Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudomány,hit,apologetika Tóth Tibor DSc. Szent Pál Akadémia2 1.Mi a tudomány? Előadásvázlat: - A tudomány néhány lehetséges meghatározása. - A tudomány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudomány,hit,apologetika Tóth Tibor DSc. Szent Pál Akadémia2 1.Mi a tudomány? Előadásvázlat: - A tudomány néhány lehetséges meghatározása. - A tudomány."— Előadás másolata:

1 Tudomány,hit,apologetika Tóth Tibor DSc

2 Szent Pál Akadémia2 1.Mi a tudomány? Előadásvázlat: - A tudomány néhány lehetséges meghatározása. - A tudomány jellegzetes területei, osztályozás. - A tudományossági kritériumok különbözősége az egyes tudományterületeken. - A tudomány elfelejtett gyökerei. - Tudomány és vallás. - Isten és a tudomány viszonya.

3 Szent Pál Akadémia3 2. Hogyan működik a tudomány? Előadásvázlat: - A tudományos módszer; - Adatok, minták, összefüggések, hipotézisek, indukció, dedukció és redukció; - Ugyanazon adatok értelmezhetősége különböző hipotézisekkel; - Cáfolhatóság; - Megismerhetőség és abdukció; - Módszertani ateizmus – miért ?

4 Szent Pál Akadémia4 3. Tudomány és hit. A tudomány hatóköre és határai. Előadásvázlat: A hit néhány lehetséges értelmezése; A hit néhány lehetséges értelmezése; A tudomány és hit határfelületei: a tudományos munka alapvető előfeltevései; A tudomány és hit határfelületei: a tudományos munka alapvető előfeltevései; A módszertani, ismeretelméleti és ontológiai redukcionizmus kritikája; A módszertani, ismeretelméleti és ontológiai redukcionizmus kritikája; Dogmák a tudományban; Dogmák a tudományban; A valóság megismerhetőségének korlátai. A valóság megismerhetőségének korlátai.

5 Szent Pál Akadémia5 4. Az Univerzum, mint az ember otthona Előadásvázlat: - Az Univerzum értelemmel való felfoghatósága; - Az Univerzum racionális megérthetőségének szerepe a tudomány felemelkedésében; - Az Univerzum összehangoltsága; - Az antropikus elv és a sok-világ hipotézis; - Mi végre vagyunk itt? - A kezdet; - Az idealista Világegyetem felfedezése.

6 Szent Pál Akadémia6 5.Evolúció: tény, tudományos elmélet vagy hit? Előadásvázlat: - Az „evolúció” kifejezés többértelműsége; - Mikro-evolúció és makro-evolúció a biológiában; - A makro-evolúció elképzelt mechanizmusa: természetes kiválasztódás és mutációk; - A mutációs-szelekciós mechanizmus elégtelensége és a közös eredet tarthatatlansága; - Kövületek: az elképzelés és a tények. A makro- evolúció,mint intelligens hit; - A biológiai evolúció általánosításai: prebiotikus evolúció, az Univerzum evolúciója.

7 Szent Pál Akadémia7 6.Mi az élet és hogyan jött létre? Előadásvázlat: Az élet lényege – ahogy ma látjuk Az élet lényege – ahogy ma látjuk Az élet eredetéről vallott elképzelések – Darwinig; Az élet eredetéről vallott elképzelések – Darwinig; Az „ősnemzés”: régi dogma új köntösben; Az „ősnemzés”: régi dogma új köntösben; Milyen volt az „őslégkör” és az ősleves? Milyen volt az „őslégkör” és az ősleves? A Miller - kísérlet és a tények, amelyek érvénytelenítették; A Miller - kísérlet és a tények, amelyek érvénytelenítették; További tudományos ellenvetések az élet spontán keletkezésével kapcsolatban; További tudományos ellenvetések az élet spontán keletkezésével kapcsolatban; A nem egyszerűsíthető komplexitás és a sejt csodája; A nem egyszerűsíthető komplexitás és a sejt csodája; A termodinamika második főtétele és az evolúció. A termodinamika második főtétele és az evolúció.

8 Szent Pál Akadémia8 7.Darwin eredeti elképzeléseitől a neodarwinizmusig Előadásvázlat: - Darwin elméletének történeti előzményei; - Darwin életútja, elképzelései, kétségei; - Darwin elmélete, mint a materializmus és kommunizmus szilárd támasza; - Darwin elméletének krízise a genetika eredményei miatt: a neodarwinizmus kétségbeesett erőfeszítései; - A szelekciós –mutációs mechanizmus egy újabb javítási kísérlete: az ugrásszerű evolúció.

9 Szent Pál Akadémia9 8.A neodarwinizmust cáfoló tények Előadásvázlat: - A neodarwinizmus biológiai cáfolatának legfontosabb érvei; - A régészeti leletek miért nem támogatják az evolúciót? - Áthidalhatja-e a neodarwinizmus az élőlények nagyobb csoportjai között fennálló szakadékokat?

10 Szent Pál Akadémia10 9.Az ember evolúciójának elképzelt forgatókönyve Előadásvázlat: - Az ember: a teremtés koronája vagy az evolúció vége? - Evolúciós hamisítások: piltdowni „ember”,nebraskai „ember”,Ota Benga; - Az ember képzeletbeli családfája: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens; - A besorolási rendszer csődje: fajok, amelyek egy időben éltek őseikkel; - Mi a helyzet az időadatokkal? - Evolúció és rasszizmus.

11 Szent Pál Akadémia11 10.További tudományos ellenvetések az evolúció elméletével szemben Előadásvázlat: - Az evolúció ellentmond a termodinamika második főtételének; - Az élő rendszerekben kimutatható egyszerűsíthetetlen komplexitás; - Információ nem keletkezhet statisztikus folyamatokból: honnan ered az Univerzumban létező és működő mérhetetlen információtömeg? - Az élőlények hasonlósága sem bizonyítja az evolúciót; - A „törzsfa” bukása; - Az evolúciós elméletnek nincs embrionális alapja.

12 Szent Pál Akadémia12 11.Az evolúció elmélete: materialista kényszerűség Előadásvázlat: - Az evolúciós elmélet forrásánál nem a tudomány belső fejlődéséből fakadó tények,hanem a materializmus ideológiája állt; - Materialista tudósok vallomásának lényege: elsősorban materialisták, csak másodsorban tudósok; - Az evolúciós elmélet alapvetően a teremtés tényének és Isten személyének tagadása és legfőbb élettere a média.

13 Szent Pál Akadémia13 12. A materialista evolúció alternatívája: az Isten által teremtett világ Előadásvázlat: - A teremtés paradigmájára épülő elméletek; - A teremtési napok hossza; - A „nap-korszak” elmélet; - A „rés” – elmélet; - A „szó szerinti teremtés” elmélete; - A „progresszív teremtés” elmélete; - A teista evolúció; - Az Intelligens Tervezettség mozgalom; - Egy vonzó keresztény alternatíva: szilárd bibliai hit és teljes nyitottság a tudomány felé.


Letölteni ppt "Tudomány,hit,apologetika Tóth Tibor DSc. Szent Pál Akadémia2 1.Mi a tudomány? Előadásvázlat: - A tudomány néhány lehetséges meghatározása. - A tudomány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések