Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális célcsoportok a szakmai protokollban Biró Dániel Budapest 2009. május 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális célcsoportok a szakmai protokollban Biró Dániel Budapest 2009. május 7."— Előadás másolata:

1 Speciális célcsoportok a szakmai protokollban Biró Dániel Budapest 2009. május 7.

2 Speciális célcsoportok Az átmeneti ellátásban több speciális gondozást igénylő célcsoporttal találkozhatunk A protokoll kidolgozása során első körben három jellemző „családtípust” tárgyalunk A vándorló családok A bántalmazott családok A hajléktalan családok Mind a három „családtípus” hatékony gondozása komoly feladatot és sokszor nehézséget jelent az átmeneti ellátás szakembereinek A protokoll segítséget kíván nyújtani az intézményeknek, szakembereknek ezen családok hatékony gondozásában

3 A munka kezdete Jelenleg a protokoll kidolgozásának kezdetén tartunk A speciális célcsoportoknál a Módszertan kijelölt regionális munkacsoport vezetői által összeszedett szempontokból körvonalazódtak a főbb irányvonalak A munka következő fázisában kell ezeket a sarokpontokat, irányokat tovább kibontani, részletezni (regionális munkacsoport)

4 A szempontok A családra vonatkozó általános tapasztalatok Szülők és gyermekek jellemzői Az ellátás főbb lépései, folyamata Rizikótényezők a családoknál Családgondozói és gondozói feladatok Kiemelt területek a családok ellátása során Együttműködés sajátosságai

5 A cél Az iménti szempontok kidolgozásának a célja, hogy: Pontosan definiáljuk a célcsoportot Meghatározzuk az ellátás lépéseit Megfogalmazzuk a gondozást nehezítő rizikótényezőket Meghatározzuk a szakemberek feladatát és kompetenciáját A szakmai együttműködés irányát és módját

6 A vándorló családok jellemzi A vándorló családok jellemz ő i Motiváció hiánya (élet, munka, stb.) Aktivitás hiánya Céltalanság, reális jövőkép hiánya Alacsony iskolai végzettség (szülők) Rendszer és intézményfüggőség Jól ismerik az ellátórendszert és lehetőségeiket Életvezetési és életviteli problémák Saját felelősségérzet nincs vagy minimális Gyorsan beilleszkednek az intézménybe Természetes támogató rendszer hiánya Szociális hátrányok (adósság, vagyon nélküliség, stb.) (Nem a CSÁO a megfelelő ellátás)

7 Az ellátás sarokpontjai Információ a család eddigi intézményes „karrierjéről” Együttműködés (az ellátás teljes folyamatában) Gondozási célok meghatározása Motiváltság és aktivitás Tartós intézményen kívüli élet megalapozása Hibás életvezetési, életviteli szokások korrigálása

8 A szakemberek feladata A család előéletének feltárása Feladat meghatározás határidőkkel (rövid és hosszú távon) Hivatalos ügyekben segítségnyújtás Aktivitásra ösztönzés Motiválás az önálló életre Munkahelykeresés támogatása Természetes támaszok felkutatása Segíteni a gyermeknevelés, gondozás, pénzbeosztás, háztartásvezetés, stb. területén

9 A bántalmazott családok jellemz ő i Kapcsolatfüggőség Ambivalens érzelmi kötödés Transzgenerációs hatások Krízishelyzet (lelki értelemben) Rossz fizikai és mentális állapot Csökkent önértékelés Bizonytalan jövőkép Céltalan, döntésképtelen

10 Az ellátás sarokpontjai Azonnali halasztást nem tűrő intervenció Érzelmi ventilálás, feszültségoldás, biztonságérzet növelése Jogi segítségnyújtás Rövid és hosszú távú tervek, célok megfogalmazása Természetes támaszok keresése A család újbóli önálló életének, egzisztenciájának a helyreállítását segítő lépések Együttműködés társintézményekkel, szervekkel

11 A szakemberek feladata Krízisintervenció Érzelmi ventilálás Biztonság biztosítása Külső szakemberek bevonása (szükség szerint) Önbizalom és önbecsülés erősítése Együttműködés Konfliktuskezelés Alternatívák megfogalmazása

12 A hajléktalan családok jellemz ő i Gyakorta rossz fizikai, egészségügyi állapot Személyi higiénia alacsony szintje Intézményi kereteket nehezen viselik Aktivitás hiánya Motiválatlanság Alacsony iskolai végzettség Nincs vagy irreális jövőkép Esetleges devianciák jelenléte

13 Az ellátás sarokpontjai Alapvető fizikai szükségletek kielégítése Személyi higiénia javítása Aktivitás, motiváltság növelése A család életének strukturálása Hibás életvezetési, életviteli szokások korrigálása Munkaképessé tétel Munkahelykeresés támogatása Hosszú távú lakhatási alternatívák felkutatása Természetes támaszok keresése

14 A szakemberek feladata Krízisintervenció Életvezetési tanácsadás Adósság kezelés (szükség szerint) Pénzkezelési szokások korrigálása Munkahelykeresés Együttműködés Napirend tervezés, idő strukturálás Hivatalos ügyintézés segítése Lakhatási alternatívák keresése

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Speciális célcsoportok a szakmai protokollban Biró Dániel Budapest 2009. május 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések