Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Északdunántúli Vízmű Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Északdunántúli Vízmű Zrt."— Előadás másolata:

1 Északdunántúli Vízmű Zrt.
A Tatabányai és Tatai szennyvíztisztító telepek fejlesztése és üzemeltetési tapasztalatai Északdunántúli Vízmű Zrt.

2 Északdunántúli Vízmű Zrt.
Az ÉDV ZRt. Környezetvédelmi tevékenysége A szennyvíztisztítási technológia fejlődése Tatabányai fejlesztés megvalósítása Tatai fejlesztés megvalósítása Északdunántúli Vízmű Zrt.

3 Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Működési területe
74 település Több mint 114 ezer fogyasztási hely

4 47 település Több mint 87 ezer csatorna bekötés Napi szennyvíztisztító kapacitás: m3/d

5 Az Északdunántúli Vízmű Zrt. SAP integrált moduljai
SAP R3 keretrendszer ÉDV Zrt. Fejlesztései Villamosenergia modul Víztermelés modul Menetlevél modul Hálózati veszteségelemzési modul Munkalap modul Alapmodulok Pénzügy-számvitel modul (FI) Kontrolling modul (CO) Készletgazdálkodási modul (MM) Eszközgazdálkodási modul (AM) Karbantartási modul (PM) Személyi erőforrás modul (HR) Társaságunk ha nem is tud a legnagyobb leni az állami tulajdonú vízművek közül, akkor legalább törekednünk kell arra, hogy a legjobbak legyünk! Ehhez a SAP integrált kellően stabil hátteret biztosítanak. Iparági megoldások Víz- és csatornadíj számlázás, ügyfélkapcsolat (IS-U) Telefonos ügyfélkapcsolat (BCM)

6 Minőségirányítási rendszereink
A társaság által bevezetett irányítási rendszerek: ISO 9001 minőségirányítási rendszer ISO 14001 OSHAS 18001 IEC27001 minőségirányítási rendszer

7 ISO 9001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a FOGYASZTÓ áll.

8 OSHAS 18001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a DOLGOZÓ áll.

9 IEC27001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a INFORMÁCIÓ áll.

10 ISO 14001 minőségirányítási rendszer
Bár az iso 9001 után a KIR volt az első minőségirányítási rendszer melyet társaságunk bevezetett, de a felsorolás végére hagytam. Az ÉDV ZRt. Komárom-Esztergom Megye legnagyobb környezetvédelemmel foglalkozó társasága. A kiemelt környezeti felelőssége elsősorban az üzemeltetett szennyvíz tisztítók által kibocsájtott tisztított szennyvíz minőségében jelentkezik. A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek közül kiemelném, hogy A társaság környezetvédelmi tevékenységét a bevezetett irányítási rendszer eljárásai mentén tervezetten folytatja, Több éve tudatos energiaracionalizálást folytat Középpontjában a KÖRNYEZET áll.

11 Szennyvíztisztítás fajlagos villamos energiafelhasználása kWh/m3
Villamos energia racionalizálást a KIR bevezetését megelőzően is folytatott, de valós, mérhető eredményei csak 2004 től voltak érezhetők- 2001-ben 3,89 Kwh/m3 volt 2012 ben 2,53 Kwh/m3 volt 40%.os csökkenés

12 Egy szennyvíztisztítással foglalkozó társaság munkáját a legjobban a kifogásolt minták száma minősíti. Az alábbi diagram jól mutatja, hogy a 2001-ben bevezetett KIR hatását 3 év alatt kezdte éreztetni, de ezt követően jelentősen csökkent a kifogásolt szennyvízminták száma és végül is 2009 óta folyamatosan 2% alatt van az összes mintához viszonyítva.

13 Társaságunk tagja a mavíz benchmarking klubjának, de az azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező 5 állami regionális vízmű közötti benchmarkinban lehet azonos feltételek mellett megmérettetni. Sokféle benchmarking mutatószám közül azt gondolom, hogy a legjobban a kifogásolt szennyvíz minták száma mutatja egy társaság környezetvédelmi tevékenységét. Az 5 állami tulajdonú regionális társaság benchmarkingjából kiragadva ezt a szegmenset!

14 A szennyvíztisztítási technológia fejlődése
A következő fejezetben szeretném kifejteni a hogy az emberi tevékenység milyen módon tudja befolyásolja környezetét. Ehhez elsőként tekintsük át az alap energia és anyag körforgás folyamatát

15 szervetlen vegyületek
A szennyvíztisztítás tulajdonképpen része annak az anyag és energia körfolyamatnak, amely évmilliók óta lejátszódik a természetben. Napenergia Víz Oxigén Széndioxid cukor Növények által hasznosítható szervetlen vegyületek Egyszerű szerves vegyületek Fotoszintézis

16 Bonyolult szerves vegyületek
Egyszerű szerves vegyületek Energia

17 Bonyolult szerves vegyületek Pl. fehérjék Növények által hasznosítható
Oxigén Bonyolult szerves vegyületek Pl. fehérjék Növények által hasznosítható szervetlen vegyületek Vízben élő mikroorganizmusok Széndioxid Víz Szervetlen N és P

18 A szennyvíztisztító telep feladata
a szennyvízben lévő szerves vegyületek lebontása szervetlenné olyan mértékben, hogy az élővizekben lévő mikroorganizmusok meg tudjanak birkózni a maradék szerves anyag lebontásával A természet egyensúlyi állapotok felborulása nélkül. A fenntarthatóság miatt a természetből kivett víz beszennyezését követően ahhoz, hogy a víz-, anyag- és energia körforgás ne boruljon fel szükséges az, hogy olyan módon adjuk vissza a vízkincset a környezetnek, hogy az meg tudjon vele birkózni.

19 Miért is lett kiemelt téma a nitrogén és foszforeltávolítás?
A mikroorganizmusok által felvételre nem kerülő nitrogén és foszformennyiség a természetes befogadókba, élővizekbe kerülve, felboríthatja azok ökológiai egyensúlyát. És elindítja az EUTROFIZÁCIÓT! EUTROFIZÁCIÓ: De miért is lett kiemelt téma a nitrogén és a foszfor eltávolítás?

20 Környezetünk fenntarthatósága érdekében növelni kell a tisztítás hatékonyságát!
Lakosság számának növekedése Bebocsájtott szennyvíz minőségi változása Felelősséggel tartozunk a környezetünk iránt! A lakos szám változás jelentős volt az előző 50 évben. Pl. Tatabányán konkrétan megduplázódott! A szennyvíz minőségét sok dolog befolyásolja, töménysége és minősége. A mosogatás szempontjából jó hír volt a pl. JAR mosogatószer, de a szennyvíz minősége szempontjából elindult egy jelentős minőség változás, melyre a régi szennyvíz telepek nem voltak felkészülve. Végezetül ki kell hangsúlyoznom a természeti körforgásokban való részételét az emberiségnek és ki kell hangsúlyozni a felelősségünket a környezetünk felé!

21 Mindkét projektben a befogadó az Által-ér.
A 28/2004. (XII.25.) KvVm rendelet szabályozza az előírt kibocsátási határértékeket Mindkét projektben a befogadó az Által-ér. A tatabányai szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az Által-ér, amely a tatai Öreg-tó vízgyűjtő területéhez tartozik. A tatai Öreg-tó védelme érdekében rendkívül szigorú határértékek. A tatai szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított víz befogadója az Által ér, a tatai Öreg-tó alatti szakaszán 2011. január 1-től már az új kibocsátási határértékeknek megfelelő tisztítást kell biztosítani mindegyik telepen. Az únióba való belépéssel szigorodtak a tisztított szennyvízben lévő N és P határértékek is. Ezeknek a szigorodó határértékeknek a régi technológia már nem tudott megfelelni, ezért vált szükségessé a fejlesztés.

22 A szigorított határértékek szerinti Indikátorok
Tatabánya: Tisztított szennyvíz paraméterei Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum2 NH4-N g/m3 5 2007 2011 KOLK 75 BOL5 25 öP 1 öN 30 10 öLa 35 Tata: Tisztított szennyvíz paraméterei Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum2 NH4-N g/m3 15 2007 5 2011 KOLK 102 75 BOL5 26 25 öP 7 2 Fényes fasori átemelő kapacitása l/s 170 220 Tisztított szennyvíz aránya % 87,2 92,9 A megvalósított fejlesztések miatt az Által-ér terhelése: Nitrogén esetében évi 25,5 Tonnával csökkent, míg Foszfor esetében évi 17,5 Tonnával csökkent.

23 Tatabányai szennyvíztisztító telep
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tatabányai szennyvíztisztító telepének fejlesztésére Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást. A Támogatási Szerződést 2011 februárjában írták alá, a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkálatai pedig novemberben kezdődtek meg. A fejlesztés teljes költsége ezer Ft, amiből az Európai Unió és a Magyar Állam ezer Ft támogatást nyújtott ÉDV Zrt. Önrész: ezer Ft. Kivitelező: Strabag MML Mérnök: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. A tárgyi KEOP projektek által érintett települések meglévő és az újonnan létesített rendszereinek részletes vagyonleltárának és vagyonértékelésének elkészítése is megvalósult!

24 Tatabányai szennyvíztisztító telep
A harmadára csökkentett ö.N. határéknek való megfelelés elég nagy kihívásnak mutatkozott, de a metanol adagolás, mint pótlólagos szerves anyag hozzáadás, elősegítette a lebontást végző baktériumok munkáját. Az utódenitrifikációs bioszűrővel biztosítható a 10 mg/l –es határérték! A 4.-ik üzemrész kellő üzemeltetési tartalékot jelent. A telep m3/d szennyvizet tisztít jelenleg, a tervezési érték , de rövid ideig a m3/d terhelést is kezelni tud. A fejlesztésnek köszönhetően, minden vizsgált vízminőségi paraméter javult. Tatabányai szennyvíztisztító telep

25 Tata: Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tatai szennyvíztisztító telepének fejlesztésére Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást. A Támogatási Szerződést 2011 februárjában írták alá, a szennyvíztisztító telep építési munkálatai pedig novemberben kezdődtek meg. A fejlesztés teljes költsége ezer Ft, amelyből az Európai Unió és a Magyar Állam ezer Ft támogatást nyújt. ÉDV Zrt. Önrész: ezer Ft . Kivitelező: S-A Tatai Konzorcium Konzorciumi Vezető: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. Konzorciumi Tag: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mérnök: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. Bár költségeink a beruházások során növekedtek, de nemzeti tulajdonú társaságként vállalatunk nem a profittermelést, hanem a közösségi célokat helyezte lőtérbe.

26 Tatai szennyvíztisztító telep
A fejlesztésnek köszönhetően az 1980-as évek beli technológiát felválltotta a XXI. Századi technológia! Itt is jelentős üzemi tartalék képződött a régi Bécsi-medence m3-es tároló kapacitásával. A m3/d tervezési terhelés helyett jelenleg napi átlagos m3/d a tisztított szennyvíz mennyisége. Ki kell emelnem a Fényes-fasori átemelő teljes felújítását is. Tatai szennyvíztisztító telep

27 Összegzés Bebocsájtott szennyvíz mennyiségének változása,
Bebocsájtott szennyvíz minőségének változása, Az ÉDV Zrt. Környezettudatos vezetése, Pályázati lehetőségek, Uniós és Állami támogatások. Együttesen biztosították, hogy a Tatabányai és a Tatai szennyvíztisztító telep környezetterhelése a fejlesztések következtében jelenősen csökkenni tudott! Összegzésül elmondható, hogy a bebocsájtott szennyvíz mennyiségi és minőségi változását társaságunk környezettudatossága, a Magyar állam és az Unió pályázati lehetőségeinek felhasználásával kompenzálni tudta. A két megvalósított fejlesztésének köszönhetően az Által-ér környezetterhelése jelentősen csökkeni tudott!

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Északdunántúli Vízmű Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések