Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani kérdések mesefeldolgozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani kérdések mesefeldolgozás."— Előadás másolata:

1 Módszertani kérdések mesefeldolgozás

2 Célkitűzések – miért tanítunk matematikát?
A matematika a valóság leírásának egyik eszköze. A valóság problémáinak a matematika nyelvére történő lefordítása teszi lehetővé a problémák megoldását. A megoldást vissza is kell fordítani a mindennapi nyelvre, ez az értékelés eszköze.

3 Probléma-megoldási gondok
Együttműködés alapja, fejlesztés lehetősége Családi ismeretszerző képesség Óvodai problémamegoldó javaslatok médiahatás

4 A matematikai és természetismereti megismerési folyamatról
Amerikai kutatók hatalmas gombát fedeztek fel az Oregon állam keleti részén fekvő Malheur Nemzeti Parkban. A gomba, amelynek fonalai mintegy 890 hektárnyi terület talaját szövik át, valószínűleg a világ leghatalmasabb élő szervezete: kiterjedése több mint 1600 futballpályányi. Az Armillaria ostoyae nevű fagyilkos gomba – hétköznapi nevén mézgomba –, amely a gyökereket támadja meg, a mi tuskógombánk rokona. Ez a most felfedezett rendkívüli méretű szövedék becslések szerint 2400 éves, bár bizonyos kutatók úgy vélik, akár kétszer-háromszor ennyi idős is lehet. (A korábban ismert legnagyobb példányt egyébként 1992-ben Washington államban találták, az 600 hektár kiterjedésű volt.)

5 Gyilkos galóca Kalapja különféle zöld (olajzöld, sárgászöld, zöldes, néha csaknem fehéres), gyakran benôtten szálas, selymesen fénylô. Lemezei fehérek. Tönkjén fehér gallér és a gumós tövén bô, elálló szélû, fehér bocskor van. Húsa fehér, édeskés szagú. Kora nyártól késô ôszig terem lomberdôben, fôleg tölgy alatt, de néha fenyôerdôben is elôfordul. Halálosan mérgezô! A gomba elfogyasztása után 8-24 óra múlva csillapíthatatlan hányás kezdôdik, majd átmeneti javulás után a mérgezett néhány napon belül máj- és veseelégtelenség következtében meghalhat.

6 Farkastinoru

7 Természetismeret foglalkozás
Egy képet nézünk meg alaposan Figyeljétek meg, hogy milyen színű a gomba kalapja? Mit láttok a szárán? ……

8 A gombák képeinek felhasználása a számfogalom fejlesztése érdekében
Nézzük az összes képet, csak az érdekel,hogy mindegyik gomba. Melyik képeken van pontosan két gomba? Melyik képen van a legkevesebb, a legtöbb…? Tegyétek sorba a képeket a gombák száma alapján! Rajzolj annyi gombát, mint amennyit a képen látsz!

9 Halmazképzés,részhalmazok
Ugyanabból a halmazból többféle szempont alapján létesíthetünk részhalmazokat. Példa: terményeket csoportosíthatunk növénytani szempontok szerint, nagyságuk szerint, színük szerint …., Vegyék észre a gyerekek, hogy ugyanabból a halmazból kiindulva más-más számosságú részhalmazokat kapunk.

10 Absztrakciós képesség fejlesztése
A számfogalom kialakítása során fontos, hogy a gyerek el tudjon vonatkoztatni a részletektől, koncentrálni tudjon a közös jellemzőre. Minél több oldalról közelítjük ugyanazt a fogalmat – pl. egy természetes szám értékét, annál jobban segítjük a csoportképzési képesség kialakítását. Az újjak használata fontos és megengedett a számlálás során: az ismerttől halad az ismeretlen felé egy-egyértelmű leképezés (függvény) segítségével.

11 Számlálás, halmazképzés
Fontos a mérések eredményének rögzítése is, pl. korongok segítségével.(függvénykapcsolat létesítése.) Példa: azonos hosszúságú ceruzákkal mérjük az asztal hosszát, és egy kosárba annyi korongot helyezünk el, amennyiszer újabb ceruzát kell elhelyeznünk a „ceruzavonat” végére.

12 A matematikai nevelés célja
A matematikai neveléssel alapvető gondolkodási képességeket fejlesztünk: absztrakció, sorba rendezés, szétválogatás megadott szempontok szerint, érzékelhető és mérhető tulajdonságok felismerése, a köztük lévő hasonlóságok és különbségek felfedezése, pontos megfigyelés, a tapasztalatok rögzítésének, felidézésének, megfogalmazásának képessége, problémák felismerése és a problémák megoldásának keresése.

13 Kippkopp gyerekei

14 Mesefeldolgozás a számfogalom fejlesztése érdekében
Foglalkozás célja: számfogalom fejlesztése Korcsoport: vegyes csoport Foglalkozás feladata: Számfogalom fejlesztése Megfigyelési képesség fejlesztése Emlékezet fejlesztése Önálló cselekedtetés Kreativitás fejlesztése Sorképzési képességfejlesztése Érzelmi nevelés (segítés a családban, testvérek) A segítőkészség fejlesztése Kifejezőképesség fejlesztése Színek megismerése

15 Mesefeldolgozás a számfogalom fejlesztése érdekében
Foglalkozás módszerei: Meseolvasás, játékos feldolgozás, Csoportmunka Beszélgetés Értékelés Visszavezetés Foglalkozás eszközei: (pl.) Színes korongok a számoláshoz Gesztenyék burokban A gesztenyegyerekek nevéhez kapcsolódó figurák, esetleg ujjbábok Kippkopp és Tipptopp Gyurmaragasztó (ld. Hubert Rita munkája) Papír,ceruza …….

16 Mesefeldolgozás a számfogalom fejlesztése érdekében
Kidolgozás A foglalkozás feltételeinek megteremtése: Az asztalokra kis kosárkákban az eszközöket kirakjuk. Motiváció: Zene (boldog születésnapot), kérdések arról, hogy kinek született kistestvére. Megkérjük a gyerekeket, hogy üljenek a helyükre, hogy megismerkedhessenek a gesztenye-gyerekekkel! Motiváció meséje: Kippkopp gyerekei A feladat szemléltetése: Leállunk a meseközben, és mi is végezzük a feladatot A kiosztott gesztenyék felbontása – a gyerekek „születése”, közben számolás. A találkozások számolása: pl. a figura mellé tegyenek annyi korongot, ahányadik ő volt a sorban.

17 Mesefeldolgozás a számfogalom fejlesztése érdekében
A mese feldolgozása (LEHETŐSÉGEK SZEREPELNEK! Nem kell mind!): Kérdések típusai: Mennyi gyereke lett..? Az első gesztenyegyerek után még hányat talált Kipp-kopp …? Kikkel találkoztak a gesztenye-gyerekek? Hány barátjuk lett? Hányadik találkozás…? Hasonlítás- kisebb, nagyobb, magasabb …. A víz emelkedése jó mérce! A mese eljátszása a kiosztott eszközökkel, vagy a gyerekekkel (drámajáték), és közben a számolás tudatos hangsúlyozása. Étékelő beszélgetés: Beszélgetés a mese alapján a testvérekről, esetleg a testvérek száma szerinti csoportképzés. Beszélgetés arról, hogy ők hogyan segítenek a szüleiknek. Visszavezetés a játékba: Gesztenyebábokat készíthetnek, akik akarnak, vagy lerajzolhatják a szereplőket, lerajzolhatják a saját családjukat, házukat….


Letölteni ppt "Módszertani kérdések mesefeldolgozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések