Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. január 27. Nemzeti Civil Alapprogram 2011. február 10. Nyíregyháza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. január 27. Nemzeti Civil Alapprogram 2011. február 10. Nyíregyháza."— Előadás másolata:

1 2011. január 27. Nemzeti Civil Alapprogram 2011. február 10. Nyíregyháza

2 2001 - 2010. november 26. Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. november 27. Wekerle Sándor Alapkezelő

3 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt hazai források kezelését 2011. január 1-jével a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től.

4 Pályázatok legfontosabb feladatunk egy hatékony pályázati rendszer működtetése amely a nemzeti együttműködés elveinek megfelelően biztosítja a hazai költségvetési források értékelvű, átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető legjobb projektek megvalósulását.

5 Pályázatok egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok, egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, Útravaló Ösztöndíjprogram.

6 Együttműködés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság

7 Jogi háttér 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 160/2003. (X. 7.) kormányrendeletet az NCA tv. végrehajtásáról 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet az egyes szervek központi hivatali jogállásáról, amely 2010. november 27-én lépett hatályba

8 Regionális: Észak-alföldi Regionális Kollégium, EA Észak-magyarországi Regionális Kollégium, EM Dél-alföldi Regionális Kollégium, DA Dél-dunántúli Regionális Kollégium, DD Közép-dunántúli Regionális Kollégium, KD Közép-magyarországi Regionális Kollégium, KM Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium, NYD Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma, ORSZ Szakmai: Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (CIV) Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégium (DP) Nemzetközi civil kapcsolatok és EU integráció kollégium (NK) Kollégiumok

9 2011. év első félévében kiírt forrás 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint. Észak-alföldi Regionális Kollégium részére működési támogatás összesen 272 555 000 forint.

10 2011. év első félévében kiírt forrás Észak-alföldi Regionális Kollégium részére működési támogatás 272 555 000 forint, Szakmai kollégiumok esetén 40 089 600 – 290 000 000 forint közötti támogatás, kollégiumonként eltérő összegben

11 Pályázatot nyújthatnak be társadalmi szervezetetek/alapítványok, amelyeket a bíróság a kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31. előtt és tevékenységüket ténylegesen folytatják Működési támogatásra az Észak-alföldi régióban (Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben) van a székhelyük Szakmai szolgáltatás támogatására kizárólag közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)

12 Nem nyújthatnak be pályázatot Pártok Párt által alapított alapítványok Párt részvételével létrehozott egyesületek Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseletei szervezetek Egyházak Közalapítványok Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok Civil szervezetek, akiket az NCA kizárt a támogatási rendszerből Civil szervezetek, akik a tárgyévben a költségvetési tv. alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól.

13 A regisztráció menete Belépés az EPER-be a www.eper.hu honlaponwww.eper.hu www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra, A regisztrációhoz szükséges egy működő e-mail cím Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani a pályázó A REGISZTRÁCIÓ INGYENES

14 Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató 2011-es űrlap szükséges, külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre, a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van, eredeti bélyegző lenyomat szükséges, jogi státusz kitöltése: alapítvány vagy társadalmi szervezet, ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány, ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak

15 Pályázatok benyújtási határideje Működési támogatásra 2011. február 17. 23:59:59

16 Szakmai kollégium támogatásra NCA-CIV-11-A, B: 2011. február 10. 23:59:59 NCA-CIV-11-C, D: 2011. március 10. 23:59:59 NCA-NK-11: 2011. február 24. 23:59:59 NCA-DP-11-A, B: 2011. február 24. 23:59:59

17 NCA-CIV-11-A Pályázati kiírás célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése: A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával. A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése

18 NCA-CIV-11-B Pályázati kiírás célja szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtása. a hazai civil szervezetek területileg jól meghatározott köre számára nyújtanak sokoldalú szolgáltatásokat, a nyújtott szolgáltatás célja az azokat igénybe vevők munkájának és működésének segítése valamint hatékonyságának fejlesztése, az igények tartalmi és formai szempontból is sokoldalú kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak be, a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó saját szervezetének fejlesztésére irányulnak.

19 NCA-CIV-11-C A pályázat célja a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: C/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása C/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása

20 NCA-CIV-11-C A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezeti fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása

21 NCA-NK-11 A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti- és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása. A/2: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.

22 NCA-DP-11-A A pályázat célja a helyi kisközösségek és szakmai erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A pályázat célja a helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása

23 NCA-DP-11-B A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, civil kontroll erősítése Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető – együttműködő) tevékenységére irányulnak. ) (pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása)

24 Pályázatok benyújtása Azon szervezetek, amelyek 300 000 Ft-ot meghaladó működési támogatási összegre pályáznak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat! Figyelem! Szakmai Kollégium támogatásra kizárólag elektronikusan lehet pályázatot benyújtani A Regisztrációs Nyilatkozat egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

25 A pályázatot és a regisztrációs nyilatkozat az alábbi postacímre szükséges benyújtani: (amennyiben nem személyesen hozzák be) Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

26 Támogatható költségek Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl: munkabér forrásteremtés, gazdálkodás belső, külső kommunikáció pl: postaköltség, hírlevél szerkesztése marketing, szolgáltatásfejlesztés pl: szaktanácsadás, hirdetés törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó stb…

27 2011. évi változások Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani! Az önrész lehet: Saját forrásból származó készpénz Saját forrásból származó nem készpénz (pl: társadalmi munka, tárgyi eszköz, szolgáltatás stb.)

28 2011. évi változások 1.Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől és a más támogatótól kapott támogatás 2.A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell majd a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell 3.Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni 4.A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni

29 2011. évi változások Támogatási időszak 2011. június 1. - 2011. szeptember 30. Elszámolási időszak 2011. június 1. - 2011. szeptember 30. (bizakodásunk szerint: 2011. október 15.?)

30 2011. évi változások Tartalmi bírálat 1. A Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot: a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja a pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége a kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? folyó évi tevékenység bemutatása. a szervezet tárgyévre vonatkozó tervei

31 2011. évi változások Tartalmi bírálat 2. a pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága a pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) a szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése a pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel a pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat A szempontrendszer a pályázati kiírás melléklete!

32 Pályázatok letöltése, információk www.wekerle.gov.hu www.nca.hu www.kim.gov.hu

33 Pályázatokkal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: E-mail: info@wekerle.gov.huinfo@wekerle.gov.hu Telefon: (1) 301-3200 Postacím: Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály Budapest Bihari János u. 5. 1055

34 Köszönöm a figyelmet! Dr. Hidas János főigazgató Wekerle Sándor Alapkezelő


Letölteni ppt "2011. január 27. Nemzeti Civil Alapprogram 2011. február 10. Nyíregyháza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések