Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár. A véleménynyilvánítás szabadsága 1.A jogok köre 2.A véleményszabadság területei 3.A véleményszabadság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár. A véleménynyilvánítás szabadsága 1.A jogok köre 2.A véleményszabadság területei 3.A véleményszabadság."— Előadás másolata:

1 Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár

2 A véleménynyilvánítás szabadsága 1.A jogok köre 2.A véleményszabadság területei 3.A véleményszabadság határai

3 1. A jogok köre a First Amendment – freedom of expression; US SC Kommunikationsgrundrechte, GG 5. cikk; BVerfGE EJENY, PPJNE 19. cikk; ENSZ EJB EJEE 10. cikk; EJEB Alk. 61.§; 30/1992. ABh: „anyajog” -gyülekezés-egyesülés, művészet-tudomány oktatás, információszabadság, vallásszabadság, gondolatszabadság -a vélemény fogalma: értékítélet és tényközlés

4 2. A véleményszabadság területei A)Sajtószabadság  írott sajtó – cenzúra-tilalom: 20/1997. ABh  1986: II. tv. B) A rádiózás és a televíziózás szabadsága  a frekvenciák szűkössége 1/2007. ABh  közszolgálatiság – objektív intézmény- védelem: 37/1992. ABh  1996:I.tv. C) Az Internet szabadsága  állami vs. önszabályozás

5 3. A véleményszabadság határai  a védendő érdekek négy csoportja: állami, társadalmi csoportok, közérdek, egyéni becsület A) Politikai beszéd - nemzetbiztonsági érdekek: államtitok (Pentagon Papers; Kriminális) - állami szimbólumok: zászlóégetés (Johnson, Lass mich!, 13/2000 ABh)

6 B ) Gyűlöletbeszéd - US: Skokie - G: Auschwitz-Lüge - EJEB: Jersild - AB: 30/1992. ABh, 12/1999. ABh, 14/2000. ABh, 18/2004. ABh

7 C) Közérdeket sértő beszéd - köznyugalom: US: fighting words; AB: rémhírterjesztés, 18/2000. ABh - közerkölcs: US: Roth EJEB: Handyside Mo.: Reklámtv., Médiatv. - közegészség: alkohol- és dohányreklámtilalom: 37/2000. ABh

8 D ) Becsületsértő beszéd és a közszereplők bírálhatósága - US: New York Times vs. Sullivan - G: Mephisto, Böll, Strauss - EJEB: Lingens, Dalban - AB: 36/1994. ABh; 57/2001. ABh

9 A gyülekezés és az egyesülés szabadsága 1.Közös gyökerek 2.A gyülekezéshez való jog 3.Az egyesüléshez való jog 4.A pártalapítás szabadsága

10 1.Közös gyökerek 2.A gyülekezés szabadsága –nemzeti alkotmányok (belga, német) –nemzetközi egyezmények (PPJNE, EJEE 11. cikk) –Strasbourgi gyakorlat: ellentüntetéshez való jog, de zavartalanság (A) biztonsági intézkedések (CH) bírósági eljárás elleni tüntetés (F) –Magyar alkotmányos szabályozás: 1945: BM rendelet 1989: I. tv. egyesülés-gyülekezés együtt 1989: XXXI. tv. 62., 63.§-ok

11 1989:III. tv: –korlátok – bcs., mások jogai –szervezők – állampolgári jog –bejelentési kötelezettség –rendőrségi tiltás – népképviseleti szervek, bíróságok + közlekedés rendje –(2004: megbénulás v. más útvonalon nem) + bírói út –feloszlatás – bcs, mások jogai + fegyveres + bejelentés nélkül –bj-i garanciák – gyül. szab. megsértése; rendbontás –katonák gyül. joga

12 –55/2001. ABh: »kommunikációs jog »„békés összejövetel” »szervezők köre »bejelentési kötelezettség »„közlekedéshez való jog” »feloszlatás bejelentés hiányában

13 3. Az egyesüléshez való jog –egyesülés-ellenes felfogások (Rousseau, Le Chapelier tv.) –nemzeti alk-ok (holland, belga) –nki egyezmények (ENY, PPJNE, EJEE) –szovjet modell: társ. szervezet, egyesület –1989: II. tv. + Alk. mód.: korlát – pol.célú fegyveres pártalapítás + koalíciós szab. –Szervezettípusok: társ. szervezet – egyesület vs. köztestületek (MTA), gazd. szakmai kamarák »kötelező tagság (negatív egy. szab. nem)

14 Külső és belső egyesületi jog –egyesület és állam viszonya: –egy. alakítás rendszerei: »koncessziós »szabad testületalakítás »norm. feltételek; 6/2001. ABh: elj. elhúzódása –Szivárvány-ügy: 21/1996. ABh – az állam gyermekvédelmi köt.-e + EJEB –tv. felügyelet: egyesület vs. párt –belső egyesületi jog: alapszabály, tagfelvétel (Boy Scouts), tagsági jogok szervezeti felépítés: kgy., végr., képv. – demokrácia?

15 4. A pártlapítás szabadsága –politikai akaratképzés; közvetítő szerep (antidiszkr. tv.) –jelöltállítási köt.: 53/1996. ABh – S.L. alk. köv. –Külső szabadság: esélyegyenlőség: 27/1998. ABh – 5 % fasiszta pártok tilalma – fegyverszünet: 810/B/1992 (1993 ) EJEB: - X. v. Italy - ÖZDEP-ügy: kurd párt betiltása 11. cikk sérelme; de Refah-tilalom nem! párttagság tilalma, összeférhetetlenség - Rekvényi-ügy – „történelmi körülmények” - Vogt-ügy: német kommunista tanárnő elbocsátása 11. cikk sérelme Pártfinanszírozás: költségvetési támogatás, de nem mindenre (BVerfGE) gazdálkodás ellenőrzése – ÁSZ

16 –Belső szabadság belső demokrácia követelménye munkahelyi pártszervezetek tilalma megszűnés: bíróság

17 Információszabadság Előzmény: 1766-os svéd sajtótv. → hivatalos iratok megismerés EJEE 10. cikk: információk megismerésének szabadsága a vél.szabadság része ET ajánlás (1979): kormányzati dokumentumok nyilvánossága EU amszterdami szerz.: Parl., Tanács, Bizottság dokumentumainak nyilvánossága

18 magyar Alk. 61. §: véleményszabadsággal együtt AB gyakorlata:  37/1992. ABh: info.szab. nélkül nincs vél.szabadság  22/1999. ABh: médiakuratóriumok Avtv. fogalomhasználata:  állami, helyi ök-i, jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó (2005), a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (2005)

19 TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat + közérdekből nyilvános adat személyes adat v. nem állami, stb. szerv kezelésében lévő adat személyes adat közérdekből nyilv. adat közérdekű adat

20 AB fogalomhasználata (60/1994.) pl. közszereplők ügynök múltja személyes adat közérdekű adat

21 tájékoztatási kötelezettség: –kérelemre + kérni lehet elektronikusan is (2005) –nincsenek előjogok (a sajtónak sem!) –közérdekű adatok kötelező (proaktív) közzététele egyelőre az Avtv-ben nem, DE speciális jsz-ban már igen:  Nemzeti Civil Alapprogram  pártalapítványok támogatásáról  SZJA tv. → APEH 1%-os kedvezményezettek  államháztartás működési rendje → Korm. rend.  új JAT tervezete: jogalkotási tervek, jsz.tervezetek

22 jogérvényesítés: –közérdekű adatközlés határideje: 15 nap –elutasítás: 8 napon belül –ellene 30 napon belül bírói út (Fővárosi Bíróság) (adatkezelő bizonyítási kötelezettsége) – alternatív jogérvényesítés: adatvédelmi biztos

23 a jog korlátai: –másik jog → személyes adat; felismerhetetlenné tétel (2005) –közérdek  államtitok, szolgálati titok → kontroll: adatvéd-i biztos  üzleti titok: közpénzek felhasználása; üvegzseb tv.: méltányolható érdek  döntés-előkészítő, belső használatú adatokkal való korlátozás ↓ 12/2004. ABh. automatikus nyilv. korlátozás nem alk.ellenes, DE mulasztásos alk.sértés ← bírói jogorv. hiánya ↓ 2005. évi XIX. tv: döntés megalapozását szolgáló adatok pontos meghat.; 10 éves korlátozási idő, előtte engedély, jszban rövidebb időkorlát

24 AB gyakorlat:  32/1992. ABh: önkormányzati képviselőtestületek anyagai  34/1994. ABh: levéltári tv., állami titokjog megsemmisítése, tud. kutatás szabadsága  60/1994. ABh: átvilágítási tv. alkotmányossági vizsgálata  30/1997. ABh: országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata  kormányülések  kormányülések dokumentálása  ügynöknevek nyilvánossága → alk. módosítása?


Letölteni ppt "Kommunikációs jogok Halmai Gábor egyetemi tanár. A véleménynyilvánítás szabadsága 1.A jogok köre 2.A véleményszabadság területei 3.A véleményszabadság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések