Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak."— Előadás másolata:

1 Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak

2 A növényrendszertan helye a biológiai tudományok között: növénytan, állattan, embertan Botanika - szervezettan:sejttan, szövettan, szervtan, egyedfejlődéstan - élettani tudományágak (növ. élettan, egyedkörnyezettan, örökléstan) - rendszertani tud. ágak (törzsfejlődéstan, ősnövénytan, növ. rendszertan) - növényföldrajzi tud. ágak (környezettan, társulástan, florisztikai növényföldrajz, fejlődéstörténeti növ.földrajz)

3 A baktériumok általános jellemzése mikroszkópikus méretű, többnyire magános, ritkábban csoportokba rendezett sejtek (1-200 μ m) örökítő anyaguk kétfonalú DNS, mely maghártyával nincs körülvéve  diffúz sejtmag, prokarióták leggyakoribb alakok: gömb, pálcika, csavar sejtfaluk van, mely alatt sejthártya található Schizomycophyta (Schizophyta, Bacteria)- baktériumok törzse

4 -talajokban élnek, szénhidrát-bontók: Azotobacter fajok -a levegő szabad nitrogénjét kötik, szimbionták: Rhizobium fajok, Frankia alni Azotobacter chroococcum

5 Rhizobium leguminosarum

6 Clostridium pasteurianumMicrococcus roseus

7 -talajlakó szimbionta fajok, nitrogénkötők (az Alnus, Myrica, Elaeagnaceae, Juglans fajokon) Frankia alni (Nocardia alni)

8

9 Algae – algák, moszatok 1. Prokatióta algák Cyanophyta (Cyanobacteria) - kékmoszatok (kékbaktériumok) törzse nincs valódi sejtmagjuk és nincsenek kromoszómáik (prokarióták) elkülönült színtest sincs (kromatoplazma), színanyaguk a klorofill-a (kékeszöld), fikocián (kék) nagy alkalmazkodó képességűek

10 Kékmoszatok (kékbaktériumok) - Cyanophyta Nostoc commune Microcystis flos-aquae

11 Nostoc commune

12 Algae 2. Eukarióta algák (moszatok) Eukarióták jellemzői Egyszerű felépítésű, asszimilációra képes növények Színanyagok (nagyrészt autotróf táplálkozásúak) Egy- vagy többsejtűek (pl. telepesek), valódi szöveteik nincsenek Főként vízi életmódot folytatnak

13 Euglenophyta - ostorosmoszatok törzse Euglena viridis – zöld szemesostoros

14

15 Kovamoszat faj - Diatoma vulgare Chrysophyta (Heterocontophyta)- sárgásmoszatok törzse

16 Pyrrophyta - barázdásmoszatok törzse Ceratium hirundinella

17 Pleurococcus viridis Chlorophyta - zöldmoszatok törzse

18 Békanyál - Spirogyra nitida

19 Csillárkamoszat - Chara foetida

20

21 Gombák (Fungi, Mycophyta) Heterotrófok (szaprobionták, paraziták, szimbionták), színtesteket nem tartalmaznak Teleptestűek Az alacsonyabbrendű gombák sejtjei csupaszok vagy kitines hártyával borítottak, a fejlettebbeké sejtfal által védett A sejtfal poliszacharidokból (hemicellulóz, kitin, ritkán cellulóz) épül fel Testfelépítésük: egysejtűek (plazmódium), fonalasak (hifák), fonalak tömege (micélium)

22 Myxomycota - nyálkagombák törzse Kakukknyál – Mucilago spongiosa

23 Eumycota - valódi gombák törzse Sejtfaluk van Testüket gombafonalak (hifák) építik fel, ezek fonadéka a micélium (esetenként fonadékköteg (rhizomorfa) vagy szövedék (plektenhima) is létrejöhet) 1. at. Mastigomycotina - mozgó moszatgombák altörzse teljes vagy részleges életciklusukban zoospórásak főleg növényi (pl. Plasmopara viticola) és állati élősködők

24 Oomycetes - petespórás moszatgombák osztálya Peronosporales - peronoszpórafélék rendje Plasmopara viticola - szőlőperonoszpóra, szőlőragya

25 2. at: Zygomycotina - járomspórás moszatgombák Mucorales - fejespenészek rendje Mucor mucedo - fejespenész

26

27 3. at. Ascomycotina - tömlősgombák altörzse tömlő (aszkusz) – aszkospórák képződési helye (tömlőben 8 haploid aszkospóra) termőtestformák: kleisztotécium (zárt), peritécium (palack), apothecium (tál) termőréteg (himénium) – egymás mellett álló aszkuszok alkotják

28  Elterjedt, fajgazdag csoport  Paraziták, szaprotrófok, mikorrhiza képzők, zuzmó szimbionták  Sok fitopatogén  Tömlőszerű sporangium  8 aszkospóra (általában)  Osztott hifa (egyszerű válaszfal)  Konídiumok és oidiumok végzik az ivartalan terjesztést  Ivarszervek: oogónium és antherídium  Dikariotikus állapot (csak a termőtestben)  Horogképződés a tömlőképzés előtt  Termőtest (aszkokarpium) kialakulása jellemző  Termőréteg: himénium; steril hifák (parafízis)

29 Horogképződés a tömlőképzés előtt

30

31 kleisztotécium apotécium peritécium összetett apotécium termőtestpárna

32 A különböző nemű fonalaknak minden évben találkozni kell a termőtestképzés előtt

33 Gyertyán bábaseprő – Taphrina carpini: nincs termőtest Zöld nemespenész - Penicillum roqueforti: kleisztotécium Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina: kleisztotécium Piros héjbibircs - Nectria cinnabarina: peritécium Narancssárga csészegomba – Peziza aurantia: apotécium Ízletes kucsmagomba – Morchella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk) Redős papsapkagomba – Helvella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk) A tanult tömlősgombák termőtesttípusai:

34 Hemiascomycetes - őstömlősgombák osztálya Taphrina carpini - Gyertyán bábaseprő

35 Plectomycetes - tömlőspenészek osztálya Plectascales – tömlőspenészek rendje  Termőtestben az aszkuszok szabálytalanul helyezkednek el  Kleisztotécium termőtest  Aspergillus sp. és Penicillium sp.

36

37 Penicillium roqueforti - zöld nemespenész

38

39

40 Erysiphales - lisztharmatgombák rendje  Kleisztotécium van, gyakran csak egyetlen aszkusszal  A termőtesten jellegzetes, fajra jellemző függelékekkel  Obligát paraziták  Bőrszöveti sejteken élősködnek  Kénvegyületekkel védekeznek ellene  Microsphaera quercina

41

42 Microsphaera quercina - tölgy lisztharmat

43 Microsphaera quercina - Tölgy lisztharmat

44

45 Pyrenomycetales Nectria cinnabarina - piros héjbibircs Pyrenomycetes - maggombák osztálya

46 Peziza aurantia Discomycetes - csészegombák osztálya Pezizales - csészegombák rendje Apotécium Fedővel nyíló aszkuszok Élénk színű parafízisek (meddő hifavégek) vannak Szaprotrófok

47 Peziza aurantia - narancssárga csészegomba

48 Helvellales – Papsapkagomba-félék  A termőtest fejlett, nyeles apotécium  Ivarszervek nem alakulnak ki  Nagyméretű, olajcseppekkel rendelkező spórák jellemzők  Spóraszórás fototrópikus  Szaprotrófok

49 Helvellales – Papsapkagomba-félék Morchella esculenta ízletes kucsmagomba

50 Helvellales – Papsapkagomba-félék Redős papsapkagomba – Helvella esculenta

51  Speciális sporangium: bazídium  Exogén lefűződéssel keletkező spórák (4)  Osztott hifa – parentoszómás dolipórus  Gyakori a dikariotikus állapot  Álszövetes szerveződés  Ivarszervek nem alakulnak ki, hifavégek egyesülnek (szomatogámia)  Termőtestek alakulnak ki (rajta bazídium)  Ivartalan szaporító képletek szerepe kicsi  Csatképzés gyakori  Termőréteg kialakulása általános 4. at. Basidiomycotina – Bazídiumos gombák altörzse

52 Bazidiumos gombák altörzse A hifavégeken kialakuló bazidiumokon 4 bazidiospóra képződik, exogén módon Termőtest sejtmagpáros (dikariotikus), harántfalakkal tagolt hifákból áll Parentoszómás dolipórus A bazídiumok himéniumot alkotnak, mely lehet ráncos, csapos, csöves ill. lemezes

53 termőtestformák A bazidiumos gombák termőtesteinek morfológiai típusai krusztotécium holotécium gaszterotécium pilotécium

54 Basidiomycotina - bazídiumos gombák altörzse 1. o. Teliopycetes - teliospórás gombák osztálya 2. o. Hymenomycetes - termőréteges gombák osztálya PhragmobazidiomycetidaeHolobazidiomycetidae A B C

55 Tremella mesenterica - kocsonyás rezgőgomba

56 Júdásfüle-gomba – Auricularia auricula-judae

57 Holobazidiomycetidae Aphyllophoranae – likacsgombák felrendje · Holobazídium és himénium van · Gimnokarp termőtest · Sokféle termőtest Agaricanae - kalaposgombák felrendje

58 Sárga gerebengomba – Hydnum repandum

59 Lepketapló – Trametes versicolor

60

61 Labirinthustapló – Daedalea quercina

62

63

64 Pecsétviasz-gomba – Ganoderma lucidum

65 Bükkfatapló - Fomes fomentarius

66 Bükkfa-tapló – Fomes fomentarius

67 Pisztricgomba – Polyporus squamosus

68 Sárga korallgomba – Ramaria flava

69

70 Sárga rókagomba – Cantharellus cibarius

71 Egy kalaposgomba termőtestének alakulása vázlatosan Agaricanae - kalaposgombák felrendje

72 Ízletes vargánya – Boletus edulis

73 Ízletes vargánya – Boletus edulis

74 Sátántinóru – Boletus satanas

75 Leccinum nemzetség

76 Barna érdestinóru – Leccinum scabrum

77 Suillus nemzetség nyálkás, de legalább tapadó kalapbőr a kalap szélén enyhén túlnyúló kalapbőr tág pórusok, melyek gyakran a tönkre egy kissé lefutnak egyenletes tönk, az bázisban gyakran görbe több fajnál gallér

78

79 Szemcsésnyelű (fenyő)tinóru – Suillus granulatus

80 Molyhos tinóru – Xerocomus subtomentosus


Letölteni ppt "Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések