Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012 Adóváltozások. Adójóváírás, adóalap, adómérték Megszu ̋ nik az adójóváírás, az adó “egységesen” 16%. Az összevont adóalapba tartozó éves jövedelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012 Adóváltozások. Adójóváírás, adóalap, adómérték Megszu ̋ nik az adójóváírás, az adó “egységesen” 16%. Az összevont adóalapba tartozó éves jövedelem."— Előadás másolata:

1 2012 Adóváltozások

2 Adójóváírás, adóalap, adómérték Megszu ̋ nik az adójóváírás, az adó “egységesen” 16%. Az összevont adóalapba tartozó éves jövedelem 2.424.000 forintot meg nem haladó részére megszu ̋ nik a szuperbruttósítás (az adóalap megegyezik a jövedelemmel). Az ezt meghaladó jövedelemrész 1,27-szerese az adóalap.

3 Éves jövedelem 2 424 000 Ft/év e feletti jövedelem- rész SZJA16%20,32%

4 Munkáltatói társadalombiztosítási járulék megszűnik helyette azonos mértékű szociális hozzájárulási adó helyette azonos mértékű szociális hozzájárulási adó

5 Munkavállalói járulékok 2012 nyugdíjjárulék (CSAK ez jogosít nyugdíj szolgálati időre) 10% felső határ 2012-ben: 7.942.200 Ft nyugdíjjárulék (CSAK ez jogosít nyugdíj szolgálati időre) 10% felső határ 2012-ben: 7.942.200 Ft egészségbiztosítási járulék (4% természetbeni, 3% pénzbeni) 7% egészségbiztosítási járulék (4% természetbeni, 3% pénzbeni) 7% munkaerő-piaci járulék 1,5% munkaerő-piaci járulék 1,5%

6 Egykulcsos (?) adórendszer 16% 19,04% 20,32% 48% 19% 10% 15,85%

7 Nem önálló tevékenység jövedelme Típusai:  Munkaviszony  Személyes közreműködők  Vezető tisztségviselők stb..  (ÚJ) közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység Szja tv. 24-27.§

8 Önálló tevékenység jövedelme Változatlan költség-elszámolási szabály  Tételes elszámolással  10%-os költségátalánnyal  Ide tartozik 2011-től az ingatlan-bérbeadás is. Szja tv. 16-23.§

9 Ingatlan-bérbeadás Bővül az elszámolható költségek köre az Otthonteremtési Program részeként  Más településen  Ugyanabban az évben  Bérbevett lakás  Igazoltan megfizetett bérleti díj FELTÉVE, ha  Bérbevétel és bérbeadás > 90 nap  Máshol nem számolja el és nem térítik meg Szja tv. 17.§ (5)

10 Az adó alapja Megszűnik az adójóváírás… + Jövedelem (100%) + Adóalap-kiegészítés (+27%) - Családi kedvezmény Az adó alapja Egyes esetekben ennek a 78%-a az adóalap

11 Adóalap-kiegészítés Nem a társadalombiztosítási járulék általános mértékével egyező, hanem pontosan 27%. Adóalap-kiegészítés: 2.424 ezer forint jövedelemig: 0% Felette: 27% Adókulcs: 2.424 ezer forint jövedelemig: 16% Felette: 20,32%

12 78%-os szabály 2011-es szabály „…kivéve, ha azt költségként számolja el” 2012-es szabály „…kivéve, ha az költségként elszámolható” Szja tv. 29.§ (1)

13 Családi kedvezmény Gyámok, nevelőszülők kedvezménye Rokkantsági járadékosok Megváltozott fogalmak Szja tv. 29/A.§

14 Adóalap-kiegészítés adóelőlegnél Kivételes szabályok: úJ  Adóköteles tb ellátások esetén  Adóköteles munkanélküli ellátás esetén  Munkavállaló nyilatkozatának megfelelően Szja tv. 47.§ (6) – (10)

15 A fizetendő adóelőleg Amikor a magánszemély köteles adóelőleget fizetni:  Egyéni vállalkozók a kivét esetében  Személyi kedvezmény Szja tv. 49.§ (1), (4)

16 Egyéni vállalkozók adózása A veszteségelhatárolás változatlan! Ami módosul, az annak a felhasználása Legfeljebb az enélkül számított vállalkozói adóalap 50%-áig lehet elszámolni Szja tv. 49/B.§ (7) a.

17 Átalányadózás SZJ szám TESZOR szám Elhunyt átalányadózó egyéni vállalkozóknál, ha az örökös folytatja a tevékenységet:  Adóhatóság: megállapítja a bevételt  Örökös: figyelembe veszi az értékhatárnál Szja tv. 53.§ (6)

18 Ingóság értékesítése Változások: 600 ezer forintos bevételig adómentesség Fémhulladékra külön szabály Szokásos piaci érték Szja tv. 58.§

19 Kifizető adója mellett adott juttatások Ismétlésül:  Adómentes juttatások: 1. sz. melléklet  Béren kívüli juttatások: 71.§  Egyes meghatározott juttatások: 70§ 0% 30,94% 51,17%

20  Sporteseményre szóló belépőjegyek 50.000.- Ft/év  Kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás Adómentes juttatások 20112012 életbiztosítás balesetbiztosítás visszavásárlási értékkel nem rendelkező baleset-biztosítás teljes v. végleges munkaképtelenség-re szóló betegségbiztosítás betegség-biztosítás

21  Étkezésváltoznak a  SZÉP kártyaszabályok  Internetmegszűnt!!!  Iskolakezdés  Helyi utazási bérletnem  Iskolarendszerű képzésváltozik  Közösségi alap terhére  Nyugdíj- és egészségpénztár  Foglalkozatói ny. szolg. int. Béren kívüli juttatások Szja tv. 71.§

22 Étkezés „Ebédjegy” havi 12 500 Ft értékben VAGY Fogyasztásra kész étel vásárlására havi 5000 Ft „Erzsébet-utalvány” Szja tv. 71.§ (1) b.

23 SZÉP kártya Szálláshely-alszámla: 225 ezer forint Szabadidő-alszámla:75 ezer forint Vendéglátás-alszámla: 150 ezer forint Szja tv. 71.§ (1) c.

24 Egyes meghatározott juttatások Ami volt, és marad is:  Csekély értékű ajándék  Telefon 20%  Rendezvények, kiküldetés stb… Ami változik:  Mindenkinek egyenlő feltételekkel…  Reprezentáció  Reklám célú juttatások  500 ezer feletti béren kívüli juttatás

25 500 ezer feletti béren kívüli juttatás Nemcsak szja-t, hanem eho-t is kell fizetni a béren kívüli juttatás után, ha A feltételnek megfelel, de az értékhatárt meghaladja Ha azok együttes értéke az 500 ezer forintot meghaladja Szja tv. 70.§ (4)

26 Mindenkinek egyenlő feltételekkel 1. Minden munkavállalónak egyaránt, azonos nagyságrendben 2. MINDEN munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján Szja tv. 70.§ (1a)

27 Az adó megállapításának A juttatás hónapjának kötelezettségeként Az art szerinti határidőben Kivéve: a társadalmi szervezet, alapítvány…. reprezentációja és üzleti ajándéka után Figyelem! 500 ezer forint feletti határ! Szja tv. 69.§ (5)

28 Az elvárt béremelés és a cafeteria A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján Béremelés elmaradása esetén: - pályázat, támogatás lehetőségének elvesztése - Nincs adókedvezmény a szociális hozzájárulási adóból A béremelés részben cafeteria emeléssel is megvalósítható…

29 Társasági adó

30 Társasági adó rendszere Adózás előtti eredmény + adóalap növelő tételek - adóalap csökkentő tételek Adóalap Számított adó: 10-19% - adókedvezmények Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

31 Adóalap növelő: Nem elismert költségek  13. pont: támogatások, ha a támogatásban részesülő adózás előtti eredménye negatív, kivéve…  15. pont: kutatás-fejlesztés költsége Tao tv. 3. sz. mell. A)

32 Adóalap növelő: Átminősített termőföld értékesítése Új fogalom a törvényben Adóztatási pont:  Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság tagjánál a részesedés értékesítése  Termőföldből átminősített ingatlan értékesítése Tao tv. 8.§ k), l)

33 Adóalap növelő: Alultőkésítés Változatlan: kötelezettség kamatának arányos része (a saját tőke 3-szorosát figyelembe véve) ÚJ: kötelezettség fogalma Tao tv. 8.§ (1) j. 8.§ (5) a.

34 Immateriális javak kedvezménye  Bejelentett immateriális jószág kivezetése esetén  Nyereség adóalapot csökkent, ha….  Veszteség adóalapot növel  Be nem jelentett immateriális jószág kivezetése esetén  Nyereség adóalapot csökkent, ha… Tao tv. 7.§ (1) c. 7.§ (16) Tao tv. 7.§ (1) e. 8.§ (1) n.

35 Adóalap csökkentő: Ki nem fizetett osztalék Előzménye egy APEH állásfoglalás…. A törvényben átmeneti rendelkezés: 2007-2009 között megállapított Ki nem fizetett osztalék 2010. január 1 utáni elengedése Tao tv. 29/Q.§ (3 )

36 Visszavásárolt saját üzletrész A módosítás eredője a számviteli törvény módosítása. Már nem érinti az eredményt Nem korrigál adóalapot sem. Hatályon kívül: Tao tv. 7.§ (1) m.

37 Adóalap csökkentő: Elhatárolt veszteség Változatlan:  Rendeltetésszerű joggyakorlás mellett keletkezett  A korábbi évekből áthozott veszteséget kell először figyelembe venni ÚJ:  Adóalap csökkentés maximum az anélkül számított adóalap 50%-a Tao tv. 17.§ (2)

38 Adóalap csökkentő: Jogutód veszteségelhatárolása Akkor használható fel a jogelőd vesztesége, ha:  A többségi befolyással rendelkező tag személye nem változik VAGY  A tevékenységet legalább 2 naptári évig folytatja és abból árbevételt szerez Tao tv. 17.§ (8)

39 Adóalap csökkentő: Még mindig veszteségelhatárolás Cégvásárláskor nem vonható le a korábban keletkezett veszteség, kivéve - Többségi befolyás - Tevékenysége jelentősen nem tér el Tao tv. 17.§ (9)

40 Adókedvezmények Megszűnő adókedvezmények:  Beruházási adókedvezmények – (21.§)  K+F fejlesztések és a szoftverfejlesztők kedvezménye – 22.§ (9)-(10)

41 Tao előleg az evásoknak 2011-ben az EVÁ-ból kilépő gazdasági társaságok és egyéni cégek: Megszűnést követő 60 napon belül (február 29.) Előlegbevallást kell adni Időszaka: 2012.01.01 – 2013.06.30 Befizetés: a negyedév utolsó hónapjának 10. napja Előleg összege a 2011 évi eva alap 1%-a Tao tv. 26.§ (12)

42 Egyszerűsített vállalkozói adó

43 Amiről mindenki beszél.. Bevételi értékhatár 25 millió30 millió Az eva mértéke: 30%37%

44 Átmeneti szabályok Aki marad: - Az adó a bevétel megszerzésétől függ - Eva törvény szerint - Számviteli törvény szerint Aki megy: - Pénzforgalmi szemléletből számvitel alá: kötelező könyvvizsgálat!

45 Társadalom-biztosítás

46 Tbj. új rendszere Az új alkotmányhoz és az új magánnyugdíj- pénztári rendszerhez igazodik. A társadalombiztosításban való részvétel továbbra is kötelező!

47 Magánnyugdíj bevallása  kormányrendeletben meghatározott módon,  a PSZAF által erre a célra rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon Tbj. 51.§

48 Hatályon kívül került Kezdő egyéni vállalkozó fogalma Segítő családtag

49 Társas vállalkozó  Bt-ben, kft-ben, stb….személyesen közreműködik  Ügyvédi iroda, közjegyzői iroda stb…. tagja  Egyéni cég tagja  (ÚJ)  Bt, kkt, kft ügyvezetője (ha azt nem munkaviszony keretében látja el) Tbj. 4.§ d.) 5.

50 Új kifizetői járulék Megszűnik a társadalombiztosítási járulék Helyette: szociális hozzájárulási adó És vajon miért? ADÓ ≠ JÁRULÉK

51 Szociális hozzájárulási adó Alanya: Kifizető Egyéni vállalkozó Mezőgazdasági őstermelő Nem alanya: nyugdíjas egyéni vállalkozó Mg. kistermelő, és az a mg. őstermelő, akinek nem keletkezik járulékfizetése Nem eredményez adófizetési kötelezettséget: Saját jogú nyugdíjas tagi jogviszonya

52 Minimális vállalkozói járulékok AlapjaEgyéniKifizetőiÖsszesen Minimálbérre vetítve Szociális hozzájárulási adó Minimálbér 112,5%-a 27,0% 30,4% Nyugdíjjárulék minimálbér 10,0% Természetbeni egészségbiztosítás minimálbér 1,5-szerese 4,0% 6,0% Pénzbeli egészségbiztosítás minimálbér 1,5-szerese 3,0% 4,5% Munkaerőpiaci járulék minimálbér 1,5-szerese 1,5% 2,3% 18,5%27,0%45,5%53,1%

53 Mezőgazdasági őstermelő Minimálbér után fizeti: Szociális hozzájárulási adót Nyugdíjjárulékot Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot Tbj. 30/A.§ (1) Mód. tv. 423.§ (4)

54 Többes jogviszony A 3 % mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik. Hatályon kívül Tbj. 31.§ (3)

55 Egyéni egbizt. és mep. járulék Tbj. 24.§ (1) b. Egyéni járulékot kell fizetni: Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás szabadságmegváltás (Eddig ezek kivételek voltak)

56 Kiegészítő tevékenység Tbj. 4.§ e.) Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte T/4663. törvényjavaslat

57 Kedvezmények Munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény 75 ezer forintig 21,5% Felette:…. Szakképzettséget nem igénylő munkavállalók utáni kedvezmény Legfeljebb a minimálbérig 9% Karrier Híd Program Legfeljebb a minimálbér kétszereséig 13,5% Több kedvezmény esetén korlátozás! Mód tv. 460 - 463.§

58 Munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény 20112012 Bruttó bér 130 000 141 884 Szja levonás 20,32% 26 416 16,00% 20 80022 701 Adójóváírás 12 100 00 Járulék levonás 17,50% 22 750 18,50% 24 05026 249 NETTÓ 92 934 85 15092 934 Kifizetői járulék 27,00% 35 100 27,00% 35 10038 309 Adókedvezmény 0 06 761 CÉGES ÖSSZ- KÖLTSÉG 165 100 173 431

59 START Program  START  START Plusz2011-ig váltható ki  START Extra (Érvényes: 2013-ig)  START Bónusz  Csak 2012-ben váltható ki  Csak 1 évig érvényes

60 Egészségügyi szolgáltatási járulék 2012-ben: havi összege 6390 Ft (napi összege 213 forint) Tbj. 19.§ (4)

61 Az egészségügyi hozzájárulás Kamatkedvezményből származó jövedelem: mértéke: 27% eho alap = adóalap, azaz 1,19 x 27% = 32,13% Béren kívüli juttatásnál Mértéke: 10% Eho alap = adóalap, azaz 1,19 x 10% = 11,9% Egyes meghatározott juttatásnál: nincs változás Eho tv. 3.§ (1) bb. Eho tv. 3.§ (4)

62 Cafeteria Ha béren kívüli juttatásból egyes meghatározott juttatás lesz…. 10%27% Az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni a különbséget!

63 Számvitel

64 Beszámolók határideje  Előtársasági beszámoló, elutasított cégjegyzés esetén  Volt: 90 nap  Lett: a követő harmadik hónap utolsó napja  Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló stb..  Volt 150 nap  Lett: a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napja Szt. 135.§ (2) Szt. 153.§ (1)

65 Megőrzési kötelezettség 8 év Szt. 169.§ (1)

66 Pénzkezelési szabályzat Záró pénzkészlet havi átlaga ne haladja meg az előző üzleti év bevételének 10%-át. Az 500 ezres szabály változatlan. A feladatok és a szankció változatlan… Szt. 14.§ (9)

67 Sajátos beszámoló Ha háromból kettő mutatóérték nem haladja meg: a) a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.” Szt. 9.§ (6)

68 Cégautóadó

69 gépjármű hajtó- motorjának teljesítmén ye (kW) Környezetvédelmi osztályjelzés 0-4 között6-10 között5, 14 és 15 0-50 16 500 8 800 7 700 51-90 22 000 11 000 8 800 91-120 33 000 22 000 11 000 120 felett 44 000 33 000 22 000

70 Adózás rendje

71 Állandó meghatalmazott felelőssége Végelszámoló kötelezettségének kimondása Képviseleti szabályok Art. 7.§ (5) Art. 14.§ (4)

72 Bejelentési kötelezettség Fióktelephely esetén anya adatai Munkaerő kölcsönzés Készpénzmozgás Kapcsolt vállalkozás megszüntetése Art. 16.§ (3)o. Art. 17.§ (17) Art. 17.§ (9) b.

73 Egységes adó- és vám nyilvántartás 2011-től: NAV – csak a szervezet alakult ki Adószám kérésével együtt vámazonosító Art. 22/C.§

74 Adóregisztrációs eljárás Cégjegyzésre kötelezett adózóknál vizsgálat az adószám megállapítása esetén - Új adószám kiadásánál - Tulajdonos változásnál Art. 24/B – 24/F.§

75 A „vizsgálat” Kit? Vezető tisztségviselő Képviseletre jogosult tag Kft, zrt esetében az 50%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező tag vagy részvényes Mit? Adótartozással rendelkező Adótartozással megszűnő Felfüggesztés utáni törléssel megszűnő

76 Mikor lesz adószámunk? Igazolás - 30 napon belül (kérelemre) Adószám megállapítása: ha nem valószínűsíthető akadály – 1 nap Egyéb esetben – 8 nap Megtagadó határozat ellen kimentési kérelem 8 napon belül Art. 24/C.§ (9) Art. 24/E.§

77 Szja bevallások Február 12-ig adatszolgáltatás a munkáltatói elszámolást választókról Dupla bevallás esetén követendő eljárás Art. 27.§ (5) – (6)

78 Variációk egy témára  Munkáltatói adóelszámolás  Január 31.  Február 12.  Március 20.  Május 20.  Egyszerűsített bevallás  Február 15.  Április 30.  Május 20  Adónyilatkozat  Május 20  Önadózói bevallás  Május 20

79 Bevallás 31.§ (2) szerinti bevallás akkor is, ha arra a hónapra nem volt kötelezettség NY-es „bevallás” csak a bevallás benyújtására előírt határidőig adható be 2013-tól: Tételes ÁFA bevallás Art. 31.§ (16) Art. 31.§ (6) Art. 31.§ (2a)

80 Új ellenőrzési típus Események valódiságának vizsgálata  Nem teremt lezárt időszakot  Célja:  Egyes gazdasági események megtörténtek-e  Bűnügyi tevékenység segítése Art. 119/A.§

81 Kézbesítési vélelem Kézbesített egy irat, ha Második kiküldést követő 5 napon belül a címzett azt nem veszi át a postán A címzett az átvételt megtagadta A küldemény a levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen (ÚJ) a küldemény „címzett ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza Art. 124.§ (1)-(2)

82 Általános forgalmi adó

83 Új adómérték: 27% Főszabály: A teljesítés időpontjában érvényes szabályt kell alkalmazni. „felülről” számítva: 21,26% Áfa tv. 82.§ (1)


Letölteni ppt "2012 Adóváltozások. Adójóváírás, adóalap, adómérték Megszu ̋ nik az adójóváírás, az adó “egységesen” 16%. Az összevont adóalapba tartozó éves jövedelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések