Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"— Előadás másolata:

1 Vizuális nevelés tantárgypedagógia
2. A VIZUÁLIS NEVELÉS JELLEMZŐI, RENDSZERE Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa

2 Mi a vizuális nevelés? mire irányul? hol történik? ki végzi?
A vizuális nevelés és a vizuális kultúra tanításának általános jellemzői Mi a vizuális nevelés? a tanítvány a társadalmi elvárások a tananyagok a tanító irányából A vizuális nevelő tevékenységei mire irányul? hol történik? ki végzi?

3 nevelés vizualitással vizuális kultúrával vizuális kommunikációban
Mi a vizuális nevelés? nevelés (Első megközelítésként) A vizualitásra (azaz a látásra) alapozott nevelés. A vizuális kultúra közegeiben és ismeretei segítségével történő nevelés. A vizuális kommunikáció alkotó- és befogadó folyamataiban történő nevelés. vizualitással vizuális kultúrával vizuális kommunikációban válassza ki a kulcsfogalmakat!

4 Hol történik vizuális nevelés?
1. minden (más) tantárgyban különösen: környezetismeret, matematika, irodalom, technika 2. a vizuális nevelésre koncentrált tantárgyban 3. szakkörön, napköziben, tanulmányi úton, … neve: vizuális kultúra, vizuális nevelés, rajz, … Mit jelent a vizuális nevelés a rá épített tantárgyban? a vizuális nevelésre célzott tantárgyban a vizuális kultúra tanulása-tanítása folyik, a tanulók vizuális műveltséget szereznek

5 A VIZUÁLIS NEVELÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
1. a tanítványok vizuális képességeinek fejlesztése, alkotó és befogadó/elemző kompetenciák kialakítása 2. a vizuális gondolkodás és vizuális érzékenység kiművelése 3. vizuális nyelvi és vizuális kommunikációs műveltség megalapozása 4. esztétikai ítélőképesség kialakítása 5. vizuális és (vizuális) művészeti ismeretek elsajátíttatása 6*. pedagógiai „szerepek”: a) köznapi kommunikáció oktatása b) esztétikai-művészeti nevelés * ezek nem mások, mint a pedagógus tevékenységi formái, amelyek módszertani alaphelyzeteit is meghatározzák

6 az előzőek háttéranyaga a vizuális megismerés tantárgyból
ISMÉTLÉS: az előzőek háttéranyaga a vizuális megismerés tantárgyból

7 Háttéranyag – ismétlés-1: A VIZUÁLIS NYELV
a vizuális nyelv elemei: forma, szín, fény, felület, vonal, pont a vizuális nyelvi elemek minõségei (objektív és viszonylagos elemi minõségek) [pl. kicsi forma, nagy forma, egyenletes vonal, hideg szín, telt szín] a nyelvi elemek minõségviszonylatai: ellentét, hasonlóság és átmenet [pl. kicsi-nagy formaellentét, rövidebb vonal; színkontrasztok: hõfokkontraszt, stb.] képtér és képmezõ (képhatár) a vizuális nyelv összetett viszonylatai: arány és harmónia, ritmus; építkezés/szerkezet figyelemirányítás, vizuális dinamika komponálás / kompozíció a vizuális nyelvi együttállásokban ragadható meg vizuális úton a tér és idõ; a térábrázolás és az idõábrázolás módjai; a hatás (érzet) keltés módjai optikai ábrázolási módok

8 Háttéranyag – ismétlés-2: A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ a) tranzaktív felfogása
(Sándor)

9 b) a vizuális kommunikáció egy komplex felfogása
társadalmi összefüggésekre és kognitív pszichológiai tényezőkre figyelő felfogás (Sándor)

10 Háttéranyag – ismétlés-3: A VIZUÁLIS KULTÚRA
érzékelhető tárgy- és jelenségvilág elérésük és létrehozásuk (használat) a használatra vonatkozó felkészültségek (érintetlen természet) vizuális-esztétikai értelmezés, befogadás (természeti) anyag- és tárgy/látvány értelmezési képesség, befogadóképességek, Ismeretek, esztétikai érzékenység humanizált természet természeti tárgy/látvány alakítása és átalakítása egyéni és társadalmi célok érdekében (természeti) anyag- és tárgy alakítási/átalakítási képesség és kompetencia, ismeretek emberalkotta, (egészében és részben) vizuális jelenségvilág: 1. objektív képek, 2. tárgyi-környezeti (funkcionális), 3. kifejező és képzőművészeti (autonóm) alkotó- és befogadó tevékenység - mindhárom területen alkotó- és befogadó tevékenységekhez szükséges képességek, kompetenciák és ismeretek A vizuális kultúra tartalma, szerkezete. (Szellemi előzmény: Miklós Pál definíciója, átalakítás/ábra: Sándor)

11 Háttéranyag – ismétlés-4: A KÉPI VILÁG
praktikus közlések praktikus és tudományos céllal 1. műszaki ábrázolás 1.1. tárgy/építmény (téries) szerkezeti rajza 1.2. nézetrajz metszetrajz [téries, nézeti] alaprajz 1.5. szerelési rajz tervrajz és makett/modell 2. ábrázoló geometriai (és mértani) szerkesztések 3. térképészeti ábrázolás 3.1. földrajzi, domborzati közlekedési, úthálózati 3.3. idegenforgalmi/tájékoztató, túrista 4. értelmező, magyarázó és szemléltető (szabadkézi) ábrázolás 4.1. tárgy felépítését magyarázó rajz [téries, „átlátszó”; nézetszerű, metszetes] 4.2. útvonalrajz 4.3. folyamatot értelmező rajz [tárgy összeszerelése, gép működése, eszköz használata, , stb. 5. szemléltető célú, illusztratív ábrázolás; ábra [nem vizuális tartalmak vizualizálása] 5.1. grafikon, diagram működési elv elvont jelekkel 6. praktikus köznapi és műszaki tárgy 6.1. köznapi szükségletek egyszerű tárgyai (mint a facsemetéhez kötözött karó) 6.2. gépek belső szerkezete, alkatrészek 7. látvány/tárgy leképező ábrázolása speciális elektrotechnika-függő kódolással [a nem látható láthatóvá tétele] 7.1. röntgenkép hődiagram 7.3. csillagászati felvétel elektronmikroszkópos felvétel

12 praktikus közlések művészi vonatkozással
8. látványhű/tárgyhű és látványra visszavezethető ábrázolás [képzőművészeti kapcsolódású] 8.1. leképező naturalista ábrázolás látszatszerű (szabadkézzel) látványfotó, fotódokument, filmdokument képanyaga (ábrázolás kamerával) mesterrajz, tudományos illusztráció; makett, modell 8.2. látványszerű szelektív ábrázolás [mint iskolai gyakorlat]: tónusos tanulmány, stb. 8.3. látványt idéző (erősen) redukált ábrázolás (mint iskolai gyakorlat) [változatai] 9. modell nélküli (nonfiguratív) ábrázolás a vizuális nyelv tanulmányozására 9.1. minőségek 9.2. minőségviszonylatok 9.3. ritmusok 9.4. kompozíciós megoldások 10. információközlő jelszerű ábrázolás [alkalmazott grafikai/művészeti kapcsolódású] 10.1. nonfiguratív vizuális jelek irányított nyíl; tagadás, tiltás; írásjel, betű 10.2. tájékoztató jelrendszerek/piktogramok térképészeti; közlekedési; menetrendi; Windows, Internet 10.3. tulajdont, hovatartozást közlő jelek címer, zászló; védjegy, pecsét, billog, mesterjegy embléma, cégjel, cégtáblapraktikus vonatkozással

13 művészi közlések és nem művészek díszítő-szépítő-expresszív közlései
használati vonatkozással 11. tárgy és környezet /kézmű és szériatermék/ (népművészet, iparművészet, építőművészet, design) 11.1. használati tárgy 11.2. építmény 11.3. település, kert/park 11.4. dísztárgy 12. ún. alkalmazott művészetek (a vizuális közlés is "alkalmazkodik") 12.1. csomagolás 12.2. plakát, meghívó, reklám 12.3. díszítés, díszítmény 12.4. dekoráció

14 művészi /esztétikai céllal
13. más művészetekkel társulva művészetet teremtő 13.1. díszlet, kellék színpadkép-, játéktér-terv jelmez, maszk 13.4. testbeszéd (mozdulat, mimika, gesztus) képisége 13.5. báb fényhatások 13.7. képregény-rajz, animációs filmek képei, mozgófilm-kép 13.8. happening, perfomance, ... látványelemei (képzőművészet - konvencionálisan:) 14. más művészeteket illusztráló 14.1. miniatúra, iniciálé szépirodalmi illusztráció zenei illusztráció 15. más vizuális művészetekhez kapcsolódó, ill./és/vagy társadalmi vagy vallásos célokat szolgáló 15.1. oltár emlékmű és köztéri történelmi szobor 15.3. plakett, érme falfestmény, mozaik, pannó, üvegablak 16. független 16.1. művészfotó kisplasztika, "nagyplasztika" (dombormű és kerekszobor) 16.3. táblakép festmény sokszorosító grafikai lap (mély-. magas-, síknyomás) 16.5. egyedi grafikai lap (rajz, monotípia) (mindegyiken belül tematikailag: portré, csendélet, tájkép, életkép, vallásos, mitológiai élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat figuratív ábrázolása élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat nonfiguratív ábrázolása 16.6. konvencionálisan nem besorolható

15 ábrázolás kifejezés

16 ábrázolások kifejezés

17 ábrázolások (egy témában)

18 kifejezések (egy témában)

19 A TANÍTÓ A VIZUÁLIS NEVELÉS ÓRÁJÁN: vizuális élményt nyújt
- vizuálisan szemléltet segíti és szervezi a tanulói tennivalókat - empatikus és toleráns amikor NEVEL: - megenged, elfogad nem mérhet  dicsér egyéni meglátást, véleményt fejleszt amikor OKTAT: követel, számonkér méri a teljesítményt ismereteket nyújt - közérthetőséget fejleszt Mi a vizuális nevelés? ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS KÖZNAPI, TUDOMÁNYOS, INFORMATÍV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSA

20 a vizuális nevelés rendszere
Bálványos-Sánta: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció; oldal

21 VIZUÁLIS KOMOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK
PRIMER: imitáció - modell utáni ábrázolás külső látványra figyelő szerkezetre figyelő tudomány: biológia – határozó célú ábrázolás [ művészet] DIREKT: ábra, magyarázó-értelmező ábrázolás, alaprajz, metszetrajz, nézetrajz, térképrajz séma, jel, reklám tudomány: természettudomány, építészzettudomány művészet: alkalmazott grafika INDIREKT: tárgy, környezet, építmény; díszítés művészetek: építészet népi tárgyalkotó és díszítő művészet iparművészet, dizájn kertépítészet, városépítészet, … SZEMÉLYES: kifejezések: hangulat, érzés, élmény, elképzelés,... képzőművészet: festészet, egyedi és sokszorosító grafika, szobrászat, fotó, happening, installáció, térberendezés, …

22 rajz növénytani könyvből
primer rajz növénytani könyvből (fotó: Sándor)

23 4. osztályos tanuló csomagolásterve (Gyakorló iskola, 2002)
direkt folyamatábra térképrajz 4. osztályos tanuló csomagolásterve (Gyakorló iskola, 2002)

24 indirekt Fajanszváza, Zsolnay, 18. sz.
Pálinkásbutykos, magyar népi kerámia, 18. sz.

25 személyes + képzőművészet
Gozzoli freskói a Palazzo Medici Riccardi kápolnájában, Firenze (15.sz.) Dürer: Orrszarvú Fametszet Dürer anyja Szénrajz, 42,1 x 30,3 cm Berlin, Kupferstichkabinett

26 a vizuális nevelés rendszere
VIZ.KOM. VÁLTOZA-TOK ELSAJÁTÍ-TANDÓ KÉPES-SÉGEK ALKOTÁS ELEMZÉS MŰVELT-SÉG-ÉRTÉKEK a tanulók tevékenységei PRIMER OBJEKTÍV OKTATÁS DIREKT INDIREKT SZUBJEKTÍV NEVELÉS SZEMÉ-LYES töltse ki a vizuális kommunikáció változatainak táblázatát!

27 KÖZNAPI, INFORMATÍV, TUDOMÁNYOS VIZUÁLIS KOMMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSA
NEVELÉS: ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS OBJEKTÍV KÖZLÉSEK: PRIMER, DIREKT SZUBJEKTÍV KÖZLÉSEK: INDIREKT, SZEMÉLYES

28 egyéni meglátást, véleményt fejleszt
amikor NEVEL: - megenged, elfogad nem mérhet  dicsér egyéni meglátást, véleményt fejleszt Mi jellemzi a tanító kétféle tevékenységét? ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS KÖZNAPI, TUDOMÁNYOS, INFORMATÍV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSA milyen alkotás-fajta? amikor OKTAT: - követel, számonkér - méri a teljesítményt ismereteket nyújt - közérthetőséget fejleszt


Letölteni ppt "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések