Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos népszavazás és népi kezdeményezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos népszavazás és népi kezdeményezés"— Előadás másolata:

1 Országos népszavazás és népi kezdeményezés

2 közvetlen és képviseleti demokrácia
Alkotmány 2. § (2) bekezdés „a Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja” 2/1993. (I. 22.) AB határozat „A Magyar Köztársaság alkotmányos rendjében a népszuverenitás gyakorlásának elsõdleges formája a képviselet. Népszavazás csak az Alkotmány és az alkotmányosan hozott törvények keretei között dönthet az Országgyûlés hatáskörébe tartozó ügyekben.”

3 mi lehet népszavazás tárgya?
Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése „országos népszavazás ... tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet” 53/2001. (XI. 29.) AB határozat „az Országgyûlés Alkotmányban biztosított jogalkotói hatásköre teljes, és mind a Kormány, mind a Kormány tagjai irányába nyitott” (sebességkorlátozás)

4 mi lehet népszavazás tárgya?
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdés „a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen válaszolni” 52/2001. (XI. 29.) AB határozat a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen nem tartalmazhat két, szorosan össze nem függő alkérdést olyan követelményt nem támaszt, hogy az egyes jogágak kifejezéskészletét, az egyes szakterületek terminus technicusait vegye alapul a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja-e dönteni, hogy az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint terheli-e jogalkotási kötelezettség

5 mi nem lehet népszavazás tárgya?
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés Nem lehet országos népszavazást tartani: a) a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények tartalmáról, 51/2001. (XI. 29.) AB határozat tartalmazza-e a költségvetési, a zárszámadási törvény módosítását okszerûen következik-e belőle e törvények megváltoztatása a választópolgárok pontosan határoznak-e meg jövõbeli költségvetési törvényben szereplõ egyes kiadásokat

6 mi nem lehet népszavazás tárgya?
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés Nem lehet országos népszavazást tartani: b) hatályos nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekrõl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról, 58/2004. (XII. 14.) AB határozat [az Alkotmány] „a már megerõsített, kihirdetett és hatályba lépett nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatban állapít meg népszavazási tilalmat” (uniós csatlakozás előtte OK)

7 mi nem lehet népszavazás tárgya?
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés Nem lehet országos népszavazást tartani: „c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésrõl szóló rendelkezéseirõl,” 25/1999. (VII. 7.) AB határozat az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye (elnökvál. módja)

8 mi nem lehet népszavazás tárgya?
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl, e) az Országgyûlés feloszlásáról, f) a Kormány programjáról, g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetésérõl, h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, i) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének feloszlatásáról, j) a közkegyelem gyakorlásáról.

9 a népszavazás fajtái Alkotmány 28/C. § (1) bekezdés
országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a népszavazás elrendelésére kötelezõen vagy mérlegelés alapján kerül sor. Alkotmány 26. § (6) bekezdés megerősítő népszavazás: elfogadott, de még ki nem hirdetett törvényről

10 a népszavazás fajtái 1998. évi III. törvény 8. § (3) bekezdés
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 8. § (3) bekezdés a kötelezõen elrendelendő népszavazás csak ügydöntõ lehet a fakultatívnál az Országgyűlés dönt a kötőerőről a megerősítő népszavazás ügydöntő

11 a népszavazás kezdeményezői
Alkotmány 28/C. § (2) és (4) bekezdés kötelező elrendelni ha 200,000 választópolgár kezdeményezi az Országgyűlés mérlegeli az elrendelést ha a köztársasági elnök a Kormány az országgyűlési képviselők egyharmada vagy 100,000 választópolgár kezdeményezi

12 a kezdeményezések viszonya
52/1997. (X. 14.) AB határozat megelőzési szabály a polgárok által kezdeményezett népszavazás elsőbbséget élvez nem lehetetlenítheti el a többi kezdeményezésre jogosult ez a védelem az eljárás legelejétől él

13 a kezdeményezések viszonya
a kérdést be kell nyújtani az OVB-hez hitelesítésre a hitelesítés pillanatától él az elsőbbségi védelem amíg nem zárul le az eljárás, azonos tárgyban nem kezdeményezhető népszavazás az OVB hitelesítő határozata ellen az AB-hez kifogás (jóváhagyás v. új eljárás > OVB > újabb kifogás) az Országgyűlés elrendelő határozatával szemben ha kötelező a népszavazás, az elrendelés megtagadása esetén is AB-hez kifogás

14 ha sikeres a kezdeményezés
az Országgyűlés elrendeli a népszavazást a köztársasági elnök kitűzi annak időpontját

15 a népszavazás eredménye
Alkotmány 28/C. § (6) bekezdés ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott nincs érvényességi küszöb az összes választópolgár több mint egynegyede: mintha a többség elment volna szavazni, és többségük azonos választ adott volna

16 mi lehet népi kezdeményezés tárgya?
Alkotmány 28/D. § az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés

17 ki kezdeményezheti a népi kezdeményezést?
Alkotmány 28/D. § hitelesítés: OGY hatáskör + egyértelműség kizárt tárgykör nincs 50,000 választópolgár

18 mi az eredménye a sikeres népi kezdeményezésnek?
Alkotmány 28/D. § a megfogalmazott kérdést az Országgyûlés köteles megtárgyalni


Letölteni ppt "Országos népszavazás és népi kezdeményezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések