Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Banyár József: Életbiztosítás 4.1 4. Az életbiztosítások szerepe, fogalma, főbb fajtái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Banyár József: Életbiztosítás 4.1 4. Az életbiztosítások szerepe, fogalma, főbb fajtái."— Előadás másolata:

1 Banyár József: Életbiztosítás 4.1 4. Az életbiztosítások szerepe, fogalma, főbb fajtái

2 Banyár József: Életbiztosítás 4.2 A pénzügyi szükségletek változásának logikája Új, differenciálódó szükségletek A pénzügyi műveltség fejlődése Átláthatóbb, és Testre szabott termékek Komplex problémamegoldás Az életbiztosítás határai kezdenek elmosódni

3 Banyár József: Életbiztosítás 4.3 Pénzügyi szükségletek az életpályán 1. Valamilyen” lakhatás 2. „Általános felhasználású” biztonsági tartalék képzése 3. kisösszegű és díjú kombinált személybiztosítás 4. „gondoskodás a gyerekről” 5. Differenciált gondoskodás a gyermekről 6. Kocsivásárlás 7. Minőségi lakhatás

4 Banyár József: Életbiztosítás 4.4 Pénzügyi szükségletek az életpályán 8. Elő-takarékosság betegség esetére 9. Saját nyugdíj-kiegészítéshez szükséges tőke 10. Házastárs nyugdíj-kiegészítéshez szükséges tőke 11. Nyugdíjtőke járadékra váltása 12. Vagyon hátrahagyása 13. Előgondoskodás magatehetetlen időskori önmagunkról 14. Lakás „likvidálása”, átváltása járadékká

5 Banyár József: Életbiztosítás 4.5 Az életbiztosítás kapcsolata más biztosításokkal, az életbiztosítási kockázat jellege 1. a biztosítási esemény 2. a kár- és a kártérítés jellege 3. a tartalékképzés sajátosságai

6 Banyár József: Életbiztosítás 4.6 Biztosítási esemény 1. halálesetről, mint biztosítási eseményről beszélünk, ha a halál egy bizonyos előre meghatározott időszak alatt bekövetkezik 2. elérésről, mint biztosítási eseményről beszélünk, ha a halál egy bizonyos előre meghatározott időszak alatt nem következik be

7 Banyár József: Életbiztosítás 4.7 Elemi életbiztosítások 1. Kockázati (haláleseti) 2. Elérési Problémák A hagyomány Az életbiztosítási termékek fejlődése

8 Banyár József: Életbiztosítás 4.8 A kár-, illetve kártérítés jellege A „kár” fogalma „összegbiztosítás”

9 Banyár József: Életbiztosítás 4.9 Életbiztosítás és tartalékképzés Élet ↔ nem élet → tartam → tartalékok A vagyon-kár 3 „dimenziója”: 1. Mikor? 2. Hányszor? 3. Mekkora?

10 Banyár József: Életbiztosítás 4.10 Az életbiztosítási szerződés és szereplői A kockázati (haláleseti) életbiztosítás esetén a biztosító arra vállal kötelezettséget - a szerződést kötő személy (szerződő) díjfizetése ellenében -, hogy ha a biztosított személy (biztosított) egy bizonyos időtartamon (biztosítás tartamán) belül meghal, akkor egy előre meghatározott személy (kedvezményezett) részére egy előre meghatározott összeget (biztosítási összeget) fizet ki. Ha a tartam lejártakor a biztosított életben van, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik.

11 Banyár József: Életbiztosítás 4.11 1. Biztosító 2. Szerződő 3. Biztosított 4. Kedvezményezett

12 Banyár József: Életbiztosítás 4.12 Tartam Határozott – határozatlan – biztosítási év Biztosítási összeg többféle

13 Banyár József: Életbiztosítás 4.13 A legfontosabb életbiztosítások bemutatása

14 Banyár József: Életbiztosítás 4.14 A kockázati (haláleseti) életbiztosítás Gondoskodás hátramaradottakról Hitelfedezet Jövedelmi egyenlőtlenségek áthidalása Mint kiegészítő fedezet

15 Banyár József: Életbiztosítás 4.15 Elérési biztosítás Az elérési életbiztosítás esetén a biztosító arra vállal kötelezettséget - a szerződő díjfizetése ellenében -, hogy ha a biztosított egy bizonyos időtartam (biztosítási tartam) eltelte után is életben van, akkor részére (vagy egy előre meghatározott kedvezményezett részére) a biztosító egy előre meghatározott összeget (biztosítási összeg) fizet. Ha a biztosított a tartam lejárta előtt meghal, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. Díjvisszatérítéses elérési

16 Banyár József: Életbiztosítás 4.16 Vegyes biztosítás Kockázati + elérési A konstrukció problémái Haláleseti összeg = elérési összeg - variációk A konstrukció alternatív értelmezése

17 Banyár József: Életbiztosítás 4.17 Az egész életre szóló biztosítás Whole life = „összeér” a vegyes és a halálesti biztosítás 10 évnél hosszabb tartam Temetési költségek + örökösödési illeték

18 Banyár József: Életbiztosítás 4.18 Befektetési egységhez kötött életbiztosítás Unit Linked = Variable Universal Life = haláleseti biztosítás + befektetési alapok a haláleseti biztosítás díja a befektetési alapokba menő díjrész Díja:

19 Banyár József: Életbiztosítás 4.19 Az első BEK biztosítások díj- és szolgáltatás-szerkezete

20 Banyár József: Életbiztosítás 4.20 Az első BEK biztosítások szolgáltatása

21 Banyár József: Életbiztosítás 4.21 A modern BEK biztosítások díj- és szolgáltatás-szerkezete

22 Banyár József: Életbiztosítás 4.22 Egy BEK biztosítás eszközalapjainak értéke

23 Banyár József: Életbiztosítás 4.23 Egységek Eszközalapok Eladási és vételi árfolyamok Eladási és vételi árfolyam különbsége

24 Banyár József: Életbiztosítás 4.24 A biztosító költségeinek/nyereségének forrásai az eladási és a vételi árfolyam különbsége bizonyos típusú egységek elvonása egységek rendszeres elvonása az alapokból alapkezelési díj Az egységek fajtái felhalmozási („közönséges”) egységek kezdeti

25 Banyár József: Életbiztosítás 4.25 Rugalmasság összeg Eseti befizetések lejárat pénzkivonás Alapok közti váltás – befektetési kockázat!

26 Banyár József: Életbiztosítás 4.26 Átlátható költségstruktúra Hagyományos biztosítások „szimulálása”

27 Banyár József: Életbiztosítás 4.27 Meghatározott lejáratú életbiztosítás (à terme fix) a szerződő díjfizetése ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás lejártakor egy meghatározott összeget mindenképpen (tehát nem feltételesen, mint az elérési biztosítás esetében) kifizet a kedvezményezettnek (illetve, ha a kedvezményezett a tartam közben meghal, akkor visszafizeti a díjtartalékot vagy az addig befizetett díjakat). A biztosítás díjfizetési periódusa a tartam végéig, de legfeljebb a biztosított korábbi haláláig tart (ettől az időponttól a biztosítás díjmentessé válik)

28 Banyár József: Életbiztosítás 4.28 Gyermek számára való előtakarékosság Változó haláleseti összegű vegyes biztosítás (a haláleseti összege nem más, mint a lejárati összegnek a haláleset időpontjára diszkontált értéke) Alternatív felfogása: számla + feltételes járadékbiztosítás Fontos, hogy ki a biztosított!

29 Banyár József: Életbiztosítás 4.29 Járadékbiztosítások Egyszemélyes - többszemélyes járadékok Egyszeri díjas, azonnal induló, előleges életjáradék „Nyugdíjbiztosítás", "Özvegyi járadékbiztosítás", "Árvajáradék-biztosítás ".

30 Banyár József: Életbiztosítás 4.30 Több személyes járadékok Özvegyi járadékbiztosítás Árvajáradék-biztosítás "szimmetrikus" és "aszimmetrikus" járadékok „feltételes” járadékbiztosítás

31 Banyár József: Életbiztosítás 4.31 Nyugdíjbiztosítások 1. Megtakarítási (tőkegyűjtési) típusú (célú) életbiztosítás 2. Életjáradék-biztosítás Tőkegyűjtési versus járadékos szakasz

32 Banyár József: Életbiztosítás 4.32 Kiegészítő kockázatok – kiegészítő biztosítások  baleseti halál  baleseti rokkantság  bizonyos „kritikus”, vagy „rettegett” betegségek  rokkantság  műtét  kórházi ápolás

33 Banyár József: Életbiztosítás 4.33 Baleseti halál, illetve rokkantság pótlólagos fedezetet a „normál” haláleseti összeg mellé Definíció: ha a biztosított az akaratától független, hirtelen fellépő külső behatás következtében egy éven belül meghal, illetve megrokkan (súlyos és maradandó egészségkárosodást szenved )

34 Banyár József: Életbiztosítás 4.34 Baleseti csonkolási táblázat Testrészek egészségkárosodásaRokkant-ság foka Egyik felső végtag vállízülettől való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége70% Egyik felső végtag könyökízület fölött való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége65% Egyik felső végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése/működésképtelensége vagy egyik kéz teljes elvesztése/működésképtelensége 60% Egyik hüvelykujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége20% Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége10% Bármely más ujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége5% Egyik alsó végtag combközép fölött való teljes elvesztése vagy működésképtelensége70% Egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése vagy működésképtelensége70% Egyik alsó végtag lábszár közepéig való, vagy egyik lábfej teljes elvesztése vagy működésképtelensége50% Egyik lábfej boka szintjében való elvesztése vagy teljes működésképtelensége30% Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége5% Bármely más lábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége2% Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése100% Egyik szem látóképességének teljes elvesztése35% Amennyiben a biztosított a másik szem látóképességét már a biztosítási eseményt megelőzően elvesztette65% A beszélőképesség teljes elvesztése60% A szaglóérzék teljes elvesztése10% Az ízlelőképesség teljes elvesztése5%

35 Banyár József: Életbiztosítás 4.35 Azokra a betegségekre érdemes az életbiztosítóknak fedezetet kínálnia, amelyekre egyidejűleg igaz, hogy :  viszonylag ritkán fordulnak elő,  az emberek jól ismerik őket és félnek tőlük,  mindent megtesznek, hogy elkerüljék őket,  bekövetkezésük jelentős anyagi költségkihatásokkal jár

36 Banyár József: Életbiztosítás 4.36 Rettegett Kór – Dread Disease – Critical Illness  szívinfarktus  agyvérzés  rák  szívkoszorúér bypass műtét szükséglete  veseelégtelenség

37 Banyár József: Életbiztosítás 4.37 Rokkantsági díjmentesítés rokkantsági járadék műtéti szolgáltatás kórházi ápolás


Letölteni ppt "Banyár József: Életbiztosítás 4.1 4. Az életbiztosítások szerepe, fogalma, főbb fajtái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések