Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diszkrimináció-tilalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diszkrimináció-tilalom"— Előadás másolata:

1 A diszkrimináció-tilalom
Fogalmak: hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalma (negatív megközelítés)> egyenlő bánásmód követelménye esélyegyenlőség előmozdítása> „pozitív diszkrimináció”

2 A diszkrimináció-tilalom
Elvi kiindulópontok: - teológiai: Isten előtti egyenlőség - világi: az igazságos társadalom alapelve - a mindenkit egyenlően megillető emberi méltóság kanti normája klasszikus liberális demokrácia: törvény előtti egyenlőség = az önkényes megkülönböztetés tilalma + negatív szabadság elve (Mill)> mások sérelmének megakadályozása Rawls: Az igazságosság elmélete > létező társadalmi különbségek méltányos esélyegyenlőség - nem feltétlenül igazságtalan> igazságosság 2 alapvető eleme: - egyesek kevesebbet mások boldogulására = igazságtalanság - egyesek nagyobb előnye, a szerencsétlenek helyzetén javítandó = nem igazságtalan

3 A diszkrimináció-tilalom
A hátrányos megkülönböztetés tilalma mint speciális jog: - önálló jog - más jogok érvényesítési módjának mércéje> eljárási követelmény tilos osztályozások: nem, nemzetiségi, etnikai hovatartozás, vallási meggyőződés, politikai nézet, társadalmi helyzet, származás, bőrszín, szexuális orientáció, kor + „egyéb helyzet” (amit az egyén nem befolyásolhat > diszkr. klasszikus esete) a tilalomtól való eltérés igazolást kíván> különböző szigorúságú tesztek: - az objektív alapokon álló, ésszerű megkülönböztetés, ott, ahol nincs alapjog (bányászok korábbi nyugdíja> „ésszerűség”) - közepesen szigorú vizsgálat: nemek közötti megkülönböztetés, pozitív diszkr. > fontos állami érdek - legszigorúbb teszt: kényszerítő állami érdek> „gyanús indokok”: faji, etnikai

4 A diszkrimináció-tilalom
A diszkr. megnyilvánulási módjai: - közvetlen - közvetett (részmunkaidő) - viktimizáció - gyötrelemokozás Jogi dokumentumok: - nemzetiek: francia Dekl.; US Alk. (Lincoln: 13. rabsz. tilalma, 14. due process, 15. ált. választójog kiegészítések) - nemzetköziek: ENSZ Ao., ENY, PPJNE, EJEE 14. cikk (járulékos jog) kieg. jkv., EU irányelvek 2000/43, 78

5 A diszkrimináció-tilalom
Diszkrimináció-tilalom és a magyar alkotmány 70/A. (1) általános egyenlőségi formula: faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai v. más vélemény, nemzeti v. más származás, vagyoni, születési v. egyéb helyzet > nemcsak állampolgárok, jogi személyek is, nemcsak alapjogok> 61/92. ABh egész jogrendszerre 70/A. (2) tv. szigorúan bünteti > Btk., Ptk., Mt., Kot., Fogy.tv évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról <> 45/2000. ABh 70/A. (3) esélyegyenlőségi intézkedések > pozitív diszkr. nem alk. ellenes (9/1990. ABh) Az alkotmány egyéb rendelkezései: 9.(tul.), 54. (mélt.), 56. (jogkép.), 57. (bír.), 66. (ffi-nő), 70/B. (munka), 70/I. (közteher), 71. (vj). Az AB tesztje: - alapjogra vonatkozó megkül. > szükségesség/arányosság (szigorúbb) - nem alapjogra vonatkozó > ésszerűségi (Btk. 199.)

6 A diszkrimináció-tilalom
Speciális területek 1. Faji diszkr. Nemzetközi: - ENSZ : A faji megkül. minden formája - ET - ECRI - EU /43 Nemzeti: - US SC - Dred Scott (1856): fekete áp.-ság kizárása; Plessy v. Fergusson (1896): „separate but equal”; Brown (1954): if separate, inherently unequal; Bakke (1978) - Magyarország: Góman-ügy, Tiszavasvári, Patvarc

7 A diszkrimináció-tilalom
2. Nemek közötti diszkr. Nemzetközi: - ENSZ - Egyezségokmányok + nőkkel szembeni megkül. tilalma - ET cikk +7. kieg. jkv. + Szociális Karta - EU - egyenlő értékű munka; ECJ: Kalanke: kvóta-rendszer nem, Marschall: egyéni kvalitások igen; Alapjogi Karta 23. cikk Nemzeti: - US v. Virginai (1996) - katonai iskola: legszigorúbb mérce - Magyarország: 10/90 ABh - özvegyi nyugdíj; 46/94 ABh női honvédelmi köt.; férfiakkal szemben is: 7/98 szövőnők nyugdíjkedv.; Monori Városi Bíróság - Profi-ügy

8 A diszkrimináció-tilalom
3. Szexuális irányultság szerinti diszkr. Nemzetközi: - ET utóbbi néhány évtized: 8. cikk - magánélet > beleegyezési korhatár, hadsereg, gyermekelhelyezés, de örökbefogadás nem - EU /78/EC irányelv kifejezetten Nemzeti: - US - Bowers v. Hardwick (1986); Lawrence (2003) - Magyarország: 14/95. ABh, 21/96. ABh, 20/99 ABh, 37/02 ABh „ésszerűségi” teszt + Sziget v. Tarlós

9 A diszkrimináció-tilalom
Pozitív diszkrimináció Nemzetközi: - ENSZ: nők és férfiak - ET : nincs - EU: ösztönzés, lásd Marschall-ügy Nemzeti: - US: affirmative action: rasszista alapú „fordított diszkrimináció” vs. „bőrszín-vak fundam.” - Magyarország: jogegyenlőtlenség (Heller, Gombár) 9/90. ABh, de alapjogok terén nem! OM felvételi terve Antidiszkr. tv. - Drittwirkung - közvetlen diszkr. a)-t)-ig; közvetett diszkr.; zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás; - előnyben részesités - hatóság: február 1-től

10 A diszkrimináció-tilalom
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A diszkrimináció-tilalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések