Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

O:DAvagyunk Az Online Demokrácia Activity filozófiája Kiss Mária Rita BIA Ifjúsági projekt vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "O:DAvagyunk Az Online Demokrácia Activity filozófiája Kiss Mária Rita BIA Ifjúsági projekt vezető."— Előadás másolata:

1 O:DAvagyunk Az Online Demokrácia Activity filozófiája Kiss Mária Rita BIA Ifjúsági projekt vezető

2 Tanári kerekasztalunk: tanároknak/mentoroknak a digitális nemzedék közösségi neveléséről I. Tevékenységünk két sarokpontja  a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése, a demokráciához kapcsolódó állampolgári mentalitáskultúra alapjainak megteremtése  az internet adta lehetőségek pedagógiai célokra való felhasználása a Z generáció oktatásában II. Párbeszéd a fiatalokkal és párbeszéd a tanárokkal, mentorokkal Tanári konferenciáink:  A fiatalok társadalmi közéleti szerepekre való felkészítése 2012. november 16.  Digitális bennszülöttek az osztályteremben 2013. május 1 0. Esszépályázatunk középiskolásoknak 2013. április (130 pályamű ) III. Szintézis: Az O:DA

3 Milyen céljaink vannak az O:DA - val? 1. Partnerség: segíteni a szocializáció (szülők, iskolák, civilek, helyi társadalom, média) szereplőit a fiatalok társadalmi és felnőtt szerepekre való felkészítésében. Együttnevelés- együttműködő társadalmi környezet 2. A fiatalok szociális, állampolgári/civil/ társas és transzverzális kompetenciáinak fejlesztése (Identitástudat, önismeret, eredményes kommunikáció, konstruktív problémakezelés, felelős döntés, siker és kooperáció orientált szemlélet összhangja) 3. Hozzájárulni a sikeres egyéni életstratégiák kialakításához és a sikeres közösségi magatartások megalapozásához. 4. Társadalmi integráció elősegítése. A társadalmi kohézió erősítése 5. Hátránykompenzáció ( civilizatórikus ágens) 6. Megmutatni, hogy több köt össze minket, mint ami szétválaszt.  nem propagandisztikus értékelkötelezettség  értékjátszma és nem pártpolitikai játszma  politikai lövészárok szemlélet enyhítése  Barankovics István példája, aki a pártpolitikai játszmát elvesztette, az értékjátszmát viszont megnyerte Rákosival szemben.  kereszténydemokrata társadalomfilozófia

4 Az állampolgárság megújult fogalma David Kerr: Az állampolgárság nem pusztán egy jogi státusz. Dinamikus fogalom, egy állapot, amiből feladatok és magatartásformák következnek. Nem jogi fogalom, sokkal inkább cselekvés és mentalitáskultúra

5 Politikai kulturális kontextus és az állampolgári szerepfelfogások Túlélő és önkifejező értékek

6 Felhasználócentrikus szemlélet – részvételközpontú modell A tudás és tanulás új fogalmai jelentek meg. Érvényes és használható tudás Nem mini társadalomtudósok, hanem cselekvőképes, hatékony egyének és állampolgárok. Nem célszerű bezárkózni a tankönyvi szövegekbe. A mentor nem tudáselosztó, hanem társ a keresésesben Amit a játék közvetít nem bemagolandó tananyag, hanem maga az élet Nem szakad el attól a környezettől, amelyben működnie kell, a megszerzett kompetenciák létjogosultságát a gyakorlat igazolja vissza. A hétköznapi tudás- a média által közvetített tudás és a tudományos tudás integrációja Saját tapasztalatból való tanulás - episztemológiai előny-élményszerű tanulás Jelenelvűség- a folyamatra helyezi a hangsúlyt

7 Kultúra azonos pedagógia, avagy miért „online” a Demokrácia Activity? Akiket tanítunk ma az iskolákban a világot felnyitó, megváltoztató új generáció. És talán a mi zsebünkben is akad még néhány kulcs az okostelefonok segítségével megismert világ értelmezéséhez...  az „always on” új szocializációs terep  szabad és autonóm informális kortárs tanulás  identitásalkotási folyamatok  friendship-driven” (friendship 2.0) neten lógás  „interest-driven” neten lógás  multitasking  magánélet nyilvánosan  TMI-Too Much Information A fiatalok élet- és szokásvilágának ismerete nélkül nem lehetséges hatékony pedagógiai munka

8 2.0-ás forradalmak a világban Tahir tér Egyiptom 2011. Úgy kezdődött, hogy Váil Ghoneim Google-munkatárs tüntetési eseményt hirdetett a Facebook-on és pillanatok alatt 40 ezer „ott leszek” választ kapott. Twitter forradalom Isztambul 2013. szeptember f

9 2.0 közösségi forradalom másként Ahogy az új média leszállítja a nagyvállalatok kommunikációs költségeit, úgy szállítja le az emberek önszerveződésének költségeit is. (Don Tapscott)  Korábban a könyvek segítségével hozzáfértünk a másik intelligenciájához, ma mindannyian termelővé váltunk.  Amit közösen építünk egy globális számítógép „ideagóra”,  hatalmas tudáselosztó, az emberiség innovációs kapacitásának megszervezője, a közösségi értékek átbeszélésének fóruma.  Segítségével megtanulunk új formában együttműködni.  Az új világ kulcsszavai: kollaboráció, tudásmegosztás. Don Tapscott

10 Magyar Ifjúság 2012 62% 51%

11 Magyar Ifjúság 2012

12

13 ∑ Mi jellemzi a fiatalokat társadalmi közéleti kompetenciák vonatkozásában?

14 Társadalmi tájékozódási pontok: a személyes kapcsolatrendszer Kivel szoktál beszélgetni társadalmi kérdésekről? Forrás: Iskola és társadalom kutatás (Corvinus TÁTK, DE, SZTE, ME) 2009

15 Zárásképpen: Don Tapscott gondolatai VIDEO INDÍTÁSA


Letölteni ppt "O:DAvagyunk Az Online Demokrácia Activity filozófiája Kiss Mária Rita BIA Ifjúsági projekt vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések