Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PAL színes televízió rendszer zPAL - az NTSC kódolás továbbfejlesztése zSoronkénti fázisváltás zA színsegédvivő modulációja zA moduláló jelek zsugorítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PAL színes televízió rendszer zPAL - az NTSC kódolás továbbfejlesztése zSoronkénti fázisváltás zA színsegédvivő modulációja zA moduláló jelek zsugorítása."— Előadás másolata:

1 PAL színes televízió rendszer zPAL - az NTSC kódolás továbbfejlesztése zSoronkénti fázisváltás zA színsegédvivő modulációja zA moduláló jelek zsugorítása zA színsegédvivő elhelyezése zSzínszinkronjel (PAL burst) zPAL kódoló és dekódoló tartalomjegyzék PAL SZÍNES TV 1.lap G.I.

2 y P AL y Phase Alternating Line y Német szabadalom - 1961 y Rendszeres műsorsugárzás Nyugat-Európában 1967- től y PAL rendszerű sugárzás ma több, mint 50 országban (köztük Ausztrália, Németország, UK, Magyarország) PAL PAL SZÍNES TV 2.lap G.I.  PAL = „Peace At Last” :-)

3 PAL-NTSC összehasonlítás y Hasonlóságok: yszínátvitel a világosságtartalom „közé szőve” ykvadratúramodulált színkülönbségek yszín-burst a hátsó szinkronvállon y Eltérések: ymás a színsegédvivő elhelyezése ya moduláló jelek a színkülönbségek, nincs koordináta- transzformáció ynincs csonkaoldalsávos színmoduláció ysoronként váltakozó burst referencia-fázis y CÉL: a fázishiba-érzékenység elnyomása y MEGOLDÁS: soronkénti fázisváltogatás y TECHNOLÓGIAI ALAP: soridejű késleltető művonal PAL SZÍNES TV 3.lap G.I.

4 Soronkénti fázisváltogatás (U n +U n+1 )/2=(m/2)(cos(α-φ)+cos(-α-φ))= mcos(α)cos(φ) (V n -V n+1 )/2 = (m/2)(sin(α-φ)+sin(-α-φ))= msin(α)cos(φ) m’ 2 = ( mcos(α)cos(φ)) 2 + (msin(α)cos(φ)) 2 = m2cos2(φ) m’ = m cos(φ) PAL SZÍNES TV 4.lap G.I.

5 A fázisváltogatás következménye y A fázishiba ellenére a szinezet nem változik (az eredő QAM vektor szögével jellemezhető) y A telítettség (a vektor hossza) a fázishiba koszinusza arányában csökken y Kihasználtuk azt a megfigyelést, hogy két egymás alatti képpont színe nagy valószínűséggel közel azonos. Éles átmeneteknél (vízszintes csíkok) ez nem áll fenn, ezért a módszer ott többlet-torzítást okoz! y A fázis-helyreállításhoz egyszerre kell rendelkezésre állni a pillanatnyi, és az egy soridővel korábbi QAM jelnek soridejű késleltetés PAL SZÍNES TV 5.lap G.I.

6 A SZÍNSEGÉDVIVŐ MODULÁCIÓJA y Az NTSC tapasztalatai szerint az I/Q kódolásnak nincs nagy minőségjavító hatása, ugyanakkor a csonkaoldalsávos I demodulálása és összekésleltetése a Q-val nehézkesebb vevőkonstrukcióhoz vezetett y A PAL-ban marad a zsugorított B-Y és R-Y egymásra merőleges irány, kvadratúra moduláció y Az átviteli sávszélesség mindkét moduláló jelre egységesen 1MHz. PAL SZÍNES TV 6.lap G.I.

7 Színkülönbségek redukciója PAL SZÍNES TV 7.lap G.I. y A világosságjelre szuperponált nagy amplitudójú színtelítettség túlvezérléshez vezethet y 75%-hoz igazították a kivezérlési tartományt, az ennél nagyobb amplitudók túlvezérlést okozhatnak PAL SZÍNES TV 7.lap G.I. (Azonos az NTSC-vel)

8 Redukciós tényezők meghatározása 8.lap G.I. y A sárga és enciánkék kivezérlés a legkritikusabb, ezekre határozták meg a redukciós tényezőket: 1-Ys=1- 0,66= k R 2 (Rs-Ys) 2 +k B 2 (Bs-Ys) 2 1-Ye=1- 0,53= k R 2 (Re-Ye) 2 +k B 2 (Be-Ye) 2 k R =(1/1,14) k B =(1/2,03) Moduláló jelek: U= k B (B-Y) V= k R (R-Y) PAL SZÍNES TV 8.lap G.I. V U

9 75%-os amplitudójú PAL színsávábra 9.lap G.I. y A szinkronszintbe való belógás nem számít, mert a szinkronáramkör eleve 1MHz aluláteresztővel indul y A 75%-nál nagyobb jeleket esetenként vágni kell, emiatt színtorzulás állhat elő, de ez ritka PAL SZÍNES TV 9.lap G.I.

10 Kvadratúramodulált színes PAL jel 10.lap G.I.  S MOD(n) =Y + Usin(2Π f C t) + Vcos(2Π f C t)  S MOD(n+1) =Y + Usin(2Π f C t) - Vcos(2Π f C t) PAL SZÍNES TV 10.lap G.I.

11 A színsegédvivő által okozott zavar 11.lap G.I. y Ha a színsegédvivő az NTSC-hez hasonlóan a sorfrekvencia felének páratlan számú többszöröse volna, akkor nagy V komponensnél álló pontraszter alakulna ki: PAL SZÍNES TV 11.lap G.I.

12 U-val és V-vel modulált színsegédvivő spektruma 12.lap G.I. PAL SZÍNES TV 12.lap G.I. z U z U olyan, mint az NTSC-nél z V z V két soridő periodicitással váltakozó fázisú, ezért spektruma széttolódik

13 PAL színsegédvivő a spektrumban 13.lap G.I. PAL SZÍNES TV 13.lap G.I. z Ha a színsegédvivő a sorfrekvencia felének páratlan többszöröse volna, a V moduláció éppen a világosságjel komponenseire esne. z MEGOLDÁS: negyedsoros offset (+ „egy kicsi”)

14 PAL színsegédvivő és a hangvivő viszonya 14.lap G.I. PAL SZÍNES TV 14.lap G.I. z PAL rendszerben a KÉP-HANG távolság a sorfrekvencia egész számú többszöröse, ezért a negyedsoros eltolás a SZÍN-HANG távolságra is automatikusan teljesül

15 Soridejű késleltetés beállítása 15.lap G.I. PAL SZÍNES TV 15.lap G.I. z Ha a késleltetés pontosan egy soridő, akkor a negyedsoros eltolás miatt 90 o fázistolás lép fel z A gyakorlatban a vevőben a késleltetőt 57ns-mal rövidebbre veszik, azaz 283,5 periódust késleltet z Ezzel a fázistolás 180 o, azaz invertálás. Emiatt a fázisösszegzésnél az V vektoroknál összeadást, U vektoroknál kivonást valósítanak meg. z Tehát valójában nem az egymás alatti, hanem egy kissé eltolt pontok között megy végbe az átlagolás

16 PAL fésűszűrő 16.lap G.I. PAL SZÍNES TV 16.lap G.I. S MOD(n) =Y + Usin(2 Π f C t) + Vcos(2 Π f C t) S MOD(n+1) =Y + Usin(2 Π f C t) - Vcos(2 Π f C t)

17 SZÍNSZINKRONJEL (PAL burst) 17.lap G.I. PAL SZÍNES TV 17.lap G.I. z Átlagfázisa 180 o, referencia a színdekódernek z Pillanatnyi fázisa +135 o normál fázisú, és -135 o invertált V moduláció esetén z Amplitudója referencia a színjelerősítő számára Időképe azonos az NTSC burst-tel

18 Burst kioltás 18.lap G.I. PAL SZÍNES TV 18.lap G.I. z 9 soridő burst-szünet a félkép-váltásnál z A fázisváltogatásban nincs ütemtörés z Minden félkép „+” fázissal indul, 4 félképes periodicitással

19 NYOLC FÉLKÉPES PERIODICITÁS 19.lap G.I. PAL SZÍNES TV 19.lap G.I. z Képzeljünk el egy változatlan, azonos színű képtartalmat z Ekkor a színsegédvivő (NEM A BURST!) négy soronként volna azonos fázishelyzetű a negyedsoros eltolás miatt, ha a képfrekvenciás offset nem lenne z A képfrekvenciás offset miatt 625 soronként volna azonos a fázishelyzet z A legkisebb közös többszörös: 625 x 4 = 2500 sor, azaz négy kép, nyolc félkép z Képvágásnál, montírozásnál erre a periodicitásra figyelemmel kell lenni

20 PAL kódoló 20.lap G.I. PAL SZÍNES TV 20.lap G.I.

21 PAL dekódoló 21.lap G.I. PAL SZÍNES TV 21.lap G.I.

22 R,G,B jelek helyreállítása 22.lap G.I. PAL SZÍNES TV 22.lap G.I. z 0,3(R-Y)+0,59(G-Y)+0,11(B-Y)=0 z U=(B-Y)/1,14 V=(R-Y)/2,03 B=Y+1,14U R=Y+2,03V G=Y-0,38U-0,58V RGBRGB 1 02,03 1-0,38-0,58 11,140 YUVYUV = A MÁTRIX:


Letölteni ppt "PAL színes televízió rendszer zPAL - az NTSC kódolás továbbfejlesztése zSoronkénti fázisváltás zA színsegédvivő modulációja zA moduláló jelek zsugorítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések