Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs jogok 1. Személyes adatok védelme 2. Információszabadság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs jogok 1. Személyes adatok védelme 2. Információszabadság."— Előadás másolata:

1 Információs jogok 1. Személyes adatok védelme 2. Információszabadság

2 Fogalmak adatvédelem és információszabadság: két jog, konfliktus adatvédelem és információszabadság: két jog, konfliktus adatvédelem: a magánszféra védelme → átláthatatlanság (egyéni) adatvédelem: a magánszféra védelme → átláthatatlanság (egyéni) információszabadság: a közérdekű információk megismerhetősége → átláthatóság (állam) információszabadság: a közérdekű információk megismerhetősége → átláthatóság (állam) magyar Alk. 59. és 61. §-ok külön szabályozás, DE 1992:LXIII. tv. (Avtv.) együtt, országgyűlési biztos együtt magyar Alk. 59. és 61. §-ok külön szabályozás, DE 1992:LXIII. tv. (Avtv.) együtt, országgyűlési biztos együtt

3 1. Személyes adatok védelme Előzmény: Előzmény: o személyiségi jogok védelme o 1890. Warren-Brandeis: Right to Privacy → right to be let alone PPJE (17. cikk), EJEE (8. cikk): magánélet, család, lakás, levelezés PPJE (17. cikk), EJEE (8. cikk): magánélet, család, lakás, levelezés EU Karta: magánszféra (7. cikk) + személyes adatok védelme (8. cikk) EU Karta: magánszféra (7. cikk) + személyes adatok védelme (8. cikk) 1970-től adatvédelmi tv-ek + bírói jogfejlesztés 1970-től adatvédelmi tv-ek + bírói jogfejlesztés BVerfG 1983. népszámlálási döntés: információs önrendelkezési jog BVerfG 1983. népszámlálási döntés: információs önrendelkezési jog Strasbourg: rendőrségi lehallgatások korlátozása Strasbourg: rendőrségi lehallgatások korlátozása

4 Adatfajták: Adatfajták: o személyes adat: személlyel kapcsolatba hozható o különleges (szenzitív, érzékeny) adat:  faji eredet, nemzeti hovatartozás, politikai vél., pártállás, vallásos meggyőződés  egészségi állapot, káros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet o írásos beleegyezés v. tv. o jogszerű adatkezelés feltételei:  adatalany tudatos beleegyezése → informed consent  célhoz kötöttség → 15/1991. ABh személyi szám

5 független adatvédelmi hatóságok: biztosok → adatkezelés ellenőrzése (adatvéd-i nyilvántart.) független adatvédelmi hatóságok: biztosok → adatkezelés ellenőrzése (adatvéd-i nyilvántart.) 2003:XLVIII. tv. ügydöntő hatósági eszközök jogosulatlan adatkezelés esetén: zárolás, törlés, megsemmisítés, tiltás – ellene bírói út 2003:XLVIII. tv. ügydöntő hatósági eszközök jogosulatlan adatkezelés esetén: zárolás, törlés, megsemmisítés, tiltás – ellene bírói út 2005. évi XIX. tv.: 2005. évi XIX. tv.: eltérések az Obtv-től: általános ajánlási jog eltérések az Obtv-től: általános ajánlási jog adattovábbítás 3. országba: adattovábbítás 3. országba: érintett hozzájárulása érintett hozzájárulásavagy tv. + megfelelő védelem tv. + megfelelő védelem

6 AB gyakorlata: AB gyakorlata:  2/1990. ABh: ajánlószelvény → személyi szám + lakhely sok (Sólyom L. különvélemény)  20/1990. ABh: pártvezetők vagyonnyilatkozata  15/1991. ABh: személyi szám; adatvéd. nemcsak védelmi jog, hanem info. önrendelkezés (aktív); célhoz kötöttség; adatok összekapcsolásának tilalma ← „személyiségi profil”  29/1994. ABh: két személyazonosító jelrendszer ugyanarra a célra nem  46/1995. ABh: Bokros-csomag: személyi szám meghosszabbítás nem

7  74/1992. ABh: vallási hovatartozás önkéntes, anonim regisztrálása közérdekű, ill. tudományos célra megengedhető  21/1993. ABh: vagyonnyilatkozat mint a be nem vallott jövedelem ellenőrzésére használt eszköz alkotmánysértő  Szektorális adatvédelem:  egészségügyi: külön tv. (1997)  AIDS-szűrés anonimitása  Drogfogyasztók  Pszichiátriai betegek

8 2. Információszabadság Előzmény: 1766-os svéd sajtótv. → hivatalos iratok megismerés Előzmény: 1766-os svéd sajtótv. → hivatalos iratok megismerés EJEE 10. cikk: információk megismerésének szabadsága a vél.szabadság része EJEE 10. cikk: információk megismerésének szabadsága a vél.szabadság része ET ajánlás (1979): kormányzati dokumentumok nyilvánossága ET ajánlás (1979): kormányzati dokumentumok nyilvánossága EU amszterdami szerz.: Parl., Tanács, Bizottság dokumentumainak nyilvánossága EU amszterdami szerz.: Parl., Tanács, Bizottság dokumentumainak nyilvánossága

9 magyar Alk. 61. §: véleményszabadsággal együtt magyar Alk. 61. §: véleményszabadsággal együtt AB gyakorlata: AB gyakorlata:  37/1992. ABh: info.szab. nélkül nincs vél.szabadság  22/1999. ABh: médiakuratóriumok Avtv. fogalomhasználata: Avtv. fogalomhasználata:  állami, helyi ök-i, jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó (2005), a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (2005)

10 TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat + közérdekből nyilvános adat személyes adat v. nem állami, stb. szerv kezelésében lévő adat személyes adat közérdekből nyilv. adat közérdekű adat

11 AB fogalomhasználata (60/1994.) AB fogalomhasználata (60/1994.) pl. közszereplők ügynök múltja pl. közszereplők ügynök múltja személyes adat közérdekű adat

12 tájékoztatási kötelezettség: tájékoztatási kötelezettség: kérelemre + kérni lehet elektronikusan is (2005) kérelemre + kérni lehet elektronikusan is (2005) nincsenek előjogok (a sajtónak sem!) nincsenek előjogok (a sajtónak sem!) közérdekű adatok kötelező (proaktív) közzététele egyelőre az Avtv-ben nem, DE speciális jsz-ban már igen: közérdekű adatok kötelező (proaktív) közzététele egyelőre az Avtv-ben nem, DE speciális jsz-ban már igen:  Nemzeti Civil Alapprogram  pártalapítványok támogatásáról  SZJA tv. → APEH 1%-os kedvezményezettek  államháztartás működési rendje → Korm. rend.  új JAT tervezete: jogalkotási tervek, jsz.tervezetek

13 jogérvényesítés: jogérvényesítés: közérdekű adatközlés határideje: 15 nap közérdekű adatközlés határideje: 15 nap elutasítás: 8 napon belül elutasítás: 8 napon belül ellene 30 napon belül bírói út (Fővárosi Bíróság) ellene 30 napon belül bírói út (Fővárosi Bíróság) (adatkezelő bizonyítási kötelezettsége) alternatív jogérvényesítés: adatvédelmi biztos alternatív jogérvényesítés: adatvédelmi biztos

14 a jog korlátai: a jog korlátai: másik jog → személyes adat; felismerhetetlenné tétel (2005) másik jog → személyes adat; felismerhetetlenné tétel (2005) közérdek közérdek  államtitok, szolgálati titok → kontroll: adatvéd-i biztos  üzleti titok: közpénzek felhasználása; üvegzseb tv.: méltányolható érdek  döntés-előkészítő, belső használatú adatokkal való korlátozás ↓ 12/2004. ABh. automatikus nyilv. korlátozás nem alk.ellenes, DE mulasztásos alk.sértés ← bírói jogorv. hiánya ↓ 2005. évi XIX. tv: döntés megalapozását szolgáló adatok pontos meghat.; 10 éves korlátozási idő, előtte engedély, jszban rövidebb időkorlát

15 AB gyakorlat: AB gyakorlat:  32/1992. ABh: önkormányzati képviselőtestületek anyagai  34/1994. ABh: levéltári tv., állami titokjog megsemmisítése, tud. kutatás szabadsága  60/1994. ABh: átvilágítási tv. alkotmányossági vizsgálata  30/1997. ABh: országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata  kormányülések  kormányülések dokumentálása  ügynöknevek nyilvánossága → alk. módosítása?


Letölteni ppt "Információs jogok 1. Személyes adatok védelme 2. Információszabadság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések