Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat"— Előadás másolata:

1 Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat
Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak

2 A növényrendszertan helye a biológiai tudományok között:
A növényrendszertan helye a biológiai tudományok között: növénytan, állattan, embertan Botanika szervezettan: sejttan, szövettan, szervtan, egyedfejlődéstan - élettani tudományágak (növ. élettan, egyedkörnyezettan, örökléstan) - rendszertani tud. ágak (törzsfejlődéstan, ősnövénytan, növ. rendszertan) - növényföldrajzi tud. ágak (környezettan, társulástan, florisztikai növényföldrajz, fejlődéstörténeti növ.földrajz)

3 Schizomycophyta (Schizophyta, Bacteria)- baktériumok törzse
A baktériumok általános jellemzése mikroszkópikus méretű, többnyire magános, ritkábban csoportokba rendezett sejtek (1-200 μm) örökítő anyaguk kétfonalú DNS, mely maghártyával nincs körülvéve  diffúz sejtmag, prokarióták leggyakoribb alakok: gömb, pálcika, csavar sejtfaluk van, mely alatt sejthártya található

4 Azotobacter chroococcum
talajokban élnek, szénhidrát-bontók: Azotobacter fajok a levegő szabad nitrogénjét kötik, szimbionták: Rhizobium fajok, Frankia alni Azotobacter chroococcum

5 Rhizobium leguminosarum

6 Clostridium pasteurianum
Micrococcus roseus Clostridium pasteurianum

7 Frankia alni (Nocardia alni)
talajlakó szimbionta fajok, nitrogénkötők (az Alnus, Myrica, Elaeagnaceae, Juglans fajokon) Frankia alni (Nocardia alni)

8 Frankia alni (Nocardia alni)

9 Cyanophyta (Cyanobacteria) - kékmoszatok (kékbaktériumok) törzse
Algae – algák, moszatok 1. Prokatióta algák Cyanophyta (Cyanobacteria) - kékmoszatok (kékbaktériumok) törzse nincs valódi sejtmagjuk és nincsenek kromoszómáik (prokarióták) elkülönült színtest sincs (kromatoplazma), színanyaguk a klorofill-a (kékeszöld), fikocián (kék) nagy alkalmazkodó képességűek

10 Kékmoszatok (kékbaktériumok) - Cyanophyta Microcystis flos-aquae
Nostoc commune

11 Nostoc commune

12 2. Eukarióta algák (moszatok)
Algae 2. Eukarióta algák (moszatok) Eukarióták jellemzői Egyszerű felépítésű, asszimilációra képes növények Színanyagok (nagyrészt autotróf táplálkozásúak) Egy- vagy többsejtűek (pl. telepesek), valódi szöveteik nincsenek Főként vízi életmódot folytatnak

13 Euglenophyta - ostorosmoszatok törzse
Euglena viridis – zöld szemesostoros

14 Euglena viridis – zöld szemesostoros

15 Chrysophyta (Heterocontophyta)- sárgásmoszatok törzse
Kovamoszat faj - Diatoma vulgare

16 Pyrrophyta - barázdásmoszatok törzse Ceratium hirundinella

17 Chlorophyta - zöldmoszatok törzse
Pleurococcus viridis

18 Békanyál - Spirogyra nitida

19 Csillárkamoszat - Chara foetida

20 Csillárkamoszat - Chara foetida

21 Gombák (Fungi, Mycophyta)
Heterotrófok (szaprobionták, paraziták, szimbionták), színtesteket nem tartalmaznak Teleptestűek Az alacsonyabbrendű gombák sejtjei csupaszok vagy kitines hártyával borítottak, a fejlettebbeké sejtfal által védett A sejtfal poliszacharidokból (hemicellulóz, kitin, ritkán cellulóz) épül fel Testfelépítésük: egysejtűek (plazmódium), fonalasak (hifák), fonalak tömege (micélium)

22 Myxomycota - nyálkagombák törzse Kakukknyál – Mucilago spongiosa

23 Eumycota - valódi gombák törzse
Sejtfaluk van Testüket gombafonalak (hifák) építik fel, ezek fonadéka a micélium (esetenként fonadékköteg (rhizomorfa) vagy szövedék (plektenhima) is létrejöhet) 1. at. Mastigomycotina - mozgó moszatgombák altörzse teljes vagy részleges életciklusukban zoospórásak főleg növényi (pl. Plasmopara viticola) és állati élősködők

24 Oomycetes - petespórás moszatgombák osztálya
Peronosporales - peronoszpórafélék rendje Plasmopara viticola - szőlőperonoszpóra, szőlőragya

25 2. at: Zygomycotina - járomspórás moszatgombák
Mucorales - fejespenészek rendje Mucor mucedo - fejespenész

26 Mucor mucedo - fejespenész

27 3. at. Ascomycotina - tömlősgombák altörzse
tömlő (aszkusz) – aszkospórák képződési helye (tömlőben 8 haploid aszkospóra) termőtestformák: kleisztotécium (zárt), peritécium (palack), apothecium (tál) termőréteg (himénium) – egymás mellett álló aszkuszok alkotják

28 ·        Elterjedt, fajgazdag csoport ·        Paraziták, szaprotrófok, mikorrhiza képzők, zuzmó szimbionták ·        Sok fitopatogén ·        Tömlőszerű sporangium ·        8 aszkospóra (általában) ·        Osztott hifa (egyszerű válaszfal) ·        Konídiumok és oidiumok végzik az ivartalan terjesztést ·        Ivarszervek: oogónium és antherídium ·        Dikariotikus állapot (csak a termőtestben) ·        Horogképződés a tömlőképzés előtt ·        Termőtest (aszkokarpium) kialakulása jellemző ·        Termőréteg: himénium; steril hifák (parafízis)

29 Horogképződés a tömlőképzés előtt

30

31 kleisztotécium összetett apotécium peritécium apotécium termőtestpárna

32 A különböző nemű fonalaknak minden évben találkozni kell a termőtestképzés előtt

33 A tanult tömlősgombák termőtesttípusai:
Gyertyán bábaseprő – Taphrina carpini: nincs termőtest Zöld nemespenész - Penicillum roqueforti: kleisztotécium Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina: kleisztotécium Piros héjbibircs - Nectria cinnabarina: peritécium Narancssárga csészegomba – Peziza aurantia: apotécium Ízletes kucsmagomba – Morchella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk) Redős papsapkagomba – Helvella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk)

34 Hemiascomycetes - őstömlősgombák osztálya
Taphrina carpini - Gyertyán bábaseprő

35 Plectomycetes - tömlőspenészek osztálya
Plectascales – tömlőspenészek rendje   ·  Termőtestben az aszkuszok szabálytalanul helyezkednek el ·  Kleisztotécium termőtest · Aspergillus sp. és Penicillium sp.

36

37 Penicillium roqueforti - zöld nemespenész

38

39

40   Erysiphales - lisztharmatgombák rendje   ·  Kleisztotécium van, gyakran csak egyetlen aszkusszal ·  A termőtesten jellegzetes, fajra jellemző függelékekkel ·  Obligát paraziták ·  Bőrszöveti sejteken élősködnek ·  Kénvegyületekkel védekeznek ellene ·   Microsphaera quercina

41

42 Microsphaera quercina - tölgy lisztharmat

43 Microsphaera quercina - Tölgy lisztharmat

44

45 Pyrenomycetes - maggombák osztálya
Pyrenomycetales Nectria cinnabarina - piros héjbibircs

46 Discomycetes - csészegombák osztálya Pezizales - csészegombák rendje
Apotécium Fedővel nyíló aszkuszok Élénk színű parafízisek (meddő hifavégek) vannak Szaprotrófok Peziza aurantia

47 Peziza aurantia - narancssárga csészegomba

48 Helvellales – Papsapkagomba-félék
·        A termőtest fejlett, nyeles apotécium ·        Ivarszervek nem alakulnak ki ·        Nagyméretű, olajcseppekkel rendelkező spórák jellemzők ·        Spóraszórás fototrópikus ·        Szaprotrófok

49 Helvellales – Papsapkagomba-félék
Morchella esculenta ízletes kucsmagomba

50 Helvellales – Papsapkagomba-félék
Redős papsapkagomba – Helvella esculenta

51 4. at. Basidiomycotina – Bazídiumos gombák altörzse
·        Speciális sporangium: bazídium ·        Exogén lefűződéssel keletkező spórák (4) ·        Osztott hifa – parentoszómás dolipórus ·        Gyakori a dikariotikus állapot ·        Álszövetes szerveződés ·        Ivarszervek nem alakulnak ki, hifavégek egyesülnek (szomatogámia) ·        Termőtestek alakulnak ki (rajta bazídium) ·        Ivartalan szaporító képletek szerepe kicsi ·        Csatképzés gyakori ·        Termőréteg kialakulása általános

52 Bazidiumos gombák altörzse
A hifavégeken kialakuló bazidiumokon 4 bazidiospóra képződik, exogén módon Termőtest sejtmagpáros (dikariotikus), harántfalakkal tagolt hifákból áll Parentoszómás dolipórus A bazídiumok himéniumot alkotnak, mely lehet ráncos, csapos, csöves ill. lemezes

53 A bazidiumos gombák termőtesteinek morfológiai típusai
krusztotécium holotécium A bazidiumos gombák termőtesteinek morfológiai típusai termőtestformák gaszterotécium holotécium pilotécium

54 Basidiomycotina - bazídiumos gombák altörzse
1. o. Teliopycetes - teliospórás gombák osztálya 2. o. Hymenomycetes - termőréteges gombák osztálya Phragmobazidiomycetidae Holobazidiomycetidae A B C

55 Tremella mesenterica - kocsonyás rezgőgomba

56 Júdásfüle-gomba – Auricularia auricula-judae

57 Holobazidiomycetidae Aphyllophoranae – likacsgombák felrendje   ·        Holobazídium és himénium van ·        Gimnokarp termőtest ·        Sokféle termőtest Agaricanae - kalaposgombák felrendje

58 Sárga gerebengomba – Hydnum repandum

59 Lepketapló – Trametes versicolor

60 Lepketapló – Trametes versicolor

61 Labirinthustapló – Daedalea quercina

62 Labirinthustapló – Daedalea quercina

63 Labirinthustapló – Daedalea quercina

64 Pecsétviasz-gomba – Ganoderma lucidum

65 Bükkfatapló - Fomes fomentarius

66 Bükkfa-tapló – Fomes fomentarius

67 Pisztricgomba – Polyporus squamosus

68 Sárga korallgomba – Ramaria flava

69 Sárga korallgomba – Ramaria flava

70 Sárga rókagomba – Cantharellus cibarius

71 Egy kalaposgomba termőtestének alakulása vázlatosan
Agaricanae - kalaposgombák felrendje Egy kalaposgomba termőtestének alakulása vázlatosan

72 Ízletes vargánya – Boletus edulis

73 Ízletes vargánya – Boletus edulis

74 Sátántinóru – Boletus satanas

75 Leccinum nemzetség

76 Barna érdestinóru – Leccinum scabrum

77 Suillus nemzetség nyálkás, de legalább tapadó kalapbőr a kalap szélén enyhén túlnyúló kalapbőr tág pórusok, melyek gyakran a tönkre egy kissé lefutnak egyenletes tönk, az bázisban gyakran görbe több fajnál gallér

78

79 Szemcsésnyelű (fenyő)tinóru – Suillus granulatus

80 Xerocomus subtomentosus
Molyhos tinóru – Xerocomus subtomentosus


Letölteni ppt "Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések