Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatábrázolás, kódrendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatábrázolás, kódrendszerek"— Előadás másolata:

1 Adatábrázolás, kódrendszerek
Készítette: Kós Réka

2 Információ és informatika
Információ: Jelzés vagy hatás környezetünkből, amelyet érzékelünk > értelmezünk > feldolgozunk > reagálunk rá. (pl. STOP tábla) Informatika: az információk (adatok, szövegek, …) gyűjtésével, rendezésével, és feldolgozásával, foglalkozik.

3 Informatikai eszközei
A számítástechnika, hírközléstechnika és az információ feldolgozásával, tárolásával, továbbításával foglalkozó összes eszköz. Pl. : hangkazetta, telefon, távíró, számítógép…

4 Jelek csoportosítása Analóg jel: folytonos – folyamathoz hasonló, a változást pontosan követi. (pl. hanghullám, tömeg, idő…) Digitális jel: diszkrét értékekből áll, véges sok értéket vehet fel. (neme: férfi vagy nő, kapcsoló állása) Digitalizálásnál megadott készletből kell kiválasztani a legközelebbi értéket, ezért az analóg jel digitalizálása mindig adatvesztéssel jár, minőségromlást okoz!

5 Jel és a kód Jel: az információ hordozója, fizikai megjelenítési formája. (pl. hang, kép, szöveg…) Kód: Az információt megállapodás szerinti jelekkel írjuk le. Konvencionális jelrendszer. (megállapodás előzi meg) Kódrendszer: Az a készlet amiből a jeleket kiválaszthatjuk. (pl. abc betűi, számok, … )

6 Kommunikációs modell Adó: információ forrása
Vevő Dekódolás Kódolás Csatorna Adó: információ forrása Kódolás: Az adó információját jelekké alakítjuk Csatorna: A jelek továbbítására szolgál. Dekódolás: A jelekből az eredeti információ kinyerése. Vevő: Az információ fogadója.

7 Kódolás a számítógép esetén
Az adatokat a számítógép számára érthetővé kell tenni. Technikailag az a legegyszerűbb: folyik áram (1), vagy nem folyik áram (0) jelekkel írjuk le a jeleket. Ezen elv szerint kódoljuk az információt. A számítógép a karaktereket (betű, szám, írásjel…) bináris módon tárolja, vagyis kettes számrendszerben.

8 Bináris kódrendszerek
Az információ elemi egysége a bit 1 bit – kétféle jel leírása 1, 2 bit – négyféle jel leírása 00, 10, 01, 11 22 8 bit féle jel leírása 28=256 ez terjedt el ún. ASCII kód, minden karakterhez 8 bitből álló kettes számrendszerbeli számot rendel. Minden szám, betű, írásjel leírható így. Ezt elnevezték 1 byte (bájt)-nak. 16 bit=2 byte - Manapság elterjedt az ún. UNICODE, mellyel 216=65536 féle jel írható le, minden nemzet összes különleges karaktere.

9 Információ mértékegységei
Az információ elemi egysége a bit. A bit többszörösei: (210=1024) 1byte = 1B 8 bit 1kB 1024 bit 1MB 1024 kB 1GB 1024 MB 1TB 1024 GB

10 Számrendszerek A kódoláshoz mindig meg kell adni a jelkészletet
2-es (bináris) számrendszer : 0 és 1, (igaz/hamis) 10-es (decimális) számrendszer : 0-9 közötti számjegyek. 8-as (oktális) számrendszer: 0-8 közötti számjegyek 16-os (hexadecimális) számrendszer: 0-9, A, B, C, D, E, F jegyekkel képez számot

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Adatábrázolás, kódrendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések