Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Egészség - betegség Dr. Kincses Gyula ESKI 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Egészség - betegség Dr. Kincses Gyula ESKI 2005."— Előadás másolata:

1 1/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Egészség - betegség Dr. Kincses Gyula ESKI 2005.

2 2/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészség fogalmának változása Hagyományos, redukált értelmezés: A betegség hiánya. Maximalista-idealista (WHO): A teljes testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Realista: Az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy a társadalom által elvárt biológiai működése közötti megfelelés. Az egészségkép ezért koronként, kultúránként változik. (Kincses 1999.)

3 3/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészség meghatározása Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy a társadalom által elvárt biológiai működése közötti megfelelés. Az egészség megítélése a képességek, korlátozottságok, a fájdalom, és mindennek a mentális feldolgozásán alapul. Az egészségkép – és annak szubjektív megítélése – koronként, kultúránként változik.

4 4/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Egészségnyereség Az egészségi állapot beavatkozás szerinti változása, ami –az élettartam meghosszabbodását, és/vagy –az életminőség javulását okozza. Az életminőség javulása: –képességek (önellátás, mozgás, kommunikáció, munkaképesség stb.) javulása, –a fájdalom csökkenése, –az állapottal való megbékélés, együttéléséi képesség kialakulása.

5 5/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. A betegség meghatározása A betegség a társadalmilag elfogadott egészségképtől való eltérés, ami csökkenti –az élettartamot vagy –az életminőséget, (funkciózavart vagy fájdalmat okoz), és amit az egyén, vagy a környezete észlel. (Beleértve az ellátórendszer, a diagnosztikai eszközök észlelését is.)

6 6/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségi állapot determinánsai Az egyén genetikai állománya. Az életmód, illetve az életmódot elsődlegesen meghatározó tényezők : –a gazdaság fejlettsége (GDP/capita), –a társadalmi egyenlőtlenségek mértéke, –környezeti káros hatások mértéke –társadalmi minták, elvárások, és ezek leképeződése a szokásokban. Az egészségügyi ellátás –hozzáférésének egyenletessége (equity, a rendszer igazságossága) –az egészségügyi ellátás fejlettsége, minősége. Az egyén problémakezelő-képessége, informáltsági pozíciója.

7 7/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségügyi kapacitás és a születéskor várható élettartam változása Magyarországon orvosok száma eü. szakdolgozók sz. orvosi körzetek száma ambuláns forgalom (fő/év) kórházi ágyszám 100 ágyra jutó orvosszám sz. várható átl. élettart. férfi 19701975198019851990 évek 80 100 120 140 160 180 64 65 66 67 68 69 bázisév 1970 = 100% növekedés %-ban születéskor várható átlagos élettartam

8 8/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségfejlesztés meghatározása Az egészségfejlesztés mindazon közösségi és egyéni cselekedetek összessége, amelyek célja: –az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, –a természetes „egészségvesztés” lassítása, –az egészségi állapot javítása/stabilizálása, –az elveszett képességek újrafejlesztése, pótlása.

9 9/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségtudatos magatartás Olyan életvitel, amelynek során az egyén döntéseiben fontosnak tartja egészség szempontjait saját maga és –szűkebb és tágabb – környezete érdekében, szokásainak tudatos kontrolálásával (helyes táplálkozás, testmozgás, egészségkárosító magatartások kerülése) tevékenyen részt vesz egészségénekének fejlesztésében, elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit, az ellátórendzerrel kapcsolatban kialakítja és alkalmazza a tájékozott fogyasztói magatartást: –az ellátórendszerrel és igénybevételi lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek, –a betegjogok ismerete, –egészségügyi fogyasztóvédelmi ismeretek.

10 10/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Népegészségügy Azon – központosított szervezeten keresztül irányított, szerevezett– állami tevékenység, amely: a közegészségügyi – járványügyi helyzet stabilizálására, javítására, az egészségi állapot monitorozására, a primer és szekunder prevenció szervezésére az egészségügyi szolgáltatók –engedélyezésére, nyilvántartására –működésének szakmai felügyeletére, irányul.

11 11/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészség színterei és társadalmi beágyazottsága rehabilitációp r e v e n c i ó t á r s a d a l o m egészségfejlesztés, egészségnevelés oktatás g y ó g y í t á s egészségügy és szociális ellátások integrálása az egészség feltételeinek biztosítása, az egészségkárosodottak életfeltételeinek biztosítása szűrés, immuni- záció az egészség feltételeinek biztosítása e g é s z s é g ü g y reszocializáció EgészségBetegség Együttélés a betegség következményeivel

12 12/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségügyi ellátás céljai az élet meghosszabbítása –a betegségek kiküszöbölése (prevenció), –a betegségek meggyógyítása (kuráció), –az állapot stabilizálása (kuráció) az életminőség javítása –az egészségben töltött életévek számának növelése (prevenció) –a fájdalom csillapítása (kuráció) –az elveszett funkciók pótlása, fejlesztése vagy helyettesítése (rehabilitáció és habilitáció) –testi - lelki alkalmazkodás segítése a kialakult állapotokban populációs érdekek érvényesítése (közegészségügy és járványügy)

13 13/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészség – betegség stádiumai betegség:0 tünet:0 panasz:0 betegség: + tünet: + Panasz + betegség:+ tünet:+ panasz:0 betegség:+ tünet:0 panasz:0 betegség:+ tünet:+ panasz:+/0 primer prevenció szekunder prevenciótercier prevenció a betegség kezdetea diagnózis felállítása, a kezelés kezdete a gyógyítás vége ABC A1A1 felismerhetõség A2A2 laikus felismerhetõség eredmény/ kimenetel -gyógyulás -rokkantság -halál esz- kö- zök -környezeti káros hatások csökkentése -egészség- nevelés -orvos- tudomány, technika fejlődése -szűrés -felvilágosítás -nevelés -equity -az egészségügyi szolgálat hozzá- férhetősége -a gyógyítás szakmai technikai fejlesztése -minőségbiztosítás -equity -primer prevenció -rehabilitáció -egészségügyi és szociális ellátások integrálása 4 GYÓGYÍTÁS S z ű r é s, l a i k u s k é p z é s M e g e l ő z é s Jel- lem- zők

14 14/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészség, mint felértékelődő érték Az egészség, mint közösségi érték –a humán erőforrás felértékelődése a tudás-alapú társadalomban, –az egészségügyi szolgáltató-rendszer, mint a társadalmi infrastruktúra része –az ágazat hatalmas foglalkoztatási potenciálja. Egyéni érték: az egészség érték-szerepének változása –élvezeti érték (minden más érték élvezetének, így az életminőség meghatározója) –jövedelemszerző érték.

15 15/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Az egészségügyi ellátás rendszerét, minőségét meghatározó értékek Emberi méltóság equity (méltányosság, igazságosság) szubszidiaritás hatékonyság, finanszírozhatóság nyilvánosság, elszámoltathatóság, átláthatóság minőség választás szabadsága A 2001.-es konszenzus konferencia definíciója


Letölteni ppt "1/17 K i n c s e s G y u l a Kincses Gyula 2005. Egészség - betegség Dr. Kincses Gyula ESKI 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések