Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IMAGE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IMAGE."— Előadás másolata:

1 Az IMAGE

2 IMAGE = IMÁGÓ = IMÁZS IMAGE = pszichológiai kategória
= értékítéletek rendszere = motivációs információhordozó (Brückner)

3 Az image: Elképzelés, vagy vélemény, ami az emberekben objektív, vagy szubjektív benyomások alapján kialakul Amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek cégről, termékről és márkáról. (Magyar M. Kasimir)

4 Az image kialakulása

5 Az image kialakulását befolyásolja
A 3 legfontosabb tényező: saját elvárások: (kívánságok vagy megtagadás) egy bizonyos dologgal szemben, amelyben tükröződik az egyénnek egy dologhoz való beállítottsága is. mások véleménye: nagyon jelentős befolyásoló tényező. Ez esetben teljesen mindegy, hogy a befolyásolás beszélgetés, reklám, kritika vagy ajánlás útján megy végbe. személyes élmények: ha valamilyen dolgot saját magunk tapasztalunk, az arra vonatkozó tapasztalataink, átélt élményeink alakítják ki a legerősebb benyomást. (Ferner, 1994.)

6 Az image „forrásai” Az image fogalma érzékelhető jelenségek három széles halmazából áll: Szavakból Tettekből és Fizikai jelenlétből. Ezek alapján értékelhető, hogy a szervezet milyen implicit és explicit üzeneteket küld a környezete felé. (Ezeken túl) a sajtóban megjelenő üzenetek, a szó-beszéd, a piaci versenytársak egybeeső véleménye mind a megfigyelő benyomások részévé válnak (Schultz, 1993.) Implicit: rejtett, burkolt, explicit: világosan kifejtett

7 Az image típusai

8 Az image típusai: I.) Alanya szerinti csoportosítás:
Tevékenység / Termék / Szolgáltatás image Szervezeti image Brand image (Márkakép) Személy image Ország image (Nemzetkép) II.) Kialakulás módja szerinti csoportosítás: Spontán kialakult image Tudatosan formált image

9 Az image típusai: III.) Történetisége szerinti csoportosítás:
Előzetes, tény image Jövőbeni, kívánatos image IV.) Irányultsága szerinti csoportosítás: Ön (Self) image Külső, vagy tükör (Mirror) image

10 Ország image Az ország image jelenti az adott népről, nemzetről és országról kialakult, annak minden aspektusú létével kapcsolatos belső és külső nézet- és véleményrendszert, a heterogén és általánosított értékítéletek egyidejűleg objektív és szubjektív, komplex (racionális és emocionális) pszichológiai tartalmát.

11 Ország image Többféle értelmezése létezik:
„Ernyő funkciót” betöltő, tehát makro koordinációt igénylő fogalom Ugyanolyan közönséges termék, mint egy mosópor, csak a termék jellemzői gazdagab-bak (  marketingkommunikáció!) Megegyezik az idegenforgalmi propagan-dával (leegyszerűsítés) Spontán adottság, orientálható ugyan, de nem „építhető”, önkéntes állampolgári és szervezeti aktivitás eredménye

12 ‘Ernyő fogalom’ Ország Image Az állampolgárok magatartása
Politikai, kulturális, tudományos, üzleti, sport, stb. történések, ill. ezek spontán és szervezett kommunikációja Az állampolgárok magatartása Központi kommunikáció

13 ‘Ernyő’ következménye
Ország-kép formálása stratégiafüggő Az ország-kép makroszintű ‘téziseit’ adaptálni kell a szervezetek szintjén Az állampolgári szintű adaptációt segíteni kell: alapja az önkép, a szilárd nemzet-tudat! (elvi iránymutatásként él) Eredménye függ a földrajzi távolságtól és a kapcsolatok intenzitásától Meglévő kulturális differenciák mened-zselését is jelenti

14 ‘Ernyő’ következménye
Belső és külső irányultsága van: eltérő tartalmak, igények és feltételek Belterjes és külterjes alternatívák (pl. tükrös mézeskalács szív) Kitüntetett jelentősége van az emberek és a szervezetek cselekedeteinek és magatartásának

15 A belterjes szemlélet szimbóluma

16 Új szimbólum 1997. 2005.

17 SONY IMAGE összefüggés
A felmérések szerint ha valaki szimpatizál egy vállalattal, akkor bízik abban és termékeiben is.

18 Public relations AXIÓMA
Egy rossz vállalatból (nemzettől, régióból) nem származhatnak jó termékek!

19 Az image és a magatartás

20 Az image és a magatartás
Az információs folyamatnak a kimenetelét – a magatartás bármely formáját – mindig 3 különböző ideig tartó folyamat jellemzi: választás vagy döntés (a véleményeket egyfajta verbális döntési magatartásnak, érvelési cselekvésnek tekinthetjük) szokások (vagy szerepek) életmód.

21 Az image és a magatartás
Az új információkra nyitott, megismerő maga-tartásunk, a környezetünk és a meglévő kogni-tív struktúráink között egy háromszög alakú kapcsolat áll fenn: Meglévő kognitív struktúrák (sémák) irányítják a megismerő tevékenységet, majd ha a megismeré-si ciklus véget ér, szelektálják és feldolgozzák az információkat. A bezáruló körfolyamat illusztrálja azt, hogy az image-ek folyamatosan töltődnek meg új tarta-lommal, az új információk egyfolytában „kiigazít-ják” a körvonalait.

22 A háromszög alakú kapcsolat
OBJEKTUM (tárgyi valóság) módosítja válogat irányítja SÉMA (kognitív térkép) MEGISMERÉS (észlelő tevékenység)

23 Az image szerepe a személyiség modellben
ÉRZÉKELÉS ÉRTELMEZÉS SZÁNDÉKOK Jelenlegi információk ( ok ) benyomások VÉLEMÉNYEK IMAGE-ek Megőriz Aktivál ATTITŰDÖK Serdülőkori hatások tárgyakkal szemben saját magatartással szemben Deklaratív (szemantikai) információk áramlása EMLÉKEZET KERETEI Működési információk áramlása (Elképzelések) ÉRTÉKEK (Jellemvonások) Fiatalkori hatások Belső műveletek áramlása EGYÉNISÉGJEGYEK

24 A modell alapfeltételezései
Az emberi elme hierarchikus felépítésű Az alsóbb szintek általában az élet korai szakaszaiban alakulnak ki. A felső szinten zajló információáramlást az érdeklődés felkeltése által kiváltott szellemi számítási folyamat jellemzi.

25 Az IMAGE dinamikusan változó kategória:
“A jó Imágó olyan lassan változik, mint az emberi arc!” (Földi Katalin) (Házi feladat: igazolványképek egymás mellé!)

26 IMAGE STRATÉGIÁK

27 Image stratégiák 1.) „Szétszóró image stratégia: A szervezet 3. 1. 2.

28 Új termékek piaci időzítése
1.) 2.) 3.) 4.) 5 10 15 20 25 idő

29 Image stratégiák 2.) „Összegyűjtő image stratégia: A szervezet 1. 3.

30 Az „összegyűjtő” piacra lépés
5 10 15 20 25 1.) 2.) 3.) 4.)

31 Image és Identitás

32 Kétes megítélés Howard Luck Gossage az image szó használatát nyelvi aberrációnak bélyegezte: szerinte az identitás azt jelenti, hogy valaki milyen is valójában, az image pedig csupán arra utal, hogy valaki milyen színben tűnik fel mások előtt.

33 Szakmai népszerűség „Az identitás a naphoz hasonlít. Egy szilárd tömegből sugároz energiát. Az image viszont olyan, mint a léggömb: csak felüle-te van, és rengeteg időt tölt azzal, hogy elkerülje a tűszúrásokat.” (Elinor Selame – Joe Selame: Az image)

34 Az image - identitás - eszménykép perspektívája
(Fejlődési szakaszok) IDEALITY / ESZMÉNYKÉP IDENTITÁS / ARCULAT 1 . 2 . 3 . 4 .

35 I = I = I IMAGE Ideality = Identity = Image
Eszménykép = Arculat = Image

36 Az image és az identitás összefüggése:
CI Kép IMAGE Képmás

37 Az image-teremtés meghatározó szempontjai:
LASSAN / FOLYAMATOSAN Kutatási eredményekre alapozva Interaktív folyamat eredményeként Hosszú távú folyamatként értelmezve

38 www.practice.hu szeles.peter@chello.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az IMAGE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések