Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Obstruktív alvási apnoe definició VVVVVVVVvv Kizárólag alvás alatt a szájgarat >10 sec tartamra ismételten el- záródik(1a) és/vagy beszűkül. E patogén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Obstruktív alvási apnoe definició VVVVVVVVvv Kizárólag alvás alatt a szájgarat >10 sec tartamra ismételten el- záródik(1a) és/vagy beszűkül. E patogén."— Előadás másolata:

1

2 Obstruktív alvási apnoe definició VVVVVVVVvv Kizárólag alvás alatt a szájgarat >10 sec tartamra ismételten el- záródik(1a) és/vagy beszűkül. E patogén epizódok kóros hemo- dinamikaiváltozásokkal(1b)desa- turálódással, asphyxiás ébredési reakció(1c)révén alvásfragment- cióval járnak(2),tartós fennállás esetén (kumulatív stresszorként) viselkedve súlyos -cardiovascularis ( 25-30szoros rizikó ) ( hyertonia,ISZB,ritmuszavarok) -neurológiai (7-10-szeres rizikó) kognitív deficit organikus pszichoszindróma cerebrovaszkuláris kórképek következményekhez vezetnek(3).

3 OSAS, hypertonia, cardio- és cerebrovascularis kórképek, kognitív deficit (MEDLINE ) (Alvási apnoe = 4985) KÓRKÉPKÖZLEMÉNYEK SZÁMA OSAS,MINT RIZIKÓTÉNYEZŐ Obstruktív alvási apnoe1073 Hypertonia176 determináns(1) független(1) Cardiovascularis399 protektív(2) független(3) determináns(3) Cerebrovascularis62 determináns(4) Stroke protektív(5) Kognitív deficit22 protektív(6) 1. Lavie P.,Br.Med.J.,320,479, Grunstein R.R.,Int.J.Obes.Relat.Metab.Disord.,19,410, Shepard J.W.,Clin.Chest.Med.,13,437, , Partinen M.,Sleep Research Online,1,2,443, Bixler E.O., Am J, Resp.,Crit.Care Med 157,2144, Kim H.C., 159,2813, Lavie P.,Br.Med.J.,320,479, Grunstein R.R.,Int.J.Obes.Relat.Metab.Disord.,19,410, Shepard J.W.,Clin.Chest.Med.,13,437, , Partinen M.,Sleep Research Online,1,2,443, Bixler E.O., Am J, Resp.,Crit.Care Med 157,2144, Kim H.C., 159,2813,2000.

4 Alváslaboratóriumban megvizsgált betegeink kórkép szerinti megoszlása n=3976

5 OSAS ÉS CBF TCD( Ic.hemodinamika alvásban),. (Meyer 1988,,Balfors,Rehan 1996,Hajak 1997,Netzer1998, Winter 2000) -CBF OSA-ban globálisan csökken( REM-30,NREM -10,ÉBER -10%). -ACM áramlási sebesség a NREM/REM profil megtartottsága mellett OA függőfluktuációt mutat ( %),ez a REM fázisban kifejezettebb. -Az apnoét termináló ébredés drasztikus áramláscsökkenéssel jár. -Az artériás középnyomás és a CBF között OSAS-ban szoros korreláció van -OSAS-ban a protektív hípoperfúzió (NREM) helyett hiperperfúzió van. HMPAO SPECT (Regionális perfúzió alvásban) (Netzer1998). A domináns frontális/parietális régióban szignifikáns hipoperfúzió detektáható,amit CPAP kezelés rendez (PSG vezérelt beadás 02-04h,mérés 0730). EGYÉB: Alvás során a fibrinolitikus akt.csökken,thrombocyta aggr.hajlam epinephrin szint, ic.P nő, hipovolémia alakul ki(ANH), -Cardiológiai következmények, cor pulmonale, hypertonia (non dipper)

6 OSAS,TIA és stroke betegekben (Bassetti, Sleep, 22, 2, 1999.) TIA/ stroke* Kontroll p p Betegek száma (ffi/n ő) 128 (97/31) 25 (17/8) NSZ Átlagéletkor 60 ± ± ± ± 9 9 NSZ Átlag BMI 27 ± ± ± ± 4 4 NSZ Kóros horkolók aránya 58 % % 12 % % < < 0,05 Átlag AHI 27 ± ± 12,5 6 6 ± ± 7 7 < < 0,05 Min. SaO 2 < < 85 % % gyakorisága 55 % % 10 % % < < 0,05 *TIA (n=53)és stroke(n=75) csoport között szignifikáns eltérés nincs.

7 TIA és stroke betegek CPAP/BiPAP használók között (CPAP/BiPAP összes 391) Cardio-és cerebro- vascularis vonzattal 217(55.4%) CPAP BiPAP Hypertonia972 Hypertonia Cardialis983 Hypertonia Cardialis Stroke/TIA115 Hypertonia Stroke/TIA76 Stroke/TIA6 1

8 OSAS ÉS KOGNITÍV DEFICIT Közlemények ( neuropszichológia,PET,r CBF) A. A frontális deficit egyes elemei inkább az alvás-fragmentálódással (RDI,AI ) hozhatók összefüggésbe és reverzibilis jellegűek:Figyelem, memória (STM,LTM), tanulási készség B. Egyes, elsősorban a frontális lebeny dysfunctiojával kapcsolatos elemek inkább a hypoxiával(DI,min.saO2) mutatnak kapcsolatot és CPAP kezelésre csak részben rendeződnek: Célorientált magatartás szervezése, pszichomotoros készségek, absztrakt gondolkodás,probléma megoldás,mentális flexibilitás. C. A prefrontális (d/v) LC (és ACC)kiemelt szerepet kap az aktuális „működő”memória/figyelem,a „folyamatszervező”memória és a célorientált cselekvések (executív funkciók)indítása/kivitelezése terén.

9 AZ HOMEOSZTATIKUS LHA ÉS A FRONTÁLIS LEBENY FIZIOLÓGIÁS KAPCSOLATA 1.LHA-ban a delta synchronisatio frontális frontocentrális túlsúlyú, jellemző oldalkülönbséggel, ami alvásdepriváció után még kifejezettebb. 2.Mindez a GABAerg nucleus reticularis thalami,a specifikus szenzoros inputot fokozatosan gátló aktivitásához kötött, ami az orbitális/prefronális cortex aktív befolyása alatt áll. 3.LHA alatt a frontális lebenyben (protektív) hypoperfúzió, hypometabolizmus van (H2O 15 PET)

10

11 Sleep Heart Health Study 2000( N=14000,értékelési fázis:10 év) A. A frontális lebeny dysfunctioja már az OSAS igen korai stádiumában( érdemi EDS nélkül) igazolható és CPAP kezeléssel rendezhető. B.Mindez a korai észlelés és a megfelelő eszköztárral végzett neuropszichológiai vizsgálatok jelentőségét igazolja. HMPAO SPECT OSAS-ban ( PSG vezérelt beadás 02-04h,mérés 0730). LHA-ban a frontális protektív hypoperfúzió helyett (26 betegből 24-ben) az alvásfrgamentálódással kapcsolatos hiperperferfúzió mérhető (Ficker1998).. Közepes/súlyos OSAS-ban (RDI<50) a domináns frontális/ parietális régiók-ban 26 betegből 20-ban regionális hipoperfúzió detek- táható,amit CPAP kezelés többnyire rendez(Netzer1998).

12 A. Korai reverzibilis stádium Alvásfragmentálódás a frontális lebeny LHA alatti protektív hypometabolizmusát tördeli szét, a LHA deficit még kompenzált lehet.CPAP kezeléssel a frontális dyysfunctio és enyhe EDS rendezhető. B. Késői részlegesen rendezhető stádium 1.Az alvásfrgamentálódás mellett regionális hypoperfúzió jelenik meg a megfelelő klinikai tünetekkel és EDS-sel. 2.Frontális(parietális)lacunaris vascularis léziók alakulhatnak ki megfelelő klinikai képpel és EDS- sel. CPAP kezelés az EDS-t rendezi, de az organicus psychosyndroma tünetei részben megmaradnak.

13 Neuropszichológiai deficit OSAS-ban vizsgálat protokollja A beválasztás feltételei: < 60 év, ffinem,RDI <50, Epworth <10, htk <0.5, előzményben ne szerepeljen stroke, negatív CDS. A vizsgálat menete A.Eszközök:Teljes alváslaboratóriumi diagnosztika, vascularis laboratóriumi prot.(htk,viszkozi- tás (reggel),CT,neuropszichológia B.Első sorozat beválasztáskor a máso- dik sorozat CPAP(BiPAP) beállítás után fél évvel. A neuropszichológiai vizsgálat célja: frontális, parietális és memória funkciók, valamint depresszió. ( SAB neuropsychologiai teszt, Decary,Montplaisir:Cognitive deficits associated with Sleep Apnea Syndrome,Sleep, 23,3,369,2000, Hamilton ésBeck skála)

14 Neuropszichológiai tesztbattéria OSAS betegek vizsgálatára Feladatok: Írás, számolás,8szó,rajz,térkép,alaprajz, viszonymondatok,ujjmegnevezés/mutatás,óraleolvasás/beállítás, flektív viszony,képleírás,reciprok koordináció,dinamikus jobb/bal, 8 szó reprodukció,téri mintakövetés,tárgymegnevezés, interferencia,Rey komplex,Pieron,számemlékezet,Benton, R-Z, Beck skála, Wisconsin teszt,Wechsler memória teszt Értékelt tényezők: Kézdominancia,beszéd,teljesítmény- motívásció,viselkedés,hangulat, szubjektív panaszok.

15 Figyelem-memória-frontális jellegű funkció deficitek * ( 16 OSAS beteg, RDI átlag 28±11 ) DMK AF-VN VFM IFM-KH SZLF SZPE SZLT Specifikus frontális funkciózavar -frontális premotoros funkciók (DMK) -frontális subcorticalis kapcsolat nem szándékos VFM szándékos FM( SZLT, SZPE, SZLF) Specifikus frontális funkciózavar -frontális premotoros funkciók (DMK) -frontális subcorticalis kapcsolat nem szándékos VFM szándékos FM( SZLT, SZPE, SZLF) Nem specifikus feladatszervezési, kivitelezési (frontális) funkciózavar Nem specifikus feladatszervezési, kivitelezési (frontális) funkciózavar * parietális deficit nincs Beck skála átlag <14 * parietális deficit nincs Beck skála átlag <14

16 SPECT kezeletlen OSAS betegeinkben (HMPAO beadás ,vizsgálat 0850-től) hypoperf. lokalizáció n N= 11(ffi) JK frontális 8 Bt.:>5 év frontoparietális 2 RDI:20-50 parietális 0 negatív 1

17 Következtetések: 1. Az OSAS betegek mentális képességeinek teljes megőrzése a rendszeres szűrés és a korai,megfelelő ellátás révén lehetséges. 2.Az OSAS vizsgálati protokollja nem nélkülözheti a hatékony neuropszichológiai vizsgálatokat. 3.Az OSAS szűrése és kezelése hatékony és kihasználandó lehe- tőségnek látszik az ischaemiás stroke másodlagos prevenciójában.


Letölteni ppt "Obstruktív alvási apnoe definició VVVVVVVVvv Kizárólag alvás alatt a szájgarat >10 sec tartamra ismételten el- záródik(1a) és/vagy beszűkül. E patogén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések