Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Térképészet Zentai László Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Térképészet Zentai László Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék"— Előadás másolata:

1 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Térképészet Zentai László Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Írás a térképen

2 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Betű, írás Az ábécé, vagyis beszédünknek a jelekkel való leírása, sokkal régebbi, mint a nyomtatás. A tipográfiai legkisebb, alapvető eleme a betű. A nyomtatott betűnek többféle technikai és esztétikai feltételnek kell megfelelnie: Minden esetben harmonikusan kell illeszkednie a szomszédos betűhöz. Legfontosabb a jó olvashatóság. A betűtípusnak alkalmasnak kell lennie a legkisebb betűnagyságtól a legnagyobbig az ábécé bármely betűjének olvasható reprodukálására.

3 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Szöveg a térképen Ritkák az olyan térképek, amelyeken nincs semmiféle szöveg. A laikus felhasználó számára a szöveg nélküli térkép szinte értelmezhetetlen. A megjelenítés szempontjából a szöveg több okból is lényeges, ezért a térkép készítőjének több oldalról is meg kell tudnia közelíteni a problémát: Szoftveres: betűtípusok, számítógépes betűformátumok. Speciális karakterek alkalmazásának lehetősége (latin betűs és nem latin betűs földrajzi nevek). Térképi hierarchia kifejezése a betűtípusok segítségével. Betűtípusok csoportosítása, kategorizálása, az ábrázolt témához illő betűtípus kiválasztása A magyar helyesírás szabályai a földrajzi nevek írására vonatkozóan.

4 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Betűtípusok sajátosságai, térképészeti alkalmazásuk Courier: programlisták nyomtatásához. Helvetica: térkép, prospektus, táblázat. Times: könyv, folyószöveg. Palatino: igényes kiadványok folyószövege. ITC Bookman: reklámszöveg. Zapf Chancery: kézírás utánzása. Avant Garde: nagyméretű feliratok, prospektus. New Century: kézikönyv, tankönyv, folyóirat.

5 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Térképi hierarchia kifejezése olyan betűtípusokat kell választani, amelyeknek több változata is létezik, hogy képesek legyenek hierarchia viszonyok kifejezésére is; minőségi eltérések kifejezésére is alkalmasnak kell lenniük; az elhelyezés alapján lehetséges kell legyen a szöveges információk ponthoz, vonalhoz vagy felülethez való kötése.

6 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A térképi írás és a vonatkozó objektum kapcsolata 1 A különféle típusú térképi objektumok eltérő követelményeket támasztanak a hozzájuk kapcsolódó megírások elhelyezésével szemben: vonalas objektumok (pl. folyók) megírása esetén a megírás párhuzamos az objektum vonalával, követi annak ívét, de például az utcanevek megírása általában az út tengelyvonalára esik; felületi objektumok megírása esetén arra kell törekednünk, hogy a megírás a lehetőségek szerint utaljon a felület nagyságára, a megírás terjedjen ki annak teljes területére (ez szórt nevekkel, nagyméretű megírásokkal, illetve elforgatott, vagy ívre illesztett megírásokkal érhető el). pontszerű objektumok, pl. településjelek megírását a jeltől meghatározott irányba célszerű elhelyezni (az elhelyezésnek megvannak a maga szigorú szabályai: elsőként a jeltől jobbra való elhelyezés ajánlott);

7 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A térképi írás és a vonatkozó objektum kapcsolata 2 A vízrajzi neveket általában kék színnel és/vagy dőlt betűkkel írjuk. A domborzati nevekre jellemző, hogy vastagabb betűkkel írjuk. Ha a dombság vagy hegység vonulatát is akarjuk érzékeltetni, akkor annak megfelelően íveljük a nevet. Nagyon gyakran a betűk közti távolságot úgy növeljük, hogy a név elhelyezése megadja az ábrázolt terület elterjedését is. Ez igaz mind a domborzati, mind a vízrajzi nevek (állóvíz) esetén.

8 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A földrajzi nevek elhelyezése A térképi nevek olvashatósága nemcsak a betűk alakjától, nagyságától, színétől függ, hanem a különböző nevek elhelyezésétől, elrendezésétől is. Területi elhelyezésnél a nevet úgy helyezik el, hogy a név iránya, hossza kifejezze az adott terület kiterjedését. Függőleges észak-déli irányú elhelyezéskor a neveknek a térkép bal oldalán alulról felfelé, jobb oldalán felülről lefelé kell haladniok, az óramutató járásának megfelelően. Vonalas elhelyezéssel jelöljük a vonal- vagy szalagszerű kiterjedésű tárgyakat. Leggyakoribbak a térképen ezek közül a vízfolyások. A folyóneveket olyan helyre szokták elhelyezni, ahol a folyó nem kanyarog, egyenletesen fut. A pontszerű íráselhelyezéseket alkalmazzák a pontszerű (pl. hegycsúcs) vagy a térkép méretarányában pontszerű ábrázolást kapó tárgyak (települések), illetve olyan felületek megírására, melyekbe az adott méretarányban a területnév nem helyezhető el.

9 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Számítógépes betűtípus formátumok 1 A különféle programok által használt eltérő betűtípus formátumok egységesítését a Windows tette lehetővé. Korábban zömmel raszteres, napjainkban vektoros betűtípus formátumok voltak az uralkodók.

10 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Számítógépes betűtípus formátumok 2 A különféle programok által használt eltérő betűtípus formátumok egységesítését a Windows tette lehetővé. A legelterjedtebb formátumok a TrueType és az Adobe Type 1, illetve ezek továbbfejlesztése az OpenType.

11 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A speciális karakterek használatának története 1 ASCII kódtábla (American Standard Code for Information Interchange). Szabványosította az egyes karakterek (angol ábécé betűi, számok, írásjelek) gépi kódját. 256 karakternek van helye, de ezek egy része is foglalt. Csak az angol nyelv igényeit vette figyelembe. A kódtábla felső része inkább speciális grafikai (keretező) karaktereket tartalmazott, mint idegen nyelvek különleges karaktereit.

12 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A speciális karakterek használatának története 2 A nyolcvanas években megkezdődött a számítástechnika nemzetközivé válása. Először az Apple-McIntosh grafikus operációs rendszeréhez, a DOS 4.0-hoz, majd a Windows 3.1-hez: Regionális változatok: kelet-európai, észak- európai, nyugat-európai, stb. Konkrét nyelvi változatok: magyar, olasz, szlovák, stb. Fontosabb szoftverek honosítása. Minden latin nyelv támogatása (pl. grönlandi, máltai, izlandi).

13 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A magyar ábécé speciális karakterei Két (4) olyan karakterünk van, amely csak a magyar nyelvben fordul elő: Ő ő Ű ű A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején többféle megoldási lehetőség: Írógép szabvány. CWI kódkiosztás. Közép-európai Windows. Windows 1250 kódlap. Mára a Windows jelentősége eldöntötte a kérdéseket.

14 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv A szomszédos országok speciális karakterei Egy Magyarországot ábrázoló térkép esetében elvárjuk, hogy a külföldi térképkészítők is helyesen használják a speciális karaktereinket. A magyar térképészeknek is hasonló gondossággal kell eljárniuk, főleg a szomszédos országok esetében.

15 Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Unicode A Unicode lényege, hogy nem 256, hanem 65536 féle karakter használható az operációs rendszer szintjén. Elsősorban a nem latin betűs nyelvek lehetőségeit növeli (koreai, kínai, japán). Támogatja a nem latin betűs nyelvek latinra átírása során használt speciális karaktereket is. Windows NT Windows 2000


Letölteni ppt "Zentai László: Térképészet Térinformatika sáv Térképészet Zentai László Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések