Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztés a BKÜ területén – aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre Tóth Péter Vezető tanácsos, FVM-AVF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztés a BKÜ területén – aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre Tóth Péter Vezető tanácsos, FVM-AVF."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztés a BKÜ területén – aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre Tóth Péter Vezető tanácsos, FVM-AVF

2 AZ ÚMVP elfogadása 2007. szeptember 20-án az EU Vidékfejlesztési Bizottsága elfogadta a magyar vidékfejlesztés programját, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Ezzel mintegy 1400 mrd Ft fejlesztési forrás nyílt meg a vidék fejlesztésére hazánkban.

3 ÚMVP - Fejlesztési célcsoportok/tengelyek I. A szántóföldi növénytermelés mellett az állattartási és a feldolgozóipari ágazat korszerűsítése, valamint az energianövények termesztése és a kertészet irányába történő diverzifikálás II. A vidéki környezet javítása a megfelelő földhasználat támogatása révén III. A vidéki gazdaság fejlődésének támogatása és a vidéki életminőség javítása a természeti és kulturális örökség megőrzésével, valamint IV. LEADER

4 ÚMVP – forrásmegosztás I. Intézkedéscsoport 48%: 624Mrd Ft (90 Mrd Ft/ év) II. Intézkedéscsoport 35%: 455Mrd Ft (65 Mrd Ft/ év) III. Intézkedéscsoport IV. LEADER- tengelyek közötti pályázhatóság: (25%-10%-65%) 17%: 221Mrd Ft (31 Mrd Ft/ év) 5,5%:71,6MrdFt (10,2 Mrd Ft/ év) Az évenkénti forrást jelző összegek átlagot, nem a tényleges megosztást jelzik.

5 LEADER – az ÚMVP IV tengelye Az ÚMVP összköltségvetésének 5,5%-a, de jelentősége ennél jóval nagyobb, mivel –A III. Tengely megvalósításában is fontos szerepe van a LEADER megközelítés alkalmazásának, –Az ÚMVP vidékfejlesztési vetületének meghatározó eleme a LEADER megközelítés –Közösségi szintű, helyi tervezés és megvalósítás –Létrehozza a modern vidékfejlesztés alapjait, elsősorban erős vidéki közösségek formálódásán keresztül

6 LEADER – előzmények LEADER+ kísérleti program 2001-től –14 akciócsoport/182 település/285088 lakos –272 projekt 91 településen AVOP LEADER+ 2005-től –70 akciócsoport került kiválasztásra 2006 márciusában –920 település, 1,5 millió lakos –2700 projekt (1/3 idegenforgalom, 1/3 kulturális örökség megőrzés, 1/3 vállalkozás fejlesztés –Az összesen 21m Euro összértéket képviselő projektek megvalósítása 2008 augusztus végéig zárul le.

7 A LEADER program hét alapelve 1.Terület-alapú megközelítés 2.Alulról építkező fejlesztési modell 3.Helyi akciócsoportok működtetése 4.Innováció 5.Integrált, ágazatközi megközelítés 6.Területközi kapcsolatépítés és együttműködés 7.Decentralizáció

8 A LEADER és az ÚMVP – keretfeltételek Területi hatálya majdnem teljes mértékben lefedi a hazai vidéki területeket (120 fő/km2 vagy 10000 fő lakosszám alatti települések – budapesti agglomeráció) Minden beruházási és nem beruházási pályázattípust tartalmazhat –I-III Tengely keretében végrehajtható fejlesztési programok –LEADER jellegű pályázatok, elsősorban közösségek közötti együttműködések, tapasztalatcserék, stb. –LEADER ACS működési költségek

9 A LEADER és az ÚMVP – akciócsoportok kiválasztása 93/2007 FVM rendelet alapján három szakaszban: –nyilvántartásba vétel: 2007.10.10-én lezárult –előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása: Stratégiai Vázlat és szakmai tapasztalat alapján várhatóan 2007.november eleje –LEADER helyi akciócsoportok és HVK-k kiválasztása: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) alapján 2008. áprilisáig

10 A LEADER és az ÚMVP – tervezés Stratégiai Vázlat (az előzetesen elismert csoportok kiválasztásának alapja) : –A helyi közösség fejlesztési elképzeléseinek rövid összefoglalása. –Hangsúlyos a célrendszer összefüggéseinek és a Gazdaságfejlesztési és Életminőség javítási céloknak a bemutatása. –fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat is tartalmaz.

11 A HVS tervezés szabályozása A tervezett „tervezési rendelet” keretében A tervezés és kiválasztás szakaszai: –HVS készítés, –HVK-k és LEADER Helyi Akciócsoportok kiválasztása  Az IH a HVs struktúráját, módszertanát, és a hozzáférést megadja az előzetesen elismert akciócsoportoknak,  Az akciócsoport tervezési munkacsoportot választ,  A tervezési folyamat tartalmi részére a 93/2007 (VIII.29) FVM rendelet vonatkozik  Tervezést segítik pl. a HVI/VKSZI/IH által szervezett képzések

12 A LEADER és az ÚMVP – tervezés A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia –Elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. –A HVS tervezésben az IH és a VKSZI munkatársai hathatós segítséget nyújtanak. –A HVS tervezés egy számítógépes rendszeren keresztül történik, melyben az előrehaladást figyelemmel kísérik a VKSZI/IH munkatársai. –A LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának alapja. –A Stratégiai Vázlatban megfogalmazott célok részletesebb, intézkedési szintig eljutó kibontása, a helyzetelemzés részletes adattartalommal való alátámasztása.

13 A LEADER és az ÚMVP – tervezés A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nem terjed ki a következőkre: –Horizontális intézkedések: falu- és tanyagondnoki szolgálat, diverzifikáció, integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása, NATURA 2000 kezelési tervek elkészítése

14 A HVS tartalma –A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása –Helyzetelemzés –Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció –Helyi gazdaságfejlesztési terv –Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv –IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

15 A LEADER és az ÚMVP - végrehajtás LEADER: –A LEADER helyi akciócsoportként kiválasztott csoportok helyi szintű projekt elbírálást végeznek a LEADER Stratégiának (HVS) való megfelelés alapján. –A projektkiválasztás részletes szempontjait is a helyi akciócsoportok dolgozzák ki az IH irányelvei alapján. –Az MVH törvényességi felügyeletet és a konformitás ellenőrzését látja el a bírálati szempontok tekintetében.

16 LEADER és ÚMVP – a folyamatban érintett szervek Helyi közösségek: –Stratégiai Vázlat, dokumentáció benyújtása –Területi kérdések megoldásának kezdeményezése –HVS elkészítése, benyújtása HVI: –Helyi közösségek helyi szintű támogatása –Szakmai javaslat elkészítése, benyújtása –Folyamatos tájékoztatás

17 LEADER és ÚMVP – a kiválasztási folyamatban (2007. szeptember – 2008. április) érintett szervek és szerepük VKSZI: –Tartalmi, teljességi, jogosultsági vizsgálat a folyamat során, –Stratégiai Vázlat, dokumentáció értékelése, pontszámok összesítése –Értékelési eredmények felterjesztése FVM Értékelő bizottság: –Területi átfedések kezelése –Határozat meghozatala az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról –Határozat meghozatala a LEADER/HVK csoportokról

18 Területközi és nemzetközi együttműködések OrszágAcs. neveTémaKiküldésÉrdeklődő acs. Íro.Ballyhoura Dev. LTD2006.10.31. Franciao.Couleurs d’Orb en LanguedocÖrökségünk a bor2006.08.14. Franciao.Pays de la Haute MayenneDigitális mozi2006.08.03.Hely Szín Kép Kht. (Kapuvár) Franciao.Couleurs d’Orb en Languedocbor2007. 01.09.Keleti-Mecsek acs. Sümeg-Térségi acs. Bükki acs. Franciao.Pays Albigeoisvízgazdálkodás2006. 07.19.Déli-Napfény Franciao.Touring NatureÖkoturizmus hálózat2006. 01.16. 2006. 01.19. Franciao.Pays d’AlbretTíz Kun Franciao.Gal Estuaire de la GirondeakácfaHomokhátság, Bácska Németo.WesthavellandLovasturizmus2006. 10.04.Nyugat Völgység Gerje-sztők Equest Sport Lovasklub Összefogás Biharért 8 Palóc+ Németo.Hildburghausen/SonnebergIfjúsági fúvószenekar2006. 08.31.

19 Területközi és nemzetközi együttműködések Németo.Oberschwaben2006. 10.04. Németo.Uckerregion2006. 10.04. Németo.Sächsisches Zweistromland2006. 10.04. Németo.Wittenbergerland2006. 10.05. Németo.Main-SteigerwaldSpárga termesztés2006. 12.12. Olaszo.Abruzzo Italico Alto SangroTurizmus, helyi termék, biomassza 2006.06.29.8 Palóc+ Népmesevidék Hajdúvölgy Gerje-sztők É-Mátrai Környezevédelmi Egyesület Dél-Cserhát Tarna-menti Kistérség Keleti-Mecsek Olaszo.MarsicaVidéki Fogadók2006. 07.03.Hajdúvölgy Népmesevidék Nyugat-Völgység Dél-Cserhát Körösök Völgye Lengyelo.Polmos LTD.pálinka2006. 06.30.Bolyhos és Fia Miskolci Likőrgyár Wein-Berg Kft. Rézkatlan Kft.

20 Területközi és nemzetközi együttműködések Élhetőbb Bácska Helyi Akciócsoport-Leader Magyarország Érmelléki akciócsoport- Összefogás Sárrét Jövőjéért Akciócsoport, Hajdú Versenyképesség Akciócsoport, Összefogás Hajdú- Biharért Akciócsoport, Gerje-sztők Akciócsoport Észak-zalai tematikus utak leader+ csoportLEADER Akadémia BerlinGöcsej-Közép Zala HACS Gerje-sztőkFrancia-Magyar Intézet, MirvaltGyöngyösi Károly Róbert Főiskola Kemény Bakony AkciócsoportGüssing (Austria)- Kis-Duna-menti LEADER+ AkciócsoportKnüllwald, CALDEN - Germany Kisdunamenti –civil Szervezetek Szövetsége; Hungarian LEADER Centre Körös Sárréti Akciócsoport-- Körösök Völgye AkciócsoportHeinrich Hess Rhön Bioszféra RezervátumÍrottkő Natúrpark, 9730 Kőszeg Jurisics tér 7. Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési AkciócsoportPinhal Maior - Portugal- Nyugat-Völgység Leader Hohenlohe - Tauber térség, Germany - "Összefogás Biharért Akciócsoport"PERCHE D’ EURE LOIR - France Összefogás Sárrét Jövőjéért Akciócsoport; HAVER Akciócsoport

21 Területközi és nemzetközi együttműködések LAGInternational partnerHungarian partner Által-ér VölgyeTown hall of Alkmaari (Netherlands)- Balatonföldvári Kistérségi Akciócsoport-Leader+ Public Association Baranyai-Hegyhát- Leader+ Public Association Promei Kht. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar LEADER Szövetség Dél-Cserhát Leader+ Akciócsoport 1. LAG Marsica, Civitella Roveto Roma, Olaszország, 2. European Country Net, 3. LAG “Terre Pescaresi”, Pescara Province Olaszország, 4. LAG Lago Trasimeno – Orvietano, Umbria, Olaszorszag, 5. LAG Media Valle di Tevere, Umbria, Olaszorszag, 6. LAG Ternano, Umbria, Olaszorszag Zselic Vár kistérségi egyesület Déli Napfény Hagyományőrző Leader+ Térség- Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség Csongrád Megyei Önkormányzat és intézményei Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

22 Köszönöm a figyelmet. Tóth Péter Vezető tanácsos, FVM-AVF


Letölteni ppt "Vidékfejlesztés a BKÜ területén – aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre Tóth Péter Vezető tanácsos, FVM-AVF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések