrált!) F KFOR: 400 NGO (regisztrált!)

15 15 A HADERŐ FELÉPÍTÉSE

16 16 HADERŐ F HADERŐNEMEK: –Szárazföldi –Légierő –Haditengerészet (tengerészgyalogság) F FUNKCIÓK: –Harcoló –Harc támogató –Harc biztosító

17 17 SZERVEZETI ELEMEK F VEZETŐ (TÖRZS) –J: egyesített erők –A: légi erő –G: szárazföldi erők –M: haditengerészeti erők –S: zászlóalj –Kiegészítők: SOC, POC… F VÉGREHAJTÓ –Összhaderőnemi –Haderőnemi –Fegyvernemi –Szakcsapatok

18 18 SZERVEZETI ELEMEK J/G/A/M/S F J1, személyügy, POW F J2, felderítés, hírszerzés F J3, hadművelet, folyó művelet F J4, logisztika (műszaki?, egészségügy) F J5, tervezés F J6, híradó, informatika F J7, kiképzés, doktrina F J8, pénzügy F J9, CIMIC

19 19 KORSZAKOK

20 20 KIALAKULÁSA ÉRDEKÉRDEK STATUS QUO MEGŐRZÉSESTATUS QUO MEGŐRZÉSE BÉKE, BIZTONSÁG MEGŐRZÉSEBÉKE, BIZTONSÁG MEGŐRZÉSE ANARCHIA-KOLLEKTíV BIZTONSÁGANARCHIA-KOLLEKTíV BIZTONSÁG JOGI ÉS MORÁLIS ALAPJAI :JOGI ÉS MORÁLIS ALAPJAI : - AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA - NEMZETKÖZI FELHATALMAZÁS -FELKÉRÉS -FELKÉRÉS - ÉRDEK

21 21FEJLŐDÉSE KORAI (NAGYHATALMI)KORAI (NAGYHATALMI) UNIVERZÁLIS SZERVEZETUNIVERZÁLIS SZERVEZET (ENSZ) (I. gen.) REGIONÁLIS SZERVEZETEKREGIONÁLIS SZERVEZETEK (II. gen) HÁBORÚ + „NORMALIZÁLÁS”HÁBORÚ + „NORMALIZÁLÁS” A JÖVŐ A JÖVŐ

22 22 KORAI (MAGYAR RÉSZTVÉTEL) F 1897-98 KRÉTA F 1900-14 KÍNA F 1903-09 BALKÁN F 1912-13 SZKUTAR

23 23 1897-98 KRÉTA F TISZTA CÉLKIJELÖLÉS (END STATE) F NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG FELLÉPÉSE F POLITIKAI,GAZDASÁGI, KATONAI ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLT HASZNÁLATA F „II. GENERÁCIÓS” JELLEMZŐK F POLGÁRHÁBORÚS VISZONYOK F FEGYVERES CSOPORTOK ELKÜLÖNÍTÉSE, F KÖZIGAZGATÁS, JOGREND VISSZAÁLLÍTÁSA

24 24 I. GENERÁCIÓ (Alapvetően az ENSZ 1945-1992/93) F bipoláris világrend, 150 konfliktus F semlegesek, el nem kötelezettek szerepe F két nagyhatalom és az érintettek egyetértése, ENSZ felhatalmazás F a TCNs a konfliktusban érintettek által elfogadottak

25 25 I. GENERÁCIÓ (folyt.) F passzív PSO technikák : - az erők szétválasztásának - a visszavonulás - az egyezmények betartásának ellenőrzése F megfigyelők, fegyveresek F fegyverhasználat csak önvédelemből F országok közötti konfliktusok, reguláris haderők F kivétel: Korea, Kongó,Vietnam, Szomália (Dél-Afrika, Dél-Rhodesia gazdasági szankciók)

26 26 II. GENERÁCIÓ (Az ENSZ és regionális szervezetek 1992/1993-napjaink) F új világrend, új kihívások, Sivatagi Vihar F polgárháború F választások, hatalomátadás F humanitárius és rendészeti feladatok F a mandátum teljesítése „minden eszközzel” (UNOSOM: UNC VII alapján) F megelőzés F menekültek, humanitárius katasztrófa, COB

27 27 II. GENERÁCIÓ (folyt.) regionális szervezetek szerepvállalása (UNC VIII)regionális szervezetek szerepvállalása (UNC VIII) a szembenálló erők összpontosítási körletbe (A/A)a szembenálló erők összpontosítási körletbe (A/A) vonultatása, leszerelése, új hadsereg felállítása, szankciókszankciók ha kell kényszerha kell kényszer több résztvevő, különböző mandátumtöbb résztvevő, különböző mandátum

28 28 HÁBORÚ + „NORMALIZÁLÁS” F KOALÍCIÓS HÁBORÚ F HÁBORÚ BEFEJEZÉSE F ESETI BÉKEKIKÉNYSZERÍTÉS F BÉKEFENNTARTÁS F ÖNFENNTARTÓ BÉKE

29 29 II. GENERÁCIÓS BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK

30 30 KATONAI ERŐK BIZTONSÁGI KÖRNYEZET ERŐFORRÁS, KAPACITÁS GARANCIAVÉDELEMINFORMÁCIÓ FOM (AKNAMENTESÍTÉS, INFRASTRUKTÚRA…) KATONAI (KÖZ-) BIZTONSÁG = MINDEN TEVÉKENYSÉG ALAPJA

31 31 KORSZAKHATÁR „KISHATÁR”FÜGGETLENSÉG F 1989-90 UNTAG F 1992-93 UNTAC POLGÁRHÁBORÚ F 1989- UNAVEM F 1989-92 ONUCA F 1991- MINURSO „NAGYHATÁR” NÉPIRTÁS, KÉNYSZER, HUMANITÁRIUS BEAVATKOZÁS, KÖZPONTI AKARAT HIÁNYA 1992-95 UNOSOM 1992-95 UNPROFOR 1993-96 UNAMIR

32 32 II. GENERÁCIÓ F új világrend, új kihívások, Sivatagi Vihar F választások, hatalomátadás F humanitárius és rendészeti feladatok F megelőzés (UNPREDEP) F szankciók F kényszer alkalmazása, a mandátum teljesítése „minden eszközzel” (UNOSOM: UNC VII alapján)

33 33 II. GENERÁCIÓ (folyt.) I generációs feladatok is megmaradnakI generációs feladatok is megmaradnak részben vagy teljes egészében lefedik arészben vagy teljes egészében lefedik a konfliktus spektrumot a haderők fontos feladata (elv, doktrína,a haderők fontos feladata (elv, doktrína, szabályzat, gyakorlat, tapasztalat)

34 34 II. GENERÁCIÓ JELLEMZŐI KONFLIKTUSOK VÁLTOZÁSAKONFLIKTUSOK VÁLTOZÁSA KOMPLEXITÁS (biztonság, szereplők, más szervezetek)KOMPLEXITÁS (biztonság, szereplők, más szervezetek) POLGÁRHÁBORÚ (hatalom)POLGÁRHÁBORÚ (hatalom) NÉPÍRTÁS/ETNIKAI TISZTOGATÁSNÉPÍRTÁS/ETNIKAI TISZTOGATÁS EGYÉNI, CSOPORT AZONOSSÁG-TUDATEGYÉNI, CSOPORT AZONOSSÁG-TUDAT MENEKÜLTEK, CIVIL ÁLDOZATOKMENEKÜLTEK, CIVIL ÁLDOZATOK EGYSZERŰ, OLCSÓ FEGYVEREKEGYSZERŰ, OLCSÓ FEGYVEREK PSO ERŐK MINT CÉLPONTOKPSO ERŐK MINT CÉLPONTOK PÁRHUZAMOS KATONAI AKCIÓKPÁRHUZAMOS KATONAI AKCIÓK FELKÉSZÜLETLENSÉGFELKÉSZÜLETLENSÉG SZŰKÖS FORRÁSOK ELLENŐRZÉSESZŰKÖS FORRÁSOK ELLENŐRZÉSE SZERVEZETEK FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELESZERVEZETEK FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

35 35 KONFLIKTUSOK VÁLTOZÁSA MÚLT F ÁLLAMOK KÖZÖTTI F KATONAI F KATONAI SÉRÜLTEK F CÉL: TERÜLETSZERZÉS  BONYOLULT FEGYVEREK JELEN (JÖVŐ) F ÁLLAMON BELÜLI F MILICIÁK F CIVIL SÉRÜLTEK F CÉL: ETNIKUM, AZONOSSÁG VÉDELEM F EGYSZERŰ FEGYVEREK (BY USIP)

36 36 KOMPLEXITÁS: BIZTONSÁG (politikai, gazdasági, környezeti, humanitárius, katonai, egyéb)BIZTONSÁG (politikai, gazdasági, környezeti, humanitárius, katonai, egyéb) SZEREPLŐK, különböző mandátumokSZEREPLŐK, különböző mandátumok MÁS SZERVEZETEK szerepvállalása - UNC VIII alapjánMÁS SZERVEZETEK szerepvállalása - UNC VIII alapján - ENSZ, EBEÉ-SZ, NATO, EU-WEU, AU, ECOWAS,… - saját fogalomrendszer

37 37 KOMPLEXITÁS UNAMAISAF PRT Rendőrség Igazságszolgáltatás Kormányzat Civil társadalom Gazdaság KFOR MÁS A KATONAI-BELBIZTONSÁGI HELYZET!!! UNMIK Katonai biztonság Közigazgatás Katonai jelenlét Újjáépítés

38 38 POLGÁRHÁBORÚ: „Warlord”-ok, miliciák„Warlord”-ok, miliciák nemzetépítésnemzetépítés VálasztásokVálasztások hatalmi ágak kialakítása, helyreállítása,hatalmi ágak kialakítása, helyreállítása, szétválasztása, átadása DDR, A/A, új haderő, új rendőrségDDR, A/A, új haderő, új rendőrség egyszerű fegyverekegyszerű fegyverek

39 39 NÉPÍRTÁS/ETNIKAI TISZTOGATÁS: BiHBiH RUANDARUANDA KAMBODZSAKAMBODZSA

40 40 PSO ERŐK MINT CÉLPONTOK: UNPROFORUNPROFOR UNOSOMUNOSOM UNAMIR…UNAMIR…

41 41 PÁRHUZAMOS KATONAI AKCIÓK: BiH: ENSZ-NATO-WEUBiH: ENSZ-NATO-WEU SZOMÁLIA: ENSZ-USA TFSZOMÁLIA: ENSZ-USA TF RUANDA: ENSZ-FRANCIARUANDA: ENSZ-FRANCIA

42 42FELKÉSZÜLETLENSÉG: létszámlétszám felszerelésfelszerelés kiképzéskiképzés eljáráseljárás

43 43 SZERVEZETEK FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELE BiH: EK-ENSZ (UNPROFOR)-NATO (I/SFOR)-EU MACEDÓNIA: ENSZ (UNPREDEP)-NATO-EU (CONCORDIA) AFGANISZTÁN: KOALÍCIÓ-NATO (ISAF) IRAK: KOALÍCIÓ-ENSZ?

44 44 SIKER ONUMOZ1992-1995MOZAMBIK

45 45 KONFLIKTUSOK VÁLTOZÁSA MÚLT F Államok közötti F Központi akarat F Szervezett haderők F Katonai áldozatok, károk F Terület ellenőrzés, igazgatás F Fegyverrendszerek  PKO  „passzív” eljárások  Érintettek és nagyhatalmak egyetértéseJELEN F Államon belüli F Központi akarat hiánya F Fegyveres csoportok F Civil áldozatok, károk F Etnikum, hova-tartozás, azonosságtudat F Egyszerű fegyverek F PSO F „aktív” eljárások F Érintettek nem feltétlenül értenek egyet


Letölteni ppt "1 VÁLSÁGREAGÁLÁS (CRO) BÉKETÁMOGATÁS (PSO). 2 FOGALMAK F 90’-ES ÉVEKTŐL REGIONÁLIS SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE F ÚJ, ILLETVE SAJÁT FOGALOMRENDSZEREK KIALAKíTÁSA,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések