Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei A bírósági szervezetrendszer és igazgatás A bírósági szervezetrendszer és igazgatás Az alapjogi bíráskodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei A bírósági szervezetrendszer és igazgatás A bírósági szervezetrendszer és igazgatás Az alapjogi bíráskodás."— Előadás másolata:

1 A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei A bírósági szervezetrendszer és igazgatás A bírósági szervezetrendszer és igazgatás Az alapjogi bíráskodás Az alapjogi bíráskodás

2 2 A bíróságok 1. Az igazságszolgáltatás alapelvei 1.1. A bírói függetlenség EJEE 6. cikk - a tisztességes elj. feltétele: „a tv. által létrehozott független és pártatlan bíróság” Alk. 50.§ (3) – „A bírák függetlenek és csak a tv- nek vannak alávetve.”

3 3 A bíróságok 1.1.1. Szervezeti függetlenség 1991-es reform: IM igazgatási jogai (személyi és anyagi feltételek biztosítása) > 53/1991. ABh: alkotmányos 17/1994. ABh: ombudsmanok vizsgálati joga > függetlenség biztosítéka 28/1995. ABh: bírósági kv-i előírányzatok átcsoportosítása a végr. hat. részéről > korl. nélkül alk.ell. 12/2001. ABh: jogegységi eljárás 54/2001. ABh: felszámoló automatikus kijelölésétől való eltérés > bírói függetlenség az ítélkező tev.-re > bírói függetlenség az ítélkező tev.-re >< Holló, Kiss: összefüggő elj. szabályok is 2003: költségvetés előterjesztése > OIT

4 4 A bíróságok 1.1.2. Személyi függetlenség 51/1992. ABh: népi ülnökök párttagsága – társasbíráskodás elve 38/1993. ABh: IM kinev., címadományozási jog alk. követelmény > más hatalmi ághoz tartozó kinevező ellensúlyozása, bíróságok közrehatása v. más egyensúly 45/1994. ABh: bírák kitüntetése > bírói hatalmi ág közrehatása; S.L., L.T., Z.J. alk. ell. 1997-es jogállási tv.: bíróvá válás új rendje > ált. pályázati rendszer (kiv. első 3 év kinev.) legalacsonyabb illetmény + évente kv.-i tv. legalacsonyabb illetmény + évente kv.-i tv. 13/2002. ABh: döntés függetlensége - Btk. középmérték > nem alk. ell.

5 5 A bíróságok 1.2. Egyéb alapelvek: bírói út, igazságszolg. általánossága (bírói monopólium), bíróság előtti egyenlőség, ártatlanság vélelme, tisztességes elj., jogorvoslathoz való jog, tárgyalás nyilvánossága, társasbíráskodás, anyanyelv használata bírói út, igazságszolg. általánossága (bírói monopólium), bíróság előtti egyenlőség, ártatlanság vélelme, tisztességes elj., jogorvoslathoz való jog, tárgyalás nyilvánossága, társasbíráskodás, anyanyelv használata

6 6 A bíróságok 2. A bírósági szervezetrendszer és igazgatás 1997:LXVI. tv. Bsz; Reform - négyszintű bírósági rendszer: helyi, megyei, ítélőtáblák, LB 1999: CX. tv. Bp-i IT > 45/2001. ABh: ítélőtáblák > 2002:XXII. tv. Bp., Szeged, Pécs + Debrecen, Győr (2004. július 1.) 1999: CX. tv. Bp-i IT > 45/2001. ABh: ítélőtáblák > 2002:XXII. tv. Bp., Szeged, Pécs + Debrecen, Győr (2004. július 1.) - külső igazgatás felváltása bírói önigazgatással - OIT: bírói dominancia + LB elnök (?), LÜ, OÜK, IM, 2 képv.

7 7 A bíróságok 3. Az alapjogi bíráskodás Alk. 32/A.§ AB: absztrakt normakontroll Alk. 70/K.§: alapvető jogok megsértése miatti igények, kötelezettségekkel kapcs. állami döntések elleni kifogások > bíróságok

8 8 A bíróságok 3.1. A bírói alkotmányértelmezés közvetlen (Dávodi ügy) vagy közvetett (Profi, Góman, Tiszavasvári) Drittwirkung az alkotmányértelmezés monopóliuma versus az alkotmány norma-jellege (A. 77.§ (2))

9 9 A bíróságok 3.2. Bírói normakontroll? normakontroll versus megsemmisítési monopólium? Abtv. 38.§: bírói normakontroll kötelezettsége megoldási lehetőségek: jogegységi hat. felülvizsgálata valódi alkotmányjogi panasz

10 10 A bíróságok Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei A bírósági szervezetrendszer és igazgatás A bírósági szervezetrendszer és igazgatás Az alapjogi bíráskodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések