Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Negyedik Partner Regionális Partnerségi Program 2009. 01.01-2010.12.31. TÁMOP 2.5.1-07/1-2008-0172.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Negyedik Partner Regionális Partnerségi Program 2009. 01.01-2010.12.31. TÁMOP 2.5.1-07/1-2008-0172."— Előadás másolata:

1 Negyedik Partner Regionális Partnerségi Program 2009. 01.01-2010.12.31. TÁMOP 2.5.1-07/1-2008-0172

2 Miért Negyedik Partner? Állam Önkormányzat Gazdálkodó (nyereségérdekelt szervezetek) Civil (nonprofit, filantróp) szektor, mint új jövedelemtulajdonos

3 Uniós alapelvek szubszidiaritás, decentralizáció, addicionalitás, koncentráció, programozás, partnerség, áttekinthetőség (transzparencia) Mindegyikénél megkerülhetetlen a civil szektor

4 TÁMOP 2.5.1./c általában Az „Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése” komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység ágazati-szakmai hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyezetések megerősítése. Elsősorban az érdekképviseleti célú civil együttműködések, hálózatszerű organizációk, intézményesült civil érdekképviseleti artikulációk létrehozása és működtetése részesülnek támogatásban. A pályázat célja a társadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy a társadalmi érdekegyeztetésben hatékonyabban tudjanak részt venni, jobban tudják érdekeiket megjeleníteni és érvényesíteni a hálózatszerű működés révén, valamint az érintettek bevonásával.

5 Célrégiók Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország Az ország népességének 61,8%-a Területének 46%-a Az álláskeresők 53,8%-a 2009-ben, most 56,16 %-a

6 A projekt célja A projekt célja új típusú, eddig nem létező, regionális partnerségek kialakítása, majd ezeknek a partnerségeknek egy adott szakpolitikához, a foglalkoztatás- és szociálpolitikához, valamint ezek határterületeihez való illesztése. Hosszú távon ezek a régiós partnerségek az adott társadalmi téren belül, a régiókban kapcsolatokat építenek ki a társ-területeket koordináló állami és civil szervezetekkel: a vidékpolitikában, a fejlesztéspolitikában, az ifjúságpolitikában, az esélyegyenlőségi politikában és az oktatáspolitikában az informális, iskolarendszeren kívüli, a felnőttképzésben érintett szervezetekkel, valamint hasonló nemzetközi szerveződésekkel. A kialakított együttműködések elősegítik közös programokban való részvételt ugyanúgy, mint az alulról érkező, a társ-, a tag- és partnerszervezete által megfogalmazott igények régiós artikulálását, valamint az országos képviselethez való strukturált megfogalmazását, amennyiben azok meghaladják a régió szintjét.

7 A projekt célja Egyik közvetlen haszna az ilyen szerveződésnek, hogy direkt partnerséget nyújthatnak a regionális munkaerő-piaci szervezetnek az uniós programjaihoz. A régiós együttműködés technikai feltételei a gyors információáramláshoz, míg a lebonyolított képzések a korszerű szervezeti, hálózatépítő, lobbi képességeket, stb. teszik elsajátíthatóvá. A régiós fórumok pedig az abban résztvevők társadalmi tőkéjét gyarapítják.

8 A program eredményei Kialakult a Nonprofit Szövetség négy régióközpontja A régiós koordinátorok szervezésében 32 darab regionális fórumtalálkozó került/kerül lebonyolítása  hálózatépítés: regionális civil érdekegyeztető fórumok alakultak ki. Régiónként minimum 16 foglalkoztatási célú vagy a humán szolgáltatások területén tevékenykedő szervezet kapcsolódott a Negyedik Partner Programhoz. Négy multipartit megállapodás kerül aláírásra

9 A program eredményei Kialakult egy On-line közösségi, interaktív felület Öt képzés tartottunk a partnerszervezetek munkatársainak (Csapatépítés, Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés, lobbi- hálózatépítés,informatikai képzés a hatékony érdekérvényesítés és hálózati együttműködés segítésére, menedzsmentképzés) A hálózat tagjai két tanulmányúton (Szlovákia, Horvátország) találhattak példát jól működő hálózatokra, szerezhettek ismeretet humán szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetektől. Tag-és partnerszervezeteink számára szakértői adatbázist állítottunk össze minden régióban.

10 kapcsolat A Program honlapja: www.humszolg.hu/negyedikpartner www.humszolg.hu/negyedikpartner A Nonprofit Szövetség Régióközpontjai: Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület, Dunaújváros Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft, Pécs Munkanélküliek és Álláskeresők Nagykőrösi Egyesülete, Nagykőrös

11 Kapcsolat Nonprofit Szövetség 1136 Budapest, Balzac u.21. I. em. 2. 1/270-0414;1/270-0433; www.humszolg.hu nonprofit@chello.hu


Letölteni ppt "Negyedik Partner Regionális Partnerségi Program 2009. 01.01-2010.12.31. TÁMOP 2.5.1-07/1-2008-0172."

Hasonló előadás


Google Hirdetések