Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális."— Előadás másolata:

1

2 Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális gondolkodása

3 a 6-7 éves kisgyerek megdöbbentően jó megfigyelő és emlékező; karakteresen és érzelmi töltettel ábrázol (az őt érdeklő témákban); örömmel és sokat rajzol

4 A KÉPESSÉGEK RENDSZEREZÉSE (1.) (a meghatározások forrás-segédlete: 1. OKI segédanyag a tantervíró Profil-programhoz; 2. Bálványos-Sánta: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, Balassi Kiadó; Nagy József: XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó) Képességtípusok: 1. általános, 2. komplex, 3. egyszerű (az utóbbiak ez előbbiek alképességei) Példák (vizuális nevelési vonatkozásban): 1. általános: esztétikai képesség, 2. komplex: vizuális alkotóképesség, 3. egyszerű: firkakészség Képességfajták -1: képesség, jártasság, készség, attitűd Példák (a vizuális képességek területéről): vizuális alkotóképesség, jártasság a modell (látvány) utáni ábrázolásban, készség természeti tárgy modell utáni ábrázolására, szívesen (nézeget és) rajzol megfigyeléssel szép tárgyakat, látványokat Képességfajták -2: rutinok (: automatikus begyakorlottság), készségek (: rutinok összeszervezése), képességek (: felkészültség) a KÉPESSÉGEK használatának eredménye: KOMPETENCIA f o g a l m a k

5 nincsenek készségek önmagukban   nincsenek „készségtantárgyak” a készség egy képességfajta a készségek, jártasságok, képességek, attitűdök és ismeretek képességcsaládok alkotóelemei

6 A képességfajták meghatározása képesség: a felkészültség olyan foka, amely a legkülönfélébb közegekben működőképes, előhívható; alapja az elmélyülten és értelmezetten magáévá tett ismeret és gyakorlottság; jellemzője a különböző utakon megszerzett ismeretek kombinatív, újszerű együttállásban történő alkalmazása példa: képes vizuális jel alkotására (értsd: sokféle alkotó és befogadó tapasztalatot és ismeretet szerzett a különféle vizuális jelekről és bármely célra tud ilyesmit csinálni)

7 jártasság: gyakorlottságon alapuló, tudatos úton megszerzett felkészültség, amely azonban csak meghatározott (a felkészülés során megtapasztalt) közegben hívható elő példa: jártas tájékoztató jelek készítésében (értsd: többször csinált már ilyesmit és ezért felkészült a témában)

8 attitűd: azaz viselkedés, viszonyulás, hozzáállás; vizuális nevelési szempontból (is) bizonyos pozitív attitűdök kialakítása a célunk... vannak örök érvényű attitűdök és vannak kortól függőek … (most 21. században melyek is ezek?) készség: olyan automatizmussá vált gyakorlottság, amely szervezett és csak saját közegében működik [a tudatosság kontrollja (általában) nem jellemzi] példa: készséggel rendelkezik a legismertebb közlekedési jelek olvasásában (jó ez a példa?), vagy: firkakészség

9 A VIZUÁLIS KÉPESSÉGEK RENDSZEREZÉSE (2.) a vizuális képességek alapvetően vizuális alkotóképességek és befogadóképességek amelyek (ki)fejlődésének kapcsolódó szükségletei 1) a vizuális nyelv (mint a vizuális kommunikáció szellemi közege) és a vizuális megjelenítés technikáinak (mint a vizuális kommunikáció fizikai közegének) használatára vonatkozó képességrendszerek és ismeretek 2) a vizuális úton (is) generálódó általános képességek, mint a) élményképesség b) megfigyelési képesség c) emlékezet képessége d) elképzelés és fantázia képessége e) a szelekció, redukció és absztrakció képessége k é p e s s é g b o k o r

10 Szempont: a képi világ tartományai, azaz a közlési cél szerinti csoportok: - vizuális ábrázolóképességek - vizuális kifejezőképességek - képolvasó- és értelmező képességek (vizuális interpretáció) - képet átélő és beleélő képességek Alszempont: a közlési célcsoporton belüli szűkebb cél. ábrák, jelek, magyarázó-értelmező-szemléltető, imitatív és egyéb ábrázolások alkotásának és értelmezésének képességei tárgyak, díszítmények, környezeti együttállások alkotásának, formálásának és értelmezésének-átélésének képességei élmény, érzés, érzelem, hangulat, gondolat és egyéb képi kifejezések alkotásának és befogadásának képességei (az értelmezéshez felhasználandó: „közlésváltozatok” – Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv …) AZ ALKOTÓ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉGEK ALKÉPESSÉGEI – a közlési cél szerint ALKOTÓ BEFOGADÓ

11 tanórai feladat: síkbáb készítése egy meseszereplő megszemélye- sítésére Hogyan gondolkodik, mi mindent végez el a tanuló? MINDEN VIZUÁLIS KÉPESSÉG EGY-EGY KÉPESSÉGBOKOR Példa: síkbáb alkotásának képessége OLVASSA LE A KÉPEKRŐL!

12

13 Felvételek: Gyakorló iskola, Sárospatak, 2001. okt.

14 A SÍKBÁB ALKOTÁSÁNAK KÉPESSÉGE MINT KÉPESSÉGCSALÁD megfigyelési képesség a vizuális fantázia és emlékezet képessége (vizuális) élményképesség képi elképzelés képessége (prekoncepció) (vizuális) elvonatkoztatás képessége transzpozíciós jártasságok vizuális kifejezőképesség (síkon - térben) készség a lényegmegragadásra, a szuggesztióra vizuális ábrázolóképesség (síkon - térben) jártasság a síkon megjelenítő tárgyábrázolásban vizuális nyelvi képességek jártasság: vizuális minőségek használatában karaktermegragadó készség forma- és színismeret rajztechnikai képességek vonalképzés és színezés jártasságai eszközhasználati jártasságok készség a ceruza és az olló használatára anyag- és eszközismeret (papír, ragasztó, ceruza, festék, olló) konstruáló képességek jártasság a nyírás, ragasztás, illesztés műveletiségében forrás: Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv képi világa …

15


Letölteni ppt "Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések