Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IMAGE. Szeles Péter IMAGE = IMÁGÓ = IMÁZS IMAGE = pszichológiai kategória = értékítéletek rendszere = motivációs információhordozó (Brückner) (Brückner)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IMAGE. Szeles Péter IMAGE = IMÁGÓ = IMÁZS IMAGE = pszichológiai kategória = értékítéletek rendszere = motivációs információhordozó (Brückner) (Brückner)"— Előadás másolata:

1 Az IMAGE

2 Szeles Péter IMAGE = IMÁGÓ = IMÁZS IMAGE = pszichológiai kategória = értékítéletek rendszere = motivációs információhordozó (Brückner) (Brückner)

3 Szeles Péter Az image: Elképzelés, vagy vélemény, ami az emberekben objektív, vagy szubjektív benyomások alapján kialakul Elképzelés, vagy vélemény, ami az emberekben objektív, vagy szubjektív benyomások alapján kialakul Amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek cégről, termékről és márkáról. Amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek cégről, termékről és márkáról. (Magyar M. Kasimir)

4 Az image kialakulása

5 Szeles Péter Az image kialakulását befolyásolja A 3 legfontosabb tényező: saját elvárások: (kívánságok vagy megtagadás) egy bizonyos dologgal szemben, amelyben tükröződik az egyénnek egy dologhoz való beállítottsága is. saját elvárások: (kívánságok vagy megtagadás) egy bizonyos dologgal szemben, amelyben tükröződik az egyénnek egy dologhoz való beállítottsága is. mások véleménye: nagyon jelentős befolyásoló tényező. Ez esetben teljesen mindegy, hogy a befolyásolás beszélgetés, reklám, kritika vagy ajánlás útján megy végbe. mások véleménye: nagyon jelentős befolyásoló tényező. Ez esetben teljesen mindegy, hogy a befolyásolás beszélgetés, reklám, kritika vagy ajánlás útján megy végbe. személyes élmények: ha valamilyen dolgot saját magunk tapasztalunk, az arra vonatkozó tapasztalataink, átélt élményeink alakítják ki a legerősebb benyomást. személyes élmények: ha valamilyen dolgot saját magunk tapasztalunk, az arra vonatkozó tapasztalataink, átélt élményeink alakítják ki a legerősebb benyomást. (Ferner, 1994.)

6 Szeles Péter Az image „forrásai” Az image fogalma érzékelhető jelenségek három széles halmazából áll: Az image fogalma érzékelhető jelenségek három széles halmazából áll: Szavakból Szavakból Tettekből és Tettekből és Fizikai jelenlétből. Fizikai jelenlétből. Ezek alapján értékelhető, hogy a szervezet milyen implicit és explicit üzeneteket küld a környezete felé. Ezek alapján értékelhető, hogy a szervezet milyen implicit és explicit üzeneteket küld a környezete felé. (Ezeken túl) a sajtóban megjelenő üzenetek, a szó- beszéd, a piaci versenytársak egybeeső véleménye mind a megfigyelő benyomások részévé válnak (Schultz, 1993.) (Ezeken túl) a sajtóban megjelenő üzenetek, a szó- beszéd, a piaci versenytársak egybeeső véleménye mind a megfigyelő benyomások részévé válnak (Schultz, 1993.)

7 Az image típusai

8 Szeles Péter Az image típusai: I.) Alanya szerinti csoportosítás: Tevékenység / Termék / Szolgáltatás image Tevékenység / Termék / Szolgáltatás image Szervezeti image Szervezeti image Brand image (Márkakép) Brand image (Márkakép) Személy image Személy image Ország image (Nemzetkép) Ország image (Nemzetkép) II.) Kialakulás módja szerinti csoportosítás: Spontán kialakult image Spontán kialakult image Tudatosan formált image Tudatosan formált image

9 Szeles Péter Az image típusai: III.) Történetisége szerinti csoportosítás: Előzetes, tény image Előzetes, tény image Jövőbeni, kívánatos image Jövőbeni, kívánatos image IV.) Irányultsága szerinti csoportosítás: Ön (Self) image Ön (Self) image Külső, vagy tükör (Mirror) image Külső, vagy tükör (Mirror) image

10 Szeles Péter Ország image Az ország image jelenti az adott népről, nemzetről és országról kialakult, annak minden aspektusú létével kapcsolatos belső és külső nézet- és véleményrendszert, a heterogén és általánosított értékítéletek egyidejűleg objektív és szubjektív, komplex (racionális és emocionális) pszichológiai tartalmát. Az ország image jelenti az adott népről, nemzetről és országról kialakult, annak minden aspektusú létével kapcsolatos belső és külső nézet- és véleményrendszert, a heterogén és általánosított értékítéletek egyidejűleg objektív és szubjektív, komplex (racionális és emocionális) pszichológiai tartalmát.

11 Szeles Péter Ország image Többféle értelmezése létezik: „Ernyő funkciót” betöltő, tehát makro koordinációt igénylő fogalom „Ernyő funkciót” betöltő, tehát makro koordinációt igénylő fogalom Ugyanolyan közönséges termék, mint egy mosópor, csak a termék jellemzői gazdagab- bak (  marketingkommunikáció!) Ugyanolyan közönséges termék, mint egy mosópor, csak a termék jellemzői gazdagab- bak (  marketingkommunikáció!) Megegyezik az idegenforgalmi propagan- dával (leegyszerűsítés) Megegyezik az idegenforgalmi propagan- dával (leegyszerűsítés) Spontán adottság, orientálható ugyan, de nem „építhető”, önkéntes állampolgári és szervezeti aktivitás eredménye Spontán adottság, orientálható ugyan, de nem „építhető”, önkéntes állampolgári és szervezeti aktivitás eredménye

12 Szeles Péter Ország Image Központi kommunikáció Az állampolgárok magatartása Politikai, kulturális, tudományos, üzleti, sport, stb. történések, ill. ezek spontán és szervezett kommunikációja ‘Ernyő fogalom’

13 Szeles Péter ‘Ernyő’ következménye Ország-kép formálása stratégiafüggő Ország-kép formálása stratégiafüggő Az ország-kép makroszintű ‘téziseit’ adaptálni kell a szervezetek szintjén Az ország-kép makroszintű ‘téziseit’ adaptálni kell a szervezetek szintjén Az állampolgári szintű adaptációt segíteni kell: alapja az önkép, a szilárd nemzet- tudat! (elvi iránymutatásként él) Az állampolgári szintű adaptációt segíteni kell: alapja az önkép, a szilárd nemzet- tudat! (elvi iránymutatásként él) Eredménye függ a földrajzi távolságtól és a kapcsolatok intenzitásától Eredménye függ a földrajzi távolságtól és a kapcsolatok intenzitásától Meglévő kulturális differenciák mened- zselését is jelenti Meglévő kulturális differenciák mened- zselését is jelenti

14 Szeles Péter ‘Ernyő’ következménye Belső és külső irányultsága van: eltérő tartalmak, igények és feltételek Belső és külső irányultsága van: eltérő tartalmak, igények és feltételek Belterjes és külterjes alternatívák (pl. tükrös mézeskalács szív) Belterjes és külterjes alternatívák (pl. tükrös mézeskalács szív) Kitüntetett jelentősége van az emberek és a szervezetek cselekedeteinek és magatartásának Kitüntetett jelentősége van az emberek és a szervezetek cselekedeteinek és magatartásának

15 Szeles Péter A belterjes szemlélet szimbóluma

16 Szeles Péter Új szimbólum 1997. 2005.

17 Szeles Péter IMAGE összefüggés A felmérések szerint ha valaki szimpatizál egy vállalattal, akkor bízik abban és termékeiben is. SONY

18 Szeles Péter Public relations AXIÓMA Egy rossz vállalatból (nemzettől, régióból) nem származhatnak jó termékek!

19 Az image és a magatartás

20 Szeles Péter Az image és a magatartás Az információs folyamatnak a kimenetelét – a magatartás bármely formáját – mindig 3 különböző ideig tartó folyamat jellemzi: 1.választás vagy döntés (a véleményeket egyfajta verbális döntési magatartásnak, érvelési cselekvésnek tekinthetjük) 2.szokások (vagy szerepek) 3.életmód.

21 Szeles Péter Az image és a magatartás Az új információkra nyitott, megismerő maga- tartásunk, a környezetünk és a meglévő kogni- tív struktúráink között egy háromszög alakú kapcsolat áll fenn: Meglévő kognitív struktúrák (sémák) irányítják a megismerő tevékenységet, majd ha a megismeré- si ciklus véget ér, szelektálják és feldolgozzák az információkat. Meglévő kognitív struktúrák (sémák) irányítják a megismerő tevékenységet, majd ha a megismeré- si ciklus véget ér, szelektálják és feldolgozzák az információkat. A bezáruló körfolyamat illusztrálja azt, hogy az image-ek folyamatosan töltődnek meg új tarta- lommal, az új információk egyfolytában „kiigazít- ják” a körvonalait. A bezáruló körfolyamat illusztrálja azt, hogy az image-ek folyamatosan töltődnek meg új tarta- lommal, az új információk egyfolytában „kiigazít- ják” a körvonalait.

22 Szeles Péter A háromszög alakú kapcsolat SÉMA (kognitív térkép) irányítja OBJEKTUM (tárgyi valóság) MEGISMERÉS (észlelő tevékenység) válogat módosítja

23 Szeles Péter Az image szerepe a személyiség modellben Jelenlegi információk Serdülőkori hatások Fiatalkori hatások Deklaratív (szemantikai) információk áramlása Működési információk áramlása Belső műveletek áramlása ÉRZÉKELÉS ÉRTELMEZÉSSZÁNDÉKOK benyomások ( ok ) VÉLEMÉNYEK IMAGE-ek ATTITŰDÖK tárgyakkal szemben saját magatartással szemben EMLÉKEZET KERETEI EGYÉNISÉGJEGYEK (Elképzelések) ÉRTÉKEK (Jellemvonások) AktiválAktivál MegőrizMegőriz

24 Szeles Péter A modell alapfeltételezései 1.Az emberi elme hierarchikus felépítésű 2.Az alsóbb szintek általában az élet korai szakaszaiban alakulnak ki. 3.A felső szinten zajló információáramlást az érdeklődés felkeltése által kiváltott szellemi számítási folyamat jellemzi.

25 Szeles Péter Az IMAGE dinamikusan változó kategória: “A jó Imágó olyan lassan változik, mint az emberi arc!” (Földi Katalin) (Házi feladat: igazolványképek egymás mellé!)

26 IMAGE STRATÉGIÁK

27 Szeles Péter Image stratégiák 1. 2. 3. A szervezet 1.) „Szétszóró image stratégia:

28 Szeles Péter Új termékek piaci időzítése 1.)2.)3.)4.) 0 5 10 15 2025 idő

29 Szeles Péter Image stratégiák 2.) „Összegyűjtő image stratégia: 1. 2. 3. A szervezet

30 Szeles Péter Az „összegyűjtő” piacra lépés 1.) 2.)3.)4.) 0 5 10 15 20 25

31 Image és Identitás

32 Szeles Péter Kétes megítélés Howard Luck Gossage az image szó használatát nyelvi aberrációnak bélyegezte: szerinte az identitás azt jelenti, hogy valaki milyen is valójában, az image pedig csupán arra utal, hogy valaki milyen színben tűnik fel mások előtt. Howard Luck Gossage az image szó használatát nyelvi aberrációnak bélyegezte: szerinte az identitás azt jelenti, hogy valaki milyen is valójában, az image pedig csupán arra utal, hogy valaki milyen színben tűnik fel mások előtt.

33 Szeles Péter Szakmai népszerűség „Az identitás a naphoz hasonlít. Egy szilárd tömegből sugároz energiát. „Az identitás a naphoz hasonlít. Egy szilárd tömegből sugároz energiát. Az image viszont olyan, mint a léggömb: csak felüle- te van, és rengeteg időt tölt azzal, hogy elkerülje a tűszúrásokat.” Az image viszont olyan, mint a léggömb: csak felüle- te van, és rengeteg időt tölt azzal, hogy elkerülje a tűszúrásokat.” (Elinor Selame – Joe Selame: Az image)

34 Szeles Péter Az image - identitás - eszménykép perspektívája IMAGE IDENTITÁS / ARCULAT 1.2. 3. 4. (Fejlődési szakaszok) IDEALITY / ESZMÉNYKÉP

35 Szeles Péter IMAGE I=I=I Ideality = Identity = Image Eszménykép = Arculat = Image

36 Szeles Péter Az image és az identitás összefüggése: Kép Képmás

37 Szeles Péter Az image-teremtés meghatározó szempontjai: LASSAN / FOLYAMATOSAN LASSAN / FOLYAMATOSAN Kutatási eredményekre alapozva Kutatási eredményekre alapozva Interaktív folyamat eredményeként Interaktív folyamat eredményeként Hosszú távú folyamatként értelmezve Hosszú távú folyamatként értelmezve

38 Köszönöm a figyelmet! www.practice.huszeles.peter@chello.hu


Letölteni ppt "Az IMAGE. Szeles Péter IMAGE = IMÁGÓ = IMÁZS IMAGE = pszichológiai kategória = értékítéletek rendszere = motivációs információhordozó (Brückner) (Brückner)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések