Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSALÁDI NAPKÖZI GONDOZÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSALÁDI NAPKÖZI GONDOZÁS"— Előadás másolata:

1 A CSALÁDI NAPKÖZI GONDOZÁS
SZAKMÁVÁ FEJLESZTÉSE TÁMOP /1-C

2 Partnerek Apor Vilmos Katolikus Főiskola,
Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása Tananyagok lektorálása Vizsgáztatás Módszertani támogatás

3 Partnerek BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ
Probléma alapú tanulásra (PBL - Problem based learning) alapozó e-learning tananyagfejlesztés. Tananyagfejlesztők képzése: 11 fő, 120 órás, on-line egyéni tanulás Tutorok képzése: 7 fő, 45 órás, on-line tutori rendszerben

4 Partnerek Családi napköziben és családi napközivel kapcsolatban tevékenykedők Gyermekellátást igénylő családok

5 A CSALÁDI NAPKÖZI SZOLGÁLTATÁS ILLETVE AHHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAKÖRÖK
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ HELYETTES (NEM FELTÉTLENÜL MUNKAVISZONY) SEGÍTŐ KOORDINÁTOR – szakmai támogató, koordináló CSANAMENEDZSER – HÁLÓZATI VEZETÉS (A SZAKMAIVAL KÖZÖS IS LEHET)

6 A CSALÁDI NAPKÖZI VEZETŐK KÉPZÉSÉNEK HELYE AZ OKJ RENDSZERÉBEN
Egy közös alapmodulra épülve független elágazásként

7 Zarka Dénes Képzési igény analízis – 2011. január

8

9

10 Ombudsmani jelentés „Megállapítom továbbá, hogy míg az un. hagyományos ellátási formák (bölcsőde, óvoda) működésénél szigorú szakmai követelmények érvényesülnek, az alternatív ellátási formáknál (pl. családi napközi) csupán laza előírások határozzák meg a működés feltételeit, mind a képzettség, mind a szolgáltatás nyújtásának egyéb (pl. ingatlan alkalmassága, az ellátást nyújtó helyettesítése) feltételeiben.”

11

12

13

14

15 A KÉPZÉSRŐL AZ OKJ RENDSZERÉBEN
Pályamódosítás – a nem szakképzetteknek több pedagógia, több pszichológia, több gyermekjólét (tájékoztatás, érdekvédelem,) kompetens gondozó gyermekek érdeke, családok érdeke = szakma érdeke A képzés két szintje: csana gondozó (79 óra tréning, 80 óra elearning és gyakorlat), csana szolgáltató 85 tréning, 112 elearning)

16 A csana OKJ szakmai képzés
Első modulok– alapozás és családi napközi gondozási nevelési ismeretek Bemenet a mostani előírások Pályamódosításra az önállóan családi napközit működtetésre nem vállalkozóknak úgy , hogy egy képzésen belül szakmai és családi napköziben személyes gondoskodást nyújtó feladatokra készülhet fel Kimenet az OKJ elfogadásáig a mostani végzettség – 29/2003-as rendelet, érettségivel rendelkezőknek a szolgáltató modul megkezdésének lehetősége, az OKJ elfogadása esetén a csana segítő, házi időszakos gyermekfelügyelő, illetve hálózati telephelyi dolgozó munkakör betöltésére való alkalmasság

17 II. Önálló működtetést választók - szolgáltatók
Bemenet az első modulok elvégzése, illetve azokból vizsga, érettségi bizonyítvány A családi napközi önálló vitele egy komoly társadalmi vállalkozás, alapozó ismeretek nélkül nagyon nehéz Nem közvetlenül pedagógiai , de a vezetői feladatok felkészülés nélkül i vállalása veszélyezteti az ellátást Családi napközi szolgáltató (működtető) modulok – az önállóan családi napközit vezethetők számára. Itt megjelenik egy mostaninál jóval bővebb és alaposabbb vállalkozási ismeretek modul, mely üzleti tervezés és kockázatai, marketing és pénzügy részekből áll, 32 óra e-learning és egy tréningnap Kimenet a jól működő csana vezető, aki nem frusztrált a gyermekellátáson kívüli feladatokat képes kézben tartani Társadalmi elvárásoknak megfelelő szakma!

18 AKKREDITÁCIÓK OKJ önálló szakma – lehetőség a még szakmával nem rendelkezőknek, hogy célzottan azt tanulják amire készülnek Szakmai végzettség kimenet a középiskolai végzettséggel nem rendelkezőknek: házi időszakos rész szakképesítés és csana gondozó/segítő végzettség. Ez elegendő, ha hálózatban akar és nem önállóan dolgozni

19 Akkreditáció – FAT – I. Amíg és ha nem sikerül az önálló csana okj-s képzés elfogadása a jelenlegi képzés akkreditálása kibővítve azokkal a kötelező elemekkel, amelyek lehetőséget nyújtanak az okj-s házi időszakos rész szakképesítés megszerzésére és a jelenlegi 29/2003-as rendelet szerinti tanúsítvány megszerzésére egyaránt

20 Akkreditáció – FAT – II. Amíg és ha nem sikerül az önálló csana okj-s képzés elfogadása, a jelenlegi képzés szolgáltatói részének akkreditálása, hogy a családi napközit önállóan működtetni kívánóknak a kihívásokhoz mérten adjunk muníciót. Egyfajta továbbképzés lehet a modul elvégzése azoknak, akik már rendelkeznek csana működtetői tanúsítvánnyal

21 Nevelés központú – (Okt.Hivatal)
A pedagógus továbbképzés a már meglévő e-learning modulokból A képzés kimenete az OH-nál akkreditált pontot érő továbbképzés, mely az önálló családi napközi működtetésre is jogosítványt ad. A pedagógus szakvizsga és a terepgyakorlat kidolgozása

22 Működtetés központú – koordinátor, csanamenedzser - FAT
azok számára, akik több családi napközit fenntartók és szeretnék feladataikat hatékonyan ellátni  meghatározni a családi napközi üzleti tervének fő elemeit, azonosítani a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat,  felmérni a családi napközi szolgáltatás iránti igényeket, irányítani a szakmai munkát, támogatást nyújtani a családi napközikben dolgozóknak

23 Szociális továbbképzési rendszer
Akkreditált képzéseink Készség és képességfejlesztő tréning 35 órás – 30 kreditpont Családi napközi szakmai műhely – hálózati plattform – 6 alkalom 24 óra, 20 kreditpont Családi napközi koordinátorok továbbképzési kötelezettsége -        

24 Hálózat központú – szervezés, vezetés, minőségbiztosítás
Hálózati tanácsadó képzés 80 óra – ebből 20 óra elearning kidolgozni a családi napközi hálózatban működő partnerek együttműködésének kereteit, elemezni a családi napközi piaci helyzetét, versenyképességét, meghatározni a családi napközi hálózat marketing és PR stratégiájának fő elemeit és eszközeit,

25 átlátni a családi napközi hálózat gazdálkodását és könyvelését a helyes gazdálkodási döntések meghozatalához szükséges szinten, tervezni és irányítani, ellenőrizni, értékelni a családi napközi hálózat szakmai munkáját, munkájában alkalmazni a vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, segíteni a külső ellenőrző szervek munkáját, szakszerűen vezetni az előírt szakmai, jogi, üzleti dokumentációt,

26 A tananyagfejlesztés szükségessége
Megszakadt a képzés fejlesztése – Támogató és Ellenőrző feladatra kiképzett segítő szakemberek megbízására nem került sor A TESZ képzési programja szakembereknek szólt. A 29/2003-as rendelet szerinti 40 órás képzésre is ez a jellemző A nem szakemberek számára 40 órában a gondozási-nevelési tartalom nem közvetíthető

27 Családi napközi hálózat Dánia (Care Work kutatás)
Kutatás helyszínei: egy fős település egy 7700 fős kistérségben, ahol nincs bölcsőde és egy település, ahol van bölcsőde is Mindkét önkormányzatnál van „családi napközi menedzser” és „családi napközi pedagógus” (forrás: Korintus Márta –előadás Budaörs 2007. A „Care Work in Europe, Current understandings and future directions” című kutatás 2001 szeptember és 2005 tavasza között zajlott. Finanszírozása az Európai Unió 5. Kutatás-fejlesztési keretprogramjából, a „Társadalmi-gazdasági tudásalap javítása” elnevezésű fejezetből történt. Dánia, Anglia, Hollandia, Svédország, és Spanyolország, illetve Magyarország egy-egy intézetének kutatói vettek részt a vizsgálatban. A kutatás magyar partnere a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet volt, vezetője Korintus Márta

28 A Gyermekház Hálózat - magyarországi modell
A Gyerekházak munkatársai a Biztos Kezdet programra felkészítő három hónapos képzést kapnak a program indulása előtt A Gyerekházak munkáját mentorok segítik, akik részt vesznek a szakmai tervezésben, rendszeresen konzultálnak a Gyerekház munkatársaival és értékelik szakmai munkájukat.

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A CSALÁDI NAPKÖZI GONDOZÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések